– Jak pensje nauczycieli mają się do nagrody w wysokości 75 tys. zł dla Anny Zalewskiej? – pytał prezes ZNP podczas czwartkowej konferencji prasowej. To, co proponuje nauczycielom minister Anna Zalewska od 1 kwietnia, to nie są podwyżki. Trudno bowiem mówić o realnym wzroście płac, kiedy pensja rośnie od 95 do 168 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego – mówił dziś (1 marca 2018 r.) na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. Podkreśla, że związek będzie żądał 15 proc. podwyżek jeszcze w tym roku.


ZNP: nauczyciele powinni dostać 15 proc. podwyżki>>
 

Podwyżka rozłożona na trzy lata

Resort nie zamierza na razie zmieniać swoich planów.
"Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań" - podkreśla - "Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przypominamy, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł." - tłumaczy.

Jak podkreśla MEN, średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną łącznie o 5,35 proc. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się: od 147 zł – dla nauczyciela stażysty, do 271 zł – dla nauczyciela dyplomowanego.
 

Dodatek mieszkaniowy nie był składnikiem wynagrodzenia

Resort edukacji odnosi się także do zarzutów, że wielu nauczycieli i tak nie odnotuje wzrostu pensji, bo zlikwidowano im dodatki do wynagrodzenia.

"Dodatek mieszkaniowy był uprawnieniem o charakterze socjalnym, nie zaś składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. W obecnych realiach społeczno-gospodarczych wspomniany dodatek przestał być aktualny. Jego wysokość była określana przez organy prowadzące szkoły i nierzadko ustalano go w minimalnych kwotach (np. 1 zł), co nie pozwalało na spełnianie jego funkcji socjalnej" - tłumaczy resort.

Dodaje, że nie ma i nie miał planów likwidacji dodatku wiejskiego.
"Wszystkie spekulacje medialne są nieprawdziwe" - podkreśla MEN w komunikacie.
 

Ile zarobi nauczyciel od kwietnia 2018 r.>>