Służba nie drużba - ale nieobecność żołnierza w szkole musi być usprawiedliwiona

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Każdy, kto skończył 18 lat, może wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), czyli terytorialnej służby wojskowej - część z tych osób jeszcze się uczy i o ile w spokojnych czasach niespecjalnie koliduje to z codziennymi obowiązkami, to w sytuacji, gdy "terytorialsów" postawiono w stan gotowości, może spowodować problemy z egzaminami lub klasyfikacją.

14.03.2022

Nie będzie ułatwień w tworzeniu ukraińskich oddziałów - MEiN stawia na polską podstawę

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina

Sejm nie uchwalił w specustawie "ukraińskiej" rekomendowanej przez komisje poprawki uelastyczniającej przepisy dotyczące tworzenia w szkołach oddziałów międzynarodowych. Chodziło o to, by w szczególnych przypadkach jeszcze w tym roku szkolnym, uczniowie z Ukrainy mogli uczyć się według swojej podstawy programowej.

11.03.2022

Matura 2023 - CKE udostępnia arkusze pokazowe

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Matury w 2023 i 2024 dla szkół ponadpodstawowych zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła pokazowe arkusze stworzone na podstawie tych wymagań.

08.03.2022

Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe

Jeden dzień pracy na podstawie umowy o pracę wystarczy, aby uczeń lub student stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nikt nie informuje rodziców o konieczności ponownego zarejestrowania dziecka jako członka rodziny - przeżywają szok, gdy podczas wizyty u lekarza dziecko w systemie eWUŚ ma status "czerwony", bez prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Zdaniem prawników, system ubezpieczeń ludzi młodych jest zbyt skomplikowany i rodzi problemy.

21.02.2022

Zaświadczenia kandydatów do szkół zawodowych także w późniejszym terminie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Resort edukacji i nauki przygotował rozporządzenie zmieniające terminy składania zaświadczeń o badaniach lekarskich lub psychologicznych dla kandydatów do szkół zawodowych. Można to będzie zrobić do 23 września 2022 r., czyli w późniejszym terminie niż określony przez kuratora oświaty.

18.02.2022

Patriotyczne wycieczki szkolne także w tym roku

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od 1 marca 2022 r. rusza nabór do kolejnej edycji programu "Poznaj Polskę" - resort edukacji na dofinansowanie wycieczek przeznaczy 100 mln zł. W 2021 - jak podaje ministerstwo - program cieszył się dużym zainteresowaniem, łącznie na takie wycieczki szkolne wyjechało ponad 215 tys. uczniów.

18.02.2022

MEiN: Rządowa platforma edukacyjna zapewnia dostęp do potrzebnych materiałów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W opublikowanym na początku lutego raporcie NIK zwróciła uwagę, że zwłaszcza na początku pandemii wiele szkół nie miało dostępu do sprzętu, szybkiego internetu i materiałów, z których mogłyby korzystać w nauczaniu. MEiN uważa, że tak źle nie było - wykluczenie cyfrowe dotyczyło tylko promila uczniów, a Zintegrowana Platforma Edukacyjna dobrze spełnia swoją funkcję.

11.02.2022

Lex Czarnek: Gwarancje tylko dla niewielkiej grupy rodziców

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Przepisy Lex Czarnek dotyczące zajęć prowadzonych przez organizacje społeczne miały - jak deklarowali ich pomysłodawcy - wzmocnić pozycję rodziców. Po uchwaleniu ustawy rządzący nie krygują się już z przyznaniem, że wyłącznie określonej grupy rodziców - a mianowicie tych o konserwatywnych poglądach.

11.02.2022

MEN wskazuje najbardziej pożądane na rynku zawody

Szkoła i uczeń Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą

Automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - te m.in. zawody MEiN uznaje za pożądane na rynku pracy.

07.02.2022

Ryczałt od przychodów dla nauczycieli nie zawsze korzystny

Szkoła i uczeń PIT Szkolnictwo wyższe Polski Ład

Polski Ład dał nauczycielom prawo do rozliczania się w formie ryczałtu od przychodów według 8,5 proc. stawki. Wcześniej podatek wynosił 17 proc. Z preferencji nie skorzystają jednak wszyscy, którzy świadczą usługi w zakresie edukacji. Ryczałt będzie wyjątkowo niekorzystny zwłaszcza dla tych, którzy zatrudniają pracowników lub generują wysokie koszty uzyskania przychodów – a o te, po ostatnich podwyżkach prądu, nie jest trudno.

07.02.2022

Czarnek: najpóźniej 28 lutego wracamy do nauki stacjonarnej

Szkoła i uczeń

Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby ją kontynuować do końca roku – powiedział we wtorek w PR24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że analizuje sytuację i będzie dążyć do tego, aby skrócić okres nauki zdalnej, przynajmniej w tych pięciu województwach, które rozpoczęły ferie wcześniej i już te ferie się skończyły.

01.02.2022

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje szkołom zajęcia o prawie

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Resort sprawiedliwości ogłasza, że od 15 lutego br. rusza kolejna odsłona zajęć online dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapisać można się przez formularz na stronie ministerstwa. Tematy będą różne - od tych, dotyczących zawodów prawniczych do poruszających kwestię cyberprzemocy czy dziedziczenia.

28.01.2022

Nauczycielka historii: Nie można uczniom mówić, jak mają myśleć

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Na lekcji na temat katastrofy smoleńskiej świetnie sprawdzi się debata oksfordzka. Jedna drużyna będzie uzasadniała, że to największa katastrofa od II wojny, a druga, że nie. Każdy, kto z takiej lekcji wyjdzie, wyrobi sobie własne zdanie. Nie wyobrażam sobie, że w XXI w szkole mamy narzucić młodemu człowiekowi taki, a nie inny sposób myślenia.

22.01.2022

MEiN promuje w szkołach profilaktykę chorób zakaźnych

Szkoła i uczeń Koronawirus

Ministerstwo Edukacji i Nauki chce zachęcić szkoły i placówki do wzmocnienia działań profilaktycznych chorób zakaźnych w tym COVID-19 i w tym celu przekazało do szkół i placówek zestaw materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki. W materiałach znalazły się m.in. odnośniki do scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych oraz plakaty dotyczące szczepień.

19.01.2022

Unijny projekt pozwoli na wsparcie studentów z autyzmem

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - to cel ogólnopolskiego projektu „Asystent studenta z ASD”, realizowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), który jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia rządowego programu Dostępność Plus.

19.01.2022

Zaczynają się ferie, w różnych krajach różne restrykcje dla dzieci

Szkoła i uczeń Koronawirus

Od poniedziałku zaczynają się ferie, przed wybraniem się z dziećmi na europejskie stoki warto sprawdzić czy wystarczy negatywny test, czy konieczne są np. szczepienia. Podstawą w wielu krajach jest wiek dziecka. I tak we Francji, Austrii i Czechach najmłodszych - do 12. roku życia jeszcze nie dotyczą obostrzenia, po przekroczeniu tej granicy wieku sytuacja jest już inna. We Włoszech jeśli dziecko ukończyło 12 lat jest objęte obostrzeniami dla dorosłych.

16.01.2022

Za mało pieniędzy na zwalczanie dyskryminacji - uważa RPO

Finanse publiczne Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich wytyka pełnomocnik rządu minimalistyczne podejście do Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Swoje uwagi przekazuje minister Annie Schmidt zalecając zwiększenie funduszy oraz bardziej radykalne poprawianie prawa. W tym kodeksu karnego i przywrócenie obowiązku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej przez wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

10.01.2022

RPO: Dlaczego rząd nie walczy z patotreścią w internecie?

Szkoła i uczeń Nowe technologie

Patologia w sieci jest coraz poważniejszym problemem, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy najmłodsi nadal spędzają większość dnia przed komputerami, a do tego zjawisko patostreamingu nasila się w Polsce w skali nieznanej gdzie indziej - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o działania rządu w tym zakresie. Niepokoją go też tzw. "wjazdy" na zdalne lekcje w celu ich udaremnienia.

07.01.2022

Niepubliczne kształcenie ustawiczne tylko po wpisie do ewidencji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego mogą być zakładane przez osoby prawne i osoby fizyczne. Przepisy zakładają, że do prowadzenia takiej działalności konieczne jest uzyskanie wpisu do ewidencji. Podmioty te mogą się też starać o uzyskanie akredytacji, która stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia ustawicznego.

20.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski