Czy można pójść na wybory, będąc na zwolnieniu lekarskim?

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Wybory

Wiele osób przebywających na zwolnieniu lekarskim zastanawia się, czy może wziąć udział w wyborach parlamentarnych. I czy mogą to zrobić, jeśli lekarz zalecił im pozostanie w łóżku. W tym jednak przypadku, jak radzą prawnicy, możliwość pójścia na wybory chory powinien skonsultować z lekarzem. Jeśli wyjście z domu miałoby drastycznie pogorszyć jego stan, to taka osoba powinna wystąpić o możliwość głosowania korespondencyjnego.

07.10.2023

Quiet quitting – czy na pewno wiemy, jak mu przeciwdziałać?

Prawo pracy HR

Na przestrzeni ostatnich lat zjawisko quiet quitting, czyli tak zwane ciche rezygnacje, stało się dużo bardziej powszechne i zauważalne w miejscach pracy. Przybliżając ten termin, można stwierdzić, że coraz więcej pracowników, zamiast wyraźnie komunikować swoje zamiary dotyczące odejścia, stopniowo traci zaangażowanie aż w końcu rezygnuje z pracy – piszą Iwona Sprycha i Anna Włodarczyk z KPMG w Polsce.

07.10.2023

GUS: W okresie dekady między spisami liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 63,9 proc.

Prawo pracy Rynek pracy

Według danych spisowych z 2021 r. populacja pracujących wynosiła 17,16 mln osób i była o 14 proc. (czyli o 2,11 mln) większa niż w 2011 r. Na rynku pracy liczba pracujących w okresie 10 lat wzrosła wśród mężczyzn o 889,4 tys. (o 10,8 proc.), a wśród kobiet o 1,22 mln (o 18 proc.) – podał Główny Urząd Statystyczny.

06.10.2023

Raport: Drastyczny spadek kondycji psychicznej polskich pracowników na przestrzeni ostatnich trzech lat

Prawo pracy HR Compliance

Niemal 2/3 pracowników zauważyło pogorszenie kondycji psychicznej na przestrzeni ostatnich trzech lat. Co piąty aktywny zawodowo Polak korzystał ze wsparcia psychologicznego w ciągu ostatniego roku, a 62 proc. z nich deklaruje potrzebę zapewnienia takiej możliwości przez pracodawców. To tylko niektóre dane z najnowszego raportu Wellbee „Kondycja psychiczna polskich pracowników", powstałego we współpracy z ICAN Institute.

06.10.2023

Pracownik wróci do pracy na czas trwania procesu

Prawo cywilne Prawo pracy

Szczególnie chronieni pracownicy (np. działacze związkowi) otrzymali nowe, szczególne uprawnienie. W razie ich zwolnienia, będą mogli zostać „tymczasowo przywróceni” do pracy przez sąd. Pracodawca będzie musiał ich zatrudniać do momentu zakończenia procesu sądowego, co może potrwać nawet kilka lat. Nowe przepisy skrajnie faworyzują pracowników szczególnie chronionych, będących w sporze z pracodawcą. Rodzą też wiele wątpliwości prawnych – pisze Przemysław Mazur, radca prawny.

05.10.2023

Policja musi wydać pracodawcy skrócony protokół z badania trzeźwości pracownika

Prawo pracy

Wielu pracodawców nie zdecydowało się na uregulowanie prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników w przepisach wewnętrznych. Tak, jak korzystali do tej pory z pomocy Policji, tak korzystają dalej. Niektórzy mają potem jednak problem z uzyskaniem policyjnego protokołu z badania. Komenda Główna Policji potwierdza: Policja ma obowiązek dać pracodawcy skrócony protokół z badania i musi to zrobić niezwłocznie. Zdaniem prawników rozwiąże to problemy pracodawców.

05.10.2023

Zakłady aktywności zawodowej mają mieć łatwiej

Samorząd terytorialny Prawo pracy Niepelnosprawność

Zakłady aktywności zawodowej będą mogły bardziej elastycznie niż dotąd dysponować środkami zgromadzonymi w zakładowym funduszu aktywności, co pomoże im poprawiać warunki pracy i rozwijać działalność. Zmieni się także sposób prowadzenia rehabilitacji w zakładach – ma być ona realizowana na wniosek osoby z niepełnosprawnością i w wybranej przez nią formie. To dobre zmiany, które odpowiadają na dzisiejszą rzeczywistość i upodmiotawiają pracowników ZAZ – twierdzą eksperci.

04.10.2023

Lewiatan: Dyrektywa o pracy platformowej niepokoi przedsiębiorców

Prawo pracy Prawo unijne

Pracodawcy rozumieją potrzebę dyskusji nad warunkami pracy za pośrednictwem platform cyfrowych i zwiększenie transparentności tam, gdzie jest to uzasadnione. Ale projekt unijnej dyrektywy budzi sporo zastrzeżeń związanych m.in. z dużą ingerencją w prowadzenie działalności gospodarczej – uważa Lewiatan.

03.10.2023

Przepis nakazujący przywrócenie pracownika do pracy - do pilnej zmiany

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Prawnicy nie pozostawiają suchej nitki na obowiązującym od 22 września 2023 r. przepisie, na podstawie którego sąd może w drodze zabezpieczenia zobowiązać pracodawcę do przywrócenia zwolnionego z pracy pracownika, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówią wprost: to wyrok sądu będzie tworzył stosunek pracy. Przy czym nie wiadomo, czy ma to być nowa umowa, a jeśli tak, to jaka. Pracodawcy twierdzą, że ustawodawca przerzuca na nich koszty toczących się latami procesów sądowych, zamiast podjąć działania zmierzające do ich przyśpieszenia.

02.10.2023

Zakres wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy jest ograniczony

Prawo pracy

Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy musi być oceniony nie tylko z punktu widzenia potrzeb pracodawcy, wpływu na organizację pracy itp., ale również zgodności z prawem. Trzeba tu wziąć pod uwagę wiele przepisów odnoszących się do czasu pracy – granice możliwego planowania pracy wynikające z systemu, którym objęty jest pracownik, ograniczenia pracy w niedziele i święta, odpoczynki minimalne oraz ograniczenia obowiązujące w stosunku do wnioskującego pracownika.

30.09.2023

Umowy o dzieło nie zalały rynku pracy

Prawo cywilne Prawo pracy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. do ZUS przekazano 610,4 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło. To nieco więcej niż w analogicznych okresach w latach 2021-2022. Informacje przekazało 51,3 tys. podmiotów, z czego 50,3 tys. (98 proc.) to płatnicy składek. Nie zmieniła się charakterystyka podmiotów, które zgłaszają umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

29.09.2023

Polskie pokolenie Z a budowanie kariery. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 27 proc. przedstawicieli pokolenia Z zmieniło pracę. W silver generation takiej zmiany dokonało tylko 2 proc. respondentów. Z kolei w ciągu ostatniego roku wśród najstarszej aktywnej zawodowo grupy wynik ten osiąga 7 proc., a wśród najmłodszej aż 62 proc. – wynika z badania Pracuj.pl. Jak się okazuje, generacja Z pod kątem mobilności zawodowej znacznie przewyższa wszystkie pozostałe grupy wiekowe. Oznacza to, że na rynek pracy wchodzą pracownicy, którzy wiedzą, czego chcą i nie boją się o tym mówić.

28.09.2023

Izba Pracy SN ignoruje zasadę prawną ustanowioną uchwałą o mocy wiążącej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej kwestii przez Sąd Najwyższy – orzekła w środę Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Sama jednak złamała przy tym zasadę prawną ustanowioną przez siedmiu sędziów w uchwale. Mówi ona o tym, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego prowadzi do nieważności postępowania.

28.09.2023

Automat ZUS mylił się w sprawach Tarcz, firmy będą zwracać pieniądze

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Tarcza finansowa

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc z Tarcz Antykryzysowych, zwłaszcza świadczenie postojowe, mogą spodziewać się weryfikacji i decyzji ZUS nakazujących zwrot otrzymanych pieniędzy. W każdym oddziale Zakładu powstały specgrupy pracowników, którzy ręcznie weryfikują udzieloną pomoc. Z informacji Prawo.pl wynika, że w wielu przypadkach pomoc otrzymały firmy, które nie powinny. Zdaniem prawników najbliższe lata to będą batalie sądowe.

28.09.2023

Kiedy zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na zwolnienie z powodu siły wyższej

Prawo pracy

Zmiana wymiaru czasu pracy nie wpływa na korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej, jeżeli pracownik realizuje je w dniach – udzielane jest nadal na pełne dni pracy wynikające z rozkładu czasu pracy. Już jednak przy wykorzystywaniu zwolnienia w godzinach należy dokonać przeliczenia w proporcji do wymiaru czasu pracy, przy czym w nowym wymiarze godzin uwzględnić należy wykorzystane już godziny zwolnienia przy dotychczasowym wymiarze etatu. Więcej na ten temat w Legal Alert.

27.09.2023

Rząd sięga do rezerwy celowej, by wypłacić dodatki dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach

Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory Rolnictwo

Narodowe Centrum Nauki dostanie pieniądze na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków w ramach utworzonego w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek MEiN w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2023 rok. Zmiany obejmą też przeznaczenie rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

26.09.2023

Retencja pracowników w fuzjach i alertach kluczowa dla transakcji

Prawo pracy Spółki

W trakcie fuzji i przejęć dochodzi do połączenia zespołów, procesów organizacyjnych, sposobów pracy, wizji i kultur firm będących w procesie integracji. Skuteczni inwestorzy są świadomi złożoności procesu integracji i już na etapie poszukiwania firm do przejęcia zwracają uwagę na kwestię zasobów ludzkich, w kontekście celów transakcji. Kluczowa jest również umiejętność zarządzania nimi podczas każdego etapu transakcji.

26.09.2023