Są już wyniki egzaminu ósmoklasisty - średnia podobna do zeszłorocznej

Szkoła i uczeń

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2023 r., przystąpiło ok. 510 400 spośród ok. 520 600 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.). Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 66 proc. możliwych punktów, z matematyki średnio 53 proc. punktów, a z języka obcego nowożytnego - od 53 proc. (język niemiecki) do 82 proc. (język francuski). Z najpopularniejszego jęz. angielskiego - średnia wyniosła 66 proc.

03.07.2023

Osoba z niepełnosprawnością w ośrodku wychowawczym będzie mogła uczyć się dłużej

Szkoła i uczeń Niepelnosprawność

MEiN przygotowało projekt rozporządzenia umożliwiającego przedłużenie okresu nauki o dwa lata uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chodzi o dokumenty wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczających do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów i rodzajów oraz uczniom szkół ponadpodstawowych w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.

29.06.2023

Szkoła i studia powinny być apolityczne i stawiać na praktykę

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

Szkoła i studia powinny uczyć krytycznego myślenia, elastyczności i pomagać we wzmacnianiu kompetencji miękkich i międzyprzedmiotowych - wskazywali uczestnicy panelu "Edukacja i szkolnictwo wyższe, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a kształtowanie świadomego wyborcy" podczas konferencji "Lepsze prawo, lepsza Polska".

24.06.2023

W przyszłym roku patriotyczne wycieczki również za granicę

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W przyszłym roku rząd zamierza zwiększyć finansowanie programu Poznaj Polskę, możliwe będzie uzyskanie dopłaty na wycieczkę zagraniczną. Jak podało ministerstwo edukacji i nauki, w tym roku z programu skorzystało milion dzieci. Budżet państwa przeznaczył na ten cel 180 mln zł.

22.06.2023

Szkoła i szpital zadbają o procedury reagowania na przemoc wobec dzieci

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Lepsze sprawdzanie pracowników służby zdrowia i szkół, sposób zgłaszania podejrzenia krzywdzenia dziecka, monitoring - to standardy, które będą musiały wdrożyć placówki. O zaletach wdrożenia standardów ochrony dziecka przed przemocą dyskutowano podczas konferencji "Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci", organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

21.06.2023

MEiN jeszcze raz konsultuje zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

Szkoła i uczeń

Do ponownych konsultacji publicznych został skierowany projekt zmian w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”.

16.06.2023

Jest nowe rozporządzenie w sprawie świadectw i dyplomów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków, które określa m.in. wzory świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły, arkuszy ocen, legitymacji szkolnych, zaświadczeń, świadectw, dyplomów i certyfikatów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz reguluje zasady wypełniania i wydawania dokumentów przez szkoły, kuratoria oświaty i okręgowe komisje egzaminacyjne.

16.06.2023

Nowe obowiązki dla dyrektorów szkół - stworzą procedury ochrony dzieci przed przemocą

Prawo karne Kadry w oświacie Szkoła i uczeń

Trwają prace nad zmianami, które mają zapewnić wyższe standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Oznacza to również nowe obowiązki dla szkół - dyrektorzy będą musieli stworzyć m.in. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego. Za nieprzestrzeganie przepisów grozić będą kary, w skrajnych przypadkach nawet więzienie.

12.06.2023

Sąd: Bibliotekarka zasadnie ukarana za podniesienie głosu na dziecko

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Bibliotekarka podniosła głos i kazała dziewczynce oddać jej prywatny strój księżniczki, ponieważ uznała, że dziecko miało problem z przeczytaniem swojej roli w spektaklu. Pracodawca uznał, że sposób zachowania pracownicy był nieodpowiedni, więc ukarał ją karą porządkową. Sąd przyznał mu rację i podkreślił, że postępowanie bibliotekarki było niewłaściwe i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

03.06.2023

Plany zawodowe rodziców wobec dzieci - badanie Pracuj.pl

Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy

Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Jak często rodzice chcieliby decydować także o ich drodze zawodowej? Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. z nich ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61 proc. badanych nie chce jednak ingerować w wybór zawodu dziecka. Większość rodziców chciałaby, by ich dzieci mogły zmienić swoje pasje w pracę.

01.06.2023

Dofinansowanie do owoców i mleka w szkole bez zmian

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

W tym roku dopłaty na owoce, warzywa i mleko dla szkół utrzymane zostaną na tym samym poziomie. Określono to w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. przyszłym roku szkolnym poziomu dofinansowania krajowego przez Polskę z lat szkolnych 2017/2018–2021/2022, tj. na poziomie 128,1 mln zł.

31.05.2023

MKiDN dostosuje nazewnictwo przedmiotów w szkolnictwie artystycznym

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wprowadzenie nazewnictwa przedmiotów w szkołach, korekta warunków promocji oraz trybu i zakresu egzaminów dyplomowych w części praktycznej w zakresie odpowiednich specjalności - to zmiany, które wprowadzić ma rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego projekt oddano do konsultacji społecznych.

30.05.2023

Odwołanie od matury - warto szybko zgłosić chęć przejrzenia pracy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. O wgląd do pracy lepiej wystąpić od razu, zwłaszcza że decyduje kolejność zgłoszeń. Procedura nie jest szczególnie sformalizowana - wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wysłać mailem.

27.05.2023

Poprawianie matury za rok na tych samych zasadach, w 2025 r. będzie trudniej

Szkoła i uczeń

Absolwent, który nie zdał egzaminu dojrzałości wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego. Oblanie większej liczby przedmiotów oznacza konieczność pisania matury za rok - wciąż jednak na złagodzonych warunkach. Podobnie, jak w tym roku, zdawać będzie można maturę w formule 2015.

19.05.2023

Szczepienia na HPV będą się odbywać „po cichu”

Pacjent Szkoła i uczeń

Od 1 czerwca dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat będą mogli za darmo zaszczepić się przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Dzieci będą miały możliwość przyjęcia szczepionki, o ile one lub ich rodzice w ogóle dowiedzą się o takiej możliwości. Powszechny, dobrowolny i darmowy program rozpoczyna się bowiem już za dwa tygodnie, ale na razie bez kampanii informacyjnej.

19.05.2023

RPO pyta o wykorzystanie systemu monitorującego uczniów w internecie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej funkcjonuje program monitorujący zachowania użytkowników sieci. System może ich chronić przed nieodpowiednimi treściami i zapobiegać tragediom, ale za cenę poważnej ingerencji w sferę prywatności. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta, w jaki sposób system jest obecnie wykorzystywany i kiedy zostaną udostępnione raporty.

17.05.2023

Nie każda szkoła skorzysta ze zwolnienia z CIT

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń CIT Prawo pracy

Tylko dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia niepublicznej szkoły czy przedszkola, a następnie przeznaczony i wydatkowany na ściśle określone cele oświatowe, będzie korzystał ze zwolnienia od CIT. Wpływy z najmu lokali nie są dochodami „z tytułu prowadzenia szkoły”. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

16.05.2023

Opóźnienie na maturze z polskiego w Szkole w Chmurze - CKE wyjaśnia sprawę

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Maturzyści ze Szkoły w Chmurze rozpoczęli egzamin z języka polskiego półtoragodzinnym opóźnieniem. Szkoła potwierdza, że tak było, zapewnia jednak, że do żadnych nieprawidłowości nie doszło, ponieważ zdający nie mieli dostępu do urządzeń elektronicznych. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tym razem egzaminu nie unieważni.

09.05.2023

Poprawianie matury bez taryfy ulgowej - MEiN nie rezygnuje z ustnych egzaminów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Przez ostatnie dwa lata z powodu pandemii nie przeprowadzano matury ustnej - w tym roku ten obowiązek wrócił. Dotyczyć będzie też osób, którym w poprzednim roku powinęła się noga lub chcą poprawić swoje wyniki. Resort edukacji tłumaczy, że z ustnych egzaminów zrezygnowano tylko wyjątkowo i teraz je przywrócił.

06.05.2023

Ruszają egzaminy maturalne - w tym roku w nowej formule

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W tym roku absolwenci szkół średnich będą zdawać egzamin maturalny w nowej formule - sesja pisemna rozpoczyna się 4 maja, tradycyjnie od egzaminu z języka polskiego. Maturzyści będą musieli rozwiązać więcej zadań otwartych, obowiązkowo przystąpią też do jednego egzaminu z przedmiotu rozszerzonego.

04.05.2023
Prawo.pl
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski