Nie ma PESEL uchodźcy, nie ma świadczenia 40 zł

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Osoby i podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, mają już obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Ci, którzy takiej informacji nie umieszczą we wniosku nie otrzymają świadczenia. A wielu uciekinierów wojennych nie było zainteresowanych uzyskaniem PESEL, bo chcieli jak najszybciej wrócić w rodzinne strony lub traktowali Polskę jako kraj tranzytowy.

12.05.2022

Opozycja chce renty socjalnej równej minimalnej płacy

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Renta socjalna równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej – to założenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, pod którym obecnie podpisy zbiera Koalicja Obywatelska (KO).

10.05.2022

Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

09.05.2022

Dziś Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Prawo cywilne Pomoc społeczna Prawo pracy Prawo gospodarcze

5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Według RPO, równości brakuje w dostępie do edukacji, pracy, opieki zdrowotnej, realnego wsparcia psychologicznego i finansowego, a także systemu opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, reprezentacji, edukacji antydyskryminacyjnej, promowania dostępności i dostępu do mieszkalnictwa.

05.05.2022

Wspólnoty mieszkaniowe bez obowiązku zapewnienia dostępności

Pomoc społeczna Nieruchomości

W ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie będzie zmian zmierzających do nałożenia na wspólnoty mieszkaniowe obowiązku zapewnienia dostępności. Obowiązek taki mają określone w ustawie podmioty publiczne i na razie to się nie zmieni.

29.04.2022

Senacki projekt nowelizacji ustawy o kinomatografii trafił do Sejmu

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Senacki projekt nowelizacji ustawy o kinematografii trafi do Sejmu. Nowela zakłada obowiązek dla dystrybutorów filmów na polskim rynku zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że nowelizacja traktuje dostępność filmów wąsko, zapominając np. o potrzebach osób głuchych.

28.04.2022

Asystent osoby niepełnosprawnej i opieka wytchnieniowa wciąż tylko na chwilę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wciąż nie wiadomo, kiedy rządowe programy „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” na stałe wejdą do porządku prawnego. Jednym z problemów jest bowiem to, że nie zapewniają one ciągłości usług, których dotyczą. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada enigmatycznie na pytania w tej sprawie.

28.04.2022

SN: Kuratorki wypełniły swoje obowiązki, sprawcami torturowania dzieci byli rodzice

Prawo karne Pomoc społeczna

Sąd Najwyższy rozpoznawał już wiele spraw o znęcanie się, gwałcenie i molestowanie dzieci, ale pierwszy raz spotkał się z oskarżeniem pracowników służb socjalnych. Uznał, że osoby winne katowania dzieci zostały osądzone i skazane. Prokuratura nie powinna ścigać osób, które starały się pomóc rodzinie, ale były okłamywane przez matkę i jej dzieci, czyli tak na prawdę ofiary przemocy domowej. Zatem uniewinnienie kuratorek jest zasadne.

28.04.2022

Zmiana definicji pracodawcy ma ułatwić zatrudnianie opiekunów niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obiecuje, że w nowej ustawie o aktywności zawodowej, która ma być gotowa w ciągu kilu miesięcy, ułatwi osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zatrudnianie pracowników usług opiekuńczych i fizjoterapeutycznych z pomocą urzędów pracy. Posłowie uważają jednak, że to za długo, by rozwiązać ten niewielki problem i skierują dezyderat w tej sprawie do ministra.

26.04.2022

ZUS przyjmuje już wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w języku ukraińskim

Pomoc społeczna Ukraina

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

25.04.2022

Prawo do edukacji niepełnosprawnych dzieci kontra interes ekonomiczny gminy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rzecznik Praw Obywatelskich popiera zmianę zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci z niepełnosprawnością przez rodziców do placówek oświatowych, zaproponowaną przez Senat. Zwraca jednak uwagę na to, że planowana nowelizacja ustawy Prawo oświatowe nie wskazuje, jak często rada gminy powinna podejmować i zmieniać uchwałę, która określa stawkę zwrotu.

25.04.2022

Niepełnosprawni mają przywileje, ale wciąż muszą o nie walczyć

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Osoby z niepełnosprawnościami nie mają wielu szczególnych uprawnień wynikających z niepełnosprawności w polskim systemie ochrony zdrowia. Jedynie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą od lipca 2018 roku korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do lekarza, a i tak muszą się upominać o swoje prawo. Pozostałe osoby z orzeczeniem nie mają tylu uprawnień.

23.04.2022

Realizację „świadczenia 40 zł” można przekazać uchwałą bądź zarządzeniem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Przekazanie zadania związanego z obsługą „świadczenia 40 zł” na rzecz jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej może nastąpić zarówno na podstawie uchwały organu stanowiącego, jak i zarządzenia organu wykonawczego – wyjaśnia MSWiA w odpowiedzi na pytanie Prawo.pl. Wybór należy do jednostek samorządu terytorialnego. W razie wątpliwości mogą one zwracać się do organu nadzoru.

19.04.2022

ZUS: W maju ruszą wypłaty 500+ dla Ukraińców

Pomoc społeczna Ukraina

Pierwsze wypłaty świadczenia 500 plus dla uchodźców z Ukrainy trafią na ich konta bankowe już w maju. Dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął około 318 tysięcy wniosków o świadczenie 500 plus od obywateli Ukrainy. W województwie śląskim takich wniosków złożono ponad 35 tysięcy.

19.04.2022

Nieuleczalna choroba nie ustąpi, ale orzeczenia są wciąż czasowe

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami starają się dla nich o orzeczenie, które pozwala ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, ale także różnego rodzaju dofinansowania. Po ukończeniu 18 lat takie osoby otrzymują rentę socjalną. Problem w tym, że nawet chorzy na nieuleczalne choroby, np. rybią łuskę, zespół Downa, otrzymują orzeczenie na rok lub dwa. Potem znowu trzeba tracić czas na biurokratyczną gehennę.

16.04.2022

KRRiT: Nie ograniczamy udogodnień w programach dla osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) nie zgadza się z zarzutami Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącymi projektu nowego rozporządzenia w sprawie udogodnień w programach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Przekonuje, że zmiany są niewielkie w stosunku do obowiązujących przepisów.

14.04.2022

Dodatek osłonowy wypłacany bez weryfikacji - dostaje kto chce

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł z dwoma dorosłymi synami na górze, a Gaweł z żoną i córką na dole. I cała szóstka otrzyma dodatek osłonowy, bo każde z nich oświadczyło, że... prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Pozwalają na to przepisy, a przytłoczeni zadaniami pracownicy pomocy społecznej nie mają czasu weryfikować, czy dane we wniosku są prawdziwe.

13.04.2022

Senacka komisja o rozwoju usług społecznych w Polsce

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało dokument dotyczący strategii rozwoju usług społecznych na lata 2021 do 2023 z perspektywą do 2035 roku. Dokument jest potrzebny, żebyśmy mogli korzystać ze środków unijnych na nową perspektywę na lata 2020-2027" - poinformowała dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS Justyna Pawlak.

11.04.2022

Apel o zerowy VAT na darowizny dla organizacji pomagających uchodźcom

Pomoc społeczna VAT Ukraina

Grupa organizacji pozarządowych zwróciła się do rządu z apelem o objęcie 0 proc. stawką VAT nieodpłatnych dostaw towarów i usług na rzecz organizacji pozarządowych, działających na rzecz uchodźców. Tę prośbę poparł też rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek. RPO chwali to zwolnienie z VAT, ale dziwi się, dlaczego nie objęto nim organizacji niosących pomoc humanitarną.

11.04.2022

Niepełnosprawny uchodźca musi mieć polskie orzeczenie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Na razie uchodźcy z niepełnosprawnościami zgłaszający się do ośrodków pomocy społecznej odsyłani są do powiatowych i miejskich zespołów ds. orzekania. Najpierw muszą bowiem wystąpić o polskie orzeczenie o niepełnosprawności. Problemów jest jednak wiele, bo wcześniej muszą mieć i tak numer PESEL. Do tego dochodzi często brak dokumentacji medycznej lub jej tłumaczenia na polski.

09.04.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski