Zasiłki, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są waloryzowane 1 czerwca o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Jeżeli wskaźnik ten nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu zasiłki nie są waloryzowane. Dlatego od 2014 roku wysokość świadczeń nie zmieniała się.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Osoba, która posiada łącznie nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 20 lat okresów wymaganych do nabycia prawa zasiłku dla bezrobotnych otrzymuje zasiłek w wysokości podstawowej. Jeżeli jest to mniej niż 5 lat otrzyma 80 proc. tej kwoty, a jeżeli więcej niż 20 lat – 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego.

Co ważne, zasiłek w podstawowej wysokości jest wypłacany przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania. Potem ulega zmniejszeniu.

Od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosić miesięcznie:

 •  podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 861,40 zł brutto, później 676,40 zł brutto;
 •  obniżony - 80 proc. (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 689,12 brutto, później 541,12 brutto;
 •  podwyższony - 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 1033,68 brutto, później 811,68 brutto.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku

Od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosił miesięcznie:

 •  podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 847,80 zł brutto (730,50 zł netto), później 665,70 zł brutto (583,79 zł netto);
 •  obniżony - 80 proc. (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 678,30 brutto (594,25 zł netto), później 532,60 brutto (476,67 zł netto);
 •  podwyższony - 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 1017,40 brutto (867,83 zł netto), później 798,90 brutto (691,00 zł netto).

Do końca maja 2018 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosił miesięcznie: 

 • podstawowy – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 831,10 zł brutto, później 652,60 zł brutto;
 • obniżony – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 664,90 zł, później 522,10 zł;
 • podwyższony – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 997,40 zł, później 783,20 zł.

Inne świadczenia dla bezrobotnych też w górę

Od 1 czerwca 2018 roku wzrosła wysokość świadczeń powiązanych z wysokością zasiłku dla bezrobotnych:

 • dodatek aktywizacyjny może wynieść do 423,90 zł brutto;
 • stypendium szkoleniowe kontynuowane w trakcie zatrudnienia: 169,60 zł brutto;
 • stypendium na studia podyplomowe: 169,60 zł brutto;
 • stypendium na kontynuację nauki: 847,80 zł brutto;
 • stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych: 1017,40 zł brutto.

Warunki nabycia prawa do zasiłku, rejestrację bezrobotnych, wysokość zasiłku, okres jego pobierania, zwrot nienależnie pobranego zasiłku, skrócenie okresu jego pobierania wraz z przykładami opisuje Marzena Jurczewska w komentarzu dostępnym w LEX Kadry >>*

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.