Dostępność budynków dla niepełnosprawnych – co stanowią o tym przepisy

Budownictwo Niepelnosprawność

Przy projektowaniu budynku zawsze warto pomyśleć o potrzebach osób niepełnosprawnych. Obowiązkowo należy to zrobić w przypadków budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Ustawodawca narzuca w tym wypadku szereg warunków, które trzeba spełnić. Przykładowo: musi być dostępna winda lub pochylnia dla wózków inwalidzkich.

19.08.2023

Zintegrowany plan inwestycyjny może być korzystny zarówno dla inwestorów, jak i gmin

Samorząd terytorialny Budownictwo

Choć o reformie planowania ostatnio mówi się bardzo dużo, to często pomija się fakt, że większość jej przepisów zacznie obowiązywać już jesienią. Będą to także regulacje dotyczące zintegrowanych planów inwestycyjnych. Już niebawem inwestorzy będą uprawnieni do składania wniosków o uchwalenie ZPI, a gminy zobowiązane do określonego działania - pisze Maciej Górski, adwokat, partner w GPLF Górski & Partners Law Firm.

16.08.2023

WSA: Nie można prowadzić postępowania legalizacyjnego toi toia

Budownictwo Nieruchomości

Kabina sanitarna typu toi toi nie została zrealizowana z użyciem wyrobów budowlanych, więc nie można jej uznać za obiekt budowlany. Tym samym nie znajdują wobec niej zastosowania przepisy dotyczące postępowania legalizacyjnego. Oznacza to, że toczące się w tej sprawie postępowanie jest bezprzedmiotowe i musi zostać umorzone. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

10.08.2023

Zmiana kategorii drogi zaskakuje opłatą za zajęcie pasa drogowego

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo

W ustawie o drogach publicznych brak jest uregulowań odnoszących się do opłaty za zajęcie pasa drogowego, gdy dochodzi do zmiany kategorii drogi. Przedsiębiorcy są często zaskakiwania nową, zazwyczaj wyższą, opłatą. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że nie widzi potrzeby zmiany przepisów.

09.08.2023

WSA: Bezprawny maszt na dzwonnicy, inspektor dwa lata nie reagował

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Budownictwo

Mimo że inspektor nadzoru budowlanego ma obowiązek wszczynać postępowanie z urzędu, gdy dochodzi do nielegalnej budowy, to nie może milczeć, gdy obywatele skarżą się na uciążliwości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. I zobowiązał powiatowego inspektora do wydania aktu lub dokonania czynności w terminie 14 dni. Budowa urządzenia telefonii komórkowej na dzwonnicy kościelnej szkodziła zdrowiu pobliskich mieszkańców.

03.08.2023

NIK: Trzeba wzmocnić kontrolę zarządczą w jednostkach nadzoru budowlanego

Administracja publiczna Budownictwo

Przeciążenie obowiązkami, wynagrodzenia nieadekwatne do wykonywanej pracy oraz presja czasu sprawiają, że pracownicy rezygnują z pracy w jednostkach nadzoru budowlanego. W ocenie NIK do powstania nieprawidłowości w istotnym stopniu przyczyniły się braki kadrowe, w szczególności dotyczące osób z uprawnieniami budowlanymi. Izba skontrolowała dolnośląskie jednostki nadzoru budowlanego.

01.08.2023

Nowa ulga w podatku od czynności cywilnoprawnych to miliony złotych mniej dla gmin

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo Finanse

Kto kupi pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych - wynika z nowego zwolnienia wprowadzonego do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Cieszą się podatnicy, bo zapłacą niższe daniny. Posłowie, bo mogą pochwalić się, że służą wyborcom. Minister finansów, bo nowe ulgi i zwolnienia nie kosztują budżetu państwa ani złotówki. Poszkodowane są za to miasta i gminy, bo nowa ulga kolejny raz uszczupla ich dochody budżetowe.

01.08.2023

Przebieg linii elektroenergetycznych nie może utrudniać użytkowania budynków

Administracja publiczna Budownictwo

Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.

29.07.2023

Zmiana planu miejscowego niesie konsekwencje dla właściciela nieruchomości

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zagadnienia związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają istotne znaczenie dla właścicieli nieruchomości. Dlatego tak ważna jest świadomość konsekwencji działań organów w tym zakresie, a także możliwych dróg ewentualnego działania. Zmiany w miejscowych planach mogą bowiem istotnie ograniczyć korzystanie z nieruchomości w dotychczasowym zakresie.

29.07.2023

Lex knebel na finiszu w Sejmie, strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Strategiczne inwestycje będzie można realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Takimi inwestycjami będą m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Mimo ostrych protestów prawie 100 organizacji pozarządowych, prace nad tzw. lex knebel, autorstwa rządu, są już na finiszu. Nowe przepisy dają zielone światło do realizacji, często kontrowersyjnych przedsięwzięć, w majestacie prawa. 

28.07.2023

Uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych za opłatą wymaga poprawek

Prawo cywilne Finanse samorządów Budownictwo

Rządowy projekt ustawy jest obarczony wieloma istotnymi wadami merytorycznymi i legislacyjnymi. Błędy te wskazuje Rada Legislacyjna. Jednak nie utracą własności budynków gminy, które same je wzniosły. Po jego poprawieniu projekt powinien jak najszybciej stać się przedmiotem sejmowego postępowania ustawodawczego – uważają eksperci.

21.07.2023

Aby można było nadać numer budynkowi, ulica musi posiadać urzędową nazwę

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nie można nadać numeracji budynkom w mieście, jeśli droga, przy której się znajdują i z której odbywa się ich obsługa komunikacyjna nie posiada urzędowej nazwy. Jeżeli jest to skutkiem zaniedbania właścicieli drogi, powinni oni podjąć odpowiednie kroki, by umożliwić gminie podjęcie uchwały o nadaniu wymaganej nazwy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

19.07.2023

W lex deweloper karuzela sprzecznych zmian

Budownictwo Nieruchomości

Coraz większy chaos w lex deweloper. Zmiana goni zmianę. Co gorsza, część z nich nawzajem wyklucza się. Jedna z nich narzuca liczbę miejsc postojowych dla bloków mieszkalnych, druga natomiast skraca termin obowiązywania tej ustawy. W trzeciej nowelizacji z kolei rezygnuje się z narzucania miejsc postojowych, a skracany termin wydłuża się.

19.07.2023

Reforma planistyczna, jak rosyjska ruletka, mali deweloperzy nic nie wybudują

Samorząd terytorialny Budownictwo

Już wkrótce plany ogólne zastąpią obowiązujące studia uwarunkowań. Grunty kupione pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe będą jednak spędzać sen z powiek inwestorom. Po wejściu w życie reformy planistycznej gminy, sporządzając plan ogólny, nie będą miały bowiem obowiązku robić tego ani zgodnie z obecnym studium zagospodarowania przestrzennego, ani z wydanymi warunkami zabudowy.

18.07.2023

Sejm "luzuje" obrót ziemią rolną, rewolucji jednak nie będzie

Budownictwo Nieruchomości Rolnictwo

Będzie łatwiejszy obrót prywatną ziemią rolną. Projekt w tej sprawie jest już procedowany w parlamencie. Zdaniem ekspertów proponowane zmiany nie są wystarczające. Rządzący od lat twierdzą, że każdy kłos jest na wagę złota i nie powinno się pozbawiać nieruchomości statusu rolnego. Tymczasem tysiące hektarów ziemi znajduje się w miastach. Wystarczyłoby tylko część z nich przeznaczyć pod budownictwo, by pomóc mieszkaniówce.

14.07.2023

Kontrowersyjna nowela prawa budowlanego zdjęta z obrad Sejmu, czeka ją kosz?

Budownictwo

Ważą się losy dużej nowelizacji prawa budowlanego, której autorem jest rząd. Po krytyce projektu na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji, w środę zdjęto ją z obrad Sejmu. Czasu na dopracowanie projektu zostało już niewiele. Prawdopodobnie trafi do kosza. Miała wprowadzić całkowitą cyfryzację formalności budowlanych i kolejne uproszczenia m.in. dotyczące budowy domów i sklepów.

12.07.2023

Przepisy budowlane nie dla patriotów – kolejne budynki „bez żadnego trybu”

Budownictwo

Rząd ma kolejny pomysł na budowę strzelnic. Poprzedni program: „Strzelnica w każdym powiecie” zakończył się fiaskiem, bo wybudowano tylko cztery takie obiekty. Teraz za inwestycje mają się zabrać uczelnie. Nie będą jednak musiały za bardzo przejmować się przepisami budowlanymi. Co ciekawe, w tym samym trybie będą mogły też postawić także inne, niezdefiniowane budynki.

11.07.2023

Pół miliona mieszkań bez prawa do gruntu, bo rząd nie wywiązał się z obietnicy

Budownictwo

Tysiące spółdzielców mieszka w blokach bez prawa do gruntu. Skala problemu jest ogromna - dotyczy pół miliona lokali w 100 spółdzielniach. Od lat Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Senat obiecują, że pomogą. Powstały nawet projekty prostujące sytuację prawną tych nieruchomości, ale prace nad tymi przepisami toczą się w ślimaczym tempie. Szanse, że zakończą się przed upływem tej kadencji Sejmu są już praktycznie równe zeru.

10.07.2023
Prawo.pl