Armia chce podwoić rezerwistów w aktywnej rezerwie i wzmocnić WOT

Szkoła i uczeń Wojsko

W 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej chce powołać dwukrotnie więcej żołnierzy aktywnej rezerwy - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Resort planuje też przeszkolić do 200 tys. żołnierzy rezerwy i nadal zwiększać liczbę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, która ma wzrosnąć do 41 tys. żołnierzy.

05.02.2024

Statut szkoły nie może być zbyt szczegółowy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Statut szkoły nie może powielać treści aktów prawnych, nie powinno się w nim nawet zamieszczać ich sygnatur, bo każde wydanie tekstu jednolitego ustawy zrodzi konieczność jego aktualizacji. W statucie nie można też regulować zachowań uczniów poza szkołą, bo to wkracza w kompetencje rodziców. Choć teoretycznie jest to jasne, szkoły wciąż przekraczają swoje uprawnienia w tym zakresie.

31.01.2024

Będą pieniądze na szkolne stołówki i jadalnie

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty

Rząd chce rozwijać sieć stołówek w publicznych szkołach podstawowych. W ciągu 5 najbliższych lat samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie, które będzie przeznaczone na organizację stołówek i innych miejsc do spożywania posiłków w szkołach: 80 tys. zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki lub jej utworzenie albo 25 tys. zł na wsparcie w adaptacji i wyposażeniu jadalni. Rozporządzenie w tej sprawie już obowiązuje.

26.01.2024

Szkoły nieprzygotowane do standardów ochrony dzieci, MS kończy prace

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wielkimi krokami zbliża się termin wprowadzenie przez szkoły standardów ochrony dzieci. W teorii powinny być już na to przygotowane bo kuratoria, rozsyłały zalecenia w listopadzie 2023 r. W praktyce jednak część szkół nawet nie wie o co dokładnie chodzi. Tymczasem jak dowiedziało się Prawo.pl, "wzór" standardów ma zostać opracowany przez zespół przy Ministerstwie Sprawiedliwości do 31 stycznia br.

25.01.2024

Nastolatek może mieć własny Profil Zaufany

Pacjent Domowe finanse Szkoła i uczeń

Warunkiem założenia Profilu Zaufanego przez nastolatka jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Może to być paszport albo tymczasowy dowód osobisty. Konieczna jest także weryfikacja w jednym z Punktów Potwierdzających. Profil Zaufany umożliwia logowanie do systemów informatycznych administracji publicznej.

23.01.2024

CIOP-PIB: Czy można poprawić zdrowie psychofizyczne i zdolność do pracy nauczycieli?

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą

Nauczyciele to grupa zawodowa bardzo silnie podatna na stres zawodowy i jego negatywne skutki. Poza typowymi obciążeniami związanymi z pracą, narażeni są także na szereg specyficznych wymagań, w tym m.in. agresywne zachowania uczniów, konieczność dopasowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, utrzymanie dyscypliny w klasie, radzenie sobie z wprowadzaniem zmian czy roszczeniowe postawy rodziców.

19.01.2024

Koniec z zagrożeniem z plastyki? Resort rozważy zniesienie niektórych ocen

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W szkole powinno być więcej plastyki, techniki i muzyki, ale nie powinny być one oceniane. Podobnie zresztą, jak wf - takie postulaty padły w odpowiedzi na pytanie wiceminister edukacji Izabeli Ziętki, która wskazała, że resort tę i inne propozycje rozważy. Oceny z tych przedmiotów od dawna wywołują kontrowersje, bo w sporej części zależą od predyspozycji ucznia, na które nie ma on większego wpływu.

06.01.2024

Sportowe Talenty do poprawki - baza powinna zawierać tylko niektórych uczniów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W wyniku zeszłorocznej wrzutki do ustawy zakazującej sprzedaży napojów energetyzujących szkoły mają przeprowadzać testy sprawnościowe dla uczniów oraz przekazywać informacje o wynikach oraz o wadze i wzroście ucznia do bazy Sportowe Talenty. Wątpliwości budzi zarówno tryb wprowadzenia zmian, jak i szeroki zakres przetwarzanych danych - zwraca uwagę nasz czytelnik, który sugeruje wprowadzenie zmian.

03.01.2024

Komisje edukacji i samorządu pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2024 r. w zakresie oświaty

Finanse publiczne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały w czwartek projekt budżetu państwa na rok 2024 w zakresie środków na oświatę, w tym wysokości planowanej na przyszły rok subwencji oświatowej. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą mają wynieść ponad 97,6 mld zł, a subwencja oświatowa - prawie 88 mld zł.

28.12.2023

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1 stycznia 2024 r.

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

Od 1 stycznia 2024 r. obecne Ministerstwo Edukacji i Nauki zostanie podzielone na Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika z opublikowanych w Dzienniku Ustaw rozporządzeń Rady Ministrów.

17.12.2023

Standardy antyprzemocowe określą, jak powinny wyglądać relacje w szkole

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Każda szkoła będzie musiała stworzyć standardy ochrony małoletnich. Obejmą one nie tylko kwestię szybszego reagowania w przypadku podejrzenia, że dziecko mogło paść ofiarą przemocy w domu. Jednym z elementów będą zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki oraz pomiędzy samymi uczniami. Ma to pomóc wyrugować ze szkoły przemocowe zachowania.

14.12.2023

Mniej lekcji religii, podwyżki dla nauczycieli i "nie" dla obecnego HiT - zapowiada minister Nowacka

Szkoła i uczeń

Mniejsza liczba godzin religii, odchudzenie programów nauczania, a także 30 proc. podwyżki dla nauczycieli - zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Nie wyobraża sobie również funkcjonowania przedmiotu historia i teraźniejszość w obecnej formule. W skład kierownictwa jej reosrtu wejdą Henryk Kiepura, Joanna Mucha, Paulina Piechna-Więckiewicz i Izabela Ziętka.

13.12.2023

Ruszyły próbne egzaminy maturalne

Szkoła i uczeń

W dniach 6-8 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będą to egzaminy w nowej formule - tzw. Formule 2023. Absolwenci liceów ogólnokształcących po raz pierwszy maturę w nowej formule zdawali wiosną 2023 r. Natomiast wiosną 2024 r. do matury w tej formule przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 5-letniego technikum.

06.12.2023

Opłatę za posiłek w stołówce ustala dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należność ta nie może być wyższa niż tzw. „wsad do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Bez znaczenia są więc wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i koszty utrzymania stołówki.

04.12.2023

Muszą wystąpić co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności, aby uznać ją za sprzężoną

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, może wnieść odwołanie do kuratora oświaty.

02.12.2023

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - za ignorowanie przepisów grozi grzywna

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

28.11.2023

Zatrudnienie młodocianego nie tylko w celu przygotowania zawodowego

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Celem jego zatrudnienia może być przygotowanie zawodowe albo wykonywanie lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Ponadto wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.

27.11.2023

Wniosek o wyprawkę szkolną 300+ tylko do końca listopada

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Tylko do 30 listopada 2023 r. rodzice uczniów mają czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w tegorocznej edycji programu „Dobry start”. Wnioski można składać drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się na wskazane konto bankowe. Ze świadczenia skorzystało już 4,5 mln dzieci. Od 1 lipca do rodzin trafiło w ramach tego programu już ponad 1,3 mld zł.

21.11.2023

Nauczyciele za darmo przeszkolą się z mindfulness i cyberbezpieczeństwa

Szkoła i uczeń

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego fundacja Szkoła z Klasą organizuje szereg programów edukacyjnych dla szkół i nauczycieli. Obejmują one m.in. wspieranie integracji dzieci z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, wprowadzenie do teorii mindfulness oraz szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Programy są bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować.

20.09.2023
Prawo.pl