Artykuł analizuje sytuacje objęcia garaży różnymi stawkami podatku. W przypadku, gdy garaż jest jednym z pomieszczeń w budynku mieszkalnym należy go opodatkować podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych. Jeżeli znajduje się on w wolnostojącym budynku, wówczas należy od niego zapłacić podatek według stawki pozostałej, chyba że jest w posiadaniu przedsiębiorcy (stawka najwyższa – od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jeszcze inaczej powinien być opodatkowany garaż będący nieruchomością lokalową.

Problematyka opodatkowania garaży – moim zdaniem niezbyt skomplikowana – od długiego już czasu jest przedmiotem sporów w orzecznictwie i literaturze przedmiotu. Istotę tych sporów można sprowadzić do następującego pytania: czy garaże w budynkach mieszkalnych powinny być opodatkowane według najniższych stawek podatku od nieruchomości (tzw. mieszkalnych)[1], czy też stawek tzw. pozostałych[2]? Już na wstępie należy stwierdzić, że obie stawki mogą znaleźć zastosowanie do opodatkowania tych obiektów. Moim zdaniem – o czym już zresztą wielokrotnie pisałem – jedynie garaże w postaci pomieszczeń w budynkach mieszkalnych mogą być opodatkowane według stawki tzw. mieszkalnej[3].

Nie ma żadnych wątpliwości dotyczących właściwej stawki, w sytuacji gdy garaż jest jednym z pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Przedmiotem podatku jest wówczas budynek mieszkalny, a podstawą opodatkowania – powierzchnia użytkowa wszystkich jego kondygnacji. W takiej sytuacji budynek jest „jednorodnym” przedmiotem opodatkowania i wszystkie jego pomieszczenia (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) należy opodatkować według stawek mieszkalnych. A zatem stawki te znajdą zastosowanie do kuchni, sypialni, pokoju gościnnego, gabinetu, no i tytułowego garażu.

Nie ma również żadnych wątpliwości wówczas, gdy przedmiotem podatku jest obiekt budowlany w postaci budynku – garażu. Przedmiotem podatku jest także w tej sytuacji „jednorodny” przedmiot opodatkowania w postaci budynku. Budynek ten – jeżeli nie jest w posiadaniu przedsiębiorcy – podlega opodatkowaniu według stawek pozostałych. W razie posiadania go przez podmiot gospodarczy należy od niego zapłacić podatek zgodnie ze stawkami najwyższymi, przewidzianymi dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy zatem powstają problemy z opodatkowaniem garaży? Tylko wówczas, gdy przedmiotem podatku nie jest „jednorodny” przedmiot opodatkowania – budynek, a jego części – tj. lokale.

                                      CZYTAJ DALEJ>>>