Łatwiej już utworzyć w lecie kąpielisko okazjonalne

Samorząd terytorialny Środowisko

Zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów, zamiast uchwały rady gminy milczące załatwienie sprawy lub sprzeciw wójta, burmistrza czy prezydenta. Takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa wodnego, która 21 kwietnia weszła w życie. W noweli znajdują się przepisy ułatwiające i usprawniające procedury przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

21.04.2022

Projekt: Nieużytki rolne państwo łatwiej wydzierżawi na potrzeby OZE

Środowisko Administracja publiczna Nieruchomości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł wydzierżawić nieruchomości z państwowego zasobu na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej przede wszystkim z instalacji fotowoltaicznych - zakłada jeden z przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

20.04.2022

Samorządy: System kaucyjny bez rozszerzonej odpowiedzialności producentów skończy się odpadową katastrofą

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

W ocenie Unii Metropolii Polskich wdrożenie systemu kaucyjnego bez równoczesnego wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta to poważny błąd, który spowoduje załamanie się gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wzrost opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców. Apelują aby prace legislacyjne nad tymi dwoma systemami były prowadzone łącznie, a oba systemy powinny być ze sobą zintegrowane.

19.04.2022

Wycinka żywopłotu - do 25 metrów bez formalności, ale uwaga na ptaki

Środowisko Nieruchomości

Wycinka żywopłotu nie zawsze wymaga załatwienia formalności. Wystarczy, że swoją powierzchnią nie przekracza 25 mkw., a już takiego obowiązku nie ma. Trzeba upewnić się jednak, czy na żywopłocie nie znajdują się przypadkiem gniazda z pisklętami. Zwyczajowo okres lęgowy ptaków wypada między 1 marca, a 15 października, lecz w przypadku gatunków chronionych ochrona będzie obowiązywała cały rok.

16.04.2022

Rząd przyjął strategię bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Środowisko

Określenie strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce oraz kierunków działań mających na celu rozwój tego bezpieczeństwa - to cel przyjętej we wtorek przez rząd uchwały w sprawie strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

12.04.2022

Na razie bez zakazu przedrostków "eko" przy sprzedaży węgla

Środowisko Rynek i konsument

Zmniejszenie udziału siarki i popiołu w sprzedawanym węglu, czy zastąpienie nazw "ekogroszek" i "ekomiał" na inne, tak, by nie wprowadzały konsumentów w błąd - to niektóre z rozwiązań, jakie zaproponował resort klimatu i środowiska, chcąc zaostrzyć normy jakości dla paliw stałych. Jednak z powodu wojny na Ukrainie nie wejdą one na razie w życie.

11.04.2022

SN: Uczelnia o. Rydzyka nie może dyskryminować niewierzących

Środowisko Prawo cywilne Szkolnictwo wyższe

Zaświadczenie potwierdzające aktywność jako katolika wydane przez księdza proboszcza nie może być warunkiem dopuszczenia do studiów podyplomowych, gdyż jest to dyskryminacja - taki jest sens orzeczenia zapadłego w Sądzie Okręgowym w Toruniu, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oddaliła skargę nadzwyczajną złożoną przez Prokuratora Generalnego na rzecz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

07.04.2022

Specjalne naklejki pozwolą na wjazd do stref czystego transportu

Środowisko Transport

Rok produkcji lub rodzaj paliwa będzie podstawą prawa do wjazdu do stref czystego transportu, tam gdzie zostaną one ustanowione. Zero i niskoemisyjne pojazdy będą mogły "legitymować się" specjalną naklejką, której wzór ogłosiło właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nalepkę trzeba będzie umieszczać w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.

04.04.2022

RPO: Obywatele i organizacje mają interes w ochronie powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko Wymiar sprawiedliwości

Osoba fizyczna i dwie organizacje społeczne domagały się uchylenia programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, bo zawiera on niedostateczne środki, by osiągnąć ten cel. Sąd administracyjny odrzucił skargi uznając, że skarżący nie wykazali naruszenia ich indywidualnego interesu prawnego. RPO nie zgadza się z takim stanowiskiem i wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

01.04.2022

Emisja CO2 - do końca marca firmy składają raport

Środowisko

Do końca marca przedsiębiorcy prowadzący instalacje emitujące gazy powinni złożyć raport z emisji CO2 do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Jeżeli tego nie zrobią grozi im wysoka grzywna, bo aż w wysokości 50 tys. zł.

30.03.2022

Rząd od lat obiecuje poprawić przepisy, a farmy wiatrowe nie mogą się rozwijać

Środowisko Budownictwo

Farmy wiatrowe nie mogą się w Polsce rozwijać. Winne są przede wszystkim przepisy, które blokują budowę nowych wiatraków. Od lat rząd obiecuje zmiany. Chwali się nimi nawet raz na jakiś czas na konferencjach prasowych, ale prace nad nowymi przepisami, jeśli takie mają miejsce, toczą się w ślimaczym tempie. Tymczasem potrzebne są najlepiej od zaraz, szczególnie w kontekście kryzysu energetycznego, który może przynieść wojna w Ukrainie.

25.03.2022

Obowiązkowy bilet do parku narodowego może zaszkodzić niektórym z nich

Środowisko Administracja publiczna

Wprowadzenie generalnej zasady, że wstęp do parku narodowego jest płatny, może odbić się mniej popularnym parkom czkawką. A obsługa poboru opłat może pochłonąć większość zysków z biletów - przekonują samorządy i niektóre organizacje w uwagach do konsultowanego właśnie projektu nowej ustawy o parkach narodowych.

22.03.2022

Jest wojna, można będzie uprawiać ugory

Środowisko

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązującego w tym zakresie zakazu. Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

21.03.2022

Dodatek osłonowy - pod jednym adresem może być więcej niż jedno gospodarstwo domowe

Środowisko Pomoc społeczna

Jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, każde z nich może składać wniosek o dodatek osłonowy. Trzeba pamiętać, że dana osoba może być członkiem tylko jednego gospodarstwa, z którego tylko jedna osoba może złożyć wniosek – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

21.03.2022

Rozpalenie ogniska na własnej posesji bez zezwolenia gminy, ale z rozwagą

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną do 500 zł.

19.03.2022

Ceny gazu przez kilka lat pod rządową kontrolą

Środowisko Rynek i konsument Domowe finanse

Do 2027 roku przedłużamy ochronę przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu. Na tym rozwiązaniu skorzysta 7 mln gospodarstw domowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki takie jak szpitale, szkoły czy instytucje kultury - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, dzięki którym więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków - podkreślił.

18.03.2022

SN podejmie uchwałę w sprawie nabycia własności lasów państwowych przez zasiedzenie

Środowisko Administracja publiczna

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie, czy pojęcie „przekształcenia własnościowe” obejmuje także nabycie własności lasów państwowych w drodze zasiedzenia. Pozytywna odpowiedź na to pytanie byłaby bowiem równoznaczna ze stwierdzeniem, że nie jest możliwe takie zasiedzenie. Ta natomiast kwestia stanowi zasadniczy problem prawny wskazany w podstawach skargi kasacyjnej.

17.03.2022

Podniesienie gruntu na działce dozwolone, ale nie zmiana stosunków wodnych

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Podniesienie terenu bez związku z pracami budowlanymi nie wymaga pozwolenia budowlanego. Właściciel gruntu nie może jednak zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, co często w takich sytuacjach ma miejsce. Prawo wodne zakazuje właścicielowi samowolną zmianę stosunków wodnych.

05.03.2022

Można będzie strzelać do zwierząt inwazyjnych

Środowisko

Przygotowywane przez resort klimatu i środowiska rozporządzenie wykreśli jelenia sika, jenota, szopa pracza i piżmaka z listy gatunków zwierząt łownych, uchylone zostaną też okresy ochronne na te zwierzęta, które zostały zaliczone do inwazyjnych gatunków obcych. Projekt przewiduje ponadto zniesienie okresu ochronnego na norkę amerykańską.

04.03.2022

Polski rząd nie chce unijnego rozporządzenia w sprawie wylesiania 

Środowisko Prawo unijne

Jesteśmy przeciwko unijnemu projektowi rozporządzenia dotyczącego wylesiania, ponieważ jego przepisy w proponowanym kształcie zagrażają m.in. branży leśnej, spożywczej i rolnictwu - takie stanowisko przedstawił w czwartek w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Wśród argumentów jest zagrożenie dla przemysłu meblarskiego, który stanowi 9 proc. polskiego eksportu.

24.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski