Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa budowlanego. Projekt opracowała sejmowa komisja na podstawie petycji, która wpłynęła do Sejmu. Zmiana jest drobna, ale ważna i bez wątpienia ułatwi życie inwestorom. Dzięki niej nie trzeba będzie dostarczać zaświadczenia o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wypadku zmiany sposobu użytkowania budynku

Czytaj też Końca samowolki przy budowie małych domów szybko nie będzie

 

Kiedy bez zaświadczenia 

W tym celu proponuje się wykreślić z art. 71 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego fragment dotyczący zaświadczenia o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepis określa formalności towarzyszące zmianie sposobu użytkowania budynku. 

Posłowie tłumaczą, że obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie ma obecnie większego sensu. Organy administracji architektoniczno-budowlanej same sprawdzają zgodność zamierzenia budowlanego z miejscowym planem i na tym bazują, podejmując decyzję, niezależnie od zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Autor petycji wskazał, że wymóg złożenia zaświadczenia, jest dublowaniem kontroli i marnowaniem czasu inwestora.

Czytaj też w LEX:

Podziały nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >

Decyzja o warunkach zabudowy po reformie planowania przestrzennego >

Nowe zasady przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >