Zaproponowane stawki opłaty produktowej zagrożeniem dla systemu kaucyjnego

Środowisko Prawo gospodarcze

Jeszcze w tym roku ma wejść w życie rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące opłaty produktowej, które stanowi motywację dla producentów do realizowania poziomów recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste proponowane niskie stawki mogą przynieść odwrotny skutek, czego konsekwencją będzie brak systemu kaucyjnego w Polsce, który ma wejść w styczniu 2025 r.

24.10.2023

Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

16.10.2023

Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

13.10.2023

Deloitte: Do 2025 r. wartość biznesowa sztucznej inteligencji przekroczy cztery biliony dolarów

Środowisko Rynek

Postępująca cyfryzacja życia gospodarczego sprawia, że coraz więcej organizacji stosuje narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Jak wynika z raportu "Unlocking the power of AI" firmy doradczej Deloitte, ponad 90 proc. firm chce osiągnąć wyższy poziom dojrzałości w zakresie AI w trakcie najbliższych trzech lat. Realizacja tych planów zależy jednak od wielu czynników, takich jak posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

09.10.2023

Unijna transformacja energetyczna ma przyspieszyć - pomoże nowa wersja dyrektywy

Środowisko Prawo unijne Energetyka

10 października br. zacznie obowiązywać zmodyfikowana wersja europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Jej głównym celem jest przede wszystkim dążenie do lepszego wykorzystania energii i systematycznego ograniczania jej zużycia wśród państw członkowskich, a w dalszej perspektywie – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Najnowsza wersja regulacji ustala nie tylko ambitniejsze cele, ale także przyspieszenie transformacji energetycznej.

09.10.2023

Zarządcy dróg: Zieleń w pasie drogowym to nie parkowa aleja

Samorząd terytorialny Środowisko Drogi

Związek Powiatów Polskich uważa, że regionalne dyrekcje ochrony środowiska nadmiernie utrudniają usuwanie starych, schorowanych drzew przydrożnych. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji polegających na poszerzaniu lub remontu jezdni - pozostawienie drzew wpływa tu na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Służba ochrony przyrody odpiera te zarzuty wskazując, że działa zgodnie z prawem.

04.10.2023

Nieleczenie chorego zwierzęcia może być uznane za znęcanie

Środowisko Prawo cywilne

Decydując się na opiekę nad zwierzęciem, trzeba przewidzieć to, że pupil może chorować i wymagać leczenia, co wiąże się z wydatkami i poświęcaniem czasu. Zaniedbanie tego obowiązku może rodzić konsekwencje prawne, zwłaszcza wtedy, gdy nieleczenie zwierzęcia skutkuje jego cierpieniem. Osoba popełniająca przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech, a w szczególnych przypadkach - do pięciu.

30.09.2023

Zbiórka elektrośmieci wymaga poprawek

Środowisko Odpady Rynek i konsument

Producenci i importerzy lodówek, telefonów oraz paneli fotowoltaicznych wzięli pod lupę dyrektywę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. I oni, i organizacje odzysku, mają kłopoty z zebraniem odpowiedniej ilości elektrośmieci, by zapewnić wymagane przez UE poziomy recyklingu. Apelują o pilną zmianę przepisów. Bez modyfikacji prawa trudno jest bowiem sprostać narzuconym obowiązkom.

30.09.2023

Specustawa na problemy z jakością wody w Odrze

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Ponad 9,65 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

25.09.2023

Apel przeciwko zabijaniu wilków w Europie

Środowisko

Ponad 100 organizacji i ruchów społecznych z Polski domaga się utrzymania obecnej ochrony prawnej wilka w Europie. 21 września br. przyrodnicy i aktywiści złożyli na ręce przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce stanowisko, w którym sprzeciwiają się planom strzelania do wilka w Unii Europejskiej. „Nie zgadzamy się na antywilczą propagandę. Wilka trzeba chronić, nie zabijać.” – wskazują organizacje.

22.09.2023

"Ciepłe mieszkanie" także dla najemców mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

29 września rusza nabór wniosków w ramach 2. edycji programu "Ciepłe mieszkanie" rozszerzonej o najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali. Podwyższono także kwoty dofinansowania dla beneficjentów. Na realizację programu przeznaczono 1,75 mld zł.

22.09.2023

Szkody w środowisku – pojęcie i odpowiedzialność

Środowisko

W każdym przypadku, jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, powstaje obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych. Jeżeli powstała ona za zgodą lub wiedzą „władającego ziemią” np. właściciela nieruchomości, ma on również obowiązek do podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych razem z podmiotem korzystającym ze środowiska

21.09.2023

NSA: Zwrot kosztów opieki nad zwierzętami nie zawsze od ręki

Środowisko Prawo cywilne

Nawet jeżeli interwencyjne odebranie zwierząt niosło ze sobą określone koszty, ich zwrot, w postępowaniu administracyjnym, należy się tylko określonym podmiotom. Chodzi tu o: schronisko dla zwierząt, gospodarstwo rolne lub ogrody zoologiczne. Pozostałe jednostki muszą wszcząć w tym celu powództwo cywilne. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

21.09.2023

Kiedy instalacje do retencji wody deszczowej wymagają zgłoszenia wodnoprawnego?

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.

20.09.2023

WSA: Wyciszenie dzwonnicy kościelnej nie narusza Konkordatu

Samorząd terytorialny Środowisko

Zastosowanie się do powszechnie obowiązujących norm hałasu nie narusza prawa do wolności religijnej, ani też nie wyłącza wolności sprawowania kultu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. A zatem dzwony kościelne na terenie miasta nie mogą emitować trzy razy dziennie hałasu ponad dopuszczalne normy. Teraz parafia musi dzwonić ciszej.

16.09.2023

Producenci roślinnych suplementów diety muszą być gotowi na skutki wyroku TSUE

Środowisko Prawo unijne

Nie mówimy o zmianie w prawie, która może nastąpić, czy nastąpi, ale o sytuacji, w której TSUE wypowie się o przepisach, które już są istnieją. Dlatego już teraz zalecałabym wysoką uważność w stosowaniu oświadczeń z listy pending, a także ważenie ryzyka przy przygotowaniu kolejnych etykiet, czy kampanii reklamowych - pisze dr Joanna Uchańska, radczyni prawna i partnerka w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

15.09.2023

Więcej ekologicznych rozwiązań dla biznesu - będą zmiany w prawie unijnym

Środowisko Prawo unijne

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 42,5 proc. w ciągu najbliższych siedmiu lat, dalsze zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych oraz ekologiczne zmiany dotyczące transportu lotniczego - to część istotnych kwestii, nad którą głosowali europosłowie podczas trwającej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim. Niektóre zmiany mają zacząć obowiązywać stopniowo, ale biznes już teraz powinien zacząć się do nich dostosowywać.

14.09.2023

Spór, do kiedy ma działać kopalnia Turów, cały czas trwa

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prokuratura Krajowa zgłosiła udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zażaleń organizacji ekologicznych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące kopalni Turów. Orzeczeniem tym sąd nie zgodził się na wstrzymanie decyzji ministra klimatu i środowiska o przedłużeniu dla kopalni koncesji na wydobycie węgla brunatnego do 2044 r.

14.09.2023

Polska Organizacja Biometanu: Nowe rozporządzenie to kolejne ograniczenia dla branży

Środowisko Energetyka

Polska Organizacja Biometanu ocenia, że przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej może przyczynić się do ograniczenia rozwoju rynku biogazu. Wskazuje, że lista substratów odpadowych, które znalazły się w projekcie, jest zdecydowanie za wąska, i proponuje, aby rozszerzyć ją o dodatkowe elementy.

13.09.2023