Samorządowcy domagają się usunięcia zapisu o nagradzaniu nauczycieli przez kuratorów

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Do tej pory z wnioskiem o nagrodę dla nauczycieli występowali dyrektorzy szkół, a dla dyrektorów – organ prowadzący, czyli gmina lub powiat. Teraz będzie można ich pominąć. Samorządowcy uważają, że to dowód braku zaufania i uznania ich za niekompetentnych. Obawiają się też, że kurator oświaty będzie prowadził politykę kadrową szkoły.

24.01.2020

WSA: Wiceburmistrz może uczestniczyć w komisji wybierającej dyrektora szkoły

Kadry w oświacie

Pracownik urzędu, który jest jednocześnie osobą powołaną na stanowisko zastępcy burmistrza może być członkiem komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej – stwierdził WSA w Poznaniu. Przepisy przewidują udział w komisji „przedstawicieli organu prowadzącego szkołę”.

24.01.2020

W tym roku nieco łatwiej o likwidację szkoły

Kadry w oświacie

Rok temu kuratoria nie dawały zgód na likwidację nierentownych szkół, bo hamowała je perspektywa podwójnego rocznika. W tym roku mogą podchodzić do sprawy nieco łagodniej, ale nadal o masowej likwidacji małych placówek nie będzie mowy. Kuratoria zapewniają, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

23.01.2020

Spór o zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli

Kadry w oświacie

Resort edukacji planuje zmiany w przepisach dotyczących postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. MEN chce wydłużyć termin na zbadanie, czy czyn nauczyciela narusza dobro dziecka. Własną koncepcję zmian w tej materii mają związkowcy - część z nich chce, by pedagodzy w tym zakresie w większym stopniu podlegali kodeksowi pracy.

22.01.2020

Nagroda od kuratora za polityczne zaangażowanie?

Kadry w oświacie

Szykują się zmiany w rozporządzeniu dotyczącym nagród dla nauczycieli - kurator będzie mógł je przyznawać z własnej inicjatywy. Do tej pory wniosek o nagrodzenie pedagoga składał dyrektor. Nauczyciele obawiają się, że nagrody w rękach umocowanych politycznie kuratorów mogą stać się narzędziem nie merytorycznym lecz politycznym.

20.01.2020

ZNP pyta ministerstwo o plany zmian w Karcie Nauczyciela

Kadry w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego pyta resort edukacji o plany zmian w Karcie Nauczyciela. Chce m.in. wiedzieć, czy MEN zmodyfikuje system finansowania oświaty tak, by wzrosły wynagrodzenia nauczycieli. Według zapowiedzi ministerstwa przygotowaniem zmian ma się zająć zespół ds. statusu zawodowego nauczycieli.

17.01.2020

MEN będzie konsultował zmiany w Karcie Nauczyciela

Kadry w oświacie

Resort edukacji zapowiada zmiany w Karcie Nauczyciela, a ich opracowaniem zajmie się zespół ds. statusu zawodowego nauczycieli. Na pierwszy ogień mają pójść przepisy o nauczycielskich dyscyplinarkach. W dalszej kolejności resort ma zająć się systemem wynagradzania i finansowaniem oświaty.

16.01.2020

Więcej postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli

Kadry w oświacie Prawo pracy

Wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. To pokłosie nowelizacji Karty Nauczyciela z 1 września 2019 roku obligującej dyrektorów szkół do zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o każdym czynie naruszającym dobro dziecka. Przepis ten jest jednak krytykowany i może wkrótce się zmienić.

16.01.2020

Karta Nauczyciela zostanie, ale nie bez zmian

Kadry w oświacie

Resort edukacji planuje zmiany w Karcie Nauczyciela, mają dotyczyć wynagradzania pedagogów oraz systemu awansu. Szczegółów na razie nie ma - w odpowiedzi na poselską interpelację MEN tłumaczy jedynie, że wszystkie zmiany zostaną przygotowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi i przedstawicielstwami samorządów.

15.01.2020

Dyrektor musi chronić nauczyciela przed nękaniem

Kadry w oświacie

Ciągłe kontrole, papierologia i nękanie kolejnymi skargami przez rodziców uczniów - dyrektor szkoły powinien chronić nauczyciela przed takimi problemami. Ma obowiązek stworzyć procedury antymobbingowe oraz występować w obronie nauczycieli, których prawa zostaną naruszone.

14.01.2020

Redukcja etatów ma sfinansować nauczycielskie podwyżki?

Kadry w oświacie

Nauczyciele w 2020 roku dostaną podwyżki, co ma zagwarantować im przyszłoroczna ustawa budżetowa. Nie do końca jednak wiadomo, kto pokryje koszty wzrostu wynagrodzeń pedagogów, a jedno zdanie z uzasadnienia pozwala spekulować, że pośrednio być może sami nauczyciele. Związkowcy mówią o redukcji etatów lub podwyższeniu pensum.

11.01.2020

Kurator samodzielnie nagrodzi nauczyciela

Kadry w oświacie

Opublikowano rozporządzenie, które umożliwia kuratorom oświaty nagradzanie nauczycieli z własnej inicjatywy. Według resortu edukacji brak takiego rozwiązania uniemożliwiał organom nadzoru pedagogicznego odpowiednie motywowanie pedagogów do lepszej pracy.

10.01.2020

RPD: Prace domowe tak, ale z umiarem

Kadry w oświacie

Prace domowe to ważny element edukacji, ale z zastrzeżeniem, że zadania muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i nie mogą być dla niego nadmiernym obciążeniem - uważa rzecznik praw dziecka. W ten sposób dementuje informację, jakoby uznawał takie działanie szkół za bezprawne.

08.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna to nie czas wolny dla nauczycieli

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Prawo pracy Finanse

Trwająca w szkołach od 23 do 31 grudnia br. zimowa przerwa świąteczna to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

28.12.2019

Projekt ustawy budżetowej 2020 w Sejmie. Bez podwyżek dla nauczycieli

Kadry w oświacie

Projektem ustawy budżetowej na 2020 r. zajmie się Sejm. W ustawie corocznie określa się kwotę służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Na tej podstawie można zwykle prognozować, czy pedagodzy dostaną zapowiadane podwyżki. Kwota bazowa nie wzrośnie.

27.12.2019

Szkolny komputer zwykle nie pierwszej młodości

Kadry w oświacie

Ponad połowa szkolnych komputerów ma więcej niż 5 lat, a wiele nawet więcej niż 10 lat - wynika z danych, które szkoły wpisały do Systemu Informacji Oświatowej. Resort edukacji zapewnia, że liczba komputerów jest wystarczająca, a przepisy skonstruowano tak, by każdy uczeń miał dostęp do komputera na informatyce.

20.12.2019

Ponad milion uczniów zgłosiło udział w akcji charytatywnej

Kadry w oświacie

Do resortu edukacji wpłynęło 10 tys. zgłoszeń udziału w akcji MEN "Razem na Święta”. W akcji charytatywnej weźmie udział ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli. Minister Dariusz Piontkowski podziękował wszystkim wolontariuszom za zgłoszenia.

19.12.2019

ZNP: Karta Nauczyciela to nie anachronizm

Kadry w oświacie

Zmniejszenie biurokracji w szkołach i podniesienie pensji nauczycieli - to główne postulaty Fundacji "Ja, Nauczyciel". Organizacja krytycznie wypowiada się też o Karcie Nauczyciela, co punktuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tłumaczy on, że Karta uległa znacznej metamorfozie na przestrzeni lat i nie można już mówić o anachronizmie zawartych w niej rozwiązań.

18.12.2019

ZNP: To szkoła ma zadbać o materiały do pracy z uczniami

Kadry w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję informacyjną dotyczącą obowiązków nauczycieli, które wynikają z przepisów oświatowych. Tym razem przypomina, że pedagodzy nie mają obowiązku zapewniać uczniom materiałów, takich jak papier do xero. Ma to robić organ prowadzący.

17.12.2019