Rynek budowlany zagrożony, gdy za granicą wojna

Zamówienia publiczne Budownictwo Ukraina

Rynek budowlany stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Po wielu problemach związanych z pandemią pojawiły się kolejne poważne trudności wynikające z wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. To drugi już w ostatnim czasie przypadek stanu siły wyższej, która dotyka także gospodarkę. Jakkolwiek w kryzysie pandemii sektor budowlany poradził sobie całkiem nieźle, tym razem prognozy są o wiele bardziej pesymistyczne.

11.04.2022

Ogrodzenie można postawić bez pozwolenia, ale są wymagania

Budownictwo

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia, ale nie może ono być zbyt wysokie i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Przepisy zabraniają umieszczania na nim na wysokości mniejszej niż 1,8 metra ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.

02.04.2022

Odróżnienie pomieszczeń przynależnych od pomocniczych może stwarzać trudności

Budownictwo

Ściślejszy związek funkcjonalny pomieszczenia pomocniczego z lokalem odróżnia go od pomieszczenia użytkowego. Pomieszczenie użytkowe, choć stanowi część składową lokalu może również w pewnych okolicznościach zostać przyłączone do innego lokalu. Pomieszczenia pomocnicze zawsze stanowią część lokalu, natomiast pomieszczenia przynależne mogą się znajdować nawet poza budynkiem.

29.03.2022

Koniec z warunkami zabudowy na czas nieokreślony - będą ważne tylko trzy lata

Administracja publiczna Budownictwo

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu będzie można otrzymać jedynie na trzy lata, potem stracą ważność. Takie są plany ministerstwa rozwoju, co nie wszystkim zainteresowanym się podoba. Najwięcej obaw budzi wygaszanie po upływie tego okresu obowiązujących już decyzji. Zdaniem deweloperów zablokuje to możliwość zmiany uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę.

28.03.2022

Rząd od lat obiecuje poprawić przepisy, a farmy wiatrowe nie mogą się rozwijać

Środowisko Budownictwo

Farmy wiatrowe nie mogą się w Polsce rozwijać. Winne są przede wszystkim przepisy, które blokują budowę nowych wiatraków. Od lat rząd obiecuje zmiany. Chwali się nimi nawet raz na jakiś czas na konferencjach prasowych, ale prace nad nowymi przepisami, jeśli takie mają miejsce, toczą się w ślimaczym tempie. Tymczasem potrzebne są najlepiej od zaraz, szczególnie w kontekście kryzysu energetycznego, który może przynieść wojna w Ukrainie.

25.03.2022

Szersze wsparcie dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Finanse samorządów Budownictwo

Wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych dla gmin obejmie też inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Samorządy będą mogły również dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wynika to z uchwalonej w lutym tegor oku ustawy.

24.03.2022

NIK: Fiasko rządowego programu Mieszkanie Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus nie przyniosła oczekiwanych efektów, tym samym nie wpłynęła znacząco na poprawę warunków i rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Rząd deklarował, że do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań, a tymczasem do jesieni 2021 r. do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. było w budowie.

24.03.2022

Budowa według starych przepisów, to i zawiadomienie o zakończeniu na starych drukach

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestorzy mogą korzystać ze starych druków, załatwiając końcowe formalności budowlane. Pod warunkiem jednak, że budowa była realizowana na podstawie przepisów prawa budowlanego obowiązujących przed 19 września 2020 r. Taką interpretację wydał Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Okazuje się bowiem, że wciąż nastręcza to problemów.

23.03.2022

Rząd chce zmian w finansowaniu budownictwa socjalnego i komunalnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Zmiany optymalizujące mechanizm finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego zakłada przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Celem zmian jest zwiększenie skali finansowania takich projektów.

22.03.2022

Spółki nieruchomościowe dostaną więcej czasu na złożenie informacji

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy Budownictwo

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, które przedłuży o sześć miesięcy termin składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Dokumenty trzeba więc będzie złożyć do końca września, a nie – jak to jest obecnie – do końca marca.

21.03.2022

W związku z falą uchodźców, rząd chce adaptować biurowce i galerie handlowe na mieszkania

Budownictwo Ukraina

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami upraszczającymi przekształcanie starych biurowców, galerii handlowych oraz innych obiektów niemieszkalnych w budynki mieszkalne. W ten sposób chce zlikwidować chociaż częściowo lukę mieszkaniową. Po tym bowiem, jak do Polski przyjechało 1,7 miliona uchodźców wojennych, dramatycznie brakuje mieszkań.

17.03.2022

Najem lokali tematem konferencji w Krakowie

Prawo cywilne Prawnicy Budownictwo

Ciągle zmieniający się stan prawny dotyczący umów najmu spleciony z nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi zachęca do dyskusji nad kształtem obowiązujących konstrukcji prawnych. Do tego dochodzi konflikt interesów podmiotów splecionych ze sobą tym rodzajem umowy, który to stanowi przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych. Problematyce tej ma być poświęcona zaplanowana w maju konferencja.

11.03.2022

NSA: Po zakończeniu postępowania nie można skarżyć się na przewlekłość

Administracja publiczna Budownictwo

Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego wniesiona po jego ostatecznym zakończeniu, poprzedzona ponagleniem złożonym w jego toku, podlega odrzuceniu na podstawie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - taką uchwałę w składzie siedmiorga sędziów podjął Naczelny Sąd Administracyjny.

11.03.2022

Mieszkania dla Ukraińców w halach targowych czy biurach - bez formalności

Administracja publiczna Budownictwo Ukraina

Adaptacja obiektów niemieszkalnych, takich jak m.in. hale wystawiennicze, biura czy obiekty sportowe na tymczasowe schronienie uchodźców, nie wymaga przeprowadzenia procedur budowlanych - uznał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Część prawników uważa, że to dobra decyzja, bo w kryzysie uchodźczym dodatkowe formalności stanowią utrudnienie. Inni, że naraża to bezpieczeństwo lokowanych w nich osób i wymaga regulacji w specustawie.

09.03.2022

Rząd wytycznymi chce poprawiać ustawę o domach do 70 mkw.

Administracja publiczna Budownictwo

Prawo budowlane zabrania starostom wnoszenia sprzeciwu od zgłoszenia dotyczącego budowy domów do 70 mkw., nawet jeżeli jest ono obarczone dużymi błędami. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał wytyczne, które pozwalają w takim przypadku urzędnikom na samodzielną zmianę tryb postępowania – z uproszczonego zgłoszenia na „zwykłe”. Ale te wytyczne to jedynie zalecenia.

02.03.2022

Wiatr przewraca paczkomaty, chyba potrzebne zmiany w prawie

Podatki i opłaty lokalne Budownictwo

Przewrócone paczkomaty mieli okazję widzieć ostatnio mieszkańcy wielu miast. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, ale w niektórych przypadkach doszło do szkód materialnych. Czy silne wiatry wymuszą zmianę prawa dotyczącą paczkomatów oraz innych ulicznych automatów? Zdaniem większości prawników są one konieczne, ale z ewentualnym zaostrzaniem wymagań lepiej nie przesadzać.

24.02.2022

RPO: Już tylko właściciele odpowiadają za lokale dla mieszkańców domów w złym stanie technicznym

Administracja publiczna Budownictwo

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I alarmuje, że jeżeli rząd nie zmieni przepisów, obowiązek zapewnienia lokatorom lokali zamiennych spocznie wyłącznie na właścicielach budynków, którzy nie będą w stanie się z niego wywiązać.

23.02.2022

Nawiezienie ponad 200 kg ziemi na metr kwadratowy to składowanie odpadów

Środowisko Budownictwo

Ziemia i gruz nawiezione na grunt stanowią odpad, którego składowanie i przetwarzanie wymagają pozwolenia. Bez zezwolenia władający nieruchomością możne nawieść do 200 kg ziemi na jeden metr kwadratowy działki, co oznacza jej dopuszczalne podwyższenie o 20-25 cm. Złamanie tych zasad może skutkować nakazem usunięcia odpadów.

18.02.2022

Nawiezienie ziemi na grunt wbrew zapisom planu miejscowego jest nielegalne

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Plan miejscowy może wprowadzić zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu. Naruszenie zapisów planu uprawnia organy administracji do wszczęcia postępowania w oparciu o szereg ustaw m.in.: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska.

14.02.2022

Nowe warunki techniczne dla budynków mogą zablokować inwestycje

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowymi i teoretycznie lepszymi warunkami technicznymi dla budynków. Problem jednak w tym, że nie zawsze usprawnią one budowę, a wręcz przeciwnie - często ją zablokują. Co gorsza, planowane rozwiązania mogą wywindować ceny nowych mieszkań w górę - biją na alarm deweloperzy, architekci oraz eksperci rynku nieruchomości.

04.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski