Prawo.pl
W 2022 roku wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 15-64 lata wyniósł w Polsce 65,4 proc., a w latach 2015-2022 wzrósł o 8,8 pkt proc. Wraz ze wzrostem zatrudnienia, spadał poziom bezrobocia wśród kobiet - twierdzi MRiPS. I powołuje się na posiadane dane szacunkowe, z których wynika, że w końcu maja 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. bezrobotnych, z czego niemal 427,8 tys. kobiet.
Grażyna J. Leśniak
15.08.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Rada UE i Parlament Europejski mają własne propozycje uregulowania domniemania istnienia stosunku pracy w przypadku cyfrowych platform pracy. W zależności od tego, która z propozycji zostanie przyjęta i stanie się prawem w Unii Europejskiej, pracodawcy zyskają większą lub mniejszą swobodę w kształtowaniu podstaw zatrudnienia. W efekcie, jak twierdzą prawnicy, skutki zmian dla naszego rynku pracy mogą nie ograniczać się tylko do pracowników platform cyfrowych.
Grażyna J. Leśniak
14.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy

Dr Kurowski: Ustawa o świadczeniu wspierającym przełomowa, ale systemu nie porządkuje

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ponieważ w trakcie prac nad ustawą w parlamencie odrzucone zostały senackie poprawki, proponowane przez stronę społeczną, niestety okres przejścia ze świadczenia pielęgnacyjnego na świadczenie wspierające może nie być w pełni płynny – zwraca uwagę w rozmowie z Prawo.pl dr Krzysztof Kurowski, konstytucjonalista i prezes Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której przez pewien okres rodzina nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego ani wspierającego.
Beata Dązbłaż
14.08.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Formowanie 300-tysięcznej armii idzie jak po grudzie. Pozyskaniu żołnierzy mają służyć m.in. dodatkowe świadczenia motywacyjne, szybsze awanse, tworzenie fili wojskowych komisji rekrutacyjnych czy zmiana kategorii zdrowia D na A. Wojsko chce finansować kursy nawet tym, którzy w nim nie są, a deklarują, że wstąpią do czynnej służby lub WOT. Ministerstwo uruchomiło właśnie program stypendiów dla studentów cywilnych, aby następnie włożyli mundur.
Robert Horbaczewski
14.08.2023
Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? — tak ma brzmieć drugie pytanie, jakie PiS chce zadać Polakom podczas referendum. Pytań ma być w sumie cztery, a pierwsze dotyczy tego, czy Polacy są za wyprzedażą państwowych przedsiębiorstw. Kolejne mają zostać zaprezentowane 13 i 14 sierpnia.
Patrycja Rojek-Socha
12.08.2023
Umowa o pracę określa strony stosunku pracy, adres siedziby pracodawcy, a także jej rodzaj, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Przepisy wymagają, by w jej treści strony wyraźnie określiły dzień rozpoczęcia pracy. Zazwyczaj będzie się on pokrywał z dniem zawarcia umowy. Stosunek pracy nawiązuje się zaś w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.
Dorian Lesner
12.08.2023
Prawo pracy HR
Lewiatan proponuje podwyższenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2024 roku o 20 proc., biorąc pod uwagę obserwowany od wielu lat spadek realnej wartości płac pracowników tej sfery, szczególnie dotkliwy w 2023 roku, w którym nie została uwzględniona wysoka inflacja – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana i przewodniczący zespołu RDS ds. budżetu i wynagrodzeń.
Jacek Męcina
11.08.2023
Prawo pracy
Aż co piąty polski pracownik (21,70 proc.) przyznaje, że pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo. Średnio przepracowujemy 4 godziny i 43 minuty bezpłatnych nadgodzin w ciągu tygodnia. Co więcej, w pracy nie możemy liczyć na wsparcie w kwestii zdrowia psychicznego od szefa (25,40 proc.) i współpracowników (19,98 proc.) - wynika z najnowszego raportu ADP.
Grażyna J. Leśniak
11.08.2023
Rynek Prawo pracy

MRiPS: W latach 2015-2023 przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy ZUS w 2023 roku otrzymali podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Fundusz wynagrodzeń osobowych w br. zwiększył się o 88,7 proc. w stosunku do roku 2015, a łączny wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych w latach 2015-2023 to kwota 1 867,7 mln zł – podało MRiPS. Dzięki podwyżkom wynagrodzeń wprowadzonym w tych ostatnich latach, przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.
Grażyna J. Leśniak
11.08.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Opublikowano przepisy regulujące wymagania zawodowe w żegludze śródlądowej

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, potrzebne m.in. do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej - przewiduje nowelizacja dostosowująca polskie prawo m.in. do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.
Agnieszka Matłacz
11.08.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Po wejściu w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, pracodawcy będą mogli wprowadzić dla niektórych kierowców późniejszy termin wypłaty części wynagrodzenia niż 10 dzień następnego miesiąca. Nowelizacja zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czyli 19 sierpnia. Piszemy o tym również w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
11.08.2023
Prawo pracy
Przedmiotem umów między właścicielką przedszkola a wychowawczynią było opracowanie i wykonywanie autorskiego programu choreograficzno-pedagogicznego „Tańce ludowe” przez dzieci w okresie trwania roku szkolnego – uznał Sąd Apelacyjny. Przyznał zatem rację ZUS, że były to umowy zlecenia, a nie o dzieło, a wynagrodzenie było wypłacone w każdym miesiącu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2023
Ubezpieczenia społeczne
63 proc. pracujących Polaków deklaruje, że potrafi utrzymać balans między zaangażowaniem w pracę a życiem prywatnym i regeneracją. Nieco częściej o taką równowagę potrafią zadbać pracownicy biurowi, niż fizyczni. Jednocześnie ponad 1/3 ogółu badanych doświadczyła w życiu epizodu, który określiłaby jako wypalenie zawodowe - wynika z badania Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2023
Prawo pracy
W II kwartale 2023 roku odnotowano 88 549 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 5,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. oraz 97 upadłości, czyli o 21,3 proc. więcej niż w II kwartale 2022 roku - podaje Główny Urząd Statystyczny. Największy spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 15,8 proc.) nastąpił w sekcji informacja i komunikacja, a przedsiębiorcy ponad 10 razy rzadziej decydowali się na założenie spółek komandytowo - akcyjnych.
Inga Stawicka
10.08.2023
Rynek Małe i średnie firmy
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podnosi kwotę świadczenia wychowawczego o 300 zł - z 500 zł na 800 zł została opublikowana. Wyższe kwoty obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 roku, ale rząd dał ZUS-owi nieco więcej czasu na przygotowanie się do zmian - wypłaty zostaną zrealizowane do końca lutego z wyrównaniem od 1 stycznia.
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
10.08.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse
W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać nadal ze środków ZFŚS. Naliczany powinien być również za niego odpis podstawowy na fundusz. Fakt, że nastąpiło na czas tego urlopu zawieszenie realizacji zobowiązań wynikających ze stosunku pracy nie oznacza, iż dana osoba przestała być pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, a tym samym przepisów ustawy o ZFŚS. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
10.08.2023
Prawo pracy
Tylko 35 proc. przedsiębiorców, którzy wiedzą czym są układy zbiorowe pracy, chciałoby wprowadzić je w swojej firmie, 60 proc. jest przeciwnego zdania, a 5 proc. nie wypowiedziało się w tej sprawie – wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Lewiatana przeprowadził CBM Indicator.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2023
Prawo pracy

"Covidowe" orzeczenia o niepełnosprawności będą stopniowo traciły ważność

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo Niepełnosprawność
Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużane automatycznie podczas pandemii, stracą ważność z końcem tego roku, a niektóre w 2024 r. Z przepisów wynika, że karty parkingowe i świadczenia z pomocy społecznej będą przyznane na identyczny okres, co ważność orzeczenia.
Beata Dązbłaż
09.08.2023
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo Niepełnosprawność
W porównaniu z poprzednim rokiem, ponownie spadła liczba kobiet zasiadających w szeroko rozumianym zarządzie firmy. Coraz mniej licznie reprezentowani są również obcokrajowcy i osoby dojrzałe. Jedynie udział osób młodych nieznacznie wzrósł - ale zaledwie o jeden procent. Wynika to z najnowszej edycji raportu Grant Thornton „Biznes otwarty na każdego”.
Inga Stawicka
09.08.2023
Rynek Spółki
W marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwięcej z nich, czyli 77,8 proc., pobierało emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Największy odsetek emerytur - 13,8 proc. - to emerytury w przedziale wysokości od 2 200,01 zł do 2 600 zł.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
15 września br. w samo południe ma rozpocząć się w Warszawie manifestacja pracowników sfery budżetowej, w tym m.in. pracowników sądów i prokuratur. Powód? Niezrealizowanie przez rząd postulatów dotyczących podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r. o 20 proc. i o kolejne 24 proc. od 1 stycznia 2024 r. Organizują ją dwie centrale związkowe - OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Patrycja Rojek-Socha
09.08.2023
Zabezpieczanie pielgrzymek papieskich i „opieka” nad kościołem i duchownymi przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL działa na korzyść i na niekorzyść. W sądach szczecińskich jest okolicznością obciążającą, zaś w łódzkich – przeciwnie. Sądy wnikliwie badają funkcjonariuszy z Departamentu IV MSW, który zajmował się "wrogą działalnością kościoła". Żądają od IPN przeprowadzenia kwerendy, w jakich akcjach funkcjonariusz uczestniczył.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2023
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Aż 47 proc. badanych Polaków zmaga się z lękami, które dotyczą ich życia zawodowego, a 58 proc. uważa, że problemy natury psychicznej wpływają na ich karierę – wynika z najnowszego badania InterviewMe. Najczęstsza fobia w pracy związana jest z przemawianiem publicznym, a najczęstszy odczuwany lęk w pracy to lęk przed wpadką, popełnieniem błędu.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2023
Prawo pracy
Obniżając wiek emerytalny w 2017 r., rząd zapomniał o niezwykle ważnym przepisie, który powoduje, że kobiety, które należały do OFE, mają ponownie przeliczane emerytury, gdy kończą 65. rok życia. Co więcej, nie było powodu, dla którego w 2014 r. nie utworzono subkont tym, które w 1999 r. nie podpisały umowy z OFE, aby i one mogły mieć przeliczoną emeryturę w wieku 65 lat. Zdaniem prawnika, jedynym wyjściem z sytuacji jest dziś umożliwienie ponownego przeliczenia tego świadczenia wszystkim kobietom, z jednoczesnym wyrównaniem wieku emerytalnego do 65 roku życia.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
60 proc. badanych Polaków uważa, że ich firma nie podejmuje działań włączających mniejszości seksualne. Polscy respondenci, którzy nie zgłosili zachowań dyskryminujących, nie zrobili tego ze strachu przed pogorszeniem swojej sytuacji (47 proc.) oraz z powodu braku wiary w jakąkolwiek zmianę i zaprzestanie takich praktyk (40 proc.) – wynika z najnowszego raportu Deloitte.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Prawo pracy
Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc. – tyle samo co przed miesiącem, a w zestawieniu z końcem lipca 2022 r. była niższa o 0,2 pkt proc. Z kolei Eurostat podał, że stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu br. wyniosła 2,7 proc. wobec średniej unijnej wynoszącej w czerwcu br. 5,9 proc.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Rynek Prawo pracy
W II kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 105,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych – podał ZUS. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2023 r. osiągnęła 5 491,4 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ustawa wdraża unijne przepisy i określa m.in. zasady delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium kraju, kontroli przestrzegania przepisów i kontroli drogowej oraz współpracy organów w tym zakresie. Celem ustawy jest m.in. jest ochrona polskiego rynku przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw członkowskich oraz spoza Unii Europejskiej.
Agnieszka Matłacz
07.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Funkcjonariusze ABW, AW, SKW, SWW i CBA nie zostali objęci przepisami, które gwarantują np. czas wolny od służby z powodu siły wyższej czy 5 dni urlopu opiekuńczego. Takie prawa przewidują dwie unijne dyrektywy dotyczące czasu pracy (m.in. work-life balance). Według KPRM, w obecnej sytuacji nie jest zasadne włączanie do ustawowych pragmatyk tych służb dodatkowych przepisów potencjalnie ograniczających możliwość pełnienia tak uwarunkowanej służby.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych lub B2B nie przysługują uprawnienia rodzicielskie i dodatkowe dni wolne od pracy, jak np. zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej czy urlop opiekuńczy. Zdaniem prawników, firmy, w których większość pracowników jest tak zatrudniona, mogą mieć problemy, gdy osoby te będą chciały renegocjować umowy. O tym świadczą wątpliwości i pojawiające się pytania.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Prawo pracy