ZUS informuje, że 4 stycznia 2008 r. na jego stronach internetowych została opublikowana nowa wersja programu Płatnik: 7.02.001. Płyty CD-ROM z nową wersją programu będą dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w drugiej połowie stycznia br.
Wersja 7.02.001 Płatnika powstała ma spełnić wymogi wynikające z wprowadzenia II etapu obniżenia stopy procentowej składki rentowej oraz nowych zasad finansowania składek na za osoby niepełnosprawne, obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2007 r., składane w styczniu 2008 r. mogą być przygotowane zarówno w wersji 7.01.001 jak i 7.02.001 programu Płatnik. ZUS przypomina, że od 21 lipca 2008 r., płatnicy składek korzystający z teletransmisji danych zobligowani będą do podpisywania dokumentów ubezpieczeniowych wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu wydawanego przez uprawnione centra certyfikacji.
www.zus.pl