Joanna Grzelińska

Artykuły autora

Wypłacona staroście odprawa nie podlega oskładkowaniu

Samorząd terytorialny

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy...

29.07.2016
1  2  3