Maląg: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może być podnoszone dwukrotnie

Zarządzanie oświatą

W 2023 r. płaca minimalna zostanie zwaloryzowana dwukrotnie - poinformowała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego.

28.04.2022

Egzamin rozwija zainteresowania? W Senacie dyskusja o egzaminie ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

W nowelizacji, której projekt przegotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, zniesiono bezterminowo wprowadzenie na egzaminie ósmoklasisty egzaminu z przedmiotu do wyboru, czyli czwartego obowiązkowego egzaminu. Część senatorów uważa, że zmiana nie idzie w dobrym kierunku - bo według nich egzamin z czwartego przedmiotu odgrywa dużą rolę w rozwoju zainteresować naukami przyrodniczymi.

28.04.2022

NIK: Duże pieniądze na żywienie w szkołach, gorzej z wyposażeniem stołówek

Zarządzanie oświatą

W pierwszych dwóch latach program "Posiłek w szkole i w domu" pełni zaspokajał potrzeby dzieci, młodzieży i osób starszych w zakresie dożywiania. Natomiast wsparcie związane z doposażeniem czy organizacją stołówek uzyskało zaledwie 18 proc. szkół zgłoszonych do programu. Powodem była za mała pula środków zaplanowanych na ten cel.

28.04.2022

Senatorowie chcą ułatwień w tworzeniu ukraińskich klas - MEiN przeciwne

Zarządzanie oświatą Ukraina

Wraca pomysł ułatwień w tworzeniu oddziałów międzynarodowych – senacki projekt w tej sprawie trafi do Sejmu. Chodzi o to, by taki oddział dało się otworzyć bez konieczności uzyskiwania zgody ministra edukacji. Tego rodzaju postulaty pojawiały się już na etapie tworzenia specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ale w ostatecznej wersji poprawkę w tej sprawie odrzucono.

28.04.2022

Biznes i zarządzanie - nowy przedmiot zastąpi podstawy przedsiębiorczości

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie - od 2027 r. będzie można wybrać go jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym. Biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości. Minister edukacji podczas gali finałowej 20. jubileuszowej edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

27.04.2022

Pod koniec maja nowe rozwiązania dotyczące pracy i nauki uchodźców z Ukrainy

Zarządzanie oświatą Ukraina

Wiceszef MSWiA poinformował, że rząd we współpracy z samorządami i wszystkimi innymi organizacjami, które pomagają uchodźcom, przygotowuje szerszy projekt zmian w specustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. W noweli znajdą się rozwiązania dotyczące edukacji i rynku pracy - projekt ma wpłynąć do Sejmu na posiedzeniu 25-26 maja.

27.04.2022

Spór o ukraińskie flagi na budynkach szkół i urzędów - nie powinny powiewać samotnie, ale to kwestia zwyczaju

Zarządzanie oświatą Ukraina

Ukraińska flaga nie może być lepiej eksponowana niż flaga polska, bo przesądza o tym zwyczaj i protokół flagowy - uważają niektórzy prawnicy. Podkreślają, że szkoły i urzędy nie powinny wywieszać ukraińskiej flagi, jeżeli obok i to po właściwej stronie nie wisi flaga Polski. Jednak niezgodność z protokołem niekoniecznie oznacza odpowiedzialność - chyba że za zerwanie flagi obcego państwa.

26.04.2022

Rekrutacja do szkół średnich raczej bez wyjątków dla uczniów z Ukrainy

Zarządzanie oświatą Ukraina

Resort edukacji nie planuje zmian w zasadach rekrutacji do szkół średnich – uczniowie z Ukrainy, którzy zdecydowali się na naukę w ósmej klasie, napiszą egzamin z tych samych przedmiotów, co ich polscy rówieśnicy. Wynik będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. To kontrowersyjna decyzja, bo szczególnie w języku polskim dzieci uchodźców nie mają równych szans.

26.04.2022

Oświadczenie rodzica zwolni ukraińskiego ucznia z obowiązku szkolnego - problem z weryfikacją i uznaniem dokumentów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Specustawa dotycząca pomocy osobom, które uciekły z Ukrainy przed wojną, zawiera przepis zwalniający z obowiązku szkolnego ukraińskich uczniów, którzy uczą się zdalnie. Nie ma jednak podstaw, by weryfikować, czy uczeń z takich możliwości faktycznie korzysta. Problemem może być też późniejsze uznanie dokumentów.

25.04.2022

Ewa Radanowicz: Dyrektor ma prawo odmówić przyjmowania kolejnych dzieci do przepełnionej klasy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jeśli organy prowadzące odmawiają dyrektorom otwierania oddziałów przygotowawczych, dyrektorzy mają prawo odmówić przyjęcia dzieci do klas. Wtedy to organ prowadzący powinien znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zająć się dziećmi przybywającymi z Ukrainy - mówi Ewa Radanowicz, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym.

23.04.2022

Blisko 7 tys. dzieci z Ukrainy chce zdawać egzamin ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Jak poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, blisko 7 tysięcy uczniów z Ukrainy zamierza napisać w Polsce egzamin ósmoklasisty. Jak zapewnił minister, dla chętnych przygotowano liczne ułatwienia. Polegają one na przetłumaczeniu poleceń z matematyki i wydłużeniu czasu pisania.

21.04.2022

W tym roku egzaminy bez maseczek

Zarządzanie oświatą

W tym roku egzamin ósmoklasisty, matura i egzaminy zawodowe odbędą się bez szczególnych obostrzeń sanitarnych. Zalecenia dla szkół obejmą ogólne zasady higieny, czyszczenia ławek oraz zalecenie, by w egzaminach wzięli udział wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji. Poinformował o tym w komunikacie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

21.04.2022

Zatrudnianie nauczyciela z Ukrainy po uznaniu dyplomu lub powierzeniu zajęć

Zarządzanie oświatą Ukraina

Osoby, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w Ukrainie mają możliwość wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce - przypomina resort edukacji. Konieczne jest jednak uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych praz spełnienie wymagań określonych w polskich przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

20.04.2022

MEiN przypomina zasady tworzenia oddziałów przygotowawczych

Zarządzanie oświatą

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze - przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na swojej stronie internetowej publikuje zasady uruchamiania takich oddziałów.

19.04.2022

Ewa Radanowicz: Dzisiaj dyrektorowi trudno podjąć decyzję, z którą czułby się dobrze

Zarządzanie oświatą

Nam się mówi: działacie w kryzysie, nie bójcie się, podejmujcie decyzje. Ale niestety, każda decyzja ciągnie za sobą pewne konsekwencje i odpowiedzialność, choćby finansową. Czy zrobisz klasę przygotowawczą czy dasz więcej godzin języka polskiego jako obcego, czy włożysz dzieci do klas - każda taka sytuacja generuje konsekwencje finansowe i organizacyjne.

17.04.2022

Rozporządzenie wprowadza ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Zarządzanie oświatą Ukraina

Zostało opublikowane i już obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia dzieci z Ukrainy - m.in. będzie można tworzyć większe grupy uczniów. Zmiany umożliwią też organizację większej liczby zajęć z języka polskiego, co ma przyspieszyć naukę polskiego. Nowela wprowadza też kolejne ułatwienia w zatrudnianiu kadry.

14.04.2022

Bezpłatne szkolenia online dla nauczycieli i rodziców na temat kryzysów zdrowia psychicznego

Zarządzanie oświatą

Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej wiedzy i praktycznych informacji na temat prewencji kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, jak również potrzeb dzieci w kryzysie emocjonalnym. Uczestnicy szkoleń porozmawiają o tym jak przebiega depresja u nastolatków, jak ją zauważyć i na czym polegają sygnały ostrzegawcze.

14.04.2022

Nowe przepisy dotyczące specjalistów trzeba uwzględnić w arkuszu organizacji szkoły

Zarządzanie oświatą

Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów będą miały zastosowanie od 1 września 2022 r. i trzeba je uwzględnić w arkuszu organizacyjnym szkoły - uważa resort edukacji. Ustawa nie jest jeszcze do końca uchwalona, bo czeka na decyzję senatorów i Prezydenta, ale MEiN przewiduje, że wejdzie w życie przed nowym rokiem szkolnym.

13.04.2022

Nie będzie obowiązku oceniania uczniów z Ukrainy, ale tylko w oddziale przygotowawczym

Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą Ukraina

Resort edukacji złagodzi przepisy dotyczące oceniania i klasyfikacji uczniów z Ukrainy, którzy nie radzą sobie jeszcze z językiem polskim. Będzie to jednak dotyczyć oddziałów przygotowawczych - nauczyciele uczący taką młodzież w oddziałach ogólnodostępnych są w gorszej sytuacji - muszą oceny wystawić, co czasem wręcz zmusza ich do poświadczenia nieprawdy.

12.04.2022

Dyrektorzy i nauczyciele pozostawieni sami sobie - bez pomysłu na kształcenie ukraińskich uczniów

Zarządzanie oświatą Ukraina

Na szkołach przepełnionych ukraińskimi dziećmi już mści się brak systemu - powinien powstać mniej więcej w ciągu dwóch tygodni od wybuchu wojny. Nie powstał i tworzy się totalny chaos. Oddziały przygotowawcze dla ukraińskich uczniów powstają głównie w dużych miastach, na wsiach chętnych jest za mało, albo tworzenie oddziałów torpedują niedofinansowane samorządy.

09.04.2022

 

 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski