Po domach 70 mkw. rząd dopuści kolejne budowy bez pozwolenia

Budownictwo

Wkrótce mają się pojawić kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych. Przykład domów 70 mkw. pokazuje jednak, że politycy świetnie potrafią wypromować swoje pomysły w mediach, ale życie szybko je weryfikuje. Z powodu niejasnych przepisów, niby proste zasady budowy małych domów, wcale takie proste nie są. Czy z nowymi uproszczeniami będzie podobnie?

01.06.2022

Decyzja nieostateczna, ale roboty budowlane można prowadzić pełną parą

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Od 2017 roku roboty budowlane można rozpocząć, choćby decyzja starosty o pozwoleniu na budowę nadal była zaskarżalna. Kalkulacja ryzyka, jakie się z tym wiąże, skłania jednak inwestora do oczekiwania na jej ostateczność, ale już nie jej prawomocność. Tymczasem decyzja ostateczna, a decyzja prawomocna - nie są to pojęcia tożsame.

31.05.2022

Reforma planowania przestrzennego potrzebna - ale jaka?

Samorząd terytorialny Budownictwo

Reforma planowania jest konieczna, jednak jest pytanie, co chcemy przez nią osiągnąć. Jaki cel powinien być przed nią postawiony, do jakiego wzorca powinna dążyć. Na ten moment wydaje się, że reforma niewiele zmieni. Szczególnie, że bez jasnych zasad partycypacji w kosztach budowy infrastruktury i ułatwień w ich finansowaniu nie będzie dobrego planowania przestrzennego.

30.05.2022

Uproszczone zasady adaptacji pustostanów dla uchodźców - możliwe nadużycia

Samorząd terytorialny Budownictwo Ukraina

Już wkrótce mają pojawić się przepisy, dzięki którym będzie można na prostych zasadach, z pominięciem wielu procedur, adaptować pustostany, hale, magazyny, biurowce na mieszkania dla uchodźców wojennych z Ukrainy. To oferta dla samorządów, ale deweloperzy i niektórzy prawnicy krytykują ten pomysł. Ich zdaniem proponowane rozwiązania są mało precyzyjne i mogą być nadużywane. 

25.05.2022

Dentons doradcą przy finansowaniu największej w Polsce farmy fotowoltaicznej

Prawnicy Budownictwo

Warszawski zespół kancelarii Dentons doradzał na rzecz konsorcjum trzech banków – EBOiR, PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao – w związku z finansowaniem na budowę największej pojedynczej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Inwestycja będzie zlokalizowana w Zwartowie w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Całkowita kwota finansowania wynosi ok. 763 milionów złotych.

23.05.2022

Nie można zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Środowisko Budownictwo

Na podstawie samego zgłoszenia można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, jeżeli jest ona związana z istnieniem budynku mieszkalnego na nieruchomości. Do tego przygotowywana nowelizacja ma uprościć procedurę budowy oczyszczalni ścieków, a także doprecyzowane zostaną dotychczasowe obowiązki gmin, także w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości.

21.05.2022

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji środowiskowych i realizacji inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia ma uzyskać także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma też usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.

20.05.2022

Przeniesienie decyzji legalizującej samowolę budowlaną niepewne - kontrowersyjna interpretacja

Administracja publiczna Budownictwo

Niektórzy powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, na wniosek inwestora, przenoszą decyzję o legalizacji samowoli budowlanej. Zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego to błąd. Prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Nie wszyscy prawnicy z tą interpretacją zgadzają się, bo na przepisy trzeba patrzeć szerzej, nie tylko literalnie i nie wolno zapominać o orzecznictwie.

18.05.2022

Teren kolejowy to niekoniecznie też obszar kolejowy

Administracja publiczna Budownictwo

„Teren kolejowy” i "obszar kolejowy" to nie są tożsame pojęcia. Na terenie kolejowym mogą znajdować się nie tylko budynki oraz infrastruktura typowo kolejowa, ale także inne obiekty, w tym nośniki reklamowe. Natomiast nie jest to dopuszczalne w wypadku obszaru kolejowego.

16.05.2022

WSA: Kompleks garaży może uzupełnić zabudowę mieszkaniową

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor planował budowę kompleksu garaży, który byłby uzupełnieniem dla zabudowy mieszkaniowej. Napotkał jednak opór ze strony lokalnych władz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ocenił, że kontynuacja funkcji zabudowy nie może być traktowana wąsko. Nie jest więc wykluczone, że działalność usługowa może harmonizować z zabudową mieszkaniową.

14.05.2022

Deweloperzy obawiają się ustawy deweloperskiej i nie chcą jej od 1 lipca

Rynek i konsument Budownictwo Finanse

Im bliżej daty wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej, tym robi się wokół niej coraz bardziej gorąco. Do Sejmu trafił właśnie projekt, by przesunąć ten termin o rok. Podobny postulat mają też deweloperzy. Ostrzegają, że regulacja jest pełna wad i trudno będzie ją realizować w praktyce. A jeśli wejdzie w życie, w górę też pójdą ceny mieszkań. Uważają też, że obecnie jest bardzo zły moment na rewolucję na rynku.

12.05.2022

SN pomaga rozwiązać spór o nieistnienie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Budownictwo

W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej sąd nie jest związany ustaleniami dotyczącymi jej istnienia zawartymi w uzasadnieniu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o uchylenie tej uchwały - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

11.05.2022

Deweloperzy nie chcą wysokich składek na fundusz gwarancyjny - może to podnieść ceny

Rynek i konsument Budownictwo

Od 1 lipca ruszy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego środki będą wypłacane klientom upadających deweloperów. Ministerstwo rozwoju określiło wysokość składki na DFG, ale jej poziom nie podoba się deweloperom. Twierdzą, że jest przesadnie wysoka i podniesie ceny mieszkań. Eksperci są zupełnie innego zdania. Chwalą powstanie funduszu i nie obawiają się wzrostu cen.

11.05.2022

Będą zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale raczej nie rewolucja

Samorząd terytorialny Budownictwo

Polska przestrzeń bez wątpienia wymaga uporządkowania. W tym celu rząd planuje reformę przepisów odnoszących się do ładu przestrzennego. Jednak same regulacje to za mało – może okazać się, że reforma utknie nie tyle na etapie legislacyjnym, co jej wdrażania w życie. Obecnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują na około 1/3 powierzchni kraju.

09.05.2022

NSA: Remont balkonów może obciążać wspólnotę mieszkaniową

Budownictwo

Jeśli przemawiają za tym względy natury architektonicznej lub estetycznej, to balkony lub ich elementy mogą zostać uznane za wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, choćby służyły one do wyłącznego użytku osób zajmujących określony lokal – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że obowiązek dokonania ewentualnych napraw zostanie skierowany do wspólnoty mieszkaniowej.

07.05.2022

Usuwanie wyrobów zawierających azbest tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień

Środowisko Budownictwo

Demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmuje się tym wyłącznie wyspecjalizowana firma, która musi uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu.

02.05.2022

Covidowe budowy do rozbiórki, ale legalizacja też możliwa

Budownictwo Koronawirus

Inwestorzy, którzy poszli drogą na skróty i budują rzekomo covidowe domy oraz bloki, masowo przegrywają w sądach. Nie chcą jednak ich dobrowolnie rozbierać. Na wokandach więc wysyp spraw egzekucyjnych. Niektórzy też próbują zalegalizować swoje inwestycje. W nie każdym przypadku jest to jednak możliwe i słono kosztuje. Wiele będzie też zależało od determinacji organów nadzoru budowlanego.

29.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski