WSA: Zwolnienie z VAT nie tylko dla osób z wykształceniem kierunkowym

Kadry w oświacie Ordynacja Doradca podatkowy

Świadczone przez nauczycieli usługi prywatnego nauczania na różnych poziomach edukacji są zwolnione z podatku od towarów i usług. Kwalifikacje nauczającego nie muszą jednak wynikać z faktu posiadania wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie. Oznacza to, że dyplom magistra farmacji nie przekreśla szans na skorzystanie ze zwolnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

30.09.2021

Sprawowanie funkcji dyrektora wiąże się z licznymi obowiązkami

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.

27.09.2021

MEiN zapowiada podwyżki i większe pensum dla nauczycieli

Kadry w oświacie Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Podwyżka średnich płac nawet o ponad 1 400 zł, ale wyższe pensum, wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego w oparciu o kwotę bazową, zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, 50 dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, zmiany w ocenach pracy nauczycieli, wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole

21.09.2021

Związek Powiatów Polskich krytykuje większe kompetencje kuratora oświaty

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki zawarte w nowelizacji Prawa oświatowego uderzą bezpośrednio w pozycję jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących publiczne szkoły i placówki – uważa Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Przekonuje, że zgodnie z założeniami organ prowadzący szkołę nie będzie mógł decydować o jej funkcjonowaniu,

21.09.2021

Utrata zaufania to nie powód odwołania dyrektora szkoły w ciągu roku

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy

Tylko jeśli dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji obowiązków, można go odwołać ze stanowiska w czasie roku szkolnego - uważają sądy administracyjne. Takimi przypadkami są: notoryczne poniżanie i upokarzanie pracowników, nieregulowanie zobowiązań finansowych oraz udowodniona kradzież.

21.09.2021

Zdjęcie krzyża ze ściany w szkole - Izba Kontroli SN odrzuca skargę prokuratora

Kadry w oświacie Prawo pracy

We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pod przewodnictwem prezes Joanny Lemańskiej nie znalazła podstaw formalnych do rozpatrzenia skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego w sprawie dyskryminacji nauczycielki z Krapkowic. Spór z dyrekcją szkoły miał związek ze zdjęciem przez nią krzyża ze ściany w pokoju nauczycielskim.

14.09.2021

Za długo, w kilku szkołach i czasem za darmo - łatanie braków kosztem nauczycieli i uczniów

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Braki kadrowe łata się, przydzielając nauczycielom więcej godzin - czasem z przekroczeniem norm, które wyznacza Karta Nauczyciela. Z drugiej strony część pedagogów, zwłaszcza w małych miejscowościach musi pracować w wielu szkołach, by wyrobić etat. Proponowane przez resort edukacji zmiany, m.in. podwyższenie nauczycielskiego pensum, mogą pogłębić te problemy.

09.09.2021

NIK wskazuje najczęstsze nieprawidłowości w organizacji pracy nauczycieli

Kadry w oświacie

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się organizacji i czasowi pracy nauczycieli. W opublikowanym w czwartek raporcie wymienia najczęstsze nieprawidłowości: przydzielanie nadgodzin w wymiarze przekraczającym maksymalny limit, niepełne lub niewłaściwe wyposażanie stanowisk pracy oraz wadliwe opracowania dokumentów regulujących pracę szkół.

02.09.2021

System zniechęca do zostania nauczycielem - twórczy pedagog nie akceptuje ograniczania autonomii

Kadry w oświacie HR Zarządzanie oświatą

Żeby ponadprzeciętny nauczyciel mógł zaistnieć, dyrektor powinien mu pozwolić działać, tworzyć warunki do realizacji jego pomysłów, wspierać - mówi prof. Roman Leppert z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I podkreśla, że konieczne jest tworzenie odpowiedniej kultury szkoły, choć obowiązujące przepisy w tym nie pomagają.

28.08.2021

Czarnek: Znikomy procent wolnych etatów jak zawsze

Kadry w oświacie

Zawsze w wakacje występuje "znikomy procent wolnych etatów w szkołach", także w tym roku - tak minister edukacji i nauki skomentował braki kadrowe w szkołach. Dane pokazują, że obecnie w całym kraju brakuje 13 tys. nauczycieli. Minister przypomniał, że wszystkich nauczycieli jest około 700 tysięcy.

26.08.2021

Wciąż można zgłaszać kandydatów na Super Dyrektora

Kadry w oświacie

Do końca sierpnia można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XXIII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

23.08.2021

MEiN: Pensje nauczycieli rosły i będą rosnąć jeszcze bardziej

Kadry w oświacie

Rząd od 2018 r. sukcesywnie podnosi wynagrodzenia tej grupy zawodowej. W stosunku do marca 2018 r. pensje nauczycieli wzrosły już o 28,5 proc. - odpowiada na pytanie o wakaty w oświacie wiceminister Dariusz Piontkowski. Dodaje, że zwiększenie wynagrodzeń zapewni przygotowywana przez resort zmiana w Karcie Nauczyciela.

23.08.2021

Kwalifikacje nauczyciela na stanowisko dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej

Kadry w oświacie

Stanowisko nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej może objąć osoba, która ma kwalifikacje do prowadzenia konkretnych zajęć, wchodzących w zakres zadań poradni oraz wykonywania zadań poradni określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

04.08.2021

OPZZ pisze do prezydenta w sprawie podwyżek dla polityków

Kadry w oświacie Finansowanie zdrowia

Po informacji o podwyżkach dla polityków w budżetówce zawrzało. Przewodniczący OPZZ pisze do prezydenta Andrzeja Dudy i pyta, dlaczego płace ponad 560 tysięcy pracowników sektora publicznego są zamrożone, skoro kondycja budżetu państwa jest tak dobra, że pozwala na podwyżki dla polityków.

03.08.2021

ZNP: Chcemy bezpiecznych warunków dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły

Kadry w oświacie

Oczekujemy od rządu kompleksowego programu bezpiecznego funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym, konkretnych rozwiązań dotyczących całej społeczności oświatowej: uczniów, rodziców i nauczycieli. To postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego po konferencji, na której zapowiedziano działania promujące szczepienia przeciwko Covid-19 prowadzone w szkołach.

30.07.2021

WSA: Rozwiązanie stosunku pracy bez wpływu na awans nauczyciela

Kadry w oświacie Prawo pracy

Rozwiązanie stosunku pracy, przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, nie może prowadzić do bezprzedmiotowości prowadzonego w tym celu postępowania. Stopień ten uzyskuje się w dniu nawiązania stosunku pracy. Tym samym ustanie zatrudnienia w późniejszym czasie nie ma wpływu na postępowanie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

26.07.2021

Egzaminy w przyszłym roku szkolnym też na podstawie odrębnych wymagań

Kadry w oświacie

Egzamin w roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Projekt ustawy w tej sprawie opublikowano na stronach rządowego centrum legislacji.

09.07.2021

ZNP: Projekt w sprawie karania dyrektorów niepotrzebny i obraźliwy

Kadry w oświacie

Projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły - wynika z opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu nowelizacji, dzięki której będzie można ukarać dyrektora więzieniem.

08.07.2021

Związkowcy: Konieczne podwyżki dla nauczycieli i dialog o zmianach

Kadry w oświacie

W czwartek w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie doszło do spotkania władz związkowych Forum i Związku Nauczycielstwa Polskiego w celu wypracowania wspólnej strategii dalszych działań. Związkowcy podkreślają, że potrzebny jest rzetelny dialog i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

01.07.2021

Będą dalsze prace nad propozycjami dotyczącymi pensum i wynagrodzeń

Kadry w oświacie

Ministerstwo Edukacji i Nauki podtrzymuje swoje plany dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela - zniknąć mają niektóre dodatki, wzrosnąć pensum. Nauczyciele mają za to otrzymać podwyżki wynagrodzeń. Zmiany negatywnie oceniają związkowcy, którzy swoją opinię przedstawili podczas środowego spotkania ze stroną rządową.

17.06.2021

 

 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski