Polska nie ucieknie przed podwyższeniem wieku emerytalnego, czy to się politykom podoba, czy nie

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Albo społeczna zgoda na coraz niższą stopę zastąpienia, czyli relację przeciętnych emerytur do przeciętnych zarobków, albo utrzymanie jej na obecnym poziomie za cenę stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego lub podatków i składek – twierdzą zgodnie prawnicy. Innej alternatywy nie ma. Potwierdzają to zresztą coraz gorsze prognozy sytuacji demograficznej przygotowywane przez Ministerstwo Finansów na przestrzeni ostatnich 4 lat.

18.08.2023

GUS: W trakcie 2022 r. liczba pracujących cudzoziemców wzrosła o 27,3 proc.

Rynek Prawo pracy

Na dzień 31 grudnia 2022 roku było w Polsce 1 004,4 tys. cudzoziemców wykonujących pracę. Ich udział w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,5 proc. Liczba cudzoziemców w tej grupie wzrosła o 27,3 proc. pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r. W tej liczbie 432,6 tys. stanowili cudzoziemcy wykonujący umowy cywilnoprawne – podał GUS.

17.08.2023

Wcześniejsza emerytura nauczycieli już od 2024 r. - ustawa opublikowana

Kadry w oświacie Prawo pracy

Już od przyszłego roku część nauczycieli będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, jednak - jak alarmują eksperci - może być to rozwiązanie niespecjalnie korzystne finansowo. Prezydent podpisał ustawę dodającą do Karty Nauczyciela stosowny przepis dotyczący tej materii - zmiany mają zapobiec redukcji etatów, którą ministerstwo prognozuje w najbliższych kilku latach.

17.08.2023

WSA: Pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Szkoła i uczeń Administracja publiczna Prawo pracy

Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.

17.08.2023

Praca w upały - pracodawca ma obowiązki

Prawo pracy BHP

Wysokie temperatury mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Jak poprawić ich komfort? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy? Odpowiadamy, bo to ważne. Za nierespektowanie przez pracodawcę obowiązków może zostać ukarane karą grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł.

16.08.2023

MRiPS: Wskaźnik zatrudnienia kobiet rośnie, luka płacowa spada, prawo prorównościowe jest wystarczające

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

W 2022 roku wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 15-64 lata wyniósł w Polsce 65,4 proc., a w latach 2015-2022 wzrósł o 8,8 pkt proc. Wraz ze wzrostem zatrudnienia, spadał poziom bezrobocia wśród kobiet - twierdzi MRiPS. I powołuje się na posiadane dane szacunkowe, z których wynika, że w końcu maja 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. bezrobotnych, z czego niemal 427,8 tys. kobiet.

15.08.2023

Wprowadzenie domniemania stosunku pracy może wywrócić nasz rynek

Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy

Rada UE i Parlament Europejski mają własne propozycje uregulowania domniemania istnienia stosunku pracy w przypadku cyfrowych platform pracy. W zależności od tego, która z propozycji zostanie przyjęta i stanie się prawem w Unii Europejskiej, pracodawcy zyskają większą lub mniejszą swobodę w kształtowaniu podstaw zatrudnienia. W efekcie, jak twierdzą prawnicy, skutki zmian dla naszego rynku pracy mogą nie ograniczać się tylko do pracowników platform cyfrowych.

14.08.2023

Data zawarcia umowy nie zawsze pokrywa się z dniem rozpoczęcia pracy

Prawo pracy HR

Umowa o pracę określa strony stosunku pracy, adres siedziby pracodawcy, a także jej rodzaj, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Przepisy wymagają, by w jej treści strony wyraźnie określiły dzień rozpoczęcia pracy. Zazwyczaj będzie się on pokrywał z dniem zawarcia umowy. Stosunek pracy nawiązuje się zaś w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.

12.08.2023

Prof. Męcina: Pracownicy budżetówki powinni zarabiać więcej

Prawo pracy

Lewiatan proponuje podwyższenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2024 roku o 20 proc., biorąc pod uwagę obserwowany od wielu lat spadek realnej wartości płac pracowników tej sfery, szczególnie dotkliwy w 2023 roku, w którym nie została uwzględniona wysoka inflacja – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana i przewodniczący zespołu RDS ds. budżetu i wynagrodzeń.

11.08.2023

Światowy Dzień Pracoholizmu - czy w Polsce obchodzimy go codziennie?

Rynek Prawo pracy

Aż co piąty polski pracownik (21,70 proc.) przyznaje, że pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo. Średnio przepracowujemy 4 godziny i 43 minuty bezpłatnych nadgodzin w ciągu tygodnia. Co więcej, w pracy nie możemy liczyć na wsparcie w kwestii zdrowia psychicznego od szefa (25,40 proc.) i współpracowników (19,98 proc.) - wynika z najnowszego raportu ADP.

11.08.2023

MRiPS: W latach 2015-2023 przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy ZUS w 2023 roku otrzymali podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Fundusz wynagrodzeń osobowych w br. zwiększył się o 88,7 proc. w stosunku do roku 2015, a łączny wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych w latach 2015-2023 to kwota 1 867,7 mln zł – podało MRiPS. Dzięki podwyżkom wynagrodzeń wprowadzonym w tych ostatnich latach, przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

11.08.2023

Opublikowano przepisy regulujące wymagania zawodowe w żegludze śródlądowej

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze

Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, potrzebne m.in. do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej - przewiduje nowelizacja dostosowująca polskie prawo m.in. do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.

11.08.2023

Zmiany w terminach wypłaty wynagrodzenia dla kierowców

Prawo pracy

Po wejściu w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, pracodawcy będą mogli wprowadzić dla niektórych kierowców późniejszy termin wypłaty części wynagrodzenia niż 10 dzień następnego miesiąca. Nowelizacja zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czyli 19 sierpnia. Piszemy o tym również w Legal Alert.

11.08.2023

Wypalenie zawodowe - częstsze w pracy fizycznej czy biurowej? Badanie

Prawo pracy

63 proc. pracujących Polaków deklaruje, że potrafi utrzymać balans między zaangażowaniem w pracę a życiem prywatnym i regeneracją. Nieco częściej o taką równowagę potrafią zadbać pracownicy biurowi, niż fizyczni. Jednocześnie ponad 1/3 ogółu badanych doświadczyła w życiu epizodu, który określiłaby jako wypalenie zawodowe - wynika z badania Pracuj.pl.

10.08.2023

Czy pracownik na urlopie bezpłatnym wpływa na wysokość odpisu na ZFŚS?

Prawo pracy

W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać nadal ze środków ZFŚS. Naliczany powinien być również za niego odpis podstawowy na fundusz. Fakt, że nastąpiło na czas tego urlopu zawieszenie realizacji zobowiązań wynikających ze stosunku pracy nie oznacza, iż dana osoba przestała być pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, a tym samym przepisów ustawy o ZFŚS. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

10.08.2023

Indeks Lewiatana. Układy zbiorowe pracy mało atrakcyjne dla firm

Prawo pracy

Tylko 35 proc. przedsiębiorców, którzy wiedzą czym są układy zbiorowe pracy, chciałoby wprowadzić je w swojej firmie, 60 proc. jest przeciwnego zdania, a 5 proc. nie wypowiedziało się w tej sprawie – wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Lewiatana przeprowadził CBM Indicator.

09.08.2023

Badanie: Aż 47 proc. ankietowanych Polaków boi się czegoś w pracy

Prawo pracy

Aż 47 proc. badanych Polaków zmaga się z lękami, które dotyczą ich życia zawodowego, a 58 proc. uważa, że problemy natury psychicznej wpływają na ich karierę – wynika z najnowszego badania InterviewMe. Najczęstsza fobia w pracy związana jest z przemawianiem publicznym, a najczęstszy odczuwany lęk w pracy to lęk przed wpadką, popełnieniem błędu.

08.08.2023

Tylko 4 na 10 pracowników LGBT+ w Polsce doświadczających zachowań dyskryminujących zgłosiło je pracodawcy

Prawo pracy

60 proc. badanych Polaków uważa, że ich firma nie podejmuje działań włączających mniejszości seksualne. Polscy respondenci, którzy nie zgłosili zachowań dyskryminujących, nie zrobili tego ze strachu przed pogorszeniem swojej sytuacji (47 proc.) oraz z powodu braku wiary w jakąkolwiek zmianę i zaprzestanie takich praktyk (40 proc.) – wynika z najnowszego raportu Deloitte.

07.08.2023

MRiPS prognozuje, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc.

Rynek Prawo pracy

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc. – tyle samo co przed miesiącem, a w zestawieniu z końcem lipca 2022 r. była niższa o 0,2 pkt proc. Z kolei Eurostat podał, że stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu br. wyniosła 2,7 proc. wobec średniej unijnej wynoszącej w czerwcu br. 5,9 proc.

07.08.2023

ZUS obniżył i cofnął w II kwartale br. świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa na kwotę 40,8 mln zł

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W II kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 105,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych – podał ZUS. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2023 r. osiągnęła 5 491,4 tys. zł.

07.08.2023