Trochę mniej "niebieskich kart" dla sprawców przemocy w 2018 r. 

Prawo karne Pomoc społeczna Administracja publiczna Policja

Ponad 93,3 tys. procedur Niebieskiej Karty wszczęto w Polsce w 2018 roku – wynika ze sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To mniej niż w poprzednich latach. Pomocy udzielono 6792 ofiarom przemocy, a na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2018 r. odebrano 1130 dzieci.

07.01.2020

Wiceszefowa MEN teraz pełnomocnikiem ds. ekonomii społecznej i solidarnej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Iwona Michałek, dotychczasowa wiceminister edukacji, została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i powołana została na stanowisko pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej. Od lipca 2019 zajmowała stanowisko sekretarza stanu w MEN i pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.

07.01.2020

GUS: Najwyższe zarobki w informacji i komunikacji

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosło 4907,95 zł i było o 7,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Najwięcej, bo średnio 8783,12 zł można było zarobić w jednostkach związanych z informacją i komunikacją. Najmniej - 3740,62 zł w zakwaterowaniu i gastronomii.

07.01.2020

W przyszłym roku mają być rekompensaty za droższy prąd w tym roku

Pomoc społeczna Finanse publiczne

Wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych zrekompensujemy w 2021 r., kiedy będzie można określić, o ile więcej polska rodzina zapłaciła za prąd w 2020 r. - poinformował we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Z jego wypowiedzi wynika, że rekompensata będzie ustalana indywidualnie dla każdej rodziny.

07.01.2020

Tylko do 7 stycznia samorządy mogą wnioskować do programu Senior+ na 2020 rok

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Gminy, powiaty i województwa, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub gdzie brak jest usług pomocy społecznej tego typu, mogą wziąć udział w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

03.01.2020

Polityka społeczna czeka na ratyfikację Zrewidowanej Karty Społecznej

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Partia rządząca w swoich deklaracjach podkreśla zaangażowanie i poparcie dla praw socjalnych i niewątpliwie ostatnie lata skutkowały przyznaniem obywatelom zwiększonych świadczeń socjalnych. Wciąż jednak są sfery niedoceniane, które były też marginalizowane przez kolejne rządy, jak np. ochrona zdrowia, czy deficyt mieszkaniowy

31.12.2019

Od nowego roku gminy mogą tworzyć centra usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Są obawy, że po powstaniu centrów usług społecznych pracę mogą stracić pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Wątpliwości związane są też z tym, że ośrodek utworzony dla kilku gmin utrudni dostęp dla części mieszkańców, bo będą mieli dalej. Zwolennicy podkreślają jednak, że nowe podmioty poprawią dostęp do usług społecznych i ich lepszą koordynację.

24.12.2019

NIK: Pracowników socjalnych jest za mało, a ich zarobki za niskie

Pomoc społeczna

Pracowników socjalnych jest zbyt mało, są przeciążeni zadaniami, pracują w stresie, często narażeni na agresję fizyczną lub słowną. A do tego czasem zarabiają mniej niż ich podopieczni uzyskują w formie świadczeń. Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych nie pozwalają w pełni na skuteczną realizację ich zadań w zakresie pomocy społecznej - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

16.12.2019

Nowe stanowiska w pomocy społecznej - zarobki minimum 2100 złotych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Organizator pomocy społecznej, organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych oraz organizator społeczności lokalnej – to nowe stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych, które proponuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Od stycznia gminy mogą organizować centra usług społecznych.

16.12.2019

Gminy zamierzają wypłacić 500 plus przed świętami

Pomoc społeczna

Ośrodki Pomocy Społecznej i urzędy miast albo już otrzymały, albo w przyszłym tygodniu dostaną za pośrednictwem wojewodów pieniądze na wypłatę świadczenia 500 plus. Deklarują, że uda się je wypłacić mieszkańcom przed świętami.

13.12.2019

SN: Odmowa prawa do renty rodzinnej, gdy jest renta z powodu schizofrenii

Pomoc społeczna Emerytury i renty

Lekarz ze specjalizacją radiologa stał się niezdolny do pracy 13 lat po ukończeniu studiów. ZUS i sądy pracy odmówiły 52-letniemu mężczyźnie wypłacenia renty rodzinnej po ojcu, gdyż nie spełniał warunków, jakie stawia ustawa emerytalna - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

10.12.2019

Rząd ma pełnomocniczkę do spraw demografii

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Barbara Socha została we wtorek powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Jej zadaniem ma być przygotowanie strategii demograficznej, której celem będzie zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny.

03.12.2019

WSA: Uchylający się od alimentów ojciec nie dostanie zasiłku rodzinnego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Ojciec, który nie mieszka z dzieckiem i uchyla się od płacenia zasądzonych przez sąd świadczeń alimentacyjnych nie może zostać automatycznie uznany za osobę uprawnioną do zasiłku rodzinnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że w takiej sytuacji rodzic nie tworzy z członkami rodziny wspólnoty dochodowej.

30.11.2019

Interpretacja przepisów słabym punktem w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Brakuje źródeł wiedzy z zakresu pomocy społecznej – nie ma interpretacji przepisów prawnych, wytyczne ministerstwa są tylko sugestiami, jak można postąpić i nie są dostosowane do orzecznictwa sądów. Pracownicy czują się pozostawieni sami sobie, ale ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje, również finansową.

27.11.2019

Forum Pracowników Socjalnych: Problemów społecznych nie rozwiąże się świadczeniami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Pracownicy socjalni pracują w złych warunkach, ich wynagrodzenia są niskie, co obok braku możliwości awansu i częstych zmian prawa demotywuje, powodując braki kadrowe. Tymczasem według ekspertów problemów społecznych nie rozwiąże się przy pomocy świadczeń, wiele rodzin wychodzi z ubóstwa, ale te statystyki będą rosły.

25.11.2019

Pracownicy socjalni chcą być bezpieczni, postulują zmiany w prawie

Pomoc społeczna

Uszkodzenie kręgosłupa, grożenie utratą życia, zranienie – takie przypadki przytrafiają się pracownikom socjalnym, nie tylko w terenie, ale też w urzędach. Pracujący w pomocy społecznej chcą zmian w prawie podnoszących poziom ich bezpieczeństwa. W Dniu Pracownika Socjalnego podkreślają znaczenie szkoleń w tym zakresie. Twierdzą też, że ich zarobki są za niskie.

21.11.2019

Trzynastka dla emerytów z funduszu dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Emerytury i renty

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma być przemianowany na Fundusz Solidarnościowy i z niego wypłacone ma być jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Projekt ustawy w tej sprawie złożony został w środę przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

13.11.2019