Prawo.pl

Przedsiębiorcy mieli ponad 2,1 mld zł nadpłaty w składce zdrowotnej za 2022 r.

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłaciły w 2022 roku ponad 19,1 mld zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o ponad 2 mld zł więcej niż się państwu należało. Byli jednak i tacy, którzy musieli składkę dopłacić – w sumie prawie 1 mld zł. Prawnicy są zgodni: w czasie największej inflacji państwo zabrało ludziom pieniądze. I podkreślają, że same liczby przemawiają za zmianą konstrukcji składki zdrowotnej.
Grażyna J. Leśniak
03.10.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Co trzecia spółka na świecie wdrażająca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji napotkała z tego tytułu kłopoty prawne i poniosła karę lub została objęta dochodzeniem regulatorów. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie raportu międzynarodowej kancelarii prawnej DLA Piper. Główne przyczyny sporów z regulatorami dotyczą ochrony danych osobowych, kwestii konkurencji i bezpieczeństwa produktu.
Inga Stawicka
02.10.2023
Nowe technologie Prawo gospodarcze

Przepis nakazujący przywrócenie pracownika do pracy - do pilnej zmiany

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Prawnicy nie pozostawiają suchej nitki na obowiązującym od 22 września 2023 r. przepisie, na podstawie którego sąd może w drodze zabezpieczenia zobowiązać pracodawcę do przywrócenia zwolnionego z pracy pracownika, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówią wprost: to wyrok sądu będzie tworzył stosunek pracy. Przy czym nie wiadomo, czy ma to być nowa umowa, a jeśli tak, to jaka. Pracodawcy twierdzą, że ustawodawca przerzuca na nich koszty toczących się latami procesów sądowych, zamiast podjąć działania zmierzające do ich przyśpieszenia.
Grażyna J. Leśniak
02.10.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy musi być oceniony nie tylko z punktu widzenia potrzeb pracodawcy, wpływu na organizację pracy itp., ale również zgodności z prawem. Trzeba tu wziąć pod uwagę wiele przepisów odnoszących się do czasu pracy – granice możliwego planowania pracy wynikające z systemu, którym objęty jest pracownik, ograniczenia pracy w niedziele i święta, odpoczynki minimalne oraz ograniczenia obowiązujące w stosunku do wnioskującego pracownika.
Marek Rotkiewicz
30.09.2023
Prawo pracy

ZUS zakończył wypłatę czternastek

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę czternastych emerytur. We wrześniu 2023 r. do emerytów i rencistów trafiło łącznie blisko 17,5 mld zł. ZUS wypłacił czternastki zgodnie z przyjętym harmonogramem. Cały proces przebiegł sprawnie i wszystkie osoby otrzymały pieniądze na czas – twierdzi ZUS.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. do ZUS przekazano 610,4 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło. To nieco więcej niż w analogicznych okresach w latach 2021-2022. Informacje przekazało 51,3 tys. podmiotów, z czego 50,3 tys. (98 proc.) to płatnicy składek. Nie zmieniła się charakterystyka podmiotów, które zgłaszają umowy o dzieło oraz ich wykonawców.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2023
Prawo cywilne Prawo pracy
W ciągu ostatnich trzech miesięcy 27 proc. przedstawicieli pokolenia Z zmieniło pracę. W silver generation takiej zmiany dokonało tylko 2 proc. respondentów. Z kolei w ciągu ostatniego roku wśród najstarszej aktywnej zawodowo grupy wynik ten osiąga 7 proc., a wśród najmłodszej aż 62 proc. – wynika z badania Pracuj.pl. Jak się okazuje, generacja Z pod kątem mobilności zawodowej znacznie przewyższa wszystkie pozostałe grupy wiekowe. Oznacza to, że na rynek pracy wchodzą pracownicy, którzy wiedzą, czego chcą i nie boją się o tym mówić.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Polskim firmom będzie łatwiej eksportować do Ukrainy, ze względu na ułatwienia w ubezpieczeniach eksportowych. Nowe przepisy wprowadzają mechanizmy, dzięki którym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) może przejąć na siebie ryzyka standardowo nieubezpieczalne przez komercyjnych ubezpieczycieli. Eksperci oceniają, że rozwiązania mogą pozytywnie wpłynąć na polskich przedsiębiorców.
Regina Skibińska
28.09.2023
Prawo gospodarcze Ubezpieczenia
Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej kwestii przez Sąd Najwyższy – orzekła w środę Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Sama jednak złamała przy tym zasadę prawną ustanowioną przez siedmiu sędziów w uchwale. Mówi ona o tym, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego prowadzi do nieważności postępowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Automat ZUS mylił się w sprawach Tarcz, firmy będą zwracać pieniądze

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Tarcza finansowa
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc z Tarcz Antykryzysowych, zwłaszcza świadczenie postojowe, mogą spodziewać się weryfikacji i decyzji ZUS nakazujących zwrot otrzymanych pieniędzy. W każdym oddziale Zakładu powstały specgrupy pracowników, którzy ręcznie weryfikują udzieloną pomoc. Z informacji Prawo.pl wynika, że w wielu przypadkach pomoc otrzymały firmy, które nie powinny. Zdaniem prawników najbliższe lata to będą batalie sądowe.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2023
Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Tarcza finansowa
- Wyszliśmy z założenia, że remonty muszą być połączone z reorganizacją działalności szpitala. Przeanalizowaliśmy drogi, które musi pokonać pacjent od szpitalnego oddziału ratunkowego do poszczególnych oddziałów czy stref diagnostyki. Analizowaliśmy także funkcje medyczne i ich rozproszenie w szpitalu. Postanowiliśmy ograniczyć koszty energii, co przyniosło oszczędności w rachunkach za prąd elektryczny około miliona złotych rocznie - mówi Prawo.pl Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Beata Dązbłaż
28.09.2023
Opieka zdrowotna Zarządzanie Compliance

Zasiłek stały będzie wyższy, ale kryterium dochodowe bez zmian

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od 100 do 1 tys. złotych będzie mógł wynieść zasiłek stały z pomocy społecznej od początku 2024 r. Przy ustalaniu jego wysokości będzie brane pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą oraz na osobę w rodzinie. Dotychczas było to 100 proc. Jednak same kryteria dochodowe nie będą wyższe, co wyklucza z możliwości wsparcia z pomocy społecznej wiele najuboższych osób.
Beata Dązbłaż
27.09.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Zmiana wymiaru czasu pracy nie wpływa na korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej, jeżeli pracownik realizuje je w dniach – udzielane jest nadal na pełne dni pracy wynikające z rozkładu czasu pracy. Już jednak przy wykorzystywaniu zwolnienia w godzinach należy dokonać przeliczenia w proporcji do wymiaru czasu pracy, przy czym w nowym wymiarze godzin uwzględnić należy wykorzystane już godziny zwolnienia przy dotychczasowym wymiarze etatu. Więcej na ten temat w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
27.09.2023
Prawo pracy

SN: Przedsiębiorca złapany przez ZUS w pułapkę ulgi na start

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne
Sąd Najwyższy orzekł, że należy przeciwstawić się takiemu stosowaniu prawa, które przez „przyłapanie” na rzekomym błędzie co do skutków oświadczenia woli przedsiębiorcy „przybiera postać imperatywnego wyłączania ubezpieczonych z systemu ubezpieczenia na skutek niekorzystnej interpretacji ich oświadczeń woli”. I dlatego oddalił skargę kasacyjną ZUS w sprawie wykorzystania ulgi na start.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Rząd sięga do rezerwy celowej, by wypłacić dodatki dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach

Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory
Narodowe Centrum Nauki dostanie pieniądze na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków w ramach utworzonego w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek MEiN w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2023 rok. Zmiany obejmą też przeznaczenie rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2023
Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory
W trakcie fuzji i przejęć dochodzi do połączenia zespołów, procesów organizacyjnych, sposobów pracy, wizji i kultur firm będących w procesie integracji. Skuteczni inwestorzy są świadomi złożoności procesu integracji i już na etapie poszukiwania firm do przejęcia zwracają uwagę na kwestię zasobów ludzkich, w kontekście celów transakcji. Kluczowa jest również umiejętność zarządzania nimi podczas każdego etapu transakcji.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2023
Prawo pracy Spółki
Rząd przez prawie pięć lat nie uporał się z wdrożeniem unijnej dyrektywy o sygnalistach, tymczasem już wkrótce Polska będzie musiała implementować kolejne przepisy, które mogą zatrząść naszym rynkiem pracy. Równa płaca kobiet i mężczyzn, wspólne w UE zasady kształtowania płacy minimalnej, prawo pracownika do bycia offline czy zmiany w telepracy to tylko niektóre przykłady. Pierwsze z nich mamy wdrożyć już do 15 listopada 2024 roku.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Modernizacja szpitali, nowelizacja Ordynacji podatkowej, wdrożenie sygnalistów oraz regulacji o ochronie ludności i klęskach żywiołowych, uregulowanie alimentów natychmiastowych czy statusu biegłych sądowych - to tylko niektóre z niespełnionych, legislacyjnych obietnic mijającej kadencji. Niektóre z projektów nawet dotarły do Sejmu, inne utknęły już na etapie planów. Szkoda, bo mogły rozwiązać wiele prawnych problemów.
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak Robert Horbaczewski Monika Pogroszewska Katarzyna Nocuń Aleksandra Partyk
26.09.2023

Nie zawsze można unieważnić przetarg z uwagi na dalsze, nieuzasadnione procedowanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Artykuł 256 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wytrychem do unieważniania postępowań, jak niekiedy chcieliby to widzieć zamawiający czy wykonawcy. Z jego stosowaniem trzeba uważać, a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie jest w tym zakresie w pełni jednoznaczne. Przepisy budzą sporo wątpliwości, pojawiają się też próby ich nadużywania.
Zofia Jóźwiak
26.09.2023
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Wzmożone zainteresowanie pracodawców dobrostanem pracowników ma swoje realne przyczyny. Ponad 90 proc. osób zatrudnionych uważa, że menedżer powinien choć częściowo odpowiadać za ten obszar, a więcej niż co trzecia ankietowana osoba poważnie rozważa zmianę pracy na taką, która lepiej wpływałaby na jej samopoczucie - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Resort ukrywa liczbę kobiet, którym ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe i macierzyńskie

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Czy ZUS narusza prawa kobiet, wstrzymując wypłatę zasiłku chorobowego w czasie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Posłowie uważają, że tak. Ministerstwo Rodziny twierdzi natomiast, że działania Zakładu nie są nakierowane na żadną określoną grupę ubezpieczonych, w tym na pewno nie na kobiety w ciąży. Resort nie podał jednak liczby pań, którym w latach 2015-2022 została wstrzymana wypłata świadczeń.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na polskim rynku rośnie świadomość związana z odpowiedzialnością członków zarządu i rad nadzorczych za potencjalne szkody wyrządzone podczas pełnienia funkcji zarządczych lub nadzorczych. Coraz powszechniejsza staje się też wiedza o tym, że polisy D&O (Directors and Officers Liability) nie są domeną spółek Skarbu Państwa - pisze Katarzyna Petruczenko, wspólniczka zarządzająca w kancelarii Rö, radca prawny.
Katarzyna Petruczenko
25.09.2023
Spółki
Do okresów zatrudnienia, od których uzależnione jest nabycie prawa do nagrody jubileuszowej nie można zaliczać jedynie zatrudnienia w państwowych zakładach pracy. Sąd Najwyższy ocenił, że postanowienie zakładowego układu zbiorowego pracy, które wyłącza możliwość uwzględnienia okresów zatrudnienia w prywatnym zakładzie pracy, narusza zasadę równego traktowania pracowników. Tym samym należy uznać je za nieobowiązujące.
Dorian Lesner
25.09.2023
Prawo pracy HR
W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.
Dorian Lesner
23.09.2023
Prawo pracy HR
W erze cyfrowej rewolucji, transformacji procesów biznesowych oraz błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI), wielu ludzi obawia się, że automatyzacja oraz maszyny będą wkrótce zastępować pracowników na miejscach pracy. Faktem jest, że AI potrafi wykonywać wiele zadań szybciej i precyzyjniej niż ludzie, jednak istnieją pewne zdolności i umiejętności, które wciąż pozostają poza zasięgiem robotów – piszą Iwona Sprycha i Anna Włodarczyk z KPMG w Polsce.
Iwona Sprycha Anna Włodarczyk
23.09.2023
Prawo pracy Nowe technologie

ZUS: Coraz więcej emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty
Dziesięć lat temu było ich niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę z ZUS. Liczba osób, które zakończyły aktywność zawodową z roku na rok wzrasta. Według najnowszych danych z marca 2023 r. wynika, że emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. świadczeniobiorców.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Raportowanie ESG, czyli analiza cyklu życia produktu polega na ocenie jego wpływu na środowisko. I to na wszystkich etapach: jeszcze przed wyprodukowaniem, w trakcie użytkowania oraz po okresie użytkowania, gdy trzeba ocenić, jak uciążliwa dla środowiska będzie utylizacja danego produktu. W ciągu najbliższych kilku lat to będzie najważniejszy temat w Europie, bo będzie dotyczył nie tylko ochrony środowiska, ale również bezpieczeństwa ludzi i firm jako całości – mówi Aleksander Myśkow.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023
BHP Spółki Małe i średnie firmy Zarządzanie
ZUS nie chce wejść w spór zbiorowy w sprawie podwyżek pensji dla pracowników o 1200 zł brutto, bo twierdzi, że jako pracodawca nie może zaciągać zobowiązania niemożliwego do spełnienia. Zakład jako urząd zależy bowiem od budżetu państwa. Podobnie zdarza się twierdzić pracodawcom prywatnym. Zdaniem prawników pracodawca nie może unikać rozmów, bo w ten sposób narusza przepisy, podobnie jak nie może powiedzieć, że nic nie może zrobić.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023
Prawo pracy
W umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy można uzgodnić korzystniejsze warunki rozwiązywania stosunków pracy niż określone w kodeksie pracy. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że strony każdorazowo muszą szczegółowo wskazać zakres korzystniejszych uprawnień. Tym samym, skoro w układzie zbiorowym ograniczono jedynie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, to nie można na tej podstawie rozszerzać prawa do ewentualnego odszkodowania.
Dorian Lesner
22.09.2023
Prawo pracy HR

Świadczenia pielęgnacyjnego nie można łączyć z rentą rodzinną

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Zawieszenie prawa do renty rodzinnej skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty i eliminacją negatywnej przesłanki wyłączającej nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zatem nie jest możliwe uzyskanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym posiadaniu prawa do innych świadczeń, w tym renty rodzinnej. Innymi słowy nie jest możliwe kumulatywne pobieranie zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i renty rodzinnej.
Malwina Pasternak-Janik
21.09.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna