Poddasze użytkowe czy nieużytkowe - nie ma prawnej definicji

Budownictwo

Przepisy budowlane nie zawierają definicji poddasza użytkowego i nieużytkowego, chociaż posługują się często tymi pojęciami. Przy ustalaniu charakteru poddasza pomocne może okazać się orzecznictwo sądów administracyjnych. Wynika z niego, że poddasze to poziom budynku między najwyższym stropem bądź sklepieniem a pokryciem dachowym.

03.06.2023

Plac zabaw przy każdym nowym budynku zatopi małych deweloperów

Budownictwo

Deweloper będzie musiał urządzić plac zabaw nawet, gdy planuje budowę tylko jednego bloku. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że proponowane rozwiązanie zatopi małych inwestorów. Nie będą oni w stanie sprostać narzuconym wymogom. To nie jedyna rafa, jaka znalazła się w projekcie, nad którym pracuje resort rozwoju. Na pewno ukróci on patodeweloperkę, ale też zaszkodzi uczciwym firmom.

30.05.2023

Drzwi do mieszkania to też wyjście ewakuacyjne, muszą mieć więc określoną szerokość

BHP Budownictwo

Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

27.05.2023

Budowa biogazowni po zmianie przepisów wymknie się spod kontroli? Jest takie ryzyko

Środowisko Budownictwo

Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.

27.05.2023

TSUE: Niedopuszczalny próg dla decyzji środowiskowej

Administracja publiczna Budownictwo

Obowiązek poddania przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszarach miejskich ocenie oddziaływania na środowisko nie może zależeć wyłącznie od rozmiarów tego przedsięwzięcia - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że prawo Unii stoi na przeszkodzie ustalaniu progów na takim poziomie, że w praktyce wszystkie lub prawie wszystkie przedsięwzięcia pewnego typu byłyby z góry zwolnione z obowiązku przeprowadzenia takiej oceny. 

26.05.2023

RPO pyta o obowiązek przyłączenia do sieci, gdy właściciela nieruchomości na to nie stać

Samorząd terytorialny Budownictwo

Gdy właściciela nieruchomości nie stać na jej obowiązkowe przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, gmina może to nakazać lub sama wykonać i obciążyć go kosztami. Interwencje w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, który stawia pytanie, czy taki ustawowy obowiązek wobec każdego spełnia wymagania konstytucyjne?

25.05.2023

Rząd bierze się za patodeweloperkę - nowe prawo ma zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku

Budownictwo

Zwiększenie odległości domów mieszkalnych od innych działek, więcej zieleni, placów zabaw i generalne zwiększenie komfortu mieszkańców - to najważniejsze założenia projektu rozporządzenia resortu rozwoju, który ma zapobiec szerzeniu się tzw. patodeweloperki. Zdaniem ministerstwa, propozycja wyważa zarówno interes mieszkańców, jak i deweloperów i inwestorów.

24.05.2023

Biurokracja i przepisy blokują rozwój budownictwa mieszkaniowego

Rynek i konsument Budownictwo

Rozwój budownictwa mieszkaniowego blokują zbiurokratyzowane procedury i urzędnicza uznaniowość - wynika z branżowego raportu. Czas wydawania pozwoleń niewiele ma wspólnego z ustawowymi terminami. Sen z powiek deweloperów spędzają problemy z uzyskaniem przyłączeń oraz podział kosztów jakie ponosić ma gestor, a jakie inwestor.

22.05.2023

NSA: Nie można wykluczyć odstąpienia od kary za zajęcie drogi

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Spółka została ukarana za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wydana w tej sprawie decyzja została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze, a sąd pierwszej instancji oddalił wniesioną skargę. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jednak uchylić sporne rozstrzygnięcie, ponieważ uznał, że organy powinny rozważyć możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu.

20.05.2023

Pożyczki i uproszczenia w formalnościach budowlanych dla rolników - ustawa opublikowana

Budownictwo

Wiaty, silosy oraz niektóre budynki gospodarcze rolnicy będą mogli budować na prostych zasadach, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Mają też być dodatkowe środki na pożyczki dla rolników. To kolejne zmiany w przepisach, które mają ugasić pożar, jaki powstał na skutek niekontrolowanego przywozu ukraińskich produktów do Polski.

19.05.2023

Ustawa deregulacyjna nowelizująca 16 ustaw już obowiązuje. Oto zmiany

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne PIT Budownictwo Podatek od spadków i darowizn

Wyższe kwoty wolne od podatku w darowiznach i spadkach, wyższy próg dla działalności nieewidencjonowanej, zmiany w sprzedaży lasów, ułatwienia w uzyskiwaniu pozwolenia na broń, zmiany w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych - to niektóre ze zmian, które wprowadza obowiązująca od 12 maja tzw. ustawa deregulacyjna. Zebraliśmy najważniejsze z nich, niektóre są kontrowersyjne.

12.05.2023

Właściciel budynku odpowiada za niesprawny wodomierz

Budownictwo Nieruchomości

Choć umowa o zaopatrzenie w wodę może stanowić inaczej, to jednak regułą jest, że to odbiorca odpowiada za prawidłowe działanie wodomierza. Jeżeli więc jest on niesprawny, to odbiorca powinien liczyć się z koniecznością pokrycia opłat za zużycie wody, które nie zostało zarejestrowane przez urządzenie.

10.05.2023

Miejsca parkingowe można zapewnić nie tylko w ramach własnej inwestycji

Budownictwo Nieruchomości

Inwestor musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla mieszkańców budynku lub jego użytkowników, a od spełnienia wymagań związanych z parkingami zależy możliwość budowy. Gdy nie wystarczy na to miejsca na własnej działce, możliwa jest współpraca w tym zakresie z innymi inwestorami - pisze radca prawny Aleksander Moroz z DSK Kancelaria.

09.05.2023

Paraliż w wystawianiu nowych świadectw energetycznych, bo nie działa rejestr

Środowisko Budownictwo

Nie działa centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Oznacza to w praktyce, że nie można wystawiać nowych świadectw energetycznych, niezbędnych m.in. przy sprzedaży mieszkania czy też odbiorze nowego budynku. A brak tego certyfikatu to wykroczenie zagrożone grzywną do 5 tys. złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uspokaja, że problemy są przejściowe.

09.05.2023

Negocjacje w prawie zamówień publicznych sposobem na oszczędności

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów umożliwiających prowadzenie negocjacji treści złożonej oferty, w tym rozmów z wykonawcami w celu ulepszenia elementów treści ofert, było dobrym posunięciem. Spowodowało, że zamawiający ma możliwość m.in. uzyskania korzystniejszej cenowo oferty lub oferty mieszczącej się w budżecie zamawiającego.

08.05.2023

NSA: Rozbudowanie nieruchomości na cudzej działce nie może być jedynym powodem rozbiórki

Budownictwo Nieruchomości

Nawet jeżeli nieruchomość została samowolnie rozbudowana w taki sposób, że znalazła się częściowo na działce należącej do innego właściciela, nie może to stanowić jedynej podstawy do nakazania rozbiórki. Nie przewidują tego bowiem przepisy prawa budowlanego, a ewentualnych roszczeń należy dochodzić na drodze cywilnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

08.05.2023

Głośna impreza, zwisające gałęzie, czyli o co spierają się sąsiedzi

Prawo cywilne Budownictwo

Głośne imprezy co sobota do białego rana, wiecznie zwisające gałęzie nad ogrodzeniem, oko kamery wymierzone prosto w okno sypialni, nie do zaakceptowania dla naszego nosa zapachy, czy też nowy biznes sąsiada u niego w garażu, potrafią rozgrzać spory sąsiedzkie do czerwoności. Kłócimy się o wszystko, a sądowe wokandy coraz bardzie pęcznieją. Wyroki są różne.

01.05.2023

Za brak świadectwa energetycznego przy wynajmie grozi kara, ale to będzie martwy przepis

Budownictwo Nieruchomości

Od 28 kwietnia zmieniły się zasady wydawania świadectw energetycznych, m.in. dla najmu. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie mają wątpliwości, że certyfikaty przy najmie będą fikcją. Brak świadectwa będzie wykroczeniem zagrożonym karą do 5 tys. zł, ale najemca musiałby pofatygować się na policję i złożyć zawiadomienie, czego większość nie będzie chciała robić.

28.04.2023

NIK: Nieprecyzyjne przepisy powodują chaos przestrzenny w gminach

Samorząd terytorialny Budownictwo

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie są uaktualniane latami, plany miejscowe pokrywają mniej niż 1/3 kraju, a podstawową rolę w procesie gospodarowania przestrzenią pełnią w gminach decyzje o warunkach zabudowy wydawane dla pojedynczych działek. Efekt? Brak spójnego gospodarowania przestrzenią, rozproszenie zabudowy, uszczuplenie terenów zielonych i straty finansowe.

26.04.2023

Reforma planowania przestrzennego zaszkodzi inwestycjom

Administracja publiczna Budownictwo Ład Przestrzenny

Proponowana reforma planowania wpłynie negatywnie na nowe inwestycje. Zamiast odpowiednio stymulować strumień rozwoju miast, aby nowe projekty jak najlepiej służyły społeczeństwu i ładowi przestrzennemu, najprawdopodobniej doprowadzi do zahamowania rozwoju poprzez znaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz istotnego ograniczenia podaży gruntów.

24.04.2023
Prawo.pl