Fikcyjne parkingi dla niepełnosprawnych to efekt złego prawa

Budownictwo

Na niektórych nowych osiedlach więcej jest miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, niż tych "zwykłych" - to się deweloperom bardziej opłaca. Kupujący takie miejsce muszą liczyć się z tym, że nie zawsze wystarczy zamontowanie blokady czy przemalowanie. Bywa też, że straż miejska wręcza mandaty. Spory na tym tle trafiają już do sądów. Na podpis ministra rozwoju czekają przepisy, które mają ukrócić ten proceder.

11.10.2023

Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Budownictwo Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.

03.10.2023

Strategiczne złoża wywrócą gminne plany do góry nogami

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze

Gminy będą musiały zmienić swoje plany zagospodarowania przestrzennego, o ile pod położonymi w nich gruntami znajdą się strategiczne złoża. Jeśli będą się zbytnio ociągały, grozi im kara, a wojewoda i tak wyda postanowienie zastępcze. Na takich gruntach nikt nic nie wybuduje, dlatego samorządy obawiają się roszczeń właścicieli nieruchomości.

02.10.2023

Nowy nabór w programie „Ochrona zabytków”

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ponad 201 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drugim naborze w programie „Ochrona zabytków”. Samorządy mogą wnioskować o środki na zadania planowane na 2024 rok oraz na refundację prac wykonanych w latach 2021-2023.

30.09.2023

Przy rewitalizacji przestrzeni publicznej wiele samorządów idzie na skróty

Samorząd terytorialny Budownictwo

Przyjęcie przez samorząd standardów kształtowania przestrzeni publicznych nie jest ani gwarantem, ani jedynym sposobem uzyskania dobrej jakości inwestycji. Większe znaczenie zdaje się mieć tryb jej przygotowania – uważają eksperci Obserwatorium Polityki Miejskiej. Ich zdaniem przy projektowaniu inwestycji w przestrzeni publicznej najważniejsza jest identyfikacja potrzeb, tych którzy z tej przestrzeni będą korzystać.

30.09.2023

Inwestor może już zapłacić gminie, by ta uchwaliła dla niego plan

Samorząd terytorialny Budownictwo

Inwestorzy mogą już płacić za uchwalenie specjalnych planów, dzięki którym będą mogli zrealizować swoje przedsięwzięcie. Od 24 września umożliwia to reforma planistyczna. Nie określiła ona jednak, ile maksymalnie może żądać gmina. Mogą pojawiać się więc oczekiwania nadmiernie wygórowane lub wręcz wyssane z palca, które zniechęcą do zintegrowanych planów inwestycyjnych.

28.09.2023

Zaczął się wyścig po warunki zabudowy na starych zasadach

Samorząd terytorialny Budownictwo

Inwestorzy oraz właściciele nieruchomości na terenach nie objętych miejscowymi planami zaczynają masowo składać wnioski o wydanie warunków zabudowy. Dzięki temu mogą jeszcze skorzystać ze starych, bardziej korzystnych zasad i, co najważniejsze, ich warunki będą bezterminowe. Obowiązująca od 24 września reforma planistyczna wprowadza nowe, mniej korzystne reguły wydawania tych decyzji. Są one też terminowe. Daje jednak czas na stosowanie starych zasad do czasu uchwalenia planu ogólnego.

27.09.2023

Plan ogólny wszedł w życie. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w nowych przepisach

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

24 września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Eksperci mówią wprost - to będzie rewolucja. Nowe regulacje oznaczają wiele dodatkowej pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, a także większe nakłady na dostosowanie się do nowelizacji. Nowe regulacje dotkną każdego, kto planuje budowę.

25.09.2023

Plany ogólne w całym kraju już w 2026 roku? Gminy: to niemożliwe

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym weszła w życie. Samorządy twierdzą, że nie dadzą rady uchwalić planów ogólnych do końca 2025 roku, bo zabraknie specjalistów do ich opracowania, a nowe zasady partycypacji społecznej wydłużą procedowanie. Rząd nie doszacował kosztów reformy, co uderzy w budżety gmin. Ceny opracowania planów rosną, a widoków na unijne pieniądze z KPO - brak.

25.09.2023

Korzystanie z cudzej nieruchomości bez umowy – jakie prawa ma właściciel?

Budownictwo

Bezumowne korzystanie z nieruchomości to właściwie każda sytuacja, w której ktoś korzysta z danej nieruchomości – gruntowej lub lokalowej – bez zgody jej właściciela. W takich przypadkach właścicielowi przysługuje szereg roszczeń, które może on dochodzić na drodze polubownej lub postępowania sądowego.

23.09.2023

Wyeliminowanie z obrotu prawnego warunków zabudowy wpływa na pozwolenie na budowę

Budownictwo

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszym etapem realizacji inwestycji jest uzyskanie warunków zabudowy. Z kolei na podstawie tej decyzji wydawane jest pozwolenie na budowę. Problem pojawia się w momencie, gdy decyzja o warunkach zabudowy zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego.

20.09.2023

Kiedy instalacje do retencji wody deszczowej wymagają zgłoszenia wodnoprawnego?

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.

20.09.2023

Nie tylko inwestor jest stroną postępowania o wydanie warunków zabudowy, ale i sąsiedzi

Budownictwo

Stronami postępowania o wydanie warunków zabudowy mogą być, oprócz inwestora, również właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenem inwestycji oraz właściciele działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem planowanej inwestycji, których sytuacja prawna (zespół praw i obowiązków) może zostać dotknięta przez planowaną inwestycję lub jej skutki.

19.09.2023

Brak wymogu zgodności planu ze studium - istotne ułatwienie dla branży OZE

Budownictwo Energetyka

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego większość inwestorów bardziej martwi niż cieszy. Wprowadzane nią zmiany są znaczące, a treść przepisów pozostawia wielu inwestorów w niepewności co do ich stosowania w praktyce i wpływu na inwestycje budowlane. Nie dotyczy to jednak tych inwestorów, którym obecne plany miejscowe nie pozwalały realizować inwestycji z zakresu OZE - pisze Marcin Wierciński, senior associate w GPLF Górski & Partners Law Firm.

18.09.2023

Fakt, że dużo się wokół buduje i są korki, to jeszcze nie powód, by zakazać inwestycji

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Władztwo planistyczne gminy nie jest absolutne. Samorząd nie może więc nadinterpretowywać w miejscowym planie zapisów studium i pozbawiać inwestora prawa zabudowy działki, ponieważ w okolicy za dużo się buduje i powstają korki. Skoro studium jako funkcję wiodącą przewidziało zabudowę mieszkaniową i usługi, a zieleń tylko jako funkcję uzupełniającą, tak powinno pozostać. Do takich wniosków doszedł wrocławski WSA. To jedno z pierwszych takich orzeczeń.

16.09.2023

Domy powyżej 70 mkw. bez uproszczeń, bo przepisy idą do kosza

Budownictwo Energetyka

To już przesądzone. Do kosza trafi ustawa o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, zawierająca ważne wrzutkwi do innych przepisów. Sejm w tej kadencji nie planuje już bowiem żadnych posiedzeń, a na jego akceptację wciąż czekają senackie poprawki do tej ustawy. Mieszkańcy wielu bloków dalej będą więc więcej płacić za prąd. Na pół gwizdka będzie też działać lex deweloper. Natomiast politycy PiS powinni przestać chwalić się ułatwieniami w budowie domów powyżej 70 mkw., bo nie zadbali, by zakończyć prace nad tymi rozwiązaniami na czas. 

15.09.2023

Nie wszystkie garaże i parkingi z decyzją środowiskową, wchodzą w życie nowe przepisy

Środowisko Budownictwo

Łatwiej będzie wybudować garaże, parkingi oraz zainstalować panele słoneczne. Od środy, 13 września, niektóre rodzaje inwestycji będą zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Nie obyło się jednak bez wpadki. Nowela zawiera źle skonstruowane przepisy przejściowe. W sztuczny i nieuzasadniony sposób segregują one inwestorów. Części z nich pozbawiają możliwości skorzystania z nowych uregulowań.

13.09.2023

"Lex knebel" z podpisem prezydenta

Środowisko Budownictwo

Prezydent podpisał nowelizację ustawy nazywanej potocznie "lex knebel". O jej odrzucenie apelowały organizacje pozarządowe i eksperci. Obawy i kontrowersje wzbudziły przede wszystkim plany wykluczenia udziału obywateli z dużej grupy inwestycji budowlanych. Wcześniej Sejm odrzucił senackie veto w tej sprawie.

05.09.2023

Mniej formalności przy stawianiu garaży i fotowoltaiki już od połowy września

Środowisko Budownictwo Nieruchomości

Ograniczenie zbędnych formalności co do inwestycji, które nie mają znaczącego wpływu na otoczenie - to główny cel nowelizacji rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która wejdzie w życie 13 września br. Korzystne zmiany mają dotyczyć przede wszystkim mniejszych parkingów i garaży, a także instalacji fotowoltaicznych.

31.08.2023

Samorządy będą mogły przejąć utwardzone, ogólnodostępne drogi

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, którą parlament uchwalił z inicjatywy prezydenta. Nowe przepisy mają ułatwić gminom nabywanie terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są jednak zaliczone do kategorii dróg publicznych.

30.08.2023
Prawo.pl