Regulacja weszła w życie pod koniec 2021 r. Celem jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - czytamy w komunikacie. 


- Nie zrezygnujemy z 500 zł, które otrzymują rodzice drugiego dziecka do ukończenia przez nie 35 miesiąca życia. Rozszerzymy pomoc finansową także na pierwsze dziecko. Jeszcze w tym roku każde bez wyjątku polskie dziecko otrzyma, w mniejszej lub większej kwocie, pomoc finansową od państwa - powiedział premier.

Czytaj również: Rząd zdecydował - dodatek 12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie>>
 

Dla kogo świadczenie? 

Zgodnie z ustawą, kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Świadczenie wypłacane  jest od 2022 r. Objęło także tych rodziców, którzy już wcześniej mieli dwoje lub więcej małych dzieci. W takim przypadku świadczenie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

Rodzice mogą też otrzymać dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie przeznaczane jest na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczy to także tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

pru/ pap