Czy zasady pracy w święta religijne w dniach wolnych od pracy nie są dyskryminujące - interwencja RPO

Prawo pracy

Osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na swój wniosek dostać od pracodawcy wolne na ten dzień. Możliwości tej nie mają osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, gdy święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy. Przepisy mogą zatem nierówno traktować takie osoby pod względem gwarancji wolności wyznania - uważa RPO.

31.08.2023

Praca tymczasowa za granicą sposobem na podreperowanie domowego budżetu

Prawo pracy Rynek pracy

Polacy coraz bardziej są skłonni szukać sposobu na ratowanie swoich finansów, pracując za granicą. 55 proc. ankietowanych przez agencję zatrudnienia Trenkwalder, zadeklarowało chęć wyjazdu do pracy za granicą. W 2022 roku wzrost o ponad 12 tys. pracowników delegowanych za granicę przez agencje odnotowało MRiPS. To m.in. pokłosie wysokiej inflacji – twierdzą eksperci. Pracownik bez kwalifikacji może zarabiać na takiej delegacji nawet 10 000 zł netto miesięcznie.

31.08.2023

Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny

Prawo pracy HR

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, którzy w razie konieczności wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy, nie mają prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Wynikają one z przepisów kodeksu pracy i orzecznictwa.

31.08.2023

Test Talentów Gallupa, czyli jak związać ze sobą pracowników na dłużej

Prawo pracy HR Rynek pracy

Pracodawcy poszukujący na rynku najlepszych talentów coraz częściej sięgają po narzędzia, które już na etapie procesu rekrutacyjnego pozwolą uniknąć lub zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego. W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju testy osobowości. Są pomocne zwłaszcza w przypadku obsadzania ról kierowniczych, bazujących na pracy zespołowej lub kontakcie z klientem. Jednym z takich narzędzi jest Test Talentów Gallupa.

29.08.2023

RPO o programie aktywizacji osób bezrobotnych w Zabrzu - naruszono zasady równego traktowania

Rynek Prawo pracy

Przyjęte kryteria naboru do programu wyłączają z kręgu wnioskodawców mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat - twierdzi RPO. Dochodzi tym samym do zróżnicowania sytuacji określonych podmiotów prawa ze względu na płeć i wiek. Według PUP, kryteria wskazują jedynie na szczególną potrzebę objęcia wsparciem osób w wymienionych grupach i nie uniemożliwiają udziału w projekcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, które nie należą do tych grup.

29.08.2023

Wynagrodzenia w budżetówce mają rosnąć razem z pensją minimalną

Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy

W 2024 roku liczba osób pracujących za minimalne wynagrodzenie może nawet przekroczyć 4 miliony, a płaca minimalna może osiągnąć około 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wynika z wstępnych szacunków związkowców i pracodawców. Nie dziwi więc, że w budżetówce narasta wzburzenie. Zdaniem prawników konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac podobnego do minimalnej płacy. Proponują wprowadzenie waloryzacji.

29.08.2023

Dodatkowy urlop dla weterana

Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko

Weteranom działań poza granicami kraju oraz weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, pozostającym w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Dodatkowe, płatne 5 dni urlopu rocznie nie jest rozliczane według standardowych zasad dotyczących urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany nie przechodzi na rok kolejny, a w razie zmiany zatrudnienia nie jest ustalany proporcjonalnie i nie jest rozliczany ekwiwalentem pieniężnym. Piszemy o tym również w Legal Alert.

28.08.2023

Zatrudnienie byłego pracownika a limit umów na czas określony

Prawo pracy

Przepisy nie przewidują sytuacji, w których następuje „wyzerowanie” limitu umów na czas określony – skutkuje to tym, że wliczeniu do niego podlegają umowy o pracę na czas określony nawet po wieloletniej przerwie we współpracy. Tak jest w każdym przypadku umowy zawartej nie wcześniej niż 22 lutego 2016 r., która nie należy do katalogu umów nielimitowanych. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

25.08.2023

SN: Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Przepis dotyczący dyskryminacji ma zastosowanie także do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania z art. 11 (2) kodeksu pracy. Potwierdza to czwartkowa uchwała, którą podjęło trzech sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

25.08.2023

Polacy vs. AI – czy sztuczna inteligencja zagraża naszym zawodom

Rynek Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy

Co piąty polski pracownik (22,22 proc.) nie obawia się rozwoju technologii, uważając swoją branżę za odporną na zmiany w przyszłości. Prawie połowa (49,03 proc.) postrzega sektor IT za najbardziej odporny na wyzwania przyszłości – wynika z raportu ADP. Z drugiej strony, co ósmy Polak (12,27 proc.) w wieku 45-54 nie uważa, by jakikolwiek zawód był odporny na to, co przyniesie przyszłość.

24.08.2023

Sąd: Nie każde uchybienie daje podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego

Prawo pracy

Sam fakt ujawnienia w otwartej półce kilkunastu różnych dokument księgowych nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Szczególnie, że dostęp do niej mieli wszyscy pracownicy biura. Sąd wskazał, że drobne zaniechania lub uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych i związana z nimi utrata zaufania mogą stanowić jedynie podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem.

24.08.2023

Rząd nie jest w stanie uzgodnić ostatecznej wersji projektu ustawy o sygnalistach

Prawo pracy Prawo unijne

W łonie rządu nie ma jednomyślności co do ostatecznego kształtu projektu ustawy o sygnalistach – wynika z najnowszych dokumentów opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ministerstwa wciąż się spierają m.in. o uzależnienie ochrony sygnalisty od wydania mu odpowiedniego zaświadczenia, a MSWiA jest przeciwne objęciu ustawą służb mundurowych. Do dziś Stały Komitet Rady Ministrów nie potwierdził tekstu projektu ustawy.

22.08.2023

Z powodu upału firma może skrócić czas pracy pracowników

Prawo pracy BHP

Pracownik może wystąpić z wnioskiem o pracę zdalną z powodu wysokich temperatur, ale to nie wiąże pracodawcy. Oczywiście uzasadnienie w tym zakresie, w szczególności zawarte we wniosku o prace okazjonalną, może wpłynąć na pozytywną decyzję pracodawcy, ale nie wiąże go w jakikolwiek sposób – mówi prof. Małgorzata Kurzynoga. Także skrócenie czasu pracy nie jest obowiązkiem pracodawcy. Za zależy jedynie od jego dobrej woli.

22.08.2023

Co dalej z sygnalistami? Resort rodziny nabiera wody w usta

Prawo pracy Prawo unijne

Od czerwca MRiPS nie odpowiedziało na interpelacje poselskie w sprawie ustawy o sygnalistach i opóźnień we wdrożeniu prawa UE. Terminy na udzielenie odpowiedzi są przedłużane. Tymczasem 17 grudnia minie pięć lat, jakie Polska miała na wdrożenie dyrektywy i trzy lata, odkąd przepisy powinny już obowiązywać. Zdaniem prawników rząd powinien przyjąć projekt ustawy i w budżecie państwa na 2024 rok zagwarantować pieniądze na jej wprowadzenie.

22.08.2023

Jak Polacy odpoczywają w trakcie i po pracy. Badanie

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

27 proc. Polaków odczuwa potrzebę zrobienia sobie przerwy w pracy dłuższej niż dwa tygodnie, ale nie każdy może sobie na taki urlop pozwolić - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Pracownicy mają jednak swoje sposoby na relaks w trakcie i po pracy, które pozwalają im utrzymywać równowagę fizyczną i mentalną - od długich weekendów, przez medytację, po krótkie przerwy w trakcie dnia.

21.08.2023

Pracodawca może zakazać swojemu kierowcy innej pracy

Prawo pracy Transport

Najnowsze zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców, które weszły w życie w sobotę, 19 sierpnia 2023 r., wprowadziły możliwość ustalenia zakazu jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub realizowania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach umowy zawartej z innym podmiotem. Konstrukcja nowych przepisów wskazuje na to, że zakazem takim można objąć kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

21.08.2023

Firma może polecić pracę zdalną w upalne dni, ale musi się nad tym dwa razy zastanowić

Prawo pracy

Trwające upały sprawiają, że pracownicy zastanawiają się, czy nie lepiej im będzie pracować w domu niż w biurze, i to nawet klimatyzowanym. Pracodawcy analizują z kolei, czy upał, zwłaszcza prognozowany z wyprzedzeniem, jest siłą wyższą, która pozwala im na polecenie pracy zdalnej. Zdaniem prawników, o ile wysokie temperatury zasadniczo nie mogą być przyczyną wydania polecenia pracy zdalnej, o tyle w obecnym stanie prawnym pracodawca ma pewne możliwości wydania takiego polecenia w okresie letnim.

19.08.2023

Lewiatan postuluje: Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu. Od 2022 roku, razem z Polskim Ładem, wprowadzona została reforma składki zdrowotnej: zniknęło odliczenie od podatku 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki, a przedsiębiorcy zaczęli płacić składkę, której wysokość uzależniona została od formy opodatkowania.

18.08.2023

Nagroda pocieszenia dla pracodawców zatrudniających kierowców w transporcie międzynarodowym

Prawo pracy Prawo unijne

Kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe nie jest w podróży służbowej, a zatem nie ma prawa do diet i ryczałtu. Pomimo to, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może odliczyć koszty związane z zatrudnianiem kierowców od podstawy składek. Kluczowy mechanizm dotyczący możliwości odliczenia kosztów związanych z zatrudnianiem kierowców od podstawy składek wchodzi w życie już 19 sierpnia 2023 roku – pisze dr Michał Szypniewski.

18.08.2023

Polska nie ucieknie przed podwyższeniem wieku emerytalnego, czy to się politykom podoba, czy nie

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Albo społeczna zgoda na coraz niższą stopę zastąpienia, czyli relację przeciętnych emerytur do przeciętnych zarobków, albo utrzymanie jej na obecnym poziomie za cenę stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego lub podatków i składek – twierdzą zgodnie prawnicy. Innej alternatywy nie ma. Potwierdzają to zresztą coraz gorsze prognozy sytuacji demograficznej przygotowywane przez Ministerstwo Finansów na przestrzeni ostatnich 4 lat.

18.08.2023