- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest obowiązany wystawiać recept na żądanie pacjenta, zasadniczo udziela bowiem świadczeń świadczeniobiorcom zadeklarowanym na listę aktywną u danego świadczeniodawcy – mówi Renata Jeziółkowska, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Reguluje to ustawa z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Ważne względy medyczne

Istnieją jednak uzasadnione względy, z powodu których lekarz może postąpić inaczej. - W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczeniodawca obowiązany jest udzielać świadczeń ubezpieczonym nieznajdującym się na liście świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy – mówi Andrzej Troszyński, p.o. rzecznika prasowego NFZ.

Czytaj też: Zasady wystawiania recepty kontynuowanej >>>

Czytaj także na Prawo.pl:  Lekarska komisja etyki krytycznie o komercyjnym wystawianiu zwolnień >

– Takie postępowanie będzie zgodnie z par. 8 ust. 5 zarządzenia nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2022 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.) - dodaje.

Warmińska-Friberg Ewa: Zasady nakładania kar na świadczeniodawców w związku z przepisywaniem leków >>>

- Obecnie takie sytuacje zdarzają się nam sporadycznie, gdyż wiele zmienia możliwość skorzystania przez pacjenta z teleporady w swojej przychodni. Trzeba jednak podkreślić, że przede wszystkim pacjent zwraca się do lekarza o udzielenie porady, a recepta to ostatni etap konsultacji lekarskiej. Pacjent, który źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania może mieć potrzebę konsultacji lekarskiej i oczywiście ma do tego prawo. Może wybrać placówkę, która ma umowę z NFZ i otrzyma poradę, a NFZ zapłaci za nią jako tzw. jednorazową wizytę – mówi lek. Joanna Zabielska-Cieciuch, kierownik POZ w Białymstoku.

– Jest tylko jeden warunek, nie może to być pacjent z tej samej albo sąsiedniej gminy, bo wtedy jest za bliska odległość i wtedy może skorzystać ze swojej przychodni – dodaje.

Czytaj też: Recepty pro auctore i pro familiae >>>

Zawsze badanie przed receptą

Zawsze, jak zaznacza lekarka, gdy pacjent poprosi o receptę na lek, zostanie uprzednio zbadany przez lekarza. Jak podkreśla rzecznik NFZ, decyzję o wystawieniu recepty na brakujące leki, uzasadnioną stanem zdrowia pacjenta, podejmuje lekarz, zgodnie ze swoją wiedzą i wskazaniami medycznymi na podstawie ustawy o refundacji, odnotowując ten fakt w dokumentacji medycznej.

- Należy mieć na uwadze cel i powód zgłoszenia się takiego pacjenta na wizytę – dopowiada Renata Jeziółkowska. - Jeżeli pacjent znalazł się w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniodawca będzie zobowiązany udzielić mu świadczenia zdrowotnego, w innym przypadku lekarz nie ma obowiązku wypisania recepty. Trudno bowiem oczekiwać od lekarza wypisania recepty na żądanie pacjenta bez podania podstawy takiej ordynacji i w oparciu wyłącznie na twierdzeniu pacjenta - dodaje.

W przychodni, którą kieruje lek. Zabielska-Cieciuch, pacjenci mogą zamawiać leki poprzez stronę internetową placówki. – To wygodna forma dla nich i dla nas. Najczęściej są to na stałe przyjmowane przez nich leki na cukrzycę czy nadciśnienie. Właśnie wczoraj dzięki temu znalazłam w systemie pacjenta z nadciśnieniem, który odnawia recepty przez dłuższy czas, w związku z tym dostał receptę na jedno opakowanie i otrzymał SMS z zaproszeniem na badanie kontrolne do przychodni – mówi lekarka.

Dodaje, że zdarza się, że osoby, które nie są pacjentami przychodni, zgłaszają zapotrzebowanie np. na tramal. – System pozwolił wyłapać pacjenta, który robił to w kilku przychodniach, bo miał po prostu problem z uzależnieniem. To pomocne narzędzie dla lekarzy, którzy wiedząc o tym fakcie, mogą odpowiednio postępować – konkluduje.

Czytaj też: Opieka koordynowana w POZ - zadania świadczeniodawców >>>