Pracownik podejmujący po raz pierwszy w swym życiu zawodowym pracę nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 przysługującego mu po przepracowaniu roku. Jest to więc nabywanie urlopu etapami.

 

Pierwszy urlop przysługuje z upływem miesiąca zatrudnienia a nie miesiąca kalendarzowego w wymiarze 1/12 z 20 = 1,66 dnia (nie ma przepisu, który pozwałaby na zaokrąglanie tego wyniku; 1,66 dnia = 13 godzin 20 minut).
U pierwszego pracodawcy pracownik pracował przez 5 miesięcy, czyli nabył prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. U drugiego pracodawcy również pracownik nabywa urlop z upływem każdego miesiąca zatrudnienia, czyli 31 sierpnia, 30 września i 31 października 2007 r. w sumie jest to 40 godzin urlopu, czyli 5 dni.
Taki sposób nabywania urlopu obowiązuje w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął pierwszą pracę. Z dniem 1 stycznia 2008 r. pracownik ma już prawo do urlopu kolejnego, o ile oczywiście w tym dniu pozostaje w zatrudnieniu.