Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług

Finanse samorządów

Od wielu lat gminy borykają się z określeniem własnej podmiotowości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. Przeszkodą w ustaleniu statusu podatkowego jednostek samorządu terytorialnego są...

22.06.2011

Termin zapłaty w transakcjach handlowych

Finanse samorządów

Czy do robót budowlanych lub innych prac zlecanych przez gminę mają zastosowanie przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

12.04.2011
1    51  52  53  54  55 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski