Hodowla drobiu na własne potrzeby bez rejestracji

Środowisko Prawo gospodarcze

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozwala na to prawo unijne, ale nie zostało ono jeszcze wdrożone do polskiego porządku prawnego. Jednak do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

17.02.2023

Zanieczyszczenie świetlne rośnie, a prawo nas nie chroni

Środowisko Administracja publiczna

Nieograniczona, nadmierna emisja sztucznego światła w przestrzeni publicznej godzi w konstytucyjne prawa obywateli do ochrony zdrowia oraz do czystego środowiska - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że zakłóca to naturalny biorytm człowieka i powoduje m.in. bezsenność. Obniża komfort życia mieszkańców nie tylko miast, ale i wsi, co przekłada się na pogorszenie zdrowia.

17.02.2023

Krajowe wdrożenie dyrektywy plastikowej dotknie firmy i samorządy

Środowisko Odpady

Projekt przepisów wprowadzających unijną dyrektywę ograniczającą zużycie plastiku trafił już do Sejmu. Nałoży nowe obowiązki na przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ale zmiany dotkną też gminy oraz samorządy województw, do których obowiązków należeć będzie m.in. pobieranie opłat od firm stosujących plastikowe opakowania.

14.02.2023

Turyści płacą opłatę klimatyczną za oddychanie smogiem

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne

Żaden z 35 małopolskich i dolnośląskich kurortów górskich nie spełnia prawnych standardów jakości powietrza. Mimo to gminy te pobierają tzw. opłaty klimatyczne, często niezgodnie z prawem - to wnioski z raportu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Są już orzeczenia sądów kwestionujące te opłaty, ale według resortu środowiska nie jest ona powiązana z kwestią jakości powietrza w danej miejscowości.

11.02.2023

W rządzie spór o regulację w sprawie hałaśliwych imprez masowych

Środowisko Administracja publiczna

Sąsiedzi miejsc, w których odbywają się różne rozrywkowe imprezy, skarżą się na związany z tym hałas. Nie ma przepisów, które chroniłyby ich prawa. Resort środowiska zgadza się z potrzebą odpowiednich zmian prawnych, ale negatywne stanowisko zajmuje w tej sprawie resort spraw wewnętrznych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do premiera o zapewnienie koordynacji działań właściwych ministrów.

10.02.2023

Społeczeństwo chce systemu kaucyjnego, prace nad ustawą się przeciągają

Środowisko Odpady

Czas ucieka, a obowiązkowych kaucji, nawet na popularne, szklane butelki, nie mówiąc już o opakowaniach plastikowych, wciąż nie ma. Niepokoi to organizacje pozarządowe, które apelują do premiera Morawieckiego o przyspieszenie prac nad ustawą i skierowanie projektu do Sejmu. Podkreślają też, że wprowadzenie systemu cieszy się zarówno poparciem społeczeństwa, jak i rynku.

10.02.2023

Jest nowela ustawy 10 h, ale budowa elektrowni wiatrowych nadal będzie blokowana

Samorząd terytorialny Środowisko Energetyka

Przyjęta w środę wieczorem przez Sejm nowela ustawy 10h to zgniły kompromis. Eksperci są zgodni, że nie da się budować na masową skalę elektrowni wiatrowych w odległości ponad 700 m od domów. Nikłe są też szanse na wybudowanie farm z dala od zabudowań przy granicy z gminą sąsiednią. Ta ostatnia będzie musiała bowiem zgodzić się na inwestycję, tylko po co ma to robić? Skoro "konfitury" z wiatraków trafią nie do jej kasy?

10.02.2023

Dodatek osłonowy będzie wypłacany do końca 2023 r.

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Cześć gmin ze względu na spiętrzenie zadań nie dało rady wypłacić dodatku osłonowego na czas. Sejm uchwalił przepisy, które przesuwają termin wypłaty do 31 grudnia 2023 r. Nowy termin uwzględnia też rozstrzygnięcia, jakie będą zapadać w postępowaniu administracyjnym. Na gminy nałożono też nowy obowiązek informacyjny. Na wypłatę dodatku zarezerwowano w tym roku kwotę 500 mln zł.

09.02.2023

Nowe rozporządzenie zwiększa ochronę wód przed azotanami

Środowisko

Od 8 lutego 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. To realizacja programu wynikającego z unijnej tzw. dyrektywy azotanowej.

09.02.2023

Już obowiązują przepisy mające ograniczyć zanieczyszczenie wód azotanami

Środowisko Prawo gospodarcze

Zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu - to cel rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu działań w tym zakresie. Od 8 lutego obowiązuje rozporządzenie wprowadzające elastyczne terminy stosowania przez rolników nawozów naturalnych.

08.02.2023

TSUE: Techniki mutagenezy wyłączone z ograniczeń dotyczących GMO

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Organizmy uzyskane w wyniku zastosowania in vitro technik lub metod mutagenezy, które były tradycyjnie wykorzystywane do różnych zastosowań in vivo, i których bezpieczeństwo zostało już dawno potwierdzone w odniesieniu do tych zastosowań, są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy dotyczącej GMO - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

07.02.2023

Norma 700 metrów od zabudowań zabija 84 proc. planów przygotowanych pod inwestycje wiatrowe

Środowisko Energetyka

Sejm przyjmując poprawkę zmieniającą odległość minimalną wiatraka od zabudowań z 500 na 700 metrów, zdecyduje o wyrzuceniu do kosza 84 proc. z obowiązujących planów miejscowych. W skali wybranych województw oznacza to nawet 100 proc. Zamiast planować tam, gdzie to już wcześniej było zaplanowane, będziemy planować obok, na nowo, a to zajmie kolejne lata – wynika z analizy Urban Consulting.

06.02.2023

Branże kosmetyczna i farmaceutyczna obawiają się unijnej dyrektywy ściekowej

Środowisko Farmacja

Część przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków niepokoi branże kosmetyczną i farmaceutyczną, ponieważ mają one ponieść koszty wdrożenia mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), aby sfinansować modernizację oczyszczalni ścieków - alarmuje Konfederacja Lewiatan. Jej zdaniem Komisja Europejska błędnie uznała, że produkty kosmetyczne i farmaceutyczne to dwa główne źródła mikrozanieczyszczeń.

02.02.2023

Nabycie nieruchomości rolnej wymaga spełnienia wielu warunków

Środowisko Prawo cywilne

Obrót nieruchomościami rolnymi jest w Polsce istotnie ograniczony. Za wyjątkiem gruntów o powierzchni do 0,3 ha, ich nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, pod warunkiem, że gospodaruje na obszarze nie większym niż 300 ha. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, KOWR oraz dzierżawca może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu.

02.02.2023

Prokuratura zajmie się znakowaniem koni ciekłym azotem

Środowisko

W jednym z państwowych ośrodków hodowli koni, wbrew obowiązującym przepisom ustawy o ochronie zwierząt, koniom rasy konik polski wymrażano numer identyfikacyjny ciekłym azotem. Do niezgodnego z przepisami znakowania zwierząt dochodziło także w stadninie w Janowie Podlaskim, gdzie koniom czystej krwi arabskiej wypalano numery identyfikacyjne i herb stadniny.

31.01.2023

Ustawa zabroni organizacjom odbierania zwierząt, RPO protestuje

Środowisko Administracja publiczna

Ustawa w sprawie zakazu odbierania rolnikom zwierząt powinna trafić do Sejmu w ciągu dwóch miesięcy, mamy ją przygotowaną - zapowiedział we wtorek wicepremier Henryk Kowalczyk. - Nowelizacja przepisów o odbieraniu dręczonych zwierząt jest zasadna, ale nie musi polegać na odebraniu takiego prawa organizacjom społecznym - uważa rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

31.01.2023

Koniec ze strzelaniem amunicją ołowianą na terenach wodno-błotnych

Prawo karne Środowisko

Myśliwi żegnają się z ołowiem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę, którą Firearms United Network wniosło przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Komisji (UE) dotyczącego amunicji ołowianej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich. Oznacza to, że możliwość strzelania ołowianą amunicją będzie od połowy lutego bardzo ograniczona.

30.01.2023

Lasy w Polsce też partyjne, więc wara Unii od nich

Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne

W organach Unii Europejskiej toczą się właśnie prace zmierzające do objęcia lasów wspólną polityką. Nic dziwnego, bo wobec obecnych i ciągle narastających zagrożeń ekologicznych międzynarodowa koordynacja w tej sferze wydaje się jak najbardziej zasadna. A polskie władze już ostro protestują. I też nic dziwnego, bo to jedna z dziedzin najbardziej zawładniętych przez partię rządzącą.

26.01.2023

Polski rząd nie chce normy spalin Euro 7

Środowisko Prawo unijne

Polska raczej nie poprze unijnego rozporządzenia w sprawie nowej normy spalin Euro 7. Według rządu wprowadzenie nowej normy nie przyniesie oczekiwanych efektów dla ochrony środowiska, a w środę poparcie dla tego stanowiska wyraziła sejmowa komisja do spraw Unii Europejskiej. Zwrócono też uwagę na zbyt wysokie koszty wprowadzenia rozporządzenia w obliczu kryzysu.

25.01.2023