SN: Zadatku nie trzeba zwracać, gdy nie doszło do realizacji umowy przedwstępnej

Środowisko Prawo cywilne Budownictwo Prawo gospodarcze

Przyczyny niezawarcia umowy przyrzeczonej leżały wyłącznie po stronie powodowej, gdyż nie dysponowała prawem do technologii, według której miała być wybudowana stacja odpadów - orzekł Sąd Najwyższy i dodał, że słusznie sąd pierwszej instancji oddalił pozew spółki powodowej. Zadatek w tej sytuacji pozostaje w rękach pozwanej.

05.03.2020

Gminy chcą subwencji ekologicznej za obszary objęte ochroną

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy, na terenie których znajdują się parki narodowe czy inne obszary chronione, tracą na tym finansowo. Firmy nie chcą inwestować, zahamowane jest budownictwo, co uderza w mieszkańców. Stąd ciągnące się latami protesty przeciwko tworzeniu nowych form ochrony przyrody. Rozwiązaniem mogłaby być specjalna subwencja jako rekompensata,

05.03.2020

Odpady: Nowe wymogi przeciwpożarowe dla składowisk

Środowisko BHP Prawo gospodarcze

W środę 4 marca wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. By skorzystać z okresu przejściowego na dostosowanie instalacji do nowych wymogów, wniosek o uzgodnieni operatu przeciwpożarowego trzeba złożyć do 3 maja.

04.03.2020

Samorządy chcą spalarni, ale nowe powstaną, gdy znajdą się na liście ministra klimatu

Samorząd terytorialny Środowisko

W Polsce istnieje konieczność dalszej budowy spalarni – potwierdza resort klimatu, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom wielu samorządów. Podkreślają one, że termiczne przetwarzanie śmieci jest alternatywą dla ich zalegania na składowiskach i uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednak te inwestycje nie mogą już liczyć na wsparcie UE.

04.03.2020

Przetargi: UZP podpowiada jak wprowadzać zmiany w umowach

Środowisko Zamówienia publiczne Budownictwo

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzory tzw. klauzul przeglądowych dla 12 branż. Eksperci nie mają wątpliwości, że to krok w dobrym kierunku, który powinien poprawić relacje między wykonawcami a zamawiającymi. Dotychczas ci drudzy niechętnie dopuszczali zmiany w umowach, a sprawy często kończyły się w sądach.

03.03.2020

Baza odpadów ma być połączona z JPK. Firmy protestują

Środowisko Prawo gospodarcze

Branżę odpadową czeka kolejna kosztowna i niebezpieczna zmiana. Baza Danych o Odpadach ma być połączona z bazą podatkowych Jednolitych Plików Kontrolnych. Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo Rozwoju. Eksperci uważają, że prace nad nią powinny zostać wstrzymane do czasu aż BDO zacznie działać. Inaczej przedsiębiorcy będą narażeni na koszty, kontrole i kary.

02.03.2020

Samorządy chcą przywrócenia gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska

Samorząd terytorialny Środowisko

Procedowanie zmian w programie Czyste Powietrze to dobry moment na dyskusję o przywróceniu funduszy ochrony środowiska w gminach i powiatach – uważają samorządowcy. Ich zdaniem mogłyby one wesprzeć rządowe programy i dostosować je do potrzeb konkretnych grup mieszkańców.

27.02.2020

NFOŚiGW chce uprościć procedury i zmienić zasady programu Czyste Powietrze

Samorząd terytorialny Środowisko

Trzy grupy osób uprawnionych do wsparcia termomodernizacji i wymiany pieców, uproszczenie wniosków o dofinansowanie, takie jak zamiana zaświadczeń na oświadczenia czy pośrednictwo gmin w udzielaniu pożyczek – to niektóre zmiany proponowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Czyste Powietrze.

26.02.2020

Płacimy za śmieci coraz więcej - przez zmiany prawa i rosnące koszty energii

Samorząd terytorialny Środowisko

Zmiany prawa i brak jasnych interpretacji, konieczność tworzenia nowych regulaminów odbioru odpadów, narzucone przez ustawodawcę obowiązki skutkują lawinowo wzrastającymi kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi. A tym samym coraz to wyższe opłaty wnoszone przez mieszkańców.

24.02.2020

Strefy wolne od plastiku mogą być tworzone, ale trzeba znaleźć podstawę prawną

Samorząd terytorialny Środowisko

Miasto Wałbrzych ustanowiło zakaz używania plastikowych opakowań naczyń i sztućców. Inicjatywa wprowadzenia strefy wolnej od plastiku jest chwalona, ale eksperci mają jednak wątpliwości, czy podstawą prawną może być w tym wypadku instytucja przepisów porządkowych przewidziana w ustawie o samorządzie gminnym.

22.02.2020

Trwa spór o definicję przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Samorząd terytorialny Środowisko

Różne interpretacje ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzą do rozbieżności w rozumieniu definicji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Dla ustalenia tej definicji znaczenie ma pojęcie zbiorowości - pisze Agata Jaczyńska z kancelarii Chałas i Wspólnicy.

21.02.2020

Wody Polskie nałożyły na MPWiK 10,5 mln zł opłaty za nielegalny zrzut ścieków

Samorząd terytorialny Środowisko

MPWiK ma zapłacić ponad 10,5 mln złotych opłaty podwyższonej, którą Wody Polskie nałożyły na nie za nielegalny zrzut ścieków do Wisły po awarii układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”. Koszty ma ponieść MPWiK, bez możliwości przerzucenia ich na mieszkańców - podkreślają Wody Polskie.

20.02.2020

WSA: Jeden dzień na złożenie wniosku o odroczenie płatności to za mało

Środowisko Administracja publiczna

Podmioty zainteresowane odroczeniem płatności podwyższonej opłaty za odprowadzanie ścieków miały tylko jeden dzień na złożenie wniosku. Spółka nie zdążyła go wnieść w terminie, który wynikał z ustawy. WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że wnioskodawca powinien mieć możliwość odpowiedniego przygotowania pisma

20.02.2020

NSA: Przenieść śmietnik spod okien budynku

Środowisko Budownictwo

Należy zlikwidować śmietnik oddalony od okna mieszkania o 7 metrów, a od granicy działki mniej niż 3 metry, nawet jeśli za parkanem znajduje się trawnik i parking - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Dodał też, że lokalizacja śmietnika musi być zmieniona bez względu na to, że odległości te zostały ustalone po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

17.02.2020

Niebezpieczne i drogie uproszczenia w geodezji

Środowisko Budownictwo

Rząd przekonuje, że nowelizacja prawa geodezyjnego ograniczy formalizm, obniży opłaty i sprawi, że informacje w ewidencji gruntów będą aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne. Polskie Towarzystwo Geodezyjne uważa, że nowe przepisy nie realizują tych założeń. Niektóre opłaty wzrosną ze złotówki do nawet 500 złotych.

17.02.2020

Będzie kaucja na puszki i butelki. Gminy się jej boją

Środowisko

Ministerstwo Klimatu przedstawiło założenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wyprodukowane opakowania. System kaucyjny obejmie puszki aluminiowe oraz szklane i plastikowe butelki. Samorządy obawiają się, że w efekcie nie zrealizują wymaganych poziomów recyklingu. Z kolei przedsiębiorcy pracują nad szczegółowymi propozycjami, które pozwolą wdrożyć unijne wymogi dyrektyw odpadowych.

14.02.2020

Sejm znowelizował prawo geodezyjne

Środowisko Budownictwo

W czwartek Sejm przegłosował nowelizację prawa geodezyjnego, która ma sprawić, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne oraz ograniczyć formalizm. Posłowie opozycji ostrzegają, że będzie drożej i trduniej dla geodetów, którzy nie są urzędnikami.

13.02.2020

Odpowiedzi na najczęstsze pytania w sprawie BDO

Środowisko

Hasła w systemie BDO nie tracą ważności. Jeśli firma nie dokonała pierwszego logowania, może wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli jednak ktoś je zapomniał, a wcześniej nie powiązał konta podmiotu z użytkownikiem, musi się zgłosić po nowe do urzędu. Tak wynika z odpowiedzi umieszczonych na stronie BDO.

13.02.2020