Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Nowe przepisy będą podstawą prawną do wdrożenia programu mieszkaniowego, który będzie następcą bezpiecznego kredytu 2 proc. oraz rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Oprócz kredytu na zakup mieszkania pojawi się również możliwość zaciągnięcia kredytu konsumenckiego na sfinansowanie partycypacji  w celu wynajęcia mieszkania od Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (dawnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego) lub wkładu do spółdzielni mieszkaniowych.

Czytaj też: Wakacje kredytowe w 2024 r., jutro ruszają prace sejmowe

Tylko złotówki na dom lub mieszkanie

Kredyt mieszkaniowy będzie udzielany tylko w złotówkach na:

 • budowę domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności działki lub jej części;
 • zakup na własność mieszkania lub domu jednorodzinnego,  z jego wykończeniem;
 • realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, tj, na wpłatę wkładu budowlanego oraz na wykończenie.

Kredyt konsumencki w złotówkach będzie można otrzymać na pokrycie całości albo części wydatków ponoszonych w związku z pokryciem kosztów na: 

 • partycypację,
 • wkład mieszkaniowy do spółdzielni.

Osoby, które z niego skorzystają, mogą liczyć na dopłaty do rat kredytu. Ich wysokość będzie uzależniona od liczby dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym. I będą one ustalane następująco:

 • od 1,5 proc. dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko,
 • do 0 proc. dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci,
 • 0 proc. na partycypację lub wkład mieszkaniowy,

Uprawnieni do uzyskania kredytu będą:

 • single, którzy nie ukończyli 35 lat,
 • w pozostałych przypadkach nie wprowadza się limitu wieku.
 • nie posiadający mieszkania (domu jednorodzinnego), z wyjątkiem tych z  udziałem (nie wyższy niż 50 proc.) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny,
 • posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. 

Kredyt mieszkaniowy #naStart będzie mógł być udzielony wspólnie maksymalnie dwóm osobom bez względu na łączący je stosunek prawny. W takim przypadku warunki dotyczące posiadanego mieszkania weryfikowane będą dla nich łącznie, tzn. razem będą mogli posiadać udział nie wyższy niż 50 proc. w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25 proc.

Warunkiem wspólnego uzyskania kredytu będzie wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności łącznej albo ułamkowej, po 50 proc.. Warunek taki wyeliminować powinien sztuczne dołączanie kolejnej osoby do umowy kredytu (im więcej osób z dochodem jest stroną kredytu, tym wyższa zdolność kredytowa i lepsze warunki uzyskiwania dopłat).

Wysokość kredytu i dopłaty

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:

 • 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,
 • 400 tys. zł przy dwóch osobach,
 • 450 tys. zł przy trzech osobach,
 • 500 tys. zł przy czterech osobach,
 • 600 tys. zł przy pięciu osobach.

Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł. Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. (tj. wyższą niż 450 tys. zł), uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł. 

Kryterium dochodowe 

Warunkiem uzyskania dopłat do rat ma być kryterium dochodowe. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono: 

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, 
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Kredytobiorcy o dochodach przekraczających te limity nie będą automatycznie pozbawieni prawa do zaciągnięcia kredytu z dopłatami do rat. W takich przypadkach będzie obowiązywał mechanizm pomniejszenia kwoty dopłat do rat „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekraczał będzie limit dochodowy, wtedy kwoty dopłat do rat:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego zostanie ustalona na poziomie niższym o 50 proc. kwoty, o jaką przekroczony jest limit dochodów,
 • W przypadku pozostałych kredytobiorców wskaźnik obniżający wysokość dopłat do rat będzie bardziej korzystny dla kredytobiorców, wynosząc 25 proc.. 

Źródłem finansowania dopłat do rat kredytu mieszkaniowego #naStart będzie budżet państwa poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (RFM) w Banku Gospodarstwa Krajowego.