Brak klasyfikacji nie wynika wyłącznie z dużej liczby nieobecności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Przepisy dotyczące nieklasyfikowania uczniów są jednak czasem źle interpretowane, bo nie oznacza to jedynie, że ucznia często nie było w szkole, a że w ogóle nie ma jak wystawić mu oceny.

11.06.2024

Nowacka: W budżecie są pieniądze na wsparcie języka śląskiego

Szkoła i uczeń

Ministra edukacji Barbara Nowacka potwierdziła, że w budżecie państwa na ten rok są zabezpieczone środki finansowe na wsparcie języka śląskiego. 2 mln złotych mają zostać przeznaczone na wsparcie języka, tożsamości i kultury śląskiej. Ministra zaznaczyła, że resort edukacji przygotuje niezbędne programy do wsparcia Ślązaków. Wskazała, że różnorodność Polski jest jej siłą, a nie zagrożeniem.

07.06.2024

MEN: Z "Edukacji z wojskiem" skorzystało już ponad 60 tys. uczniów

Szkoła i uczeń

W pierwszym miesiącu pilotażowego programu "Edukacja z wojskiem" 800 żołnierzy Wojska Polskiego odwiedziło 2,2 tys. szkół w całej Polsce i przeszkoliło ponad 60 tys. uczniów. Zajęcia dotyczą m.in. zasad pierwszej pomocy i ewakuacji - poinformowało w czwartek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program ruszył 6 maja i potrwa do 20 czerwca. Udział w nim ma wziąć ponad 3 tys. szkół z całej Polski.

06.06.2024

Rozpoczęły się egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Szkoła i uczeń

Ponad 236 tys. osób przystąpi w tym roku do egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - łącznie w 222 kwalifikacjach. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym. Najpopularniejsze kwalifikacje to: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, florysta oraz technik pojazdów samochodowych.

03.06.2024

WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń

Dyrektor szkoły zwlekała dwa miesiące z ujawnieniem korespondencji i umów, jakie placówka zawarła z kościołem i związkami wyznaniowymi. Wyjaśnienie, że była chora i nikt nie umiał obsługiwać ePUAP, nie spotkało się z aprobatą sądu. WSA orzekł, że dyrektor dopuściła się zarzucanej bezczynności – rozumianej jako niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym, ale nie było to rażące naruszenie.

27.05.2024

MEN: Można zdawać egzamin w zatyczkach do uszu, jeżeli komisja na to pozwoli

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Część uczniów chce zdawać egzaminy w zatyczkach do uszu, ich postulat popiera część posłów. Resor [t nie wyklucza takiej możliwości, choć wskazuje, że wytyczne dotyczące tegorocznych egzaminów maturalnych i ósmoklasisty są już gotowe i nie ulegną zmianie. Wiceminister Katarzyna Lubnauer wskazuje natomiast, że jeżeli pozwoli na to komisja egzaminacyjna, z zatyczek można korzystać i teraz.

24.05.2024

Minister Nowacka zapowiada program "Edukacja z wojskiem"

Szkoła i uczeń

Widzimy, jak wygląda zagrożenie płynące ze wschodu i chcemy uodpornić ludzi na to zagrożenie. Dać im największą możliwą odporność i największą możliwą siłę, a najbardziej doświadczone w tego typu działaniach jest wojsko – podkreśliła minister edukacji. - Widzimy, że potrzebne jest przygotowanie młodzieży na bycie silnymi, na budowanie postaw patriotycznych i odporności społecznej – mówiła.

17.05.2024

ETPCz: Zakaz noszenia islamskiej chusty w szkole nie uderza w wolność religii

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Prawo europejskie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że zakaz noszenia widocznych symboli wiary w systemie edukacji belgijskiej Flandrii nie narusza art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczącego wolności religii. Sprawa dotyczyła trzech młodych muzułmanek, które złożyły skargę do Trybunału na to, że nie mogą nosić islamskiej chusty w szkole średniej.

16.05.2024

MEN postawi na funkcjonalną ocenę potrzeb rozwojowych - ma to pomóc również dzieciom z ADHD

Szkoła i uczeń

Uczniowie z ADHD nie są objęci kształceniem specjalnym, co sprawia, że mogą liczyć jedynie na zalecenia, a nie orzeczenie, które obligowałoby placówkę do zapewnienia im stosownej pomocy (np. zatrudnienia dodatkowego nauczyciela). Szkoła nie otrzyma na ten cel również pieniędzy z subwencji. MEN nie przewiduje zmian w tej kwestii, ale planuje reformę systemową, która obejmie również uczniów ze stwierdzonym ADHD.

16.05.2024

MC dofinansuje rozwój kompetencji cyfrowych

Szkoła i uczeń

Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy w tym roku na rozwój kompetencji cyfrowych środki, idące w setki milionów złotych - poinformował we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort chce też zainwestować w wyrównanie szans kompetencyjnych pomiędzy kobietami a mężczyznami w sektorze teleinformatycznym.

14.05.2024

Bezpieczeństwo dzieci w szkołach – priorytet prezydencji polskiej

Szkoła i uczeń

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę do końca maja zbiera podpisy pod apelem do premiera Donalda Tuska, aby prawa dzieci i kwestie ich bezpieczeństwa zostały uznane za priorytet prezydencji Polski w Radzie UE, przypadającej na pierwszą połowę 2025 roku. Fundacja postuluje, aby Rada Unii zarekomendowała wszystkim państwom Wspólnoty wdrożenie procedur chroniących dzieci podczas ich pobytu w szkołach oraz innych placówkach.

11.05.2024

Dziś początek matur, potrwają do 25 maja

Szkoła i uczeń

We wtorek, 7 maja, rozpoczyna się sesja maturalnych egzaminów pisemnych, które potrwa do 24 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 11 do 25 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca.

07.05.2024

Kasztany zakwitły wcześniej, ale matura dopiero po majówce

Szkoła i uczeń

Absolwenci liceów po raz drugi, a absolwenci techników po raz pierwszy przystąpią do matury w nowej formule - według zasad stworzonych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadpodstawowych przekształconych w wyniku reformy oświaty. Podobnie jak w zeszłym roku, zdający nie muszą opanowywać pełnej podstawy programowej. Resort edukacji wprowadził kilka zmian technicznych - dostosowujących przepisy do nowych zasad.

01.05.2024

Nowacka: Szkoła będzie międzypokoleniowa

Szkoła i uczeń

Szefowa MEN podkreśliła, że solidarność międzypokoleniowa jest ważna. Dodała, że dzieci korzystają z doświadczenia osób starszych, z ich wiedzy, często historycznej. A i dzieci mogą wiele nauczyć dziadków, mogą pokazać, w jaki sposób obsługiwać nowoczesne narzędzia, jakich słów warto używać - dodała.

29.04.2024

RPD i UODO wspólnie zadbają o ochronę danych dzieci w internecie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Rzeczniczka Praw Dziecka zawarli porozumienie na rzecz ochrony danych osobowych dzieci w internecie. Dokument podpisano podczas konferencji "Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci", która odbyła się w piątek, 26 kwietnia, w Warszawie. Prelegenci dyskutowali o niebezpieczeństwach, na jakie narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz o sposobach radzenia sobie z nimi.

26.04.2024

Maturzyści kończą rok szkolny

Szkoła i uczeń

Uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia odbiorą w piątek świadectwa ukończenia szkoły. Egzaminy maturalne rozpoczną 7 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wyniki matur zostaną ogłoszone 9 lipca.

26.04.2024

Czy student i uczeń może łączyć rentę rodzinną z dodatkową pracą?

Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne

Studenci i uczniowie, którzy dostają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, mogą dodatkowo pracować, ale muszą pamiętać o limitach. Od 1 marca mogą zarobić więcej, gdyż zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które obowiązują do końca maja - informuje ZUS. I przypomina, że zarobki do kwoty 5278,30 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wpływają na zmniejszenie renty rodzinnej.

25.04.2024

Smartfony już znikają z niektórych szkół, eksperci sugerują ogólnokrajowy zakaz

Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą

Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy MEN, teraz dołącza do niej Instytut Spraw Obywatelskich. Eksperci podkreślają, że coraz więcej dzieci uzależnia się od internetu, a nadużywanie smartfona niszczy ich zdolność koncentracji.

24.04.2024

MF zachęca do udziału w programie "Finansoaktywni"

Szkoła i uczeń Finanse Zarządzanie oświatą

Liczba zgłoszeń do IX edycji „Finansoaktywnych” szybko rośnie. W tegorocznej misji bierze udział prawie 30 tysięcy uczniów szkół podstawowych z 1800 klas z całej Polski. Prawie połowa zgłoszeń wpłynęła od nauczycieli matematyki, a blisko 25 proc. lekcji o podatkach zostanie przeprowadzonych podczas godzin wychowawczych.

23.04.2024
Prawo.pl