Jeszcze w ubiegłym roku do sejmowej komisji do spraw petycji wpłynęła petycja osoby prywatnej, która proponowała wprowadzenie takiej funkcjonalności. Argumentowała to tym, że legitymacja elektroniczna znacznie ułatwiłaby codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością np. w zakresie przejazdów komunikacją zbiorową i ulgowych wejść do instytucji kultury.

 

Konieczna nowela ustawy o rehabilitacji

Jak poinformowała Elżbieta Łukasik, naczelnik Wydziału mObywatel w Kancelarii Premiera Rady Ministrów (KPRM) na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. petycji 13 września, wprowadzenie tej funkcjonalności do aplikacji mObywatel, jest planowane na I kwartał 2023 r.

– Ostateczny termin zależy jednak od wejścia w życie zmian legislacyjnych – podkreśliła. Konieczna jest bowiem nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Minister rodziny i polityki społecznej zgłosił już w ramach uzgodnień międzyresortowych w trakcie trwających prac nad ustawą o aplikacji mObywatel konieczne zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Obecnie funkcjonują już podobne rozwiązania dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością – e-legitymacja przedszkolna dla dzieci z niepełnosprawnością czy mLegitymacje szkolne dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przeczytaj także: Orzekanie o niepełnosprawności już ze stawiennictwem na komisję lekarską>>

E-legitymacja pomoże chronić prywatność

E-legitymacja osoby niepełnosprawnej ma funkcjonować obok obecnie wydawanej w wersji drukowanej, a nie ją zastąpić. Według Doroty Dzienisiuk, eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, proponowane rozwiązanie jest godne poparcia.

- Jego realizacja mogłaby być uznana za kontynuację stopniowo wprowadzanych dotychczas rozwiązań z zakresu elektronicznych dokumentów służących obywatelom przy legitymowaniu się określonymi uprawnieniami – twierdzi Dzienisiuk. Wskazuje, że osoby obecne przy okazywaniu legitymacji w formie tradycyjnej dowiadują się bowiem o szczególnej sytuacji osoby okazującej tę legitymację, nawet jeżeli nie mają takiego zamiaru. Natomiast w przypadku legitymacji elektronicznej osoby postronne nie znałyby przyczyny przysługujących okazującemu ekran urządzenia mobilnego uprawnień, a być może nawet nie dowiadywałyby się o tych szczególnych uprawnieniach.

Takie rozwiązanie mogłoby więc przyczynić się do ochrony prywatności osób niepełnosprawnych, a tym samym do ograniczenia dotyczących ich barier – dodaje Doroty Dzienisiuk.

Kancelaria premiera oszacowała koszt wprowadzenia e-legitymacji osoby niepełnosprawnej do aplikacji mObywatel na 888 tys. zł. Jak informował wcześniej w odpowiedzi na dezyderat komisji Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM, modyfikacje w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie przekazywania danych w nim zawartych odbędą się bezkosztowo.

 

Apikacja mObywatel będzie rozwijana

Według danych Ministra Cyfryzacji, już ponad 7,8 mln Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Pozwala ona potwierdzić tożsamość, okazać prawo jazdy, sprawdzić wystawione e-recepty.

Minister chce, aby aplikacja mObywatel stała się mobilnym odpowiednikiem dowodu osobistego. Prawne ramy do tego ma stworzyć konsultowany obecnie projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Ma ona zrównać w skutkach prawnych dokumenty elektroniczne z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej. Założenia projektu ustawy zakładają m.in.:

  • w jednym miejscu znajdzie się podstawa prawna dotyczą funkcjonowania aplikacji mObywatel,
  • zrównanie pod względem prawnym dokumentów tradycyjnych, z tymi cyfrowymi dostępnymi w aplikacji mObywatel, w tym dokumentu mObywatel z dowodem osobistym,
  • zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel,
  • uproszczenie i usprawnienie nawiązywania współpracy z usługodawcami, którzy chcieliby udostępniać swoje usługi w aplikacji mObywatel,
  • umożliwienie wykorzystania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelniania profilu zaufanego,
  • otrzymywanie powiadomień w ramach aplikacji mObywatel,
  • logowanie do publicznych usług i systemów,
  • upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji szkolnej i studenckiej odpowiednio przez uczniów i studentów.