Dziś obchodzimy Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń

Prawo pracy Rynek pracy

Średnie godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn w Unii Europejskiej jest o 12,7 proc. wyższe niż w przypadku kobiet zatrudnionych na tym samym stanowisku. Ta różnica w płacach kobiet i mężczyzn stanowi równowartość półtoramiesięcznej pensji. Dlatego dzień, w którym kobiety symbolicznie przestają otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu z mężczyznami, nazywany jest Europejskim Dniem Równej Płacy. W tym roku przypada 15 listopada.

15.11.2023

Nietrzeźwy pracownik w pracy zdalnej nie może czuć się bezkarny

Prawo pracy

Pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika na pracy zdalnej i to nie pytając go nawet o zgodę. Wystarczy, że korzystając z przepisów o kontroli trzeźwości, wyśle do domu pracownika upoważnionych do kontroli pracowników, wezwie pogotowie ratunkowe czy policję. Zdaniem prawników, obecne rozwiązania wymagają zmiany – przede wszystkim praca zdalna powinna być zrównana z prowadzeniem działalności gospodarczej pod względem kontroli wykonywanej przez organy.

15.11.2023

Oszczędności w PPK można wykorzystać na leczenie dzieci - i to nie tylko własnych

Domowe finanse Prawo pracy PPK

W razie poważnego zachorowania dziecka, uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może wypłacić do 25 proc. swoich oszczędności w PPK. I co istotne, dotyczy to nie tylko poważnego zachorowania własnego dziecka uczestnika PPK, ale także np. dziecka przez niego przysposobionego albo dziecka współmałżonka.

11.11.2023

Będzie koniec składki zdrowotnej w wersji Polskiego Ładu

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Odejście od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej przewiduje umowa koalicyjna, jaką w piątek, 10 listopada, podpisały trzy opozycyjne ugrupowania startujące w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r.: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica.

10.11.2023

W październiku bezrobocie rejestrowane ciągle niskie

Prawo pracy Rynek pracy

5 procent wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Taki sam wynik odnotowano w poprzednim miesiącu, w tym samym czasie spadła natomiast o 3,8 tys. osób liczba bezrobotnych – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

09.11.2023

GUS: 982,9 tys. cudzoziemców wykonywało pracę w Polsce w maju 2023 r.

Prawo pracy Rynek pracy

Na koniec maja 2023 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 982,9 tys. W tej liczbie 385,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne – podał GUS. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4 proc., a w stosunku do stycznia 2022 r. wzrósł o 1,2 p. proc. Obcokrajowcy wykonujący pracę w maju 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.

09.11.2023

Publiczny grosz nie dla pracowników z Rosji

Zamówienia publiczne Prawo pracy Ukraina

Przedsiębiorcy zasadniczo mogą zatrudniać Rosjan, a także nawiązywać z nimi współpracę B2B. Muszą jednak uważać, gdy korzystają z państwowych pieniędzy, biorąc udział w procedurach zamówień publicznych jako oferenci albo podwykonawcy. Unijne sankcje spowodowały, że publiczne środki nie powinny trafiać do podmiotów wrogich Ukrainie. Zamawiający mają wręcz obowiązek to kontrolować.

09.11.2023

Wciąż niewiele kobiet we władzach polskich spółek giełdowych - raport

Prawo pracy Spółki

Pod koniec 2022 roku kobiety stanowiły zaledwie 15,5 proc. członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce. Ich udział spadł o 0,7 punktów procentowych w porównaniu z 2021 rokiem. Aż 74,2 proc. spółek spoza największych indeksów GPW w ogóle nie ma kobiet w zarządzie, a 46,9 proc. w radzie nadzorczej - wynika z raportu „Kobiety w spółkach giełdowych. Indeks Fundacji Liderek Biznesu.”

08.11.2023

ZUS: Jak zdobyć dokumenty brakujące do emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Jeśli ktoś planuje przejście na emeryturę, ale brakuje mu zaświadczeń sprzed lat, wtedy emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że dana osoba pracowała przed 1999 rokiem.

08.11.2023

Odpoczynek kierowcy samochodu osobowego nie przechodzi na kolejny tydzień

Prawo pracy

Do pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, a dopiero w zakresie nią nieuregulowanym kodeks pracy. Kierowca samochodu osobowego nie jest ponadto objęty przepisami rozporządzenia 561, co oznacza, że zastosowanie w zakresie jego odpoczynków tygodniowych znajdzie wyłącznie ustawa o czasie pracy kierowców. Odpoczynek będzie musiał zostać w konsekwencji zapewniony w całości na przestrzeni tygodnia kalendarzowego i nie ma możliwości, by „przechodził” w części na kolejny tydzień.

08.11.2023

Polski pracownik wspiera i szanuje. Różnorodność w miejscu pracy - badanie

Prawo pracy Rynek pracy

Tolerancja, otwartość na innych i budowanie różnorodności to bez wątpienia niezwykle ważne kwestie. Szczególnie biorąc pod uwagę nowe zjawiska na rynku pracy, takie jak m.in. walka o talenty, wzrastająca liczba pracujących w Polsce obcokrajowców czy zmiany demograficzne. Czy jesteśmy gotowi na pracę w różnorodnym środowisku? Badania Pracuj.pl jednoznacznie wskazują, że tak.

06.11.2023

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić

Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Programy wyborcze ugrupowań politycznych, które po wyborach mają sejmową większość i będą tworzyć przyszły rząd, zawierają jednoznacznie negatywną ocenę zasad opłacania składki zdrowotnej, wprowadzonych podatkowym Polskim Ładem. Pytanie, jakie dziś zadają sobie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko tego, jaką składkę będą płacić, ale także - od kiedy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naprawienie systemu nie będzie proste ani szybkie. Realnie w grę może wchodzić dopiero 2025 rok.

06.11.2023

MRiPS: Dyrektywa o sygnalistach zostanie wdrożona. Prace w rządzie są na ukończeniu

Prawo pracy Prawo unijne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która jest na ukończeniu prac procesu rządowego – poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Tym samym interpelacja poselska z 14 lipca 2023 r. doczekała się odpowiedzi. Termin jej udzielenia był wcześniej czterokrotnie przedłużany.

03.11.2023

Wolne możliwe także w święto nie będące ustawowym dniem wolnym od pracy

Prawo pracy

Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zwolnienie takie podlega odpracowaniu.

02.11.2023

Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

02.11.2023

Różnicując zatrudnienie, należy pamiętać o umowach komputerowych

Prawo pracy Nowe technologie

Firmy elastycznie zatrudniają informatyków tworzących aplikacje, programy czy strony www. Przepisy różnicują jednak uprawnienia twórców w zależności od formy ich współpracy z zatrudniającymi. Na pewne aspekty umów związanych z narzędziami informatycznymi trzeba zatem zwrócić szczególną uwagę.

31.10.2023

Sąd: Zaświadczenie lekarskie nie przesądza o niezdolności do pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy. Sąd uznał, że dokument ten nie przesądza o niezdolności do pracy, ale jedynie ją potwierdza. Tym samym okoliczność ta może zostać wykazana innymi środkami dowodowym, a brak zaświadczenia lekarskiego nie przekreśla automatycznie prawa do zasiłku chorobowego.

30.10.2023

Środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK trafią na jego rachunek PPK

PIT Prawo pracy PPK

Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, może przetransferować środki przypadające mu po rozwodzie na terminową lokatę, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia albo przekazać je na swój rachunek bankowy. Od tego, jak skorzysta z tych środków, zależy, czy otrzyma je bez pomniejszeń.

27.10.2023

"Wygaśnięcia stosunków pracy" w Agencji Nieruchomości Rolnych. Skarga nadzwyczajna RPO

Prawo pracy

Sąd rejonowy oddalił żądanie odszkodowania dla trojga powodów, którzy stracili pracę po przekształceniu w 2017 roku Agencji Nieruchomości Rolnych w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wprowadzenie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wobec niezaproponowania pracownikowi zatrudnienia w nowo tworzonej jednostce jest swoistą pułapką dla pracownika - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.10.2023

Ustalenie dni wolnych od pracy w regulaminie pracy a planowanie pracy na te dni

Prawo pracy

Określenie w regulaminie pracy dni, w których może być planowana praca i jednocześnie – wprost albo pośrednio – dni wolnych od pracy, stanowi wyznaczenie przestrzeni, po której pracodawca (przełożony) może się poruszać w harmonogramach czasu pracy. Zaplanowane w ramach zwykłego planowania pracy w regulaminowym dniu wskazanym w prawie wewnętrznym jako dzień wolny od pracy jest niedopuszczalne. Na ten dzień można polecić świadczenie pracy dodatkowo, w oparciu o szczególne potrzeby pracodawcy.

25.10.2023