Sejm w piątek 28 czerwca przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 430). Wydłuża on m.in. czas na powstanie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To już trzeci termin na opracowanie nowego rozporządzenia. Okres ten był wydłużany z 36 do 60 miesięcy, a obecny projekt zakłada dalsze wydłużenie z 60 do 84 miesięcy. Wydłużony okres to już łącznie 7 lat. Przeczytaj także: Rozporządzenie o warunkach zabudowy dla mieszkaniówki dalej obowiązuje - Sejm uchwalił przepisy

 

Rozporządzenie o warunkach technicznych w dwa lata

To maksymalna granica, jak zaznacza wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak. Rozporządzenie ma powstać maksymalnie w dwa lata.

- Wydłużenie okresu, w jakim zachowują moc przepisy wykonawcze, pozwoli na dokończenie prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które jest niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego, przy jednoczesnym zapewnieniu uczestnikom tego procesu odpowiedniej vacatio legis oraz możliwości przeprowadzenia szczegółowych analiz i uzgodnień z przedstawicielami poszczególnych branż celem opracowania optymalnych regulacji – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych to przepisy techniczno-budowlane, ujęte w akcie wykonawczym do ustawy – Prawo budowlane. Wiceminister Tomczak podkreślił na posiedzeniu komisji, że skomplikowany i techniczny charakter tych aktów wykonawczych przedłuża czas ich przygotowania.

 

Czytaj w LEX: Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w urzędach gmin w województwie podlaskim – aspekty finansowe i prawne >

Ile i jakie mieszkania dla osób z niepełnosprawnością?

Praca nad rozporządzeniem trwa jednak już długo. Od 2016 roku grupa ekspertów uczestniczyła w pracach nad tym rozporządzeniem i przygotowała założenia do niego, ale dalsze prace zostały odłożone w czasie. Potem odbyły się konsultacje społeczne rozporządzenia i znów prace nad nim stanęły w miejscu.

– Apelujemy o nieprzesuwanie lub znaczne skrócenie czasu na przygotowanie rozporządzenia o warunkach technicznych. To bardzo ważne przepisy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wyjaśniają np. jak rozumieć kontrastowe oznaczenie stopni schodów dla osób niewidomych czy liczbę mieszkań dla osób z niepełnosprawnością na podstawie Prawa budowlanego – mówił Kamil Kowalski, architekt, dyrektor Integracja LAB. Jak dodał, biura architektoniczne mają z tym duży problem, bo zapis w Prawie budowlanym jest bardzo ogólny i mówi tylko tyle, że takie mieszkania w budynkach mają być. Natomiast obecnie przepisy nie precyzują, ile ich ma być w budynku ani jak mają wyglądać.

Architekci, w zależności od miasta, gdzie pracują, otrzymują różne interpretacje – np. że ma ich być tyle, co miejsc parkingowych albo że mają być dwa takie mieszkania – podnosił Kamil Kowalski. Zwrócił uwagę na jeszcze inny problem z planowaniem miejsc parkingowych w garażach budynków, gdyż obecnie przepisy uniemożliwiają to. W opinii Kamila Kowalskiego odciąganie w czasie rozporządzenia o warunkach technicznych sprawi, że problemy będą narastały, także ze względu na starzejące się społeczeństwo. Zaapelował o podjęcie szybkich działań, a równocześnie kontynuowanie prac nad rozporządzeniem.

Małgorzata Getlich, zastępca dyrektora w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przypomniała, że do poprzedniej wersji rozporządzenia o warunkach technicznych wpłynęło 1800 uwag i poprzedni rząd uznał, że można z tą sprawą poczekać.

– Były punktowe zmiany np. rozporządzenie o tzw. patodeweloperce. Znamy problem więźniów czwartego piętra, jest powołany zespół ekspertów, który pracuje nad rozporządzeniem o warunkach technicznych. Sprawa nie leży odłogiem i pracujemy nad nią – zapewniała. Dodała, że w przeciągu dwóch lat, po konsultacjach ze środowiskiem, przepisy mogą być gotowe. Podkreśliła, że żadne nowe przepisy nie wejdą w życie przed 20 września, bo podlegają notyfikacji UE. Przeczytaj także: Data wejścia w życie przepisów o patodeweloperce przesunięta do 1 sierpnia

Czytaj w LEX: Zadania jst związane z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami >

Problem także dla podmiotów publicznych

Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich ma nadzieję, że będzie to wystarczający czas na przygotowanie nowych przepisów.

– Zwracam uwagę, że nowe warunki techniczne miały uwzględniać potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zaznacza. W jego opinii zwłoka w przyjęciu rozporządzenia, które w szerszym zakresie niż obecnie obowiązujące przepisy uwzględniałoby potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, jest niekorzystna zarówno dla tych osób, jak i podmiotów publicznych. Mają one bowiem ustawowy obowiązek zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami m.in. przez usuwanie barier, a także zapobieganiu ich powstaniu. Muszą też spełniać wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, niezależnie od tego, w jakim czasie  budynek podmiotu publicznego był budowany, przebudowywany czy remontowany.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będzie teraz dalej procedowany przez parlament.