Miejsce wykonywania pracy może być określone jako obszar geograficzny - wynika z uchwały Sądu...
Inny
27.12.2011
Instrukcja jest listą poleceń i nakazów, których zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek...
Edward Kołodziejczyk
26.12.2011
BHP
Przedsiębiorcy będą mieli mniej obowiązkw ograniczających ich w prowadzeniu działalności...
Agnieszka Rosa
23.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR

Spór o pensje unijnych urzędników

Ubezpieczenia społeczne HR
23.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Z raportu Komisji Europejskiej o zatrudnieniu wynika, że na umowach czasowych w Europie pracuje już...
22.12.2011
HR
Wraz z końcem 2011 r.przestanie obowiązywać ustawa antykryzysowa. W miejsce przepisw ustawy...
Jarosław Masłowski
22.12.2011
Czy od kolacji wigilijnej finansowanej ze środków pracodawcy każdy pracownik powinien odprowadzić...
Patrycja Mikuła
22.12.2011
22.12.2011
Ubezpieczenia społeczne
22.12.2011
HR
22.12.2011
Ubezpieczenia społeczne
22.12.2011
Ubezpieczenia społeczne
22.12.2011
Ubezpieczenia społeczne
Oprcz oglnych przepisw BHP obejmujących wszystkie zakłady pracy istnieją rwnież szczegłowe...
Łukasz Wawszczak
21.12.2011
BHP
21.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
21.12.2011
Ubezpieczenia społeczne
21.12.2011
Ubezpieczenia społeczne
Do wyliczenia wysokości ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego...
Agnieszka Rosa
21.12.2011
HR
Osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za wykonywanie zadań służby BHP bardzo często jest również...
Łukasz Wawszczak
21.12.2011
BHP
Pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca powinien zażądać od niego dokumentu potwierdzającego...
20.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR