Porzucenie pracy wiązało się kiedyś z wygaśnięciem umowy o pracę. Obecnie nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może zostać zakwalifikowana jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym samym będzie ona stanowić przesłankę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. To zaś pociąga za sobą szereg dotkliwych konsekwencji.
Dorian Lesner
11.04.2022
Prawo pracy
Zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie kończy istnienia pracodawcy. Do tego przedsiębiorca taki nie przestaje być pracodawcą dla pracownika szczególnie chronionego, np. kobiety na urlopie macierzyńskim, czy osoby w okresie chronionym. Jeśli ona wróci do pracy i złoży wniosek o zmniejszenie etatu do 7/8, to nadal musi płacić jej wynagrodzenie, mimo że np. sklep, w którym ją zatrudniał, już nie istnieje.
Grażyna J. Leśniak
11.04.2022
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Przepisy nie różnicują uprawnień do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego od rodzaju choroby, będącej przyczyną absencji chorobowej. Przyjęte rozwiązanie, zgodnie z którym okres zasiłkowy trwa 182 dni, z możliwością uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego na okres do 12 miesięcy, jest zasadą optymalną, zabezpieczającą interesy osób chorych – uważa ministerstwo rodziny.
Grażyna J. Leśniak
09.04.2022
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
W 2021 roku zgłoszono 68 777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 9,6 proc. więcej niż w roku 2020. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących, czyli tzw. wskaźnik wypadkowości, z 4,62 do 5,10 – podał w piątek w piątek Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracownika.
Grażyna J. Leśniak
08.04.2022
Prawo pracy BHP
Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi, w prowadzonych przez polskie towarzystwa funduszu inwersyjnych PPK oraz PPE uczestniczy blisko 10 tysięcy Rosjan oraz Białorusinów. Okazuje się, że wprowadzane na mocy przepisów europejskich zakazy inwestycyjne, które będą obowiązywały od 12 kwietnia 2022 roku, mogą mieć znaczenie dla gromadzenia w tych formach oszczędności nie tylko przez nich, ale także przez innych uczestników.
Marcin Wojewódka
08.04.2022
Prawo pracy PPK
Obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będą mogli być zatrudniani w strukturach administracji samorządowej oraz w strukturach administracji rządowej, bez konieczności posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej określonym dokumentem. Taką zmianę zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjęta przez Sejm.
Robert Horbaczewski
08.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Branża przemysłu mody, aby sprostać wyzwaniom, potrzebuje wykwalifikowanych kadr. Konfederacja Lewiatan apeluje do firm o organizowanie staży uczniowskich, które będą wspierać młodych ludzi w nabywaniu praktycznych umiejętności. Razem ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan po raz drugi realizuje projekt, który wspiera budowanie współpracy szkół branżowych i pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
08.04.2022
Rynek Prawo pracy
W czwartek późnym wieczorem Sejm przyjął nowelizację specustawy dotyczącej wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski. Zakłada ona zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów przez pomagające firmy, a także w rozliczaniu PIT przez Ukraińców. Chodzi m.in. o zasady ustalania rezydencji podatkowej dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych.
Krzysztof Koślicki
08.04.2022
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Mimo informacji wskazujących na możliwość przyznania zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego z powodu wypalenia zawodowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować taką decyzję lekarza. Uznanie wypalenia zawodowego za chorobę wymaga zmiany prawa, a to z kolei czasu, który pracodawcy powinni wykorzystać na zarządzanie zdrowiem pracowników i w efekcie minimalizację ryzyka absencji osób zatrudnionych. Pisze o tym Joanna Misiun.
Joanna Misiun
08.04.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje się do opóźnień w rozpoznawaniu wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ale winę za to przerzuca na rodziców lub opiekunów, twierdząc, że popełniane przez nich we wnioskach błędy mogą wpływać na terminowość ich realizacji. Zdaniem prawników, jeśli państwo nie realizuje swoich obowiązków powinno ponosić tego konsekwencje w postaci wypłaty pieniędzy z odsetkami.
Grażyna J. Leśniak
08.04.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse
Proponowana przez rząd podwyżka minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia nie obejmie pracowników administracyjnych, informatyków, elektryków i pozostałego personelu pomocniczego. Dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że tak nie może być, bo bez nich system nie jest w stanie funkcjonować. Z powodu inflacji i braku podwyżek wycen świadczeń, szpitalom będzie trudno znaleźć pieniądze na podwyższenie pensji.
Jolanta Ojczyk
08.04.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Od 1 stycznia 2023 roku zacznie obowiązywać prawo niemieckie, które nakłada na podmioty działające w tym kraju i zatrudniające powyżej 3 tys. pracowników (od 1 stycznia 2024 r. ponad 1 000 pracowników) obowiązek analizy ryzyka naruszeń praw człowieka i zagrożeń dla środowiska w łańcuchu dostaw towarów i usług, z których korzystają w ramach prowadzonej działalności - pisze Krzysztof Wiński, dyrektor w PwC.
Krzysztof Wiński
08.04.2022
Rynek Prawo pracy Prawo gospodarcze

Zmiany w ustawie o PPE, IKE i o IKZE do podpisu prezydenta

Domowe finanse Emerytury i renty Finanse
Sejm w czwartkowym głosowaniu zdecydował o przyjęciu poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o PPE, IKE i IKZE. Senat oprócz poprawek o charakterze legislacyjnym zaproponował przesunięcie na 1 lipca 2022 r. terminu wejścia w życie zmian. Nowela wprowadza zmiany w warunkach uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych. Teraz ustawa trafi do prezydenta.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Finanse
Sejm uchwalił w czwartek ustawę zmieniającą zasady doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy i żołnierzy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. Rozwiązania te realizują uzgodnienia ze stroną związkową. W głosowaniu nad tą ustawą wzięło udział 456 posłów, z których 455 było za jej przyjęciem. Tylko jeden poseł był przeciw.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2022
Emerytury i renty
O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba. Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe, wyższe kwoty. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1133 zł. W 2021 roku była to kwota 1033 zł a w 2020 - 984 zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2022
Domowe finanse BHP
Policjanci czy więziennicy obojga płci, którzy mogli spełniać kryteria otrzymania dodatków specjalnych, ze względu na opiekę nad dzieckiem, mogą być pomijani przy ich ustalaniu. Warunki przyznawania dodatków motywacyjnych za 2021 r. mogły stawiać osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich w gorszej sytuacji niż pozostałych. A to może naruszać zasady współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz konstytucyjną zasadę dobra dziecka - uważa RPO.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2022
Domowe finanse Prawo pracy

NIK: W pandemii w urzędach, zamiast cyfrowych rozwiązań króluje papier

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Zwykłe skrzynki podawcze, a nie narzędzia cyfrowe były w czasie epidemii COVID-19 podstawową formą kontaktu petentów z administracją samorządową w Zachodniopomorskiem. Zaledwie 10 proc. usług świadczono w formie elektronicznej. Urzędnicy z połowy skontrolowanych urzędów korzystali podczas pracy zdalnej z prywatnych komputerów, ale tylko w jednym z nich uregulowano zasady rozliczania związanych z tym kosztów wynika z kontroli NIK.
Robert Horbaczewski
07.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Kiedy umożliwić podatnikom zmianę formy opodatkowania: w trakcie 2022 roku czy po jego zakończeniu, w rozliczeniu rocznym - to kwestia do dyskusji. Po powiązaniu składki zdrowotnej z formą opodatkowania, taką decyzję trzeba podjąć, i to jak najszybciej – uważają autorzy listu otwartego do premiera w sprawie składki zdrowotnej. Zwłaszcza, że Ministerstwo Finansów zaczyna dopuszczać taką możliwość.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Ministerstwo Infrastruktury chce, by za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie był uznawany m.in. kierowca, który wykonuje przejazd tranzytem. Założenia do projektu ustawy, która ma implementować przepisy unijne, opublikowane zostały właśnie na wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Obecne wynagrodzenia w żaden sposób nie są adekwatne do ilości i zakresu wykonywanych przez pracowników ZUS zadań i stopnia ich znaczenia – pisze Związek Zawodowy Pracowników ZUS w piśmie do premiera. Twierdzi, że w ślad ze wzrostem zadań nie idzie wzrost wynagrodzeń pracowników, odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy w sprawny sprzęt IT, godne warunki pracy. Rosną tylko wymagania.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
W Polsce sytuacja osób starszych na rynku pracy nie jest dramatyczna, ale konieczne są działania w kierunku wydłużania ich aktywności zawodowej i społecznej – ocenia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym wyzwaniem jest jednak to, w jaki sposób wydłużać aktywność zawodową i społeczną osób starszych.
Beata Dązbłaż
06.04.2022
Rynek Prawo pracy
W 2021 roku wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął poziom 81,7 proc., a wskaźnik ściągalności składek wyniósł 99,7 proc. – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wpływy ze składek wyniosły 228,1 mld zł i były o 15,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, a koszty FUS - 284,5 mld zł i były o 7,2 mld zł większe niż przed rokiem.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2022
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ujawniła się istotna rozbieżność dotycząca wykładni ustawy emerytalnej, która dotyczy obliczania wysokości emerytury osób pracujących w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia a przed 1 stycznia 1983 r. Wątpliwości te ma rozstrzygnąć siedmioro sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.04.2022
Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma opóźnienia w rozpoznawaniu wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Są sygnały, że osoby, które złożyły wnioski już 1 stycznia 2022 roku, do dziś nie dostały pieniędzy, a urzędnicy, do których się zwracają, każą się im uzbroić w cierpliwość. To skutek dodawania Zakładowi kolejnych zadań, bez odpowiedniego wzmocnienia kadrowego i finansowego.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse
Nie będzie specjalnych regulacji prawnych dotyczących dostosowania rynku pracy dla osób głuchych. Powstaną za to jednolite standardy funkcjonowania urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem modułu obsługi osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia zaś będą szkolić się w obsłudze osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
05.04.2022
Rynek Prawo pracy

ZUS: Ruszyła e-wizyta w języku ukraińskim

Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od wtorku, 5 kwietnia 2022 roku, obywatele Ukrainy mogą skorzystać z konsultacji on-line w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie uczestniczył ekspert z ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2022
Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy umożliwiają zawnioskowanie o świadczenie pomostowe jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Wcześniej, 24 marca, Senat podjął uchwałę o przyjęciu noweli bez poprawek. Ustawa z pewnym wyjątkami wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2022
Emerytury i renty
40 proc. Polaków uważa, że ich pracodawca w trakcie pandemii nie zapewnił im finansowego well-beingu – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę ADP. Choć w najbliższych miesiącach to pracownicy mają stanowić o sile przedsiębiorstwa, ich samopoczucie pozostawia wiele do życzenia. Pandemia COVID-19 uwypukliła problemy na linii zatrudniony-przełożony i postawiła przed kadrą kierowniczą nowe wyzwania.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2022
Rynek Prawo pracy
Pracodawcy mają poważne kłopoty z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wszystko przez zniesione w pandemii domniemanie doręczenia przesyłki poleconej, która awizowana nie została odebrana przez adresata w ciągu 14 dni. Ratują się firmami kurierskimi, ale i to nie daje gwarancji, że pracownik, który np. porzucił pracę i zerwał kontakt z pracodawcą, będzie pod wskazanym adresem i ją odbierze.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2022
Prawo cywilne Prawo pracy Koronawirus a prawo
Z danych Eurostatu wynika, że w lutym br. poziom bezrobocia w Polsce wyniósł 3 proc. i był niższy o 0,7 pkt. procentowego niż przed rokiem. To jeden z najniższych w UE – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Polska jest na drugim miejscu z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
04.04.2022
Rynek Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski