Zakład pracy bywa miejscem niebezpiecznym. Przepisy w specjalny sposób traktują osoby, które uległy wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy do domu. Kwestie te reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z nią wypadkiem w drodze do lub z pracy jest zdarzenie, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego uznane za wypadek na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS. W 2007 r. wzrosła liczba ofiar wypadków z udziałem osób ze stażem pracy wynoszącym 1 rok i mniej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że droga do/z pracy powinna być najkrótsza lub najbardziej dogodna komunikacyjnie, w przeciwnym razie zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek w drodze do lub z pracy. Pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku w drodze do lub z pracy, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku.

źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 19 stycznia 2008 r.