Czy jeśli pracodawca zapewnia pracownikom biurowym odzież firmową, a nie ochronną, to czy pracodawca może napisać w regulaminie pracy, że koszt prania ponosi pracownik?

Umowa o pracę ma charakter zobowiązaniowy - to do czego zobowiązane są strony tego stosunku wynika w pierwszej kolejności z postanowień ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i innych przepisów prawa pracy, a także z postanowień wewnętrznych zawartych w regulaminach i umowach o pracę.
Teoretycznie można dopuścić taką możliwość, żeby pracownik był zobowiązany do prania odzieży na swój koszt. Wydaje się jednak, że skoro to pracodawca narzuca pracownikom chodzenie do pracy w odzieży firmowej, to powinien też pokrywać koszty jej prania - np. w postaci wypłaty dodatku za pranie. Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie, wobec czego dopuścić należy sytuację, iż pracownik zgodzi się na pranie odzieży na swój koszt - powinno to być jednak oświadczenie woli każdego z pracowników, a nie zapis regulaminu pracy.