Ekolodzy na drodze cywilnej wstrzymali cięcia w Puszczy Białowieskiej

Środowisko Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd cywilny nakazał Lasom Państwowym zaprzestania wycinki drzew w najcenniejszych fragmentach Puszczy Białowieskiej. Postanowienie takie zostało wydane na wniosek o zabezpieczenie powództwa, który złożyła Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot w postępowaniu dotyczącym zaniechania naruszeń środowiska.

30.11.2021

Tygrys z przemytu trafi do Centralnego Azylu dla Zwierząt

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce utworzyć nową instytucję - Centralny Azyl dla Zwierząt. To będzie miejsce, gdzie na pewien czas trafią niektóre zwierzęta odebrane przemytnikom. A także przedstawiciele inwazyjnych gatunków obcych, gatunków podlegających ochronie, a także zwierzęta niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego, m.in. jadowite gady, tygrysy.

29.11.2021

Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Środowisko

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

29.11.2021

WSA: Myśliwi unikną kary za nieodstrzelenie dzików

Środowisko Administracja publiczna

Koło łowieckie nie odstrzeliło wymaganej liczby dzików, więc zostało ukarane przez powiatowego lekarza weterynarii karą pieniężną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Sankcji podlega bowiem wyłącznie podmiot, który w ogóle nie prowadzi odstrzału sanitarnego. Tym samym kara nie może zostać wymierzona jedynie za niewykonanie zaplanowanego limitu.

29.11.2021

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej może przystąpić do gminnego systemu gospodarowania odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Od 23 września 2021 roku istnieje możliwość przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej, po złożeniu stosownego oświadczenia o przystąpieniu do systemu, ale moc obowiązującą takie oświadczenie uzyska dopiero z chwilą obowiązywania nowej umowy o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych.

26.11.2021

Nowelizacja ustawy mająca zmniejszyć ilość odpadów na składowiskach podpisana

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady Nieruchomości

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach, której celem nowych przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie UE do 2035 r. zobowiązane są do osiągnięcia 65-proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

24.11.2021

Elektrownia gazowa zamiast węglowej, ale jest spór o dokumentację środowiskową

Środowisko Prawo gospodarcze

Trwają przygotowania do budowy gazowego odpowiednika wstrzymanej węglowej elektrowni Ostrołęka C, ale problemy wracają. Ekolodzy twierdzą, że dokumentacja środowiskowa obarczona jest szeregiem poważnych błędów i zarzucają inwestorowi brak prawidłowej analizy wariantowej. A ten mówi o blokowaniu inwestycji ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

24.11.2021

Rozporządzenie - destrukt asfaltowy już nie jest odpadem

Środowisko Odpady Budownictwo

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. O takie rozwiązanie prawne od lat apelowali zarządcy dróg. Przyjęcie rozporządzenia przyczyni się do oszczędności ok. 400 mln zł.

19.11.2021

Apel w sprawie dyrektywy UE o należytej staranności przedsiębiorstw

Środowisko Rynek i konsument Prawo unijne

Grupa organizacji społecznych zwróciła się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego z apelem o wsparcie w wypracowaniu silnej, europejskiej regulacji, która pozwoli skutecznie egzekwować przestrzeganie przez przedsiębiorstwa praw człowieka i ochrony środowiska w globalnych łańcuchach wartości.

18.11.2021

Nielegalny import odpadów będzie utrudniony i ryzykowny

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze

Wszystkie importowane do Polski odpady będą objęte systemem SENT. Dzięki temu nielegalny import będzie pod specjalnym nadzorem, a transportujące odpady pojazdy będą lepiej monitorowane – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Na podmiot wysyłający, odbierający i przewoźnika odpadów nałożone zostaną obowiązki w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji.

18.11.2021

Ustawa o informowaniu o emitowanych zanieczyszczeniach przez firmy podpisana

Środowisko Rynek Finanse

Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dostosowującą polskie przepisy do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Nowe przepisy dotyczą głównie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o emitowanych zanieczyszczeniach

16.11.2021

Spór o Łysiec, czyli niebezpieczna zmiana granic parku narodowego

Środowisko Administracja publiczna

Czy można okroić park narodowy z cennych przyrodniczo terenów, a w zamian dać mu grunty o mniejszym znaczeniu dla przyrody? To właśnie robi Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, ale pod względem prawnym sytuacja jest bardzo niejednoznaczna. Zdaniem organizacji ekologicznych przeprowadzenie tej operacji będzie niebezpiecznym precedensem.

13.11.2021

Wyrok TSUE w sprawie kopalni Turów prawdopodobnie w I kwartale 2022 roku

Środowisko Administracja publiczna

We wtorek rano przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoczął się proces w sprawie skargi wniesionej przez Czechy przeciwko Polsce dotyczącej kopalni węgla brunatnego Turów. - Mając na uwadze uwzględnienie polskiego wniosku o tryb przyśpieszony, wyrok TSUE powinien zapaść w pierwszym kwartale 2022 roku - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska .

09.11.2021

Nowe zasady naliczania opłaty stałej za pobór wody dopiero od 2024 roku

Samorząd terytorialny Środowisko

Przepisy uzależniające wysokość opłaty stałej za usługi wodne od m.in. dostępnych zasobów wód podziemnych, mają obowiązywać nie od 1 stycznia 2022 roku, ale od 1 stycznia 2024 roku - taką zmianę przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

09.11.2021

Łąki kwietne potrzebne przy drodze, przepisy także

Środowisko Transport

Łąki kwietne popularyzują się i są coraz częściej zakładane nie tylko na miejskich skwerach, ale przy drogach publicznych. Lepiej niż trawniki oczyszczają powietrze, retencjonują wodę i obniżają temperaturę okolicy, są dobrym środowiskiem dla pszczół. Ale coraz częściej pojawiają się głosy, że trzeba ustandaryzować procedury administracyjne związane z ich zakładaniem i usytuowaniem.

06.11.2021

Rząd da gminom 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Rząd przeznaczy 4 mld zł dla 1714 gmin na inwestycje wodno-kanalizacyjne – ogłosił premier Mateusz Morawicki wizytując w piątek stację uzdatniania wody w podwarszawskich Ząbkach. Pieniądze mają trafić do samorządów jeszcze w tym roku. Ten program w ciągu 2-3 lat przyspieszy uzyskanie dostępu do czystej wody i pozwoli skanalizować nowe tereny - dodał premier.

05.11.2021

Siedem tysięcy rur wlewa do rzek nie wiadomo co i od kogo

Samorząd terytorialny Środowisko

Aż 20 tysięcy różnego typu rur odprowadza do polskich rzek ścieki, wody opadowe i roztopowe - wynika ze spisu dokonanego przez Wody Polskie. Z tego prawie jedna trzecia nie ma stosownych pozwoleń wodnoprawnych lub nie można ustalić właściciela. Nie wiadomo też, co one do rzek wpuszczają. Wody Polskie chcą to sprawdzić i liczą na pomoc samorządów, ale ich kompetencje w tym zakresie są ograniczone.

30.10.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski