Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

. - Wszystkie wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynął do zespołów od 13 września, będą procedowane z osobistym stawiennictwem osoby. Zamyka to możliwość orzekania zaocznego. W praktyce komisje z udziałem osobistym rozpoczną się zapewne w październiku – mówi Małgorzata Rajczyk, przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Sprawdź w LEX: Orzecznictwo o niepełnosprawności - poradnik na przykładach >>>

Sprawdź też: Zamieszczenie symbolu choroby w orzeczeniu o niepełnosprawności. Glosa do wyroku SN z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 189/18 >>>

 

Komisje orzecznicze organizują się na nowo

Małgorzata Rajczyk przyznaje, że powrót do osobistego stawiennictwa na komisjach lekarskich wymaga ponownej organizacji pracy całego Zespołu, ale i lekarzy orzeczników. Ta forma, ze względu na ich liczne zobowiązania, była dla nich wygodniejsza. – Natomiast sami klienci wiedzą już o osobistym stawiennictwie na komisje i są z tego zadowoleni, wolą taką formę – mówi Rajczyk.

Z kolei Mariusz Gorczyca, przewodniczący PZON w Sieradzu, zauważył tuż przed zmianą przepisów większy przypływ wniosków o wydanie orzeczenia. – Z czego można sądzić, że tym osobom bardziej zależało na komisji zaocznej, bo klienci są o tym informowani, że do 12 września orzeczenie odbywa się zaocznie.

Zwraca też uwagę na problemy z obsadą komisji lekarskich – po prostu brakuje specjalistów. Brakuje ich wszędzie, PZON-y nie są więc wolne od tego problemu. – Pandemia spowodowała wykruszenie kadry, z różnych powodów. Staramy się ciągle o jej poszerzanie, obecnie wysyłamy na szkolenie dwóch psychologów – podkreśla Mariusz Gorczyca. Problemem jest też niskie wynagrodzenie dla lekarzy orzeczników, nieporównywalne ze stawkami, które mogą otrzymać w innych placówkach czy gabinetach prywatnych. – Ale są także pasjonaci i ludzie z poczuciem wielkiej misji, którzy pracują u nas – podkreśla przewodniczący PZON w Sieradzu.

Przewodniczący Zespołów podkreślają, że mimo konieczności nowej organizacji pracy, czas oczekiwania na orzeczenie nie wydłuży się. Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień doręcza się na piśmie, nie później niż 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 

 

Więcej wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Zespół w Opolu rejestruje w tym roku ogromne zwiększenie napływu wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. – Obecnie, we wrześniu, mamy taki numer wniosku, jak w końcu zeszłego roku w grudniu. Szacuję ten wzrost na ok. 20-25 proc. Szczególnie dużo napływa także wniosków o wydanie orzeczenia dla dzieci – mówi Małgorzata Rajczyk. Tego nie przewidział budżet, w związku z tym w województwie opolskim zespoły już zmagają się z niedoborem finansowania. – Czekamy na pieniądze od wojewody obecnie, być może będą we wrześniu. Mam specjalną teczkę, w której odkładam faktury do opłacenia – dodaje. Zaznacza, że samorządy oglądają każdą złotówkę obecnie, nie jest więc prosto załatać dziury wynikłe ze zwiększonego napływu wniosków o wydanie orzeczenia.

Trzeba też pamiętać, że wciąż obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym przepisy o automatycznym przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Szczegółowo wyjaśnialiśmy to w tekście: Stan zagrożenia epidemicznego wydłuża ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Wciąż także można starać się, tak jak w pandemii, o kartę parkingową i legitymację osoby niepełnosprawnej za pośrednictwem poczty. Nie trzeba osobiście składać dokumentów w tej sprawie, ani ich osobiście odbierać.