Obecnie wciąż obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Na jego podstawie od 8 marca 2020 r., kiedy weszła w życie ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, możliwe było orzekanie o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa na komisji lekarskiej. Do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii komisje lekarskie mogły ocenić stan zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie o niepełnosprawności bez jej badania i osobistego uczestnictwa w komisji – zaocznie, tylko na podstawie dokumentacji medycznej.

Czytaj także: Stan zagrożenia epidemicznego wydłuża ważność orzeczeń o niepełnosprawności>>

 

Orzecznik osobiście oceni stan zdrowia

Od 16 maja 2022 r. w Polsce został zniesiony stan epidemii, a obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Resort rodziny argumentuje, że planowana zmiana wynika ze stopniowego wygasania epidemii COVID-19, zmniejszania ryzyka zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz powrotów pracowników urzędów do pracy stacjonarnej. Projektowane rozporządzenie uchyli przepis o wydaniu oceny stanu zdrowia osoby wnioskującej o orzeczenie o niepełnosprawności wyłącznie na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji medycznej, gdy była ona wystarczająca. W założeniu przepisy te miały zabezpieczać prawa osób z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy nie było możliwe zebranie zespołu orzekającego w terminie czy zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej z powodu utrudnionego przez epidemię dostępu do specjalistów.

Projektowane rozporządzenie ureguluje też kwestię wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności złożonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Będą one rozpatrywane tak jak dotychczas w stanie epidemii, czyli bez konieczności osobistego stawiennictwa na komisji.

 

Vacatio legis dla nowych przepisów

- Z uwagi na sposób organizacji posiedzeń składów orzekających w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, a w szczególności regulacje dotyczące trybu postępowania orzeczniczego zmienione przepisy wejdą w życie po 45 dniach od dnia ogłoszenia rozporządzenia – informuje nas MRiPS.

W pandemii została też wprowadzona możliwość wnioskowania o kartę parkingową i legitymację osoby niepełnosprawnej za pośrednictwem poczty. Nie trzeba było osobiście składać dokumentów w tej sprawie, ani ich osobiście odbierać. - Obecnie nie przewidujemy zmian w tej kwestii – poinformował nas przedstawiciel biura prasowego resortu rodziny.