Możliwość otrzymania e-legitymacji osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel wprowadza ustawa z 26 maja 2023 roku o aplikacji mObywatel nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nadal, jak dotychczas, będzie można w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wyrobić legitymację tradycyjną na blankiecie z tworzywa sztucznego. Ale będzie także można ją otrzymać w postaci dokumentu mobilnego w aplikacji mObywatel jako „mLegitymacja ON” na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zarówno w przypadku tradycyjnej legitymacji wyrobionej w zespole ds. orzekania, jak i w przypadku e-legitymacji w aplikacji mObywatel stosuje się te same zasady:

  • Legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
  • Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:
  • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;
  • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wydanej osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.
  • W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wdrożenia e-legitymacji osoby niepełnosprawnej. -Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem legitymacji osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel. Dokładamy wszelkich starań, aby została wdrożona jeszcze w tym roku – informuje nas Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Konieczna nowela ustawy o rehabilitacji

W 2021 r. w ubiegłym roku do sejmowej komisji do spraw petycji wpłynęła petycja osoby prywatnej, która proponowała wprowadzenie takiej funkcjonalności. Argumentowała to tym, że legitymacja elektroniczna znacznie ułatwiłaby codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością np. w zakresie przejazdów komunikacją zbiorową i ulgowych wejść do instytucji kultury. Rząd planował wprowadzenie tej funkcjonalności do aplikacji mObywatel w I kwartale 2023 r. Zastrzegał, że ostateczny termin zależy od wejścia w życie zmian legislacyjnych. Konieczna była bowiem nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wcześniej funkcjonowały już podobne rozwiązania dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością – e-legitymacja przedszkolna dla dzieci z niepełnosprawnością czy mLegitymacje szkolne dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przeczytaj także: Orzekanie o niepełnosprawności już ze stawiennictwem na komisję lekarską>>

E-legitymacja pomoże chronić prywatność

E-legitymacja osoby niepełnosprawnej ma funkcjonować obok obecnie wydawanej w wersji drukowanej, a nie ją zastąpić. Według Doroty Dzienisiuk, eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, to dobre rozwiązanie, bo kontynuuje stopniowo wprowadzane dotąd rozwiązania z zakresu dokumentów elektronicznych. Wskazuje, że osoby obecne przy okazywaniu legitymacji w formie tradycyjnej dowiadują się bowiem o szczególnej sytuacji osoby okazującej tę legitymację, nawet jeżeli nie mają takiego zamiaru. Natomiast w przypadku legitymacji elektronicznej osoby postronne nie znałyby przyczyny przysługujących okazującemu ekran urządzenia mobilnego uprawnień, a być może nawet nie dowiadywałyby się o tych szczególnych uprawnieniach.

Takie rozwiązanie przyczyni się do ochrony prywatności osób niepełnosprawnych, a tym samym do ograniczenia dotyczących ich barier – dodaje Doroty Dzienisiuk.

Kancelaria premiera oszacowała koszt wprowadzenia e-legitymacji osoby niepełnosprawnej do aplikacji mObywatel na 888 tys. zł. Jak informował wcześniej w odpowiedzi na dezyderat komisji Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM, modyfikacje w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie przekazywania danych w nim zawartych odbędą się bezkosztowo.

 

Apikacja mObywatel będzie rozwijana

Według danych Ministra Cyfryzacji, już ponad 10 mln Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Pozwala ona potwierdzić tożsamość, okazać prawo jazdy, sprawdzić wystawione e-recepty. Od 14 lipca dostępny jest tam także m.in. mobilny odpowiednik dowodu tożsamości (mDowód), a od 7 sierpnia tymczasowe prawo jazdy