Ruszyła II edycja badania LEXOMETR Prawno-Samorządowy

Finanse samorządów

Trwa już II edycja ogólnopolskiego badania samorządów pt. „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2023 – wyzwania i perspektywy dla JST”. Celem jest poznanie kondycji jednostek samorządu terytorialnego w dobie wyzwań, wynikających m.in. ze zmienności prawa. Ankieta jest anonimowa i dotyczy także zarządzania urzędem w momentach kryzysowych czy kondycji finansowej urzędów.

08.05.2023

Gminy inwestują w ledy, a oszczędności zjada opłata za energię bierną

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządy nie chcą inwestować w modernizację nie swoich latarni ulicznych. Domagają się też ograniczenia opłaty z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej w oświetleniu ulicznym. Ta kosztowna opłata wygląda jak kara przedsiębiorstwa energetycznego dla tych, którzy inwestują w nowoczesne oświetlenie. Problem będzie narastał, bo lamp ledowych jest coraz więcej.

27.04.2023

TSUE zajmie się polskim podatkiem od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

19 kwietnia 2023 r. miało zapaść pierwsze rozstrzygnięcie NSA w sprawie zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości w kontekście pomocy publicznej (sygn. III FSK 3/22). NSA zdecydował się jednak na skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE). Będzie to pierwsza tego typu sprawa przed europejskim trybunałem – pisze Rafał Kran, doradca podatkowy.

21.04.2023

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

18.04.2023

Organizator gminnych loterii promocyjnych zwolniony z funkcji płatnika VAT

Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy

Coroczne loterie promocyjne związane ze świadomym rozliczaniem PIT nasuwają wiele wątpliwości związanych z ich opodatkowaniem. Organizator loterii i jednocześnie dysponent nagród zostaje zwolniony z obowiązków płatnika VAT, nawet jeśli chodzi o loterie, w których nagrodą jest mieszkanie, a deweloper staje się fundatorem nagrody głównej. Potwierdza to jedna z ostatnich interpretacji podatkowych.

14.04.2023

Bunt przeciwko Wodom Polskim narasta - samorządy proponują trzy rozwiązania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Organizacje samorządowe domagają się odebrania PGW Wody Polskie uprawnień regulatora opłat za wody i ścieki i powrotu do akceptowania taryf przez rady gmin. Rząd raczej nie zgodzi się na to, więc samorządowcy proponują wprowadzenie mechanizmu korekty taryf w sytuacjach nadzwyczajnych, analogicznie jak dla cen ciepła, ewentualnie skrócenie okresu obowiązywania taryfy do roku.

06.04.2023

Bogata gmina może lepiej zadbać o zdrowie swoich mieszkańców

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Gminy nie finansują bezpośrednio świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców, zastępując w tym NFZ. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie zwolnione z ponoszenia wydatków związanych z organizacją ochrony zdrowia na swoim obszarze. Budżety poszczególnych gmin mogą zatem mieć wpływ na jakość świadczonych usług medycznych.

30.03.2023

Skarbnicy metropolii proponują rozwiązania, które poprawią finanse JST

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów PIT

Podwyższenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w PIT, zmniejszenie wysokości wpłat na Janosikowe, zmiana mechanizmu ustalania subwencji oświatowej, wyeliminowanie niektórych dysfunkcji części rozwojowej subwencji w związku z dyskryminowaniem części JST w zasadach podziału środków pochodzących z budżetu państwa. Takie zmiany w finansach samorządowych proponują skarbnicy metropolii polskich.

27.03.2023

Firma w domu nie może przesądzać o wysokim podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Małe i średnie firmy

Ministerstwo Finansów stwierdziło niedawno, że za zajęty na działalność gospodarczą należy uznać budynek mieszkalny wynajmowany przez przedsiębiorcę, nawet jeśli najemca realizuje w nim jedynie cele mieszkalne. Może to pogorszyć sytuację najemców, na których przerzucony zostanie w czynszu prawie 30-krotnie wyższy podatek. Rodzi również ryzyko nałożenia wyższej daniny na mieszkania wykorzystywane jako tzw. home office przy pracy zdalnej.

15.03.2023

RIO: Z funduszu sołeckiego można opłacić imprezę integracyjną, ale pod pewnymi warunkami

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Sfinansowanie z funduszu sołeckiego organizacji spotkań integracyjnych, w tym zakupów artykułów spożywczych, z których będą przygotowane posiłki, uzależnione jest od tego, czy dana impreza jest dostępna dla ogółu mieszkańców i czy jej tematykę można powiązać z wykonywaniem zadań własnych gminy – wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.

09.03.2023

Kłopotliwe opodatkowanie złożonych obiektów budowlanych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeżeli poszczególne obiekty budowlane spełniają cechy pozwalające uznać je za odrębne przedmioty opodatkowania, są wykorzystywane do osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego i z tego powodu zostały funkcjonalnie połączone, nie można tworzyć z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

09.03.2023

"Janosikowe" to w tym roku 3,7 mld zł dla uboższych gmin

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Planowane w 2023 roku wpływy z "janosikowego" od wszystkich najbogatszych jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wyniosą ok. 3,7 mld zł . To o 6,5 proc. więcej niż w 2022 r. Taką informację przedstawiło w środę w Sejmie Ministerstwo Finansów podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw finansów samorządowych.

08.03.2023

Uzyskiwanie dochodów przez gminę nie przesądza o wykonywaniu działalności

Finanse publiczne Finanse samorządów Doradca podatkowy Administracja publiczna

Sama możliwość osiągnięcia dochodów przez gminę nie wskazuje na zarobkowy charakter działalności i nie stanowi przesłanki do uznania, że prowadzi działalność gospodarczą. Zarobkowy charakter ma działalność prowadzona w celu osiągania zysków, nawet jeśli nie zawsze będzie dochodowa.

08.03.2023

Samorządy już mogą ubiegać się o fundusze europejskie, ale uwaga na zmiany

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Czy szumnie zapowiadane miliardy euro na lata 2021-2027 gdzieś się rozpłynęły w powietrzu? Już na koniec ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie programy polityki spójności na nowy okres programowania. W tym czwartym już okresie programowania Polska po raz kolejny będzie największym beneficjentem unijnych środków i otrzyma z funduszy europejskich ponad 76 mld euro.

06.03.2023

Wykazanie związku techniczno-użytkowego wpływa na podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeden przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości może stanowić tylko to, co wchodzi w jego skład i nie może być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany. Nie można tworzyć też z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

24.02.2023

NIK: Na samorządowe drogi wydano miliardy, ale brakuje pieniędzy na ich okresowe kontrole

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

W Polsce mamy ponad 380 tys. dróg gminnych i powiatowych. Koszt ich modernizacji przekracza możliwości finansowe samorządów, dlatego chętnie korzystają z rządowego dofinansowania. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak wydawane są te pieniądze i nie ma większych zastrzeżeń: stan dróg powoli się poprawia, a inwestycje prowadzone są prawidłowo.

22.02.2023

Gmina może finansować paliwo na wyjazdy OSP na imprezy, msze, zebrania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Nietrafne stanowisko RIO w Kielcach w zakresie finansowania OSP wzbudziło niepokój w gminach. Stanowiska tego nie należy uwzględniać w praktyce finansowania OSP przez gminy i nie dotyczy ono wszystkich gmin w Polsce. Artykuł 10 ustawy o ochotniczych strażach nie wyczerpuje zakresu i sposobów finansowania ochotniczej straży pożarnej przez gminy – uważa dr Dariusz P. Kała, z Kancelarii Prawnej „LexKała”.

08.02.2023

Odpowiednio wypełniona deklaracja może dać oszczędności w podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Firmy, które płacą podatek od nieruchomości, popełniają podstawowy błąd. Do bieżących deklaracji przepisują wartości z ubiegłych lat. Nie uwzględniają jednak w ogóle najnowszego orzecznictwa, które pozwala obniżyć kwotę należnych wpłat. Koniec stycznia to ostatni dzwonek na sprawdzenie rozliczeń. Do końca miesiąca trzeba złożyć deklarację podatkową, która przesądzi o wymiarze podatku na cały rok.

24.01.2023

Miasta kuszą nagrodami i bonusami w zamian za rozliczony PIT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych są gotowe wydać małe gminy na loterie podatkowe, aby przekonać obywateli do zapłaty podatku PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Duże miasta wydają jeszcze więcej i kuszą innymi atrakcjami. Ale część samorządów wycofuje się z loterii z powodu oszczędności i tego, że nie widzą sensu w inwestowaniu w pozyskanie podatku, który rząd im uszczupla.

18.01.2023

Odsetki z dotacji celowych na koncie gminy wciąż kontrowersyjne

Finanse publiczne Finanse samorządów Poprawmy prawo Polski Ład

Z jednej strony ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stwierdza, że odsetki są dochodem gminy. Z drugiej strony, przepisy innych ustaw już tak precyzyjne nie są, a nawet stanowią przeciwnie. Brak czytelnych przepisów prawnych, pomimo najlepszych chęci samorządowców, może skutkować dla nich zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11.01.2023