Zakres finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminę do korekty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Celem reformy nie powinno być burzenie tego co dobre, ale doskonalenie tego co jest niedoskonałe w funkcjonowaniu. W celu uniknięcia chaosu interpretacyjnego, w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych należy dokonać korekt i doprecyzowania artykułów związanych z finansowaniem OSP - pisze dr Dariusz P. Kała.

21.06.2021

Zmiany w procedurze administracyjnej - dążenie do uproszczenia postępowania i nowe instytucje

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Uregulowanie administracyjnych kar pieniężnych, milczące załatwianie spraw oraz realizacja funkcji gwarancyjnej dla strony – to kluczowe zmiany w procedurze administracyjnej ostatnich lat – ocenia prof. Grzegorz Łaszczyca. A prof. Andrzej Matan podkreśla, że czas pandemii wprowadził konieczność wykonywania zadań policji administracyjnej, co wymaga wyposażenia w specjalne uprawnienia.

15.06.2021

Zakaz podważania decyzji sprzed 30 lat idzie za daleko

Wymiar sprawiedliwości

Propozycja, by decyzji administracyjnych nie wolno było podważać po upływie 30 lat jest zbyt daleko idąca. Z tego powodu nie do końca realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat i wymaga dopracowania. Przede wszystkim, gdy chodzi o przepisy przejściowe. Nie może być bowiem tak, że nowe prawo będzie stosowane do spraw w toku - pisze radca prawny Łukasz Bernatowicz.

14.06.2021

Kontrowersyjny projekt może zablokować reprywatyzację

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Celem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat było zapewnienie niewzruszalności (także w trybie nadzwyczajnym) decyzji administracyjnych wydanych wiele lat temu. Tymczasem posłowie idą w swoim projekcie dużo dalej. Nie do zaakceptowania jest rozwiązanie, że po 30 latach nie będzie można wszczynać postępowania administracyjnego. Dla reprywatyzacji oznacza to koniec.

11.06.2021

Projekt ekwiwalentu dla strażaka ochotnika do poprawki

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zachowanie w projekcie ustawy o OSP ekwiwalentu dla ochotników oceniam pozytywnie. Należy uwzględnić dotychczasowych praktyki i orzecznictwo w stosowaniu tego przepisu. Dokonuje się zmian pozornych tam gdzie ich nie potrzeba, nie planuje się zmian tam gdzie są konieczne i momentami wywraca się zasady związane z ekwiwalentem. Niektóre dobre regulacje słusznie podtrzymano

01.06.2021

Niewykonanie standardów zarządzania może słono kosztować jednostkę podczas kontroli

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Z perspektywy kontroli przeprowadzanych przez RIO, czy też inne podmioty kontroli zewnętrznych, bieżące monitorowanie i dokumentowanie zarządzania ryzykiem zapewnia kierownikowi jednostki, i wszystkim pracownikom, spokojny sen – mówi Patrycja Szulin, praktyk kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania jakością, audytor w samorządzie, audytor wewnętrzny CGAP.

18.05.2021

Po sześciu latach od wyroku TK jest projekt o stwierdzaniu nieważności decyzji

Prawo cywilne Administracja publiczna

Pomimo upływu prawie 6 (!) lat od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu nie wyłączającego dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, wciąż nie zmieniono tego prawa

13.05.2021

Andruszkiewicz: Sukces w otwieraniu danych możliwy dzięki kompleksowemu podejściu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO

W przypadku otwierania danych publicznych, czyli udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stanowią dla samorządów, nie tylko tych małych, istotne wyzwanie. Prowadzimy działania mające na celu wsparcie administracji, w tym samorządów, w procesie otwierania danych - mówi Adam Andruszkiewicz,

04.05.2021

Prezes RIO: Nie da się skontrolować samej kontroli zarządczej

Finanse samorządów Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza to normy dotyczące zarządzania jednostką, które znalazły się w przepisach o finansach publicznych. Przepisy finansowe mają na celu bezpieczeństwo środków publicznych, efektywne i celowe ich wydawanie. Jeśli natomiast nie ma dobrego zarządzania w jednostce, to nie ma mowy o takim wydawaniu pieniędzy – mówi Mirosław Legutko

29.04.2021

Zmiana celów fundacji jest możliwa

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Cele fundacji stanowią fundament i wyznaczają kierunki jej działania. Choć przy zakładaniu fundacji ich kształt determinuje fundator, to już w toku jej dalszego funkcjonowania może zaistnieć potrzeba ich zmiany, uzupełnienia, usunięcia bądź dodania nowych czy też po prostu reorientacji - pisze Dawid Feliszek z kancelarii prawnej SDZLEGAL.

28.04.2021

Monitorowanie kontroli zarządczej konieczne do bieżącego rozwiązywania problemów

Samorząd terytorialny RODO Kontrola zarządcza

Monitorowanie kontroli zarządczej sprawdza skuteczność elementów tej kontroli, służących rozwiązywaniu problemów. Zagrożeniem jest duża liczba zmian prawnych, które organizacja łatwo może przeoczyć czy zbyt mała wiedza pracowników. Poprawić sytuację mogą szkolenia, wprowadzanie systemów komunikowania zmian czy wsparcie technologiczne - mówi audytor Katarzyna Lenczyk-Woroniecka.

26.04.2021

Izdebski: Nie ma ucieczki od tego, by dane były dostępne w internecie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO Prawo unijne

Coraz więcej osób i organizacji domaga się, żeby publiczne dane były dostępne w sieci. Więc to nie ustawa ani program, ale przede wszystkim życie zmusiło urzędy do tego, żeby coraz więcej danych publikowały w sposób otwarty - mówi Krzysztof Izdebski, prawnik, członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo.

17.04.2021

Ryzyka nie da się uniknąć, ale można i trzeba je kontrolować

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Ignorowanie ryzyka było wspólnym mianownikiem wielu katastrof na świecie - można to zauważyć, analizując zjawiska w obszarze zarządzania w ciągu ostatnich lat. Jeśli nie mierzysz ryzyka, to nie kontrolujesz, nie kontrolujesz - to nie zarządzasz - to elementarne zasady – mówi Iwona Bogucka, prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

08.04.2021

Rewolucja nie wydarzy się centralnie, ona dzieje się lokalnie

Samorząd terytorialny

Samorząd się zmienia – lokalni działacze, którzy przyglądają się decyzjom władz i chcą zmienić samorząd, decydują się kandydować. I wygrywają wybory. Już widać, że to się powtórzy, bo jeszcze więcej tych, którzy dbają o swoje gminy, wystartuje. A ci, którzy dostają się do władz, chcą zarządzać razem z mieszkańcami. Zmiany są więc rewolucyjne – mówi Szymon Osowski z Watchdog Polska.

07.04.2021

W pandemii samoocena kontroli zarządczej nabiera szczególnego znaczenia

Samorząd terytorialny Koronawirus Kontrola zarządcza

Jednostki podczas pandemii działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, co wymusza zmiany, jak np. praca zdalna. To wywołuje konieczność modyfikacji w systemie kontroli zarządczej. Działanie nowych rozwiązań powinno być na bieżąco monitorowane. Wskazane jest więc, aby samoocena kontroli zarządczej w warunkach pandemii była dokonywana częściej niż raz na rok - mówi dr Joanna Przybylska.

03.04.2021

Metropolie potrzebują dobrej ustawy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Metropolie od dekad są przedmiotem debaty publicznej – naukowej, eksperckiej i politycznej. Niestety, jej dynamika nie przekłada się na efektywność działania władzy publicznej, która w dalszym ciągu stroni od kompleksowej reformy samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych - pisze dr Jakub H. Szlachetko. I dodaje, że metropolie stały się kwestią ideologiczną, choć to problem pragmatyczny.

30.03.2021

Prof. Lipowicz: Centralizacja szpitali będzie sprzeczna z konstytucją

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Odebranie samorządom szpitali, zmiany właścicielskie czy wprowadzenie ich centralnego zarządzania nie będzie rozwiązaniem skutecznym. Bo ich problemy wynikają przede wszystkim z niedofinansowania całego systemu ochrony zdrowia, w tym liczby i wyceny kontraktowanych świadczeń. Do tego centralizacji szpitali nie da się przeprowadzić zgodnie z konstytucją – mówi prof. Irena Lipowicz.

24.03.2021

Samoocena w kontroli zarządczej - pokazuje tendencje, wskazuje ryzyka, pomaga zarządzać

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Samoocena służy do poprawy zarządzania. Pokazuje kierownictwu obszary do poprawy, pomaga zarządzać ryzykiem, pozwala sprawdzać wiedzę pracowników dotyczącą ważnych, nowych zagadnień, jak etyka czy bezpieczeństwo informacji. Pracownikom natomiast pozwala w bezpieczny sposób przekazać uwagi dotyczące funkcjonowania urzędu – mówi audytor Robert Lipka.

22.03.2021

Mniej pojemników w śmietnikowej altance tylko za zgodą ministra

Samorząd terytorialny Środowisko

Optymalnym dla gmin rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zasady, w myśl której decyzja ministra klimatu i środowiska pozwalająca gminie wprowadzić węższy, na przykład trzy-pojemnikowy system odbioru odpadów komunalnych, byłaby wydawana bezterminowo, pod sankcją jej cofnięcia w sytuacji gdy samorząd nie spełnia określonych wymogów - mówi Maciej Kiełbus,

12.03.2021

Zmiana fundatora w fundacji jest możliwa

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Popularność fundacji wynika m.in. z bardzo atrakcyjnej regulacji prawnej, która zapewnia dużą swobodę w ustaleniu reguł działalności i kluczową rolę fundatora w tym procesie. Ta dość prosta regulacja pozostawia jednak szeroki zakres wątpliwości prawnych. Jedną z istotniejszych jest pozycja fundatora względem tworzonej przez niego fundacji, wpływ na jej działalność i możliwość dokonania zmiany

11.03.2021
1  2  3  4  5    12