Budowa nie każdej wiaty wymaga zgłoszenia

Budownictwo

To, jakie formalności obowiązują przy budowie wiaty, w dużej mierze zależy od jej powierzchni. Wolnostojąca wiata do 35 mkw. wymaga zgłoszenia, ale już taka do 50 mkw. na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, wolna jest od tego typu formalności. Prawo budowlane przewiduje jednak jeszcze inne ograniczenia.

16.07.2022

Wkrótce TSUE zdecyduje, co z roszczeniami banków wobec frankowiczów o wynagrodzenie

Budownictwo Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości UE 12 października 2022 r. zajmie się najgorętszym ostatnio tematem dla frankowiczów, czyli tzw. wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału kredytu w wypadku uznania umowy za nieważną. Obecnie w Polsce toczą się już tysiące postępowań sądowych z powództw banków przeciwko frankowiczom, które dotyczą właśnie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

15.07.2022

Rząd przygotowuje kolejny program wspierający poprawę warunków mieszkaniowych

Finanse samorządów Budownictwo

Poprawa warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym, rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej - to niektóre ze zmian proponowanych w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie ustaw mających wspierać poprawę warunków mieszkaniowych. Program ma być realizowany w ramach KPO.

12.07.2022

Podziemne garaże są wciąż różnie opodatkowane

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Budownictwo

Wciąż jest problem odmiennych stawek podatku od podziemnych stanowisk garażowych w budynkach wielorodzinnych. Podatek zależy od tego, czy jest to odrębna własność, czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w tej sprawie u ministra finansów. Sprawa miała już być uregulowana prawnie, jednak potrzebne do tego przepisy nie trafiły do ustawy.

09.07.2022

Przejęcie terenu budowy to też przejęcie odpowiedzialności

BHP Budownictwo

Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Dopóki protokolarne przekazanie nie nastąpi, odpowiedzialność ta obciąża inwestora - pisze dr Martyna Sługocka, autorka Legal Alertu.

09.07.2022

Nowa ustawa deweloperska – ważne zmiany dla kupujących mieszkania

Rynek i konsument Budownictwo

Od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa deweloperska powołująca do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu klienci dewelopera mają czuć się bezpieczniej, bo nie stracą pieniędzy w razie jego upadłości. Nowe przepisy objęły również ochroną gotowe już mieszkania - pisze Maciej Górski, adwokat. Ale zaznacza, że na deweloperów zostanie nałożony szereg nowych obowiązków.

01.07.2022

Od 1 lipca nabywcy mieszkań lepiej chronieni, ale uderzy to ich po portfelach

Rynek i konsument Budownictwo

Od piątku zmienią się zasady zakupu mieszkań oraz domów na rynku pierwotnym. Teoretycznie klienci deweloperów będą lepiej chronieni, ale za bezpieczeństwo mogą zapłacić wyższymi cenami mieszkań. Przez dwa lata też wielu deweloperów będzie budowało mieszkania na starych zasadach. Nowe przepisy pełne są też nieprecyzyjnych i niedookreślonych regulacji.

30.06.2022

Rząd chce ratować inwestycje - pracuje nad ustawową waloryzacją kontraktów

Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Tak złej sytuacji na rynku nie było od dawna. Z powodu szybujących w górę kosztów realizacja wielu inwestycji staje pod znakiem zapytania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje więc nad przepisami przewidującymi waloryzację niektórych kontraktów w ramach zamówień publicznych. Tymczasem przedsiębiorcy chcą, by objęła ona wszystkie typy umów.

28.06.2022

Nie tylko domy do 70 mkw., ale wszystkie wille bez pozwolenia? Duże ryzyko

Administracja publiczna Budownictwo

Większe domy, nie tylko te do 70 mkw., także mają być budowane na uproszczonych zasadach i bez pozwolenia na budowę. W ten sposób politycy chcą zjednać sobie wyborców, ale, czy to się uda? Wbrew pozorom budowa bez formalności to żadne uproszczenie. Raczej kolejny przykład przerzucania ryzyka na inwestora, ale nie tylko na niego. Na zmianach ucierpią jego sąsiedzi. Szybko nie pozbędą się "gargamela" zza płotu.

25.06.2022

Wakacje dla konsumentów - samozatrudnionemu bank może nie zawiesić kredytu

Rynek i konsument Budownictwo Finanse

Tysiące samozatrudnionych mogą nie mieć żadnej szansy na skorzystanie z zapowiadanych przez rząd wakacji kredytowych. Chodzi o osoby, które kupiły mieszkanie na firmę i raty kredytowe wrzucają w koszty prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Prawo do wakacji kredytowych będzie przysługiwało bowiem tylko konsumentom, a przedsiębiorców do nich się przecież nie zalicza.

23.06.2022

Dom jest, ale bez podłączeń - państwo coraz częściej przenosi ryzyko budowy na inwestora

Administracja publiczna Budownictwo

Pod hasłem "mniej biurokracji" państwo stopniowo przerzuca odpowiedzialność związaną z budową na barki inwestorów. Tak jest m.in. w przypadku budowy domów do 70 mkw., które nie muszą posiadać kierownika budowy. Tymczasem o błąd w sztuce budowlanej nietrudno, podobnie jak o złą decyzję. Brzemienny w skutkach bywa też brak wcześniejszych uzgodnień w sprawie podłączeń do prądu, gazu czy kanalizacji.

20.06.2022

Rząd zdradził, jak chce adaptować biurowce i galerie handlowe na mieszkania

Budownictwo Ukraina

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami upraszczającymi przekształcanie starych biurowców, galerii handlowych oraz innych obiektów niemieszkalnych w budynki mieszkalne. W ten sposób chce zlikwidować chociaż częściowo lukę mieszkaniową. Po tym bowiem, jak do Polski przyjechało 3 miliony uchodźców wojennych, dramatycznie brakuje mieszkań.

15.06.2022

NSA: Precedensowy wyrok w sprawie skreślenia zabytku z rejestru

Administracja publiczna Budownictwo

Obecny dworek z parkiem, chociaż nawiązuje do historycznego budynku i wpisuje się harmonijnie w pozostałości układu przestrzennego zespołu dworko-parkowego, posiada jednak nową substancję i konstrukcję, nie jest autentyczny. Pozostawienie go w rejestrze zabytków stanowiłoby niebezpieczny precedens, przeróbek i zniszczenia pierwotnych rozwiązań, uznanych za wartościowe - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

15.06.2022

Pomoc dla kredytobiorców złotówkowych – zawieszenie spłat i koniec WIBOR-u

Budownictwo Finanse

Wakacje kredytowe można ocenić pozytywnie, choć oczywiście mają one charakter bardzo krótkofalowy, doraźny i tak naprawdę nie rozwiązują istoty problemu, czyli drożejącego oprocentowania kredytu. Jest to swoiste kupowanie czasu i odkładanie problemu na później. Rządzący liczą bowiem, że w 2024 r. sytuacja ulegnie poprawie, a Rada Polityki Pieniężnej zacznie obniżać stopy procentowe, dzięki czemu problem rozwiąże się sam.

14.06.2022

Rządowy komitet zaakceptował projekt ustawy mającej usunąć bariery dla elektrowni wiatrowych

Administracja publiczna Budownictwo

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował w poniedziałek projekt zmiany tzw. ustawy odległościowej, łagodzący zapisy reguły 10H, ograniczającej możliwości budowy turbin wiatrowych. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała wcześniej, że w obszarze klimatu, transformacji i środowiska Polska uzgodniła w KPO 8 kamieni milowych na pierwszy okres. Jeden z nich to ustawa mająca ułatwić budowę elektrowni wiatrowych.

13.06.2022

O konfliktach wartości w publicznym prawie gospodarczym na KUL

Budownictwo Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Problematyce konfliktu wartości w publicznym prawie gospodarczym poświęcony będzie dwudniowy Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, który rozpoczyna się w poniedziałek w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Prawo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

13.06.2022

E-formalności nie zmniejszą biurokracji w budownictwie, bo problemem nie jest papier

Budownictwo Nowe technologie

Jeszcze w wakacje powinna pojawić się możliwość prowadzenia e-dziennika budowy, bo w czwartek Sejm uchwalił przepisy w tej sprawie. To kolejny już etap cyfryzacji formalności budowlanych. Ale zdaniem inwestorów i prawników cyfryzacja tylko ładnie wygląda w mediach, w praktyce póki co się nie sprawdza. Trzeba poprawić przepisy i doposażyć urzędy w dobre komputery.

10.06.2022

Sejm uchwalił zmiany w finansowaniu budownictwa socjalnego i komunalnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Sejm przyjął zmiany w zakresie poprawy mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Celem nowelizacji jest m.in. przyspieszenie realizacji inwestycji przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Do rządowego projektu posłowie dodali kilka poprawek.

09.06.2022

Mniejsze rygory budowlane także dla spółek komunalnych i TBS

Samorząd terytorialny Budownictwo Ukraina

Samorządom udało się przekonać rząd, aby nie tylko jednostki samorządu terytorialnego ale także ich jednostki organizacyjne, spółki komunalne i TBS-y mogły przez dwa lata korzystać z poluzowanych rygorów w prawie budowlanym, by powstało jak najwięcej mieszkań dla uchodźców i mieszkańców. Poprawka ma znaleźć się w nowelizowanej właśnie tzw. specustawie pomocowej.

06.06.2022

Prowadzący agroturystykę nie może zapominać o formalnościach

Budownictwo Małe i średnie firmy

Wymagania prawo-budowlane, jakie musi spełniać gospodarstwo agroturystyczne są ściśle uzależnione od szczegółowych okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli obiekt zmieni swoje przeznaczenie – z gospodarskiego na usługowy lub turystyczny – koniecznym stanie się uzyskanie decyzji o zmianie użytkowania obiektu.

04.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski