Konferencja ta skierowana jest do kadry kierowniczej i specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do firm i osób, które wykorzystują lub chciałyby wykorzystywać środki europejskie do rozwoju swojej działalności oraz świadomie kształtować rozwój swoich pracowników.

W ramach pierwszego bloku tematycznego zostaną zaprezentowane aktualne założenia oraz możliwości wspierania firm w korzystaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013. Temat ten zostanie przedstawiony także na przykładzie ciekawych projektów zrealizowanych i rozliczonych w poprzednim okresie programowania.

W drugim bloku tematycznym zostanie omówione w perspektywicznym ujęciu znaczenie kadr jako czynnika sukcesu organizacji oraz kluczowe aspekty raportu o wynagrodzeniach. Będzie też mowa o sposobach motywowania finansowego i pozafinansowego, o nowych metodach wartościowania pracy, o trendach w wynagrodzeniach na rok 2008.
Konferencje prowadzić będą osoby odpowiedzialne za wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wybitni eksperci i specjaliści w zakresie tematów przedstawionych w programie.
 
Program i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.hrprojektyrozwoju.pl/
 

Zgłoszenia można przesyłać do 28 stycznia 2008. Liczba miejsc ograniczona.