Maria A. (dane zmienione) wniosła pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę, zasądzenie wynagrodzenia oraz odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, a także zobowiązania go do wydania świadectwa pracy. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że zawarta ze spółką umowa o świadczenie usług, pod pozorem umowy cywilnoprawnej, miała zastępować stosunek pracy.

 

Spór o charakter zawartej umowy

W toku postępowania ustalono, że Maria A., prowadząc działalność gospodarczą, zawarła ze spółką ustną umowę o świadczenie usług w zakresie koordynacji transportu. Strony ustaliły, że Maria A. będzie realizowała umowę, pracując w ramach własnej działalności gospodarczej. Spółka przekazała jej laptop, myszkę i telefon. Świadczenie usług przez Marię A. odbywało się w jej domu oraz w ustalonych przez nią godzinach. Nikt nie wydawał jej poleceń i nie zlecał konkretnych zadań oraz nie kontrolował ich wykonania. Maria A. raz w tygodniu przyjeżdżała do siedziby spółki w ważnych sprawach, na spotkanie z księgową lub prezesem spółki. Za wykonywane usługi wystawiała faktury. Z zeznań świadków wynikało, że Maria A. wielokrotnie mówiła, że jest na własnej działalności i dobrze, że nie ma szefa, nikt jej nie rozlicza i może pracować kiedy chce. Natomiast na prośbę o przedstawienie raportu z wykonywanych zadań odpowiedziała, że go nie przygotuje, ponieważ nie jest pracownikiem. Spór pomiędzy stronami rozpoczął się, gdy jedna z wystawionych faktur nie została przyjęta przez spółkę z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy. W odpowiedzi Maria A. postanowiła zakończyć współpracę i skierowała do spółki oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto