Organizacje apelują o wyrzucenie ustawy środowiskowej do kosza

Środowisko

Osiemdziesiąt organizacji społecznych z całej Polski zaapelowało do parlamentarzystów o odrzucenie „Lex knebel”. Taki przydomek zyskała budząca kontrowersje rządowa nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, którą zajmą się posłowie z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.

06.07.2023

Wirus zabijający koty może być w mięsie - wskazują badania

Środowisko

Jedną z prawdopodobnych dróg transmisji wirusa grypy A H5N1 z ptaków na koty domowe jest pokarm – wskazuje prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog, lider Laboratorium Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Źródłem może być surowe mięso, jak wykazały badania przeprowadzone przez trzy zespoły badawcze.

04.07.2023

Przepisy zmuszają do usuwania nieistniejących nieczystości

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy w regulaminach narzucają mieszkańcom częstotliwość wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, co może być szkodliwe dla oczyszczalni i jest kosztowne dla ich właścicieli. Przepisy są niejasne co do tego, jak powinny wyglądać w regulaminach gminy. I tak zainwestowanie w rozwiązania ekologiczne stało się nieopłacalne.

27.06.2023

Coraz więcej samorządów ma problem z zapewnieniem mieszkańcom wody

Samorząd terytorialny Środowisko

Nie tylko nie przelewa się w budżetach gminnych, ale i w gminnych wodociągach, a w niektórych wody nawet zaczyna brakować. Coraz więcej samorządów zmuszonych jest ograniczać jej zużycie, nie tylko z powodu suszy. Włodarze gmin wprowadzają zakazy wykorzystania wody do celów gospodarczych i rekreacyjnych oraz zapowiadają kontrole legalności poboru wody.

26.06.2023

SN: Zasiedzenie lasów państwowych jest możliwe

Środowisko Administracja publiczna

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, stanowiącą, że ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza zasiedzenia lasu państwowego. Ustawa zasobowa nie eliminuje też zastosowania Kodeksu cywilnego. Do uchwały zgłoszone zostały dwa zdania odrębne.

23.06.2023

Nowe prawo pozbawi obywateli wpływu na wiele inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Rządowy projekt tzw. ustawy ocenowej, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się w piątek, przewiduje wykluczenie obywateli z procesu planowania wybranych inwestycji – takich, które rząd będzie uznawał za strategiczne. Jak oceniają organizacje społeczne, ustawa da rządzącym możliwość przeforsowania różnego rodzaju przedsięwzięć całkowicie poza kontrola społeczną.

16.06.2023

Można usunąć drzewa i krzewy, aby przywrócić użytkowanie rolnicze gruntu

Samorząd terytorialny Środowisko

Usuwanie drzew lub krzewów w celu rolniczego wykorzystania gruntu nie wymaga zezwolenia i ponoszenia opłaty. Jeżeli cel jest nierolniczy, trzeba jednak uzyskać zezwolenie. Ponadto, usuwane drzewa lub krzewy muszą spełniać ustawowe wymogi, a przywrócenie gruntu do nierolniczego użytkowania musi być zgodne z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy.

14.06.2023

WSA nakazuje zamknięcie kopalni Turów, rząd nie wykona decyzji, prokuratura składa zażalenie

Środowisko Prawo gospodarcze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej wydobycia w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, ponieważ działalność kopalni zagraża środowisku. Decyzja będzie obowiązywać do czasu wydania przez sąd wyroku w sprawie. Organizacje ekologiczne chwalą decyzję, rząd ogłosił, że jej nie wykona, a prokuratura wniosła zażalenie.

13.06.2023

Zamiast renaturyzacji regulacja, która nie pomoże Odrze

Samorząd terytorialny Środowisko

Eksperci pozarządowi wątpią, czy projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry rzeczywiście pomoże przyrodzie. Wytykają, że zaproponowane rozwiązania zamiast odbudować ekosystem, coraz bardziej regulują i zabudowują rzekę. Brakuje natomiast instrumentów służących choćby do skutecznego monitoringu oraz uszczelnienia systemu pozwoleń wodnoprawnych.

13.06.2023

Ustawa kaucyjna trafi wreszcie do Sejmu, a system ruszy w 2025 roku

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze

Rosną szanse na przyjęcie ustawy kaucyjnej w tej kadencji parlamentu. To stwarza możliwość uniknięcia wysokich opłat za niewywiązanie się z określonych w ramach Unii Europejskiej poziomów recyklingu. Ale przysporzy przedsiębiorcom nowych obowiązków. Ci ostatni uważają również, że w krótkim czasie uruchomienie systemu kaucyjnego jest praktycznie niemożliwe.

12.06.2023

Rząd chce stworzyć regulatora opłat za śmieci - samorządy przeciwne

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Wprowadzenie rządowego regulatora opłat za śmieci nie jest jeszcze propozycją legislacyjną, ale ministerstwo środowiska ma taki pomysł. Organizacje samorządowe mu się sprzeciwiają. Chcą natomiast rozpoczęcia prac nad opracowaniem i uchwaleniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

07.06.2023

Rząd przyjął projekt przepisów wprowadzających system kaucyjny w Polsce

Środowisko Prawo gospodarcze

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej od 1 stycznia 2025 r. system kaucyjny na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki do 1 l. Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym.

06.06.2023

Zielony budżet - rządowa regulacja usztywni projekty obywatelskie

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zadecydować za mieszkańców miast i gmin, na co mają wydawać pieniądze z budżetu obywatelskiego. W procedowanej właśnie nowelizacji Prawa ochrony środowiska znalazły się przepisy zobowiązujące miasta na prawach powiatu do wskazania, ile procent budżetu obywatelskiego zostanie przeznaczone np. na zazielenianie miejscowości.

06.06.2023

NIK: Aż 79 procent operatów klasyfikacyjnych gruntów przeprowadzono nieprawidłowo

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Obowiązujące regulacje ustawowe nie określają ani kryteriów wyboru, ani wymagań kwalifikacyjnych gleboznawców. Klasyfikatorem może więc być dowolna osoba upoważniona przez starostę. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, stwarza to wysokie ryzyko nieprawidłowego przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Istotne nieprawidłowości stwierdzono w większości skontrolowanych starostw i dotyczyły one 73 proc. objętych badaniem postępowań.

05.06.2023

Związek powiatów apeluje o ograniczenie obowiązków sprawozdawczych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Związek Powiatów Polskich apeluje o racjonalizację obowiązków sprawozdawczych powiatów, w szczególności poprzez: uproszczenie i ograniczenie ilości sprawozdań, ujednolicenie sprawozdawczości samorządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, weryfikację sprawozdań i resortowych pod kątem powtarzalności danych.

05.06.2023

Organizacje społeczne nadal będą mogły odbierać dręczone zwierzęta

Samorząd terytorialny Środowisko

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt nie pozbawia organizacji społecznych uprawnień do interwencyjnego odbierania zwierząt – informuje ministerstwo rolnictwa, odpowiadając na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazuje, że projekt zawiera przepisy ustanawiające rygory formalne związane z realizacją tego uprawnienia.

30.05.2023

Budowa biogazowni po zmianie przepisów wymknie się spod kontroli? Jest takie ryzyko

Środowisko Budownictwo

Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.

27.05.2023

Nie tylko w czasie lęgów ptasich nie można niszczyć gniazd

Środowisko Administracja publiczna

Choć trwa okres lęgowy ptaków, to wycinki drzew i krzewów prowadzone są w najlepsze. Tymczasem usuwanie drzew, w których gniazdują ptaki, jest przeważnie nielegalne, a wycinający je naraża się na sankcje, zarówno jeśli działa umyślnie jak i nieumyślnie. Przepisy wymagają uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów.

26.05.2023

Już można wpisywać plastikowe jednorazówki do bazy danych o odpadach

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze

Bez żadnego opóźnienia wprowadzono do Bazy Danych o Odpadach (BDO) funkcjonalności umożliwiające wystąpienie o wpis do rejestru firmom wprowadzającym i udostępniającym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Mogą to robić już od 24 maja, czyli od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

25.05.2023

Rząd chce rozwijać centralną bazę emisyjności budynków, a samorządy pytają o pieniądze

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma przekształcić się w megabazę danych o budynkach i lokalach. Śląski Związek Gmin i Powiatów oszacował, że realizacja projektu, tylko po stronie samorządów, będzie kosztowała około 1 mld zł. Samorządowcy wskazują, że nie mają narzędzi, aby pozyskiwać wiele danych, które wymienia projekt rozporządzenia w tej sprawie.

24.05.2023