Lex knebel na finiszu w Sejmie, strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Strategiczne inwestycje będzie można realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Takimi inwestycjami będą m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Mimo ostrych protestów prawie 100 organizacji pozarządowych, prace nad tzw. lex knebel, autorstwa rządu, są już na finiszu. Nowe przepisy dają zielone światło do realizacji, często kontrowersyjnych przedsięwzięć, w majestacie prawa. 

28.07.2023

Komisja deregulacyjna chce, aby wójt szybciej oglądał drzewa zgłoszone do wycinki

Samorząd terytorialny Środowisko

Skrócenie z 21 do 14 dni terminu na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także skrócenie do 7 dni terminu na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu. Taka propozycja zmiany ustawy o ochronie przyrody znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy deregulacyjnej, która trafiła do Sejmu.

27.07.2023

„Lex knebel” sposobem na prostsze wywłaszczenia nieruchomości

Środowisko Administracja publiczna Nieruchomości

Założenia "lex knebel" należy postrzegać jako kontynuację wieloletniego trendu ograniczenia roli właściciela nieruchomości oraz społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o inwestycjach publicznych. Czy strategiczne budowy nadal mają wymiar publiczny i służą społeczeństwu? A może państwo jest bytem o interesach konkurencyjnych w stosunku do swoich obywateli - zastanawia się Mirosław Ochojski, prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k.

27.07.2023

Nie będzie lwiej skóry przed kominkiem, posłowie chcą zaostrzyć przepisy

Środowisko Prawo unijne

Kły, rogi, łapy czy skóry zwierząt zagrożonych wyginięciem nie zawisną już w salonach myśliwych ani osób, które lubują się w takim wystroju wnętrz. Posłowie chcą zakazu sprowadzania do Polski trofeów szeregu zwierząt chronionych konwencją waszyngtońską. Za załamanie zakazu ma grozić kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

24.07.2023

NSA uchylił postanowienie o wstrzymaniu decyzji środowiskowej dotyczącej Turowa

Środowisko Spółki Prawo gospodarcze Węgiel

We wtorek, 18 lipca br., Naczelny Sad Administracyjny uchylił postanowienie warszawskiego WSA z 31 maja br. o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie kopalni Turów. Uwzględniono zażalenia GDOŚ, PGE GiEK i Prokuratury Krajowej. Spór dotyczył zagrożeń dla środowiska w wyniku wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w Bogatyni.

18.07.2023

Większy smog z kominków czy zakaz palenia także w węglowej kozie?

Samorząd terytorialny Środowisko Węgiel

Zwolennicy kominków jako drugiego źródła ogrzewania wygrali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd uwzględnił ich skargę, która dotyczyła zakazu palenia w takich urządzeniach w dni smogowe, zapisanego w mazowieckim programie ochrony powietrza. Wyrok może być powodem do tego, aby przepisy antysmogowe zaostrzyć.

17.07.2023

Eksperci będą dyskutować o zbrodniach przeciwko ekosystemowi w Ukrainie

Prawo karne Środowisko Ukraina

Organizacja Project Sunflowers oraz EU Pravo – Justice zapraszają na webinar, podczas którego odbędzie się ekspercka dyskusja o szkodach w środowisku naturalnym w Ukrainie, które powstały po rosyjskiej napaści na kraj. Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formie online i jest bezpłatne. Nadal można się zapisać. Wolters Kluwer jest patronem medialnym wydarzenia.

13.07.2023

Kiedy konieczne jest pozwolenie wodnoprawne

Środowisko

Woda to jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych, stąd trudno mieć wątpliwości co do konieczności jej ochrony. Zwłaszcza, że coraz częściej zmagamy się ze skutkami jej niedoborów. Jedną z form ochrony wód jest obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nie każdego ono dotyczy.

13.07.2023

Zakusy na Puszczę Białowieską grożą naruszeniem prawa UE

Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne

Zintegrowany Plan Zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska przewiduje zwiększenie wycinek w Puszczy Białowieskiej. Pod topór mogą iść ponadstuletnie drzewostany. Organizacje przyrodnicze ostrzegają, że efekty będą niezgodne z prawem UE i naruszą zasady ochrony obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. Ministerstwo Klimatu zaprzecza, że planuje wycinkę.

13.07.2023

W Sejmie głosowanie o unijnych kompetencjach wobec lasów

Środowisko Administracja publiczna

W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie tzw. ustawy w obronie polskich lasów. To projekt obywatelski, ale w praktyce podpisy zbierali leśnicy pod presją instytucji, w której pracują. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Głosowanie nad nim odbędzie się podczas bieżącego posiedzenia Sejmu.

11.07.2023

Kto nie pali w piecu, ten zapłaci mniej za śmieci - komisja wraca z pomysłem

Samorząd terytorialny Środowisko Węgiel

Posłowie z komisji deregulacyjnej wracają z pomysłem, aby właściciel nieruchomości mieszkalnej, który nie wytwarza popiołów paleniskowych mógł być zwolniony przez gminę z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomysł słuszny, ale jego realizacja może napotkać problemy. Choćby z tego względu, że taki popiół nie jest osobną frakcją.

11.07.2023

Ślimaki i jeże pomogły wstrzymać inwestycję, na którą zgodził się GDOŚ

Samorząd terytorialny Środowisko

Dwoma postanowieniami z 15 czerwca 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał wstrzymanie wykonania zezwoleń udzielonych Dzielnicy Ursynów przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w związku z planowaną budową „Parku Polskich Wynalazców”. To przełamanie skostniałej linii sądów w zakresie stawania po stronie przyrody w postępowaniach derogacyjnych.

08.07.2023

Sejm pracował nad kaucjami, projekt wraca do komisji

Środowisko Prawo gospodarcze

W czwartek, 6 lipca, odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie ustawy kaucyjnej. Jej wprowadzenie ma być szansą na uniknięcie wysokich opłat za niewywiązanie się z wymaganych przez UE poziomów recyklingu opakowań po napojach. Doda jednak przedsiębiorcom nowych, kosztownych obowiązków.

07.07.2023

Organizacje apelują o wyrzucenie ustawy środowiskowej do kosza

Środowisko

Osiemdziesiąt organizacji społecznych z całej Polski zaapelowało do parlamentarzystów o odrzucenie „Lex knebel”. Taki przydomek zyskała budząca kontrowersje rządowa nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, którą zajmą się posłowie z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.

06.07.2023

Wirus zabijający koty może być w mięsie - wskazują badania

Środowisko

Jedną z prawdopodobnych dróg transmisji wirusa grypy A H5N1 z ptaków na koty domowe jest pokarm – wskazuje prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog, lider Laboratorium Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Źródłem może być surowe mięso, jak wykazały badania przeprowadzone przez trzy zespoły badawcze.

04.07.2023

Przepisy zmuszają do usuwania nieistniejących nieczystości

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy w regulaminach narzucają mieszkańcom częstotliwość wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, co może być szkodliwe dla oczyszczalni i jest kosztowne dla ich właścicieli. Przepisy są niejasne co do tego, jak powinny wyglądać w regulaminach gminy. I tak zainwestowanie w rozwiązania ekologiczne stało się nieopłacalne.

27.06.2023

Coraz więcej samorządów ma problem z zapewnieniem mieszkańcom wody

Samorząd terytorialny Środowisko

Nie tylko nie przelewa się w budżetach gminnych, ale i w gminnych wodociągach, a w niektórych wody nawet zaczyna brakować. Coraz więcej samorządów zmuszonych jest ograniczać jej zużycie, nie tylko z powodu suszy. Włodarze gmin wprowadzają zakazy wykorzystania wody do celów gospodarczych i rekreacyjnych oraz zapowiadają kontrole legalności poboru wody.

26.06.2023

SN: Zasiedzenie lasów państwowych jest możliwe

Środowisko Administracja publiczna

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, stanowiącą, że ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza zasiedzenia lasu państwowego. Ustawa zasobowa nie eliminuje też zastosowania Kodeksu cywilnego. Do uchwały zgłoszone zostały dwa zdania odrębne.

23.06.2023

Nowe prawo pozbawi obywateli wpływu na wiele inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Rządowy projekt tzw. ustawy ocenowej, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się w piątek, przewiduje wykluczenie obywateli z procesu planowania wybranych inwestycji – takich, które rząd będzie uznawał za strategiczne. Jak oceniają organizacje społeczne, ustawa da rządzącym możliwość przeforsowania różnego rodzaju przedsięwzięć całkowicie poza kontrola społeczną.

16.06.2023