Na potrzeby programu, Karpaty Wschodnie i Roztocze zdefiniowano jako obszar rozpoczynający się od granicy z województwem małopolskim, poprzez Bieszczady, wraz z biegiem Sanu w kierunku granicy z Ukrainą i następnie na północ w kierunku Przemyśla, a kończący się na Roztoczu Wschodnim w województwie lubelskim. W jego skład wchodzi łącznie 17 powiatów:

w województwie podkarpackim:

 • powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski, miasto Krosno, miasto Przemyśl;

w województwie lubelskim:

 • powiaty: tomaszowski, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski, miasto Zamość.

Zdaniem rządu, tereny te położone w południowo-wschodniej części Polski jeszcze silniej niż reszta kraju i państw UE narażone są obecnie na negatywne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Agresja ta spowodowała istotne konsekwencje nie tylko w aspekcie humanitarnym i geopolitycznym, ale także w wymiarze społeczno-gospodarczym. I dlatego, zdaniem rządu, trzeba je wesprzeć szczególnie.

 

Wsparcie 5 zadań

W ramach programu samorządy będą mogły pozyskać dotacje na realizację 5 zadań:

 • Działanie 1. Poprawa transportowej infrastruktury dostępowej oraz tras i obiektów aktywnego wypoczynku na obszarze Karpat Wschodnich i Roztocza;
 • Działanie 2. Zielona i niebieska infrastruktura dla ochrony środowiska naturalnego, (działania dotyczące projektowania, budowy i modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych na rzecz ochrony walorów środowiskowych i krajobrazowych);
 • Działanie 3. Inwestycje w efektywność energetyczną (wspierane będą inwestycje służące ograniczeniu zużycia i strat ciepła w sektorze budynków publicznych a także zadania mające na celu poszukiwanie możliwości zastąpienia źródeł tradycyjnych odnawialnymi źródłami energii);
 • Działanie 4. Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki w oparciu o endogeniczne potencjały Karpat Wschodnich i Roztocza;
 • Działanie 5. Współpraca przygraniczna i promocja relacji dobrosąsiedzkich (wsparcie na zadania mające na celu budowę relacji dobrosąsiedzkich, a także współpracę z miastami i gminami partnerskimi w krajach sąsiadujących).

 

Budżet 500 ml zł

Program realizowany będzie w latach 2023-2030. Finansowany jest ze środków budżetu państwa z rezerwy celowej do wysokości 500 mln zł w tym w roku:

 • 2024 - do kwoty 100 mln zł;
 • 2025 - do kwoty 65 mln zł;
 • 2026 - do kwoty 65 mln zł;
 • 2027 - do kwoty 65 mln zł;
 • 2028 - do kwoty 65 mln zł;
 • 2029 - do kwoty 65 mln zł;
 • 2030 - do kwoty 75 mln zł.

Współfinansowany będzie także środków własnych jednostek samorządu terytorialnego (20 proc. wkładu własnego) w wysokości 125 mln zł. Wykonawcami programu są minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Wojewoda Podkarpacki i Wojewoda Lubelski.