Kontrowersyjna nowela prawa budowlanego zdjęta z obrad Sejmu, czeka ją kosz?

Budownictwo

Ważą się losy dużej nowelizacji prawa budowlanego, której autorem jest rząd. Po krytyce projektu na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji, w środę zdjęto ją z obrad Sejmu. Czasu na dopracowanie projektu zostało już niewiele. Prawdopodobnie trafi do kosza. Miała wprowadzić całkowitą cyfryzację formalności budowlanych i kolejne uproszczenia m.in. dotyczące budowy domów i sklepów.

12.07.2023

Przepisy budowlane nie dla patriotów – kolejne budynki „bez żadnego trybu”

Budownictwo

Rząd ma kolejny pomysł na budowę strzelnic. Poprzedni program: „Strzelnica w każdym powiecie” zakończył się fiaskiem, bo wybudowano tylko cztery takie obiekty. Teraz za inwestycje mają się zabrać uczelnie. Nie będą jednak musiały za bardzo przejmować się przepisami budowlanymi. Co ciekawe, w tym samym trybie będą mogły też postawić także inne, niezdefiniowane budynki.

11.07.2023

Pół miliona mieszkań bez prawa do gruntu, bo rząd nie wywiązał się z obietnicy

Budownictwo

Tysiące spółdzielców mieszka w blokach bez prawa do gruntu. Skala problemu jest ogromna - dotyczy pół miliona lokali w 100 spółdzielniach. Od lat Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Senat obiecują, że pomogą. Powstały nawet projekty prostujące sytuację prawną tych nieruchomości, ale prace nad tymi przepisami toczą się w ślimaczym tempie. Szanse, że zakończą się przed upływem tej kadencji Sejmu są już praktycznie równe zeru.

10.07.2023

Tylko do 21 lipca samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie rozwoju stref przemysłowych

Samorząd terytorialny Budownictwo

Do 21 lipca trwa nabór wniosków w siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Rozwój stref przemysłowych. Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji, minimalny poziom wkładu własnego wynosi 2 proc. Samorządy mogą złożyć dwa wnioski: do kwoty 100 mln zł i do kwoty 250 mln zł.

05.07.2023

Już za rok formalności budowlane tylko cyfrowo, będzie paraliż

Budownictwo Nowe technologie

Od 1 października 2024 r. wszystkie formalności budowlane będą tylko cyfrowe. W środę w sejmowej Komisji Infrastruktury odbędzie się pierwsze czytanie dużej noweli prawa  budowlanego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że "rzutem na taśmę" projekt zostanie uchwalony przez Sejm jeszcze w tej kadencji. Wprowadzenie tak szybkiej całkowitej cyfryzacji budzi obawy ekspertów. Ich zdaniem formalności papierowe powinny pozostać, jako alternatywa.

05.07.2023

Zakaz handlu umowami rezerwacyjnymi do mieszkań już obowiązuje, ale jest kulawy

Budownictwo Finanse

Rząd idzie na wojnę z handlującymi dla zysku umowami rezerwacyjnymi do mieszkań deweloperskich. Od 1 lipca wprowadza zakaz handlu cesjami dla zarobku. W ten sposób chce ukrócić patologie na rynku nieruchomości. Przepis będzie raczej martwy. Zakaz dotyczy tylko osób fizycznych, tymczasem większość handlujących prowadzi działalność gospodarczą. Dalej więc będą funkcjonować po "staremu".

01.07.2023

Audyt termomodernizacyjny i certyfikat energetyczny to dwa różne dokumenty

Budownictwo Energetyka

Wydawałoby się, że audyt termomodernizacyjny i świadectwo charakterystyki energetycznej to tożsame pojęcia. Nic bardziej mylnego. Audyt najczęściej przygotowuję się w celu przeprowadzenia termomodernizacji obiektów użytkowanych, których koszty ogrzewania często są bardzo wysokie. Natomiast świadectwo częściej dotyczy obiektów projektowanych.

29.06.2023

Zintegrowany plan inwestycyjny atrakcyjny dla inwestorów?

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze

Zintegrowany plan inwestycyjny będzie szczególnym rodzajem planu miejscowego, uchwalanym przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej. Będzie można go uchwalić także na obszarach objętych już planami miejscowymi. W takiej sytuacji ZPI zastąpi plan miejscowy - pisze Piotr Jarzyński, prawnik, partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

23.06.2023

Budowa na starych zasadach tylko przez dwa lata, potem terminowe warunki zabudowy

Budownictwo

Jeżeli ktoś planuje inwestycję na terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego, powinien jak najszybciej postarać się o warunki zabudowy. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprawdzie nie uśmierca warunków zabudowy, ale uzyskanie ich będzie coraz trudniejsze, a niekiedy wręcz niemożliwe.

22.06.2023

Zmiany w ładzie przestrzennym będą istotne nie tylko dla gmin, ale i inwestorów

Budownictwo Ład Przestrzenny

Szykuje się rewolucja w zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalone niedawno przepisy zastępują studium planem ogólnym. Pojawi się również nowy rodzaj dokumentu planistycznego: zintegrowany plan inwestycyjny. Nie będzie też już warunków zabudowy na czas nieokreślony. Po wejściu w życie zmian będą wydawane tylko na pięć lat. Piszą o tym: Joanna Sebzda-Załuska oraz Maciej Harasimowicz z Kancelarii Prawnej Wójcik Kamińska Radcowie Prawni.

21.06.2023

Nowe prawo pozbawi obywateli wpływu na wiele inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Rządowy projekt tzw. ustawy ocenowej, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się w piątek, przewiduje wykluczenie obywateli z procesu planowania wybranych inwestycji – takich, które rząd będzie uznawał za strategiczne. Jak oceniają organizacje społeczne, ustawa da rządzącym możliwość przeforsowania różnego rodzaju przedsięwzięć całkowicie poza kontrola społeczną.

16.06.2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym bliska finału, ale samorządom lekko nie będzie

Samorząd terytorialny Budownictwo

Po latach nieudanych prób najprawdopodobniej uda się wreszcie istotnie zmienić ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to jednak wiele dodatkowej pracy dla samorządów, a efekty mogą się okazać, w porównaniu z nakładami, niezadowalające. Co gorsza, zmienione przepisy nie ułatwią gminie zarządzania przestrzenią.

15.06.2023

SN: Gwarancja zapłaty kwoty bezwarunkowo i na pierwsze żądanie

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Prawo gospodarcze

Skorzystanie z gwarancji nie tylko nie jest sprzeczne z celem gwarancji samoistnej, lecz właśnie realizuje społeczno-gospodarcze przeznaczenie tego prawa – orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. – Proces o zapłatę kwoty gwarancji co do zasady nie powinien więc przeradzać się w badanie istnienia i treści stosunku podstawowego – dodał sąd i uchylił wyrok sądu drugiej instancji.

13.06.2023

NSA: Interes ekonomiczny gminy nie przesądza w sprawie odrolnienia gruntów

Samorząd terytorialny Budownictwo

Czynniki ekonomiczne mogą mieć znaczenie, ale nie przesądzają o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne. Gmina musi bowiem prowadzić racjonalną politykę wyłączania gruntów z produkcji rolnej, przeznaczając w pierwszym rzucie do odrolnienia grunty o niskiej wartości produkcyjnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

12.06.2023

Zabezpieczenie roszczenia i dowodu ułatwi rozwiązanie sporu budowlanego

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Spory budowlane kojarzą się z długotrwałym, skomplikowanym i kosztownym procesem. Wyroki zapadają często kilka lat po zakończeniu inwestycji, a inwestorzy i wykonawcy postrzegają wniesienie sprawy do sądu jako ostateczność, a nie jako efektywny sposób rozwiązania konfliktu. Istnieją jednak inne niż pozew środki prawne, które mogą szybko przynieść efekty.

08.06.2023

Lex "silos" wchodzi w życie, będzie wolna amerykanka na budowach

Budownictwo

Rząd, chcąc iść na rękę rolnikom, zdecydował się wprowadzić uproszczenia w budowie budynków gospodarczych i wiat. Od 3 czerwca można te o prostej konstrukcji i powierzchni do 150 mkw. budować bez formalności budowlanych. Skorzystają na tym nie tylko rolnicy, bo przepisy nie precyzują, o jaką produkcję rolną chodzi. Może to być równie dobrze marchewka w ogródku.

03.06.2023

Poddasze użytkowe czy nieużytkowe - nie ma prawnej definicji

Budownictwo

Przepisy budowlane nie zawierają definicji poddasza użytkowego i nieużytkowego, chociaż posługują się często tymi pojęciami. Przy ustalaniu charakteru poddasza pomocne może okazać się orzecznictwo sądów administracyjnych. Wynika z niego, że poddasze to poziom budynku między najwyższym stropem bądź sklepieniem a pokryciem dachowym.

03.06.2023
Prawo.pl