Na mocy specustawy pracę w Polsce znalazło już 77 tys. obywateli Ukrainy. Połowa z tej grupy to pracownicy wykonujący proste prace – poinformowało w czwartek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Obywatele Ukrainy często są zatrudniani jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy usług i sprzedawcy. Najwięcej uchodźców pracuje jednak w magazynach, gastronomii i hotelarstwie.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Osoby samozatrudnione, którym ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przed 1 grudnia 2021 r., a w szczególności w listopadzie ubiegłego roku, nie stracą ciągłości, jeśli do końca czerwca 2022 roku złożą wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2022
Ubezpieczenia społeczne Finanse

Lewiatan: Wynagrodzenia rosną jak nigdy

Domowe finanse Rynek Prawo pracy
W marcu 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło 6665,42 zł brutto i było o 12,4 proc. wyższe niż rok wcześniej – podał w czwartek GUS. Urząd poinformował też, że w pierwszym kwartale 2022 r. to wynagrodzenie wyniosło 6338,35 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ale z wypłatami z zysku sięgnęło 6338,46 zł.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy
Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Dotyczy to wszystkich środków, zarówno tych pochodzących z wpłat podstawowych i dodatkowych pracodawcy, jak i tych pochodzących z wpłat podstawowych i dodatkowych pracownika, także z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa. Wyjątek przewidziano tylko dla roszczeń alimentacyjnych. Nie można też ustanowić zastawu na środkach z PPK.
Anna Puszkarska
21.04.2022
Domowe finanse Prawo pracy PPK

Firmy i instytucje słabo przygotowane na sytuacje kryzysowe

Administracja publiczna BHP Prawo gospodarcze
Większość polskich firm i instytucji nie jest dobrze przygotowana do zarządzania poważną sytuacją kryzysową, taką jak np. ofiary śmiertelne w czasie produkcji, informacja o podłożeniu bomby, masowy wypadek w transporcie, atak hakerów czy incydent terrorystyczny. Taka sytuacja może prowadzić do realnych strat finansowych czy utraty majątku. Jak więc przedsiębiorcy czy samorządowcy mogą się na to przygotować?
Michał Lorenc
21.04.2022
Administracja publiczna BHP Prawo gospodarcze
Zaprezentowany przez rząd 6 kwietnia br. nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa uwzględnia niektóre wcześniejsze postulaty i wątpliwości samorządowców. Ale wciąż nie bierze pod uwagę przepisów ustrojowych regulujących zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. A to może budzić niejasności przy realizacji nowych regulacji w praktyce.
Robert Horbaczewski
21.04.2022
Samorząd terytorialny Compliance
Rolnicy będący na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości – zdecydował w środę rząd przyjmując projekt ustawy w tej sprawie. Obecnie w takim przypadku wypłata emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Nowe rozwiązanie jest realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2022
Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w Ukrainie mają możliwość wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce - przypomina resort edukacji. Konieczne jest jednak uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych praz spełnienie wymagań określonych w polskich przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
20.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Prognozy zachorowań Ministerstwa Zdrowia brzmią uspokajająco, ale firmy nadal widzą w COVID-19 zagrożenie. Niemal co ósmy przedsiębiorca wskazuje, że zaraz po inflacji i Polskim Ładzie, to właśnie COVID-19 jest największym wyzwaniem. Mimo, że dla 56 proc. firm zachorowania na koronawirusa nie wiążą się ze wstrzymaniem ciągłości prac.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2022
Rynek Prawo pracy Koronawirus a prawo
Dwa lata pandemii spowodowały, że pracodawcy działający w sektorze HoReCa wciąż odczuwają brak kandydatów do pracy. Po wybuchu wojny w Ukrainie prognozowano, że braki mogą w części zapełnić uchodźcy. Jednak jak wynika z badania Grupy Progress, tylko 7 proc. badanych ma doświadczenie w branży HoReCa.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2022
Rynek Prawo pracy
Poszukujący zatrudnienia obywatele Ukrainy mogą skorzystać m.in. z dostępnej w ich języku Centralnej Bazy Ofert Pracy, portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524. I nie tylko. Mogą także zarejestrować się w urzędzie pracy – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I przedstawia najważniejsze informacje, ostrzegając, o czym warto pamiętać, by nie dać się oszukać.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2022
Prawo pracy Ukraina
Emerytowani funkcjonariusze służb i ich rodziny wygrywają z państwem i odzyskują świadczenia w wysokości zabranej im na mocy ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. Wyrównania wypłacane na podstawie prawomocnych wyroków są jednak niższe o kilka, a czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych, z powodu 9-procentowej składki zdrowotnej pobieranej na zasadach określonych w Polskim Ładzie.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2022
Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pierwsze wypłaty świadczenia 500 plus dla uchodźców z Ukrainy trafią na ich konta bankowe już w maju. Dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął około 318 tysięcy wniosków o świadczenie 500 plus od obywateli Ukrainy. W województwie śląskim takich wniosków złożono ponad 35 tysięcy.
Grażyna J. Leśniak
19.04.2022
Pomoc społeczna Ukraina
W 2021 roku zgłoszono ponad 68 tys. osób poszkodowanych podczas pracy, z czego 855 wypadków dotyczyło branży rolniczej – podaje GUS. Dane te nie obejmują jednak gospodarstw indywidualnych, a większość wypadków ma miejsce właśnie w małych gospodarstwach. Według KRUS, w 2021 r. zgłoszono aż 12 088 takich zdarzeń, co przekłada się na ponad 18-proc. udział wypadków w rolnictwie indywidualnym w ogólnej liczbie zdarzeń.
Grażyna J. Leśniak
19.04.2022
Prawo pracy BHP
Pracodawcy korzystają z korzystnego dla nich orzecznictwa i bardzo często wydłużają okres wypowiedzenia złożonego przez pracownika z miesiąca do trzech miesięcy, jeśli w trakcie wypowiedzenia mijają trzy lata jego pracy u tego pracodawcy. Pracownicy są bezradni, bo nie ma przepisu, który tę kwestię by rozstrzygał w sposób jednoznaczny.
Grażyna J. Leśniak
19.04.2022
Prawo pracy
W tym roku najpierw mamy Wielkanoc, a krótko po niej - majówka. Wystarczy 9 dni urlopu lub zwolnienia lekarskiego, by mieć 18 dni wolnego. Eksperci rynku pracy potwierdzają, że w tygodniach przypadających na okres świąt wielkanocnych oraz majówki w wielu zakładach pracy dochodzi do procederu tzw. „mostkowania”. Nic więc dziwnego, że pracodawcy coraz częściej przyglądają się „podejrzanym” L4.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zniesienie obowiązku posługiwania się biegle językiem polskim przez praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego i kontrolera ruchu lotniczego przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. W ten sposób resort chce zabezpieczyć się na wypadek, gdyby PAŻP nie doszedł do porozumienia z kontrolerami ruchu lotniczego z ZZ KRL, którzy są w sporze zbiorowym ze swoim pracodawcą.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2022
Prawo pracy
Niezmiennym od lat czynnikiem wpływającym na decyzje zawodowe specjalistów pozostaje wynagrodzenie. Istotne dla profesjonalistów są również możliwości rozwoju oraz charakter wykonywanej pracy. Jednak jak wynika z badań Hays Poland, coraz większe znaczenie dla pracowników ma także bezpośredni przełożony. Stąd chęć uważnego przyjrzenia się potencjalnemu menedżerowi w nowej firmie.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2022
Rynek HR
Ponad 26 tys. opublikowanych ofert pracy, z czego aż 73 proc. w trybie zdalnym, ponad 8-proc. wzrost liczby ogłoszeniodawców w stosunku do poprzedniego kwartału oraz wzrost zarobków dla specjalistów to tylko niektóre wnioski z najnowszego raportu inhire.io. I choć na początku roku zniesione zostały rządowe restrykcje, praca zdalna nadal stanowi jedną z najpopularniejszych i najchętniej poszukiwanych form zatrudnienia w branży IT.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2022
Rynek Prawo pracy
Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska jest liderem w zatrudnianiu imigrantów spoza Wspólnoty. W związku z trwającą w Ukrainie wojną tysiące obywateli tego kraju przybyło do Polski w poszukiwaniu schronienia, ale i powrotu do normalności, który wiąże się z chęcią podejmowania pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało ułatwienia w procedurach legalizacji pobytu oraz ich zatrudnienia.
Marta Budzyńska
15.04.2022
Prawo pracy HR Ukraina
Często administratorzy danych uważają, że jeżeli już wybrali przetwarzającego, zawarli odpowiednią umowę, określili w odpowiedni sposób swoje wymagania, to ich rola na tym kończy się. Prawnicy ostrzegają, że to błąd, który może słono firmę kosztować. A Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych niedawno nałożył karę w wysokości prawie 5 mln zł za zaniedbania takiego wynajętego podmiotu.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.04.2022
Prawo gospodarcze RODO
Dostęp do sądu obywateli polskich nie może być w niższym standardzie niż mieszkańców innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy stron Konwencji Praw Człowieka. Przepisy prawa unijnego i Konwencji w każdym kraju winny mieć taką samą treść i wykładnię - stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Dlatego wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie składek do ZUS musi być uchylony.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ani ustawa o obronie Ojczyzny, ani projektowane rozporządzenie MON nie określa terminu, w jakim pracodawca ma otrzymać od wojska świadczenie pieniężne za pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo żołnierzem obrony terytorialnej pełniącym służbę wojskową rotacyjnie. Zdaniem pracodawców, nowe przepisy nic nie zmienią w sytuacji firm. Nadal będą czekały na pieniądze latami.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2022
Finanse publiczne Prawo pracy
Jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od kwietnia wzrastają kwoty jednorazowego odszkodowania. Natomiast sama wysokość otrzymanej wypłaty uzależniona jest od stopnia niesprawności organizmu - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2022
Prawo pracy BHP
Według aktualnych danych, od pracodawców wpłynęło już ponad 62 tys. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, a ich liczba stale rośnie - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Według resortu, praca obywateli Ukrainy stanowi szansę na zniwelowanie deficytu pracowników w niektórych branżach.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Informatyzacja sądów trwa, kolejne e-rejestry wprowadzane są w życie, a sędziowie korzystają choćby z e-rozpraw. Nadal jednak problemem jest np. liczba informatyków - sądy nie płacą aż tak dobrze, by chętnych było w nadmiarze. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce teraz wprowadzić nowe stanowisko - menadżera usług. Ma zarządzać digitalizacją akt i poborem oraz zwrotem opłat za wnioski składane do rejestrów sądowych.
Patrycja Rojek-Socha
14.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Stanowisko ZUS jest korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych albo ryczałtem i jednocześnie będących wspólnikami w kilku spółkach komandytowych. Niestety planowana nowelizacja to zmieni. Może też nie rozwiązać wszystkich problemów, przed jakimi staną przedsiębiorcy, księgowi i sam ZUS, w związku ze składką zdrowotną.
Wiesława Moczydłowska
14.04.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Bo, jak orzekł, polecenie pracodawcy było sprzeczne z przepisami prawa, a takich poleceń pracownicy nie muszą wykonywać.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2022
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia
Objęcie wszystkich umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów, nie jest dobrym rozwiązaniem. Zbyt optymistyczne są też oczekiwania co do przyszłości pracy zdalnej w Polsce – napisała Konfederacja Lewiatan w ocenie Krajowego Programu Reform 2022 – 2023.
Grażyna J. Leśniak
13.04.2022
Prawo pracy

Polski Ład - niższa składka zdrowotna dla części przedsiębiorców, zniknie ulga dla emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Limitowane odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej oraz wyłączenie z oskładkowania diet za udział w komisjach wyborczych i państwowych komisjach egzaminacyjnych do wysokości 6 tys. zł - to tylko niektóre propozycje zmian przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
Grażyna J. Leśniak
13.04.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski