Prawo.pl
Na ostatnim posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk zapowiedział, że we wtorek Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W planach rządu jest także projekt uchwały ws. rewizji Krajowego Planu Odbudowy.
is/PAP
29.04.2024
Pomoc społeczna Ukraina
Rząd zapowiada, że od nowego roku wszystkie umowy zlecenia zostaną objęte składkami na ZUS. Pracodawcy z niepokojem przyjmują kolejne podwyższenie kosztów współpracy z osobami fizycznymi. Przy wprowadzaniu nowych kosztów brakuje dyskusji nad zmniejszeniem obecnych obciążeń pracodawców i pracowników.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2024
Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Oprogramowanie komputerowe bez wymaganych licencji, nieaktualne, bez wsparcia producenta, wycofane z powodu niedostatecznych zabezpieczeń czy wręcz niebezpieczne – zresztą lista grzechów administracji publicznej jest znacznie dłuższa. Z kontroli NIK wynika, że urzędy nie monitorowały legalności wykorzystania oprogramowania.
Regina Skibińska
29.04.2024
Administracja publiczna Compliance
Od 1 czerwca rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy programu 800+. ZUS będzie wypłacał świadczenia na podstawie wniosków złożonych w tym roku. Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić wszystkie dane, bo tylko podanie poprawnych gwarantuje szybką wypłatę świadczenia. Najczęstsze błędy to te w numerze rachunku bankowego lub peselu dziecka.
Agnieszka Matłacz
29.04.2024
Domowe finanse

Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Rośnie liczba ojców, którzy korzystają z urlopów rodzicielskich. W roku 2023 było ich 19 tys., podczas gdy rok wcześniej - 3,7 tys. Choć obserwujemy pozytywny trend, to jednak nadal jest to tylko 7 proc. uprawnionych mężczyzn – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak twierdzi ZUS, jest to efekt wejścia w życie dyrektywy work-life balance.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2024
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Na koniec I kwartału br. ludność Polski liczyła 37 mln 595 tys. osób. To o blisko 133 tys. mniej niż przed rokiem i o ponad 40 tys. mniej niż w końcu 2023 r. W tym okresie zarejestrowano o prawie 7 tys. mniej urodzeń niż w analogicznym okresie 2023 r. – podał GUS. Populacja się zmniejsza, a ponieważ obecnie roczniki są coraz mniej liczne, to w przyszłości będzie to miało wpływ na sytuację na rynku pracy. Widmo postępującej automatyzacji i robotyzacji wymagać będzie wprowadzenia zachęt dla pracodawców. Dla pracowników będzie to równoznaczne z koniecznością edukacji.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2024
Prawo pracy Nowe technologie
Pracodawca nie chciał wypłacić odprawy pracownikowi, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy w zakresie miejsca jej wykonywania. Sąd orzekł jednak, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżały wyłącznie po stronie pracodawcy i zasądził odprawę. Uznał bowiem, że przyjęcie nowych warunków realnie prowadziłoby do znaczącego obniżenia wynagrodzenia. Ponadto pracownik cierpiał na schorzenia kręgosłupa, więc długa podróż samochodem, wpływałaby niekorzystnie na jego stan zdrowia.
Dorian Lesner
27.04.2024
Prawo pracy
Przypadający w niedzielę, 28 kwietnia, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, będzie w tym roku obchodzony pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”. Coraz częstsze i bardziej dotkliwe w skutkach zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na kondycję zdrowotną oraz psychiczną pracowników, a tym samym na sytuację finansową przedsiębiorstw. Z najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że z powodu nadmiernego przegrzania rocznie dochodzi do 22,87 mln wypadków przy pracy.
Grażyna J. Leśniak
26.04.2024
Środowisko Prawo pracy BHP
W końcu marca 2024 roku siedem zakładów pracy z sektora publicznego zgłosiło do powiatowych urzędów pracy zwolnienia grupowe obejmujące 265 osób, a z sektora prywatnego 152 firmy zgłosiły zwolnienia 16 781 osób - podał w środę GUS. Prawnicy i eksperci rynku pracy są zgodni: coraz bardziej wymagająca sytuacja na rynku pracy, zawiły system podatkowy i stale rosnące koszty produkcji i pracy powodują, że nasza gospodarka staje się coraz mniej atrakcyjna dla inwestorów.
Grażyna J. Leśniak
26.04.2024
Prawo pracy
Poczucie pracownika, że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu, nie jest wystarczającą podstawą do jego stwierdzenia. Nie można też uznać, że każde naruszenie przez pracodawcę swoich obowiązków i powinności wobec pracownika jest równoznaczne z mobbingiem. Sąd Najwyższy podkreślił, że mobbing stanowi kwalifikowany delikt prawa pracy, który wyraźnie odróżnia się od innych niewłaściwych zachowań pracodawcy.
Dorian Lesner
26.04.2024
Prawo pracy
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że Polska nie podjęła niezbędnych działań, by wdrożyć do swojego systemu prawnego przepisów unijnej dyrektywy o sygnalistach. W związku z tym nasz kraj ma zapłacić 7 mln euro ryczałtu oraz okresową karę w wysokości 40 tys. euro dziennie od momentu ogłoszenia wyroku.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2024
Prawo pracy Prawo unijne
53 proc. przedsiębiorców uważa, że presja ze strony pracowników na wzrost wynagrodzeń jest podobna jak rok temu. 39 proc. podkreśla, że jest zdecydowanie większa - wynika z kwietniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2024
Prawo pracy Finanse Rynek pracy
W latach 2021–2023 przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponad 3,5 mln formularzy RUD, na których zgłoszono ponad 5 mln umów o dzieło. W analizowanych latach liczba składanych formularzy RUD co roku wykazuje tendencję wzrostową, jednak liczba wykazywanych umów o dzieło spada – poinformował ZUS. Zakład co roku odnotowuje tendencję wzrostową w sposobie składania formularzy RUD za pośrednictwem platformy PUE, co świadczy o znacznym stopniu elektronizacji kontaktów płatników składek z ZUS.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2024
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Studenci i uczniowie, którzy dostają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, mogą dodatkowo pracować, ale muszą pamiętać o limitach. Od 1 marca mogą zarobić więcej, gdyż zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które obowiązują do końca maja - informuje ZUS. I przypomina, że zarobki do kwoty 5278,30 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wpływają na zmniejszenie renty rodzinnej.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2024
Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
Nadchodzą ważne zmiany dla osób zatrudnionych przez platformy cyfrowe, czyli m.in. dostawców jedzenia czy kierowców taksówek, ale nie tylko - pracownicy platformowi to także np. tłumacze, kurierzy, copywriterzy czy graficy. Nowe przepisy mają poprawić warunki ich zatrudnienia, przede wszystkim nie będą już traktowani jako osoby samozatrudnione - tak wynika z dyrektywy ws. pracowników platform cyfrowych, którą w środę przyjął Parlament Europejski. Resort pracy zapowiada szybkie rozpoczęcie prac nad jej wdrożeniem do polskiego porządku prawnego.
Agnieszka Matłacz
25.04.2024
Prawo pracy
Nie każde kłopoty finansowe pracodawcy stanowią podstawę do zaprzestania finansowania przez niego wpłat do PPK. Taki skutek wywołuje np. ogłoszenie upadłości pracodawcy. Zaistnienie przesłanek niewypłacalności pracodawcy powoduje niefinansowanie przez niego wpłat do PPK za wszystkich uczestników tego programu.
Anna Puszkarska
25.04.2024
Prawo pracy Finanse PPK
Nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która weszła w życie 1 stycznia 2024 roku, miała rozwiązać problem dostępności leków w porze nocnej i w dni wolne od pracy. Nowe regulacje dotyczą wyznaczania tzw. dyżurów aptecznych. Przedstawiciele zwłaszcza małych powiatów alarmują jednak, że ich mieszkańcy nadal mają problem z dostępem do medykamentów.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
25.04.2024
Samorząd terytorialny Farmacja
Pracownicy biurowi oczekują od pracodawców większej elastyczności względem lokalizacji miejsca pracy - ponad połowa chciałaby pracować hybrydowo. Niemal co piąta osoba rozważyłaby zmianę pracy, gdyby w jej firmie zdecydowano się na w pełni stacjonarny model zatrudnienia. 30 proc. ankietowanych byłoby też gotowych zrezygnować z niektórych benefitów, a 21,5 proc. z części wynagrodzenia dla zachowania obecnego trybu pracy - wynika z badań ASM Research i portali pracy rocketjobs.pl oraz justjoin.it.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Przeprowadzone w MZ oraz MF analizy doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że wyeliminowanie problemów wymaga wdrożenia zmiany na poziomie ustawowym - przekazała Izabela Leszczyna, minister zdrowia, w odpowiedzi na wystąpienie RPO w tej sprawie. Jednocześnie poinformowała, że prace w parlamencie zaplanowane są na drugi kwartał br., a wejście proponowanych zmian w życie - na 1 stycznia 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2024
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne
Wysokość wynagrodzenia jest dla pracowników bardzo ważna. Zaskakujący może być więc fakt, że brak widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę zwykle nie zniechęca kandydata do aplikowania. Zasada, że o pieniądzach się nie rozmawia, znajduje jednak odbicie nie tylko w procesie rekrutacji, ale także przez cały okres zatrudnienia. Z raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracowników przyznaje, że w ich miejscu pracy nie ma jawności wynagrodzeń. To już wkrótce ma się zmienić.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2024
Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy
Według danych z końca marca liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS przekroczyła 1,138 mln osób. To o 10,7 tys. więcej niż w grudniu 2023. Najwięcej jest Ukraińców i Białorusinów, a następnie mieszkańców Gruzji i Rosji. Osoby z zagranicznym paszportem nie tylko zatrudniają się w Polsce, ale coraz częściej decydują się na otwieranie własnych biznesów.
Agnieszka Matłacz
24.04.2024
Ubezpieczenia społeczne

Prace rządu to głównie zapowiedzi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie poprzestaje. Tak jest w Ministerstwie Zdrowia, które dotąd nie przedstawiło pomysłu na reformę szpitalnictwa. W oświacie dyskusja o likwidacji prac domowych przykryła brak reform, a zmiany w podatkach ma poprzedzić analiza. Długa ma być też droga w odbudowaniu praworządności. Pracodawcy zaś liczą, że będą mieli szansę na merytoryczną dyskusję o ważnych dla rynku pracy projektach.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Monika Pogroszewska Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Już wkrótce raportowanie ESG nabierze realnego kształtu również dla polskich firm, przede wszystkim ze względu na to, że państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia regulacji do lipca br. Resort finansów przedstawił już projekt ustawy, z którego wynika, że obowiązki będą nakładane na firmy stopniowo do 2027 r. Przedsiębiorcy powinni być jednak przygotowani wcześniej, bo spełnienie wszystkich wymagań może okazać się sporym wyzwaniem.
Inga Stawicka
24.04.2024
Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne ESG
Workation, czyli połączenie pracy z wypoczynkiem, jest znane niemal każdemu pracownikowi. Kto nie marzy, żeby przedłużyć sobie wakacje pod palmami i popracować kilka dni z hotelowego pokoju. Takie połączenie brzmi doskonale, ale workation trzeba wprowadzić w firmie z głową. Inaczej może generować liczne problemy – piszą Agata Jost i Aneta Surmiak-Maik z Deloitte.
Agata Jost Aneta Surmiak-Maik
24.04.2024
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.
Jarosław Dolny
24.04.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
We wtorek, 23 kwietnia, Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS. Wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w tej sprawie wpłynął do Rady w czwartek, 18 kwietnia.
Grażyna J. Leśniak
23.04.2024
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Jeżeli pracownik złoży wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, to w oparciu o ten dokument możliwe będzie objęcie go takim rozkładem bez zmiany regulaminu. Konieczne jest jednak odniesienie się do kwestii godzin granicznych, wyznaczających pracę uznawaną za pracę w niedzielę i święta. Jeżeli pracodawca nie zmienił godzin wskazanych w przepisach kodeksu pracy, to ustalenie takiego rozkładu oznaczałoby, że w każdy poniedziałek kalendarzowy pracownik faktycznie wykonywałby pracę przez godzinę w niedzielę.
Marek Rotkiewicz
23.04.2024
Prawo pracy
Pracownik zapłaci PIT od wynagrodzenia za odszkodowanie, które otrzymał od byłego pracodawcy na podstawie ugody. Nazwanie świadczenia "odszkodowaniem" nie oznacza, że obiektywnie posiada ono taki charakter i podlega zwolnieniu z opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy, podobnie jak skarbówka, kwestionują praktykę polegającą na wypłacie wynagrodzenia pod nazwą „odszkodowanie”, by skorzystać z preferencji.
Monika Pogroszewska
23.04.2024
PIT Doradca podatkowy
Ulga dla seniora ma na celu aktywizację zawodową osób w wieku emerytalnym. Zasady jej stosowania w trakcie roku przez pracodawcę (zleceniodawcę) są uproszczone – podmiot ten jedynie wykonuje decyzję pracownika (zleceniobiorcy) o stosowaniu zwolnienia. To na podatniku ciąży zaś obowiązek sprawdzenia, czy spełnione są warunki skorzystania z ulgi oraz prawidłowe zastosowanie przepisów w zeznaniu rocznym – pisze Jarosław Sekita, doradca podatkowy.
Jarosław Sekita
23.04.2024
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Samorządy mają zastrzeżenia do pomysłu usprawnienia e-doręczeń

Samorząd terytorialny Administracja publiczna E-doręczenia
Problemem, który wymaga pilnego uregulowania przy e-doręczeniach, jest kwestia zdefiniowania podmiotu publicznego obowiązanego do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych – uważają samorządowcy z miast i powiatów. Wskazują, że bez jednoznacznego uregulowania tych kwestii nie dość, że będzie dochodziło do dublowania adresów, to dodatkowo system nie będzie czytelny dla obywateli.
Robert Horbaczewski
23.04.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna E-doręczenia