Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Wynika z niej, że w ciągu 2020 roku nastąpił spadek - o ponad rok - średniego dalszego trwania życia. Zdaniem ekspertów, dane te pokazują, w jak złej sytuacji znalazła się Polska z powodu pandemii. Ale przechodzący po 1 kwietnia na emeryturę mogą liczyć na wyższe świadczenia.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2021
Emerytury i renty Koronawirus a prawo
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy rozpatrzy sprawę o nakazanie dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania. O przekazaniu jej tam decyzją Sądu Okręgowego w Olsztynie poinformował w czwartek rzecznik tego sądu Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.
Krzysztof Sobczak
25.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz za luty 2021 r. Wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Firmy, które mają obowiązek przekazania deklaracji rozliczeniowych - mają na to czas tylko do końca marca.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Ustawa o czternastej emeryturze już obowiązuje

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W dniu 25 marca 2021 weszła w życie ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. ZUS już przygotowuje się do wypłaty świadczeń, pieniądze w budżecie są zabezpieczone - mają trafić do emerytów w czwartym kwartale roku. Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto i będzie wypłacana z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie.
Agnieszka Matłacz
25.03.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wszyscy czekają, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy, gdy skończy się pomoc finansowa dla firm z tarcz antykryzysowych i finansowych PFR, a ZUS przestanie przyznawać ulgi. Zdaniem ekspertów, dziś dużo miejsc pracy jest sztucznie utrzymywanych ze względu na dofinansowanie. W międzyczasie skończył się też rynek pracownika i nieprędko do niego wrócimy po pandemii.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Możliwość pozyskiwania danych wrażliwych dotyczących konkretnej osoby ubiegającej się o zasiłek, przewidziana w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, budzi zastrzeżenia RPO. Według niego, ZUS miałby szerokie uprawnienia przy ustalaniu prawa do zasiłku - bez określenia granic ingerencji w prawo do prywatności
Grażyna J. Leśniak
24.03.2021
Ubezpieczenia społeczne RODO
Kierowcy pojazdów ciężarowych, autokarów i autobusów, którzy podczas kontroli nie przedstawiają wykresówek tachografu dotyczących dnia kontroli i 28 poprzednich dni, podlegają jednej karze, niezależnie od liczby brakujących wykresówek. Zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar, w myśl której obywatele muszą być w stanie określić zachowania grożące pociągnięciem do odpowiedzialności
Grażyna J. Leśniak
24.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne

Pandemia sprzyja mobbingowi w pracy

Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pracownikom trudno jest udowodnić mobbing - potwierdza to Państwowa Inspekcja Pracy. To efekt nieprecyzyjnych przepisów i podejścia sądów, które bardziej niż na bezprawności działań mobbera, koncentrują się na uczuciach ofiar. Tymczasem problem będzie narastał, bo w pandemii mobbing się nasilił. Napięcie nerwowe spowodowane izolacją odbija się na stosunkach międzyludzkich w pracy
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Ograniczenia handlu w niedziele obowiązują już trzy lata - dokładnie od 1 marca 2018 roku. I dopiero teraz finał miał znaleźć wniosek Lewiatana z maja 2018 r do Trybunału Konstytucyjnego z maja 2018 roku o zbadanie konstytucyjności tej ustawy. Trybunał odwołał planowane na środę ogłoszenie wyroku - poinformowało we wtorek Biuro TK.
Agnieszka Matłacz
23.03.2021
Od marca 2021 roku próg dochodowy dotyczący tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych wynosi 1772,08 zł. Jego zmiana nie oznacza jednak konieczności ponownego złożenia wniosku przez osoby pobierające świadczenie. Wniosek należy złożyć tylko wtedy, gdy upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2021
Ubezpieczenia społeczne
Niemal 9 na 10 przedsiębiorców jest przeciwnych ozusowaniu umów o dzieło, które dotychczasowej formule nie są oskładkowane – wynika z badania wśród pracodawców, które przeprowadził BCC. Zdaniem 84 proc. ankietowanych, umowy zlecenia – tak jak obecnie - powinny być oskładkowane od podstawy wymiaru, czyli jeśli z pierwszej umowy opłacono składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na koniec lutego 2021 roku bezrobocie wyniosło 6,5 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W ciągu roku zmagania się z pandemią i jej skutkami, w porównaniu z lutym ubiegłego roku, w skali całego kraju bezrobocie wzrosło o 1 pkt proc., a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy - o 179,6 tys.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
15-proc. opłata przekształceniowa, którą rząd chce pobierać od środków przekazywanych z likwidowanych OFE do IKE jest niesprawiedliwa nie tylko ze względu na planowane zwolnienie z opodatkowania emerytur, ale przede wszystkim pobierane od ubezpieczonych latami prowizje. Proponowane rozwiązania nie realizują interesu społecznego i mogą okazać się niekonstytucyjne – twierdzą prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2021
Emerytury i renty
Decyzja o odwołaniu egzaminów specjalizacyjnych, ale także postulaty płacowe oraz o pretensje o nieprzygotowanie systemu do kolejnej fali epidemii - to podłoże rozpoczętego właśnie protestu lekarzy rezydentów. Decyzja w sprawie przełożenia egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy na jesień przelała czarę goryczy - powiedział przewodniczący Porozumienia Rezydentów Piotr Pisula.
Krzysztof Sobczak
22.03.2021
Prawo pracy Zawody medyczne
Najniższa emerytura w województwie śląskim to 5 groszy, wypłaca ją sosnowiecki ZUS, a najwyższa przekracza 17 tys. złotych i trafia do mieszkańca Podbeskidzia. Nie jest to krajowy rekord, bo wśród świadczeniobiorców są też osoby, które co miesiąc otrzymują z ZUS nawet powyżej 20 tys. zł emerytury. Rekordzista - ponad 35 tys. złotych.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2021
Emerytury i renty
Donosiciel działa we własnym interesie, w celu uzyskania osobistych korzyści. Sygnalista w dobrej wierze zgłasza informacje o podejrzeniu działań nielegalnych lub nieetycznych, kierując się dobrem swojego miejsca pracy, troską o interes organizacji czy też publiczny. Aby sygnalista był chroniony przez prawo musi mieć przekonanie, że zgłasza prawdziwe informacje zgodnie z przepisami,
Marta Kozak-Maśnicka
22.03.2021
Compliance Prawo unijne
Szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne. Nawet dla osób z grup zawodowych szczególnie narażonych na kontakt z wirusem, jak pracownicy ochrony zdrowia czy nauczyciele. Pracodawca nie może więc sam, bez wiedzy i zgody pracownika, zapisać go na szczepienie. Jeśli to zrobi, to działa bezprawnie – ostrzegają eksperci. W grę wchodzi też naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2021
Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Ze względu na dobro służby więziennej nie może być przyzwolenia na pozasłużbowe kontakty funkcjonariuszy z osadzonymi. A wymierzenie kary wydalenia ze służby jest adekwatne do zagrożenia i mieści się w ramach prewencji ogólnej - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi. - Postawa i zachowanie obwinionej, jak prowadzenie korespondencji i pocałunki, naruszało ustalony porządek i bezpieczeństwo jednostki - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Przedstawiciele siedmiu organizacji pracodawców z Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Szwecji, Czech i Polski, reprezentowanej przez Konfederację Lewiatan napisali do Komisji Europejskiej. Chcą Europy Socjalnej wspierającej państwa członkowskie w poprawie warunków społecznych i gospodarczych, ale nie Unii Socjalnej ze zharmonizowaną polityką społeczną.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Podmiot zatrudniający w Polsce pracownika, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną – twierdzi Polski Fundusz Rozwoju.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne PPK
W sytuacji, gdy pracownik zawarł kilka umów o pracę z tym samym pracodawcą, minimalny okres odpoczynku dobowego stosuje się do tych umów rozpatrywanych łącznie, a nie do każdej z umów rozpatrywanej odrębnie – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Mniejsza liczba pracowników zagranicznych na polskich budowach, głównie Ukraińców, mogła przyczynić się do wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2021 roku. Z najnowszych danych GUS wynika, że wzrosły one o 2,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021

Rząd apeluje o zdalną pracę, ale w urzędach to trudne

Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus a prawo
Z powodu narastającej pandemii rząd apeluje o pracę zdalną, jednak urzędy doszły już do ściany. Nie jest ona możliwa w wielu przypadkach - zgodnie z prawem klient musi się stawić osobiście, bo dedykowane systemy do obsługi są tylko na miejscu. Wreszcie - bo nie ma sprzętu czy połączenia z siecią. Tam, gdzie raczej nie pracuje się „z domu”, urzędnicy mogą pracować rotacyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus a prawo
W styczniu 2021 roku ZUS wypłacił 48,7 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę ponad 194,4 mln złotych. To o 12,4 tys. więcej niż przed rokiem. Wyższa była też kwota wypłat – prawie o 49,2 mln złotych. Nie ma pewności, czy to czas na korygowanie prognoz demograficznych i uaktualnienie planów finansowych i wydatków.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Koronawirus a prawo
Udział platform zatrudnienia w rynku pracy stale rośnie, a osoby, które świadczą tam pracę, nie są w Polsce odpowiednio chronione. Tymczasem Konstytucja zobowiązuje władze do ochrony każdej pracy, nie tylko tej świadczonej na podstawie Kodeksu pracy. RPO apeluje do wicepremiera Jarosława Gowina o podjęcie działań zabezpieczających pracowników.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2021
Aż 304 195 zezwoleń na pracę cudzoziemców z ponad 420 tys. wydanych w ciągu roku w Polsce uzyskali Ukraińcy. Na tej podstawie zatrudniano ich głównie w budownictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym. Do pracy byli przyjmowani przede wszystkim w województwie mazowieckim, w wielkopolskim oraz w śląskim.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2021
Prawo pracy
Polscy pracownicy, pracujący w naszym kraju dla zagranicznych firm, którzy sami za siebie opłacają składki, bo przejęli obowiązki płatnika, nie wiedzą, czy mogą również zawrzeć umowę o zarządzanie, a następnie - o prowadzenie PPK. A jeśli tak, to czy np. każdy z trzech pracowników takiej firmy w RP, może zawrzeć umowę z wybraną przez siebie instytucją finansową, bez porozumienia z pracodawcą.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne PPK
Adam Niedzielski, minister zdrowia, zapowiadając kolejne epidemiczne ograniczenia w gospodarce i życiu publicznym, zaapelował w środę do pracodawców, aby w miarę możliwości przechodzili na pracę zdalną, by ograniczyć transmisję wirusa. Według niego, to już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników w lutym 2021 roku wyniosło 6334 tys. osób i było wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc. Wzrosło również przeciętne wynagrodzenie. W lutym br. wyniosło 5330,48 zł i było wyższe w stosunku stycznia br. o 0,9 proc., a w skali roku o 7,3 proc. - podał w środę GUS.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na ten rok został ustalony przez Szefa Służby Cywilnej i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Służby Publicznej. Forma szkoleń będzie dostosowana do nauki zdalnej. Wśród tematów między innymi zarządzanie projektami, skuteczna rekrutacja zdalna, szkolenia zdalne oraz metody pozyskiwania informacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.03.2021
Administracja publiczna