Decyzja o potrzebie wsparcia przy świadczeniu wspierającym - są wzory dokumentów

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Dane osobowe, rodzaj orzeczenia, jego termin i zgoda lub nie na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu stałego pobytu – takie dane zawiera, m.in. wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. We wzorze kwestionariusza samooceny uwzględniono, m.in. porozumiewanie się za pomocą polskiego języka migowego i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

11.12.2023

Można zastrzec wiek asystentki osoby z niepełnosprawnością

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wprowadzenie granic wiekowych dla asystentki osobistej, pomagającej osobie z niepełnosprawnością w codziennym życiu, może być konieczne i uzasadnione w świetle ochrony prawa do samostanowienia osoby z niepełnosprawnością – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Według Trybunału, odmienne traktowanie ze względu na wiek może być uzasadnione w świetle charakteru świadczonych usług asystencji osobistej.

07.12.2023

Najważniejsze będą czynności z najwyższą punktacją przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Skład ustalający poziom potrzeby wsparcia przy staraniu się o świadczenie wspierające będzie brał pod uwagę 25 najwyżej punktowanych spośród 32 czynności wymienionych w rozporządzeniu. Eksperci oceniają, że dzięki temu więcej osób z niepełnosprawnościami uzyska wsparcie zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o świadczeniu wspierającym. W rozporządzeniu nie zdefiniowano jednak określeń, które opisują częstotliwość wsparcia, co może rodzić problemy interpretacyjne.

06.12.2023

Od 1 stycznia węższy krąg osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Poprawmy prawo Niepelnosprawność

Zbyt mało osób ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy po to, aby zająć się bliskim wymagającym opieki. Nie przysługuje ono m.in. synowej czy zięciowi, który opiekuje się chorym teściem lub teściową. Zdaniem prawników, nie jest to luka w przepisach, ale - niestety - świadoma decyzja ustawodawcy. Co gorsza, od 1 stycznia krąg uprawnionych zostanie jeszcze bardziej ograniczony. Taki będzie efekt wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym.

01.12.2023

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł to fake news

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Nie ma wyrównania 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 roku do grudnia 2023 roku i nie ma takiego wniosku. Informacja, która krąży w internecie jest fałszywa – ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Dopiero od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

27.11.2023

Bliscy unikają płacenia na starsze osoby w domach opieki

Pomoc społeczna

Sądy administracyjne rozpatrują rocznie średnio ponad 140 skarg małżonków i dzieci na decyzje urzędników opieki społecznej o obciążeniu opłatami za pobyt emerytów w domach starców lub odmowę zwolnienia z płatności. Uchylanie się w opłatach ułatwiają zawiłe przepisy i błędy urzędnicze.

27.11.2023

Rząd w końcówce kadencji obiecuje pieniądze dla pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Od 500 zł do 1000 zł ma wynieść dodatek do wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej od 1 stycznia przyszłego roku - tak zakłada projekt ustawy, którą zaanonsował ustępujący rząd. Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej są sceptyczni. Nie wiedzą, czy nowy rząd zechce zrealizować to, co obieca stary. Mają też wątpliwości co do tego, czy zamiast dodatku nie byłaby lepsza podwyżka wynagrodzenia.

20.11.2023

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne w nowym roku

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku wyniesie prawie 3 tys. zł. To wzrost o 530 zł w stosunku do 2023 roku. Jest ono waloryzowane 1 stycznia. Od nowego roku zmienią się także warunki pobierania świadczenia – będzie można pozostać na starych dotychczasowych zasadach lub zdecydować się na przejście na nowe zasady.

15.11.2023

Dr Kurowski: Rozporządzenie o skali potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym do poprawki

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Rozporządzenie w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia powiązanego ze świadczeniem wspierającym wymaga poprawek. Choć samo świadczenie i zmiana systemu jest dobrym kierunkiem, zgodnym z Konwencją ONZ, to jednak obecny kształt przepisów może budzić wątpliwości interpretacyjne – pisze dr Krzysztof Kurowski.

13.11.2023

Rajski: Gdy długo czekamy na orzeczenie o niepełnosprawności, złóżmy wniosek do OPS o kontynuację świadczeń

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Przed terminem zakończenia realizacji świadczenia musimy dołączyć do akt sprawy nowe, kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Powinniśmy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, czyli co najmniej miesiąc przed zakończeniem realizacji świadczeń. Jeżeli nie będziemy w stanie pozyskać tak wcześnie orzeczenia, złóżmy przynajmniej wniosek o kontynuację pomocy wypłacanej przez ośrodek pomocy społecznej - radzi Grzegorz Rajski, radca prawny.

11.11.2023

NSA: Stanowiska kierownika GOPS-u nie można powierzyć osobie z łapanki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Trudności w wyłonieniu kandydata na stanowisko kierownika GOPS-u nie uzasadniają powierzenie go bez konkursu wybranej osobie. Pełniący obowiązki musi spełniać te same warunki formalne co kierownik takiej jednostki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Inaczej dochodziłoby do obchodzenia przepisów stawiających kierownikowi określone wymagania.

08.11.2023

Ośrodki pomocy społecznej będą zasypane pytaniami o nowe świadczenia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Duże zmiany we wsparciu osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, które od nowego roku wprowadzi ustawa o świadczeniu wspierającym powodują, że ośrodki pomocy społecznej przygotowują się na napływ masy pytań. Choćby o to czy korzystniejsze będzie świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, czy też świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo wiele zależy od indywidualnej sytuacji rodziny – podkreślają prawnicy.

07.11.2023

Trzeba wiedzieć, jak pić - także w domu pomocy społecznej

Pomoc społeczna

Alkohol jest dla ludzi dorosłych. Jednocześnie osoby nadużywające alkoholu lub pijące ryzykownie są problemem. Problem ten jest szczególnie wyraźnie widoczny w małych społecznościach, np. takich jaką tworzą pensjonariusze domu pomocy społecznej. Czy jest to jednak wystarczający powód, aby możliwości wypicia kieliszka wina, wódki czy whisky pozbawiać wszystkich, nawet tych, którzy z tej używki potrafią korzystać odpowiedzialnie?

04.11.2023

Chaos w opisie skali oceny potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Długo oczekiwane rozporządzenie, które opisuje sposób oceny poziomu potrzeby wsparcia przy staraniu się o świadczenie wspierające, napisane jest chaotycznie i niezrozumiałym, trudnym językiem. Dlatego m.in. powstaje wiele pytań i wątpliwości co do interpretacji jego przepisów. Strona społeczna ma czas do 14 listopada na konsultacje. Eksperci podkreślają, żeby z definicji nie przekreślać proponowanego rozwiązania, bo zmiany w systemie wsparcia znów mogą utknąć w miejscu.

03.11.2023

Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

02.11.2023

Więcej środków dla Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Jeszcze w tym roku wzrośnie dofinansowanie z PFRON dla zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Od przyszłego roku zaś zwiększy się także dofinansowanie na uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). To ważne zmiany, gdyż pozwolą im na utrzymanie swojej działalności. Niejednokrotnie bowiem alarmowały one o złej sytuacji finansowej m.in. w kontekście wysokiej inflacji. Niskie finansowanie było też powodem odpływu wykwalifikowanej kadry.

26.10.2023

Kłopoty obywateli Ukrainy z zasiłkiem pielęgnacyjnym

Pomoc społeczna Ukraina

Kilkoro seniorów-uchodźców wojennych z Ukrainy poskarżyło się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na odmowę przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Po interwencji RPO resort rodziny i polityki społecznej przypomniał Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, że nie ma przepisu uzależniającego przyznanie tego zasiłku komukolwiek - w tym obywatelowi Ukrainy, który ukończył 75. rok życia - od tego, czy wychowuje własne dzieci w Polsce.

23.10.2023

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona od skali, ale nie wiadomo jakiej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wciąż nie wiadomo według jakiej skali będzie oceniany poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która będzie chciała starać się o świadczenie wspierające. Tymczasem jest ona kluczowa dla ustawy o świadczeniu wspierającym, bo to ocena w ramach skali może zadecydować o tym, czy ustawa spełni swoją rolę, czy jej założenia są chybione – zwracają uwagę eksperci. Podkreślają, że zapis o skali powinien być umieszczony w samej ustawie, a nie rozporządzeniu.

14.10.2023

Nieprecyzyjne warunki świadczenia krótkookresowego wsparcia w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Krótkookresowe wsparcie dzienne lub całodobowe np. dla osób z niepełnosprawnością i starszych będą mogły świadczyć już od listopada domy pomocy społecznej. Placówki chcą korzystać z tej możliwości, ale mogą ich do tego zniechęcić nieprecyzyjne przepisy i problemy z finansowaniem. W rezultacie może to spowodować, że w wielu przypadkach usługa będzie funkcjonować tylko teoretycznie.

03.10.2023

E-legitymacja osoby z niepełnosprawnością może jeszcze w tym roku

Pomoc społeczna Nowe technologie Niepelnosprawność

Osoby z niepełnosprawnością będą mogły otrzymać elektroniczną legitymację osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel jeszcze w tym roku – wynika z pozyskanych przez Prawo.pl informacji. Początkowo taka możliwość miała być już w pierwszym kwartale tego roku. Na razie jednak wciąż trwają intensywne prace nad wdrożeniem tego rozwiązania.

29.09.2023