W 2021 roku wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął poziom 81,7 proc., a wskaźnik ściągalności składek wyniósł 99,7 proc. – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wpływy ze składek wyniosły 228,1 mld zł i były o 15,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, a koszty FUS - 284,5 mld zł i były o 7,2 mld zł większe niż przed rokiem.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2022
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ujawniła się istotna rozbieżność dotycząca wykładni ustawy emerytalnej, która dotyczy obliczania wysokości emerytury osób pracujących w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia a przed 1 stycznia 1983 r. Wątpliwości te ma rozstrzygnąć siedmioro sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.04.2022
Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma opóźnienia w rozpoznawaniu wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Są sygnały, że osoby, które złożyły wnioski już 1 stycznia 2022 roku, do dziś nie dostały pieniędzy, a urzędnicy, do których się zwracają, każą się im uzbroić w cierpliwość. To skutek dodawania Zakładowi kolejnych zadań, bez odpowiedniego wzmocnienia kadrowego i finansowego.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse
Nie będzie specjalnych regulacji prawnych dotyczących dostosowania rynku pracy dla osób głuchych. Powstaną za to jednolite standardy funkcjonowania urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem modułu obsługi osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia zaś będą szkolić się w obsłudze osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
05.04.2022
Rynek Prawo pracy

ZUS: Ruszyła e-wizyta w języku ukraińskim

Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od wtorku, 5 kwietnia 2022 roku, obywatele Ukrainy mogą skorzystać z konsultacji on-line w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie uczestniczył ekspert z ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2022
Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy umożliwiają zawnioskowanie o świadczenie pomostowe jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Wcześniej, 24 marca, Senat podjął uchwałę o przyjęciu noweli bez poprawek. Ustawa z pewnym wyjątkami wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2022
Emerytury i renty
40 proc. Polaków uważa, że ich pracodawca w trakcie pandemii nie zapewnił im finansowego well-beingu – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę ADP. Choć w najbliższych miesiącach to pracownicy mają stanowić o sile przedsiębiorstwa, ich samopoczucie pozostawia wiele do życzenia. Pandemia COVID-19 uwypukliła problemy na linii zatrudniony-przełożony i postawiła przed kadrą kierowniczą nowe wyzwania.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2022
Rynek Prawo pracy
Pracodawcy mają poważne kłopoty z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wszystko przez zniesione w pandemii domniemanie doręczenia przesyłki poleconej, która awizowana nie została odebrana przez adresata w ciągu 14 dni. Ratują się firmami kurierskimi, ale i to nie daje gwarancji, że pracownik, który np. porzucił pracę i zerwał kontakt z pracodawcą, będzie pod wskazanym adresem i ją odbierze.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2022
Prawo cywilne Prawo pracy Koronawirus a prawo
Z danych Eurostatu wynika, że w lutym br. poziom bezrobocia w Polsce wyniósł 3 proc. i był niższy o 0,7 pkt. procentowego niż przed rokiem. To jeden z najniższych w UE – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Polska jest na drugim miejscu z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
04.04.2022
Rynek Prawo pracy

Od kwietnia 2022 r. wnioski o wydanie A1 tylko elektronicznie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Od 1 kwietnia 2022 roku weszły w życie zmienione przepisy dotyczące ubiegania się i wydawania zaświadczenia A1. W efekcie wnioski o wydanie tego dokumentu można składać do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Wnioski papierowe nie będą już przyjmowane – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
04.04.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Standardem rynkowym idealnego pracodawcy jest zapewnienie benefitów pozapłacowych – oferuje je aż 98 proc. firm. Wśród trendów przyszłości eksperci wskazują m.in. na wzrost znaczenia spójnego wizerunku pracodawcy, wagę inkluzywności i różnorodności oraz dalszą digitalizację - wynika z badania firmy Antal.
Grażyna J. Leśniak
04.04.2022
Rynek Prawo pracy

WSA: Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wiąże pracodawcę

Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Pracodawca nie chciał wypłacić wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, ponieważ miał podejrzenie, że pracownik nie ma prawa skorzystać z tego świadczenia. Sytuacji nie zmieniło nawet potwierdzenie prawidłowości zaświadczenia lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS. Inspekcja pracy wydała więc nakaz wypłaty wynagrodzenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził, że decyzja ta była uzasadniona.
Dorian Lesner
04.04.2022
Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Na poniedziałek zaplanowane są dalsze negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w sprawie warunków wynagradzania – poinformowała PAŻP we wspólnym komunikacie z ZZKRL. Kontrolerzy z Warszawy nie zgadzają się na zaproponowane przez PAŻP propozycje. Od grudnia 2021 roku trwa w tej instytucji spór zbiorowy.
Grażyna J. Leśniak
03.04.2022
Prawo pracy

Paliwowe L4, czyli absencja kalkulowana

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Skutki inflacji i wysokich cen odczuwają nie tylko zwykli kierowcy, ale także przedsiębiorcy - wyższe są ceny towarów i energii. Coraz częściej drogie tankowanie powoduje również chęć do pobierania fikcyjnych zwolnień lekarskich wśród pracowników dojeżdżających do pracy samochodami. To generuje dodatkowe komplikacje na liniach produkcyjnych i straty finansowe dla pracodawców, którzy zaczynają otwarcie mówić o problemie.
Grażyna J. Leśniak
02.04.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Mimo szerokiej dyskusji o dyskryminacji ze względu na płeć, mobbingu i molestowania w pracy, polskie prawniczki nadal zmagają się z tym zjawiskiem. Nawet w dużych, międzynarodowych kancelariach najwyższe stanowiska zajmują głównie mężczyźni. Do tego niektórzy z nich pozwalają sobie na przekraczanie pewnych granic. Szansą na zmianę jest bardziej świadome swoich praw młode pokolenie.
Patrycja Rojek-Socha
02.04.2022
Prawnicy
Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Takie propozycje zawiera skierowany w piątek do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. ZUS będzie z nich korzystał od 1 kwietnia 2022 r. Nie oznacza to jednak, że wszyscy emeryci mogą teraz wystąpić o przeliczenie swoich świadczeń. Przeliczenie jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w przepisach – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W piątek, 1 kwietnia 2022 roku, płatnicy otrzymają na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS elektroniczne zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2022/2023 – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2022
Ubezpieczenia społeczne

Ważne zmiany w Kodeksie pracy dla pracowników - rodziców w 2022 r.

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Wydłużone urlopy rodzicielskie, zwolnienie od pracy w nagłych sytuacjach, urlop opiekuńczy – to tylko część planowanych zmian, które przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Przedstawione zmiany będą sporym wyzwaniem dla pracodawców - pisze Katarzyna Popławska, specjalista ds. kadr i płac w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Mazars.
Katarzyna Popławska
01.04.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
W sobotę kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Z projektu wynika, że stawka PIT zostanie obniżona z 17 do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej. Likwidacji ulegnie też ulga dla klasy średniej. Zmiany mają wejść w życie w 2023 roku, ale będą obowiązywać wstecznie - od 1 lipca 2022 r.
Krzysztof Koślicki
01.04.2022
PIT Polski Ład
Pracodawcy nie mają nic przeciwko wydłużeniu okresu próbnego z obecnych 3 do 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach, gdy sprawdzane są kompetencje i kwalifikacje np. zarządcze – nawet do 9 miesięcy. Jak twierdzą, tego obecnie potrzebuje rynek pracy. Jednak zdaniem prawników, to dyskusyjne rozwiązanie, bo umowa na okres próbny jest wyjątkiem od reguły.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Od 130 zł brutto do 178 zł brutto wzrośnie od 1 maja br. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego. Takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki, który skierowany został w czwartek do konsultacji publicznych.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Zarządzanie oświatą

Ruszają wypłaty trzynastej emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty
W piątek 1 kwietnia br. pierwsi seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści – w sumie ok. 9,7 mln osób.
Grażyna J. Leśniak
31.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wystąpił właśnie do Ministra Sprawiedliwości alarmując, że z sądów płyną informacje, iż zabrakło funduszy na dodatki specjalne dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich i tych, którzy mają zwiększone obowiązki służbowe. Sprawa jest poważna, bo dotyczy pracy z dziećmi, które są na bakier z prawem.
Patrycja Rojek-Socha
31.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Nie można delegować Ukraińca do pracy w innym kraju UE

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Pracodawcy, którzy chcieliby pomóc obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski przed wojną w swojej ojczyźnie i zatrudnić ich delegując do pracy w innym kraju UE, nie mogą tego zrobić na dłużej niż miesiąc. Po tym terminie Ukrainiec straci prawo do legalnego pobytu w Polsce i go już nie odzyska. Zdaniem prawników, konieczna jest zmiana przepisów i zawarcie porozumień z innymi państwami w sprawie legalizacji warunków pobytu na ich terenie.
Grażyna J. Leśniak
31.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Związki zawodowe domagają się zwiększenia nakładów na oświatę i wychowanie, 20 proc. wzrostu wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br., wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych oraz powiązania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. MEiN odpowiada, że nie ma zgody na podwyższanie wynagrodzenia o duże kwoty bez rozmowy o pragmatyce zawodowej.
Krzysztof Sobczak
30.03.2022
Zarządzanie oświatą
Na koniec grudnia 2021 roku, w porównaniu z wrześniem ub.r., nastąpił spadek zarówno liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy na koniec roku wyniosła 895,2 tys. osób i była niższa od notowanej w końcu 3 kwartału 2021 r. o 39,5 tys. osób – podał w środę GUS. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2022
Rynek Prawo pracy
Tylko 2 proc. spośród 400 tysięcy osób autystycznych w Polsce pracuje. Średni współczynnik ich aktywności zawodowej jest aż pięciokrotnie niższy niż średnio w UE. Tymczasem większa dostępność rynku pracy dla osób autystycznych mogłaby przynieść nie tylko korzyści w postaci większego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, ale oznaczałaby wymierny zysk w postaci dodatkowych 12 mld zł rocznie dla budżetu.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2022
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Przy okazji nowelizacji podatkowego Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów chce objąć składką zdrowotną prokurentów, tak jak inne osoby powołane do pełnienia funkcji, np. prezesów spółek czy członków zarządów. Przepisy w tym zakresie miałyby wejść w życie 1 lipca 2022 r. Nie ma jednak pewności, czy NFZ i Ministerstwo Zdrowia nie będą próbowały pobierać składek na ubezpieczenie zdrowotne od początku br.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2022
Ubezpieczenia społeczne Spółki Polski Ład
Do 2 kwietnia 2022 roku trwają konsultacje projektu nowelizacji podatkowej części Polskiego Ładu. Jedną z propozycji jest obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników w pierwszym przedziale skali podatkowej. Pod znakiem zapytania jest jednak zapowiadana likwidacja obowiązku podwójnego liczenia zaliczek – jest o niej mowa w uzasadnieniu, ale projekt ustawy nie zawiera uchylenia tego obowiązku.
Krzysztof Koślicki
30.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski