Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną nie musi wiedzieć, jaka choroba była podstawą do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Podkreśla, że w takich orzeczeniach wpisywany jest symbol przyczyny niepełnosprawności. W ocenie rzecznika udostępnienie pracodawcy takich danych może budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej i może skutkować dyskryminacją osoby niepełnosprawnej na rynku pracy. Rzecznik przypomniał, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zawiera symbol choroby jedynie na egzemplarzu przeznaczonym dla ZUS, a do tego egzemplarza nie ma dostępu pracodawca ani osoby postronne. W związku z tym rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie możliwości zmiany zasad dokumentowania prawa osób niepełnosprawnych do korzystania z należnych im ulg i innych uprawnień, tak by uwzględniały ochronę danych dotyczących rodzaju i charakteru schorzenia.

źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 27 stycznia 2008