RPO skarży do TK ograniczenia wieku dla kandydatów na sędziów i prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich to niezgodne z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania i niedyskryminacji oraz równego dostępu do służby publicznej.

04.03.2022

SN: Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - podstawą suma z całego roku

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, jest suma tych świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

04.03.2022

Firma nie wie, że zatrudnia żołnierzy WOT. I nagle może zostać bez pracowników

Prawo pracy

Firmy muszą być gotowe na niespodziewane zmiany w funkcjonowaniu, spowodowane wojną w Ukrainie. Może się bowiem okazać, że w pracy nie pojawią się żołnierze WOT powołani do natychmiastowego stawiennictwa, i z pracodawcą skontaktują się tylko w sprawie urlopu bezpłatnego. Zdaniem prawników, dopiero wtedy pracodawca dowie się, że ma żołnierzy, bo wcześniej nie ma prawa o to pytać.

04.03.2022

Potrzeba sprawnej oceny kompetencji uchodźców z Ukrainy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców - podaje Straż Graniczna. Według różnych szacunków, docelowo może to być nawet 2-3 miliony ludzi. Zdaniem ekspertów rynku pracy, nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Umiejętne zarządzanie falą uchodźców z Ukrainy, pomoże uniknąć chaosu i zmniejszy koszty obsługi migrantów.

03.03.2022

Pracownik musi zdecydować o złożeniu oświadczenia w sprawie ulgi dla klasy średniej

PIT Prawo pracy Polski Ład

W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku, wielu pracowników stanęło przed dylematem, czy składać do pracodawcy formularz PIT-2 oraz oświadczenie o rezygnacji z „ulgi dla klasy średniej”. Uporządkujmy zatem stan wiedzy w tej sprawie, by ułatwić podjęcie najkorzystniejszej decyzji.

03.03.2022

Badanie: Polacy coraz częściej odczuwają symptomy depresji - gospodarka na tym traci

Prawo pracy HR Opieka zdrowotna

Ponad sześć na dziesięć osób ma minimum jeden z wymienionych w ankiecie objawów depresji - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl. Według ekspertów, jest to ukrytym źródłem niskiej produktywności i częstej nieobecności pracowników, generującym straty pracodawców i całej gospodarki.

02.03.2022

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę nie zawsze oznacza wypłatę wynagrodzenia minimalnego

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy nie wiedzą, czy cudzoziemcowi, który uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, muszą wypłacać co najmniej wynagrodzenie minimalne także wtedy, gdy taki pracownik czy zleceniobiorca choruje albo jest na urlopie bezpłatnym. Wątpliwości budzą nowe przepisy, które – co potwierdzają prawnicy – zostały nieszczęśliwie sformułowane.

02.03.2022

TSUE: Wyłączenie pracowników domowych z ochrony przed bezrobociem to brak ochrony socjalnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Ustawodawstwo wykluczające pracowników domowych z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy ta kategoria pracowników składa się prawie wyłącznie z kobiet, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że to wykluczenie stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na płeć w dostępie do zabezpieczenia społecznego.

02.03.2022

Ukraińscy pracownicy wyjeżdżają walczyć lub po rodziny - wiele firm już ma kłopoty

Prawo pracy Ukraina

Pracodawcy z branż, w których większość zatrudnianych cudzoziemców stanowili mężczyźni z Ukrainy, mogą stanąć przed widmem upadłości, a w najlepszym razie - mieć przejściowe problemy. Ich pracownicy albo już porzucili pracę, bo wrócili do ojczyzny walczyć, lub wyjeżdżają, by do Polski sprowadzić rodziny. Firmy są gotowe im w tym pomagać, by zatrzymać załogę w Polsce.

28.02.2022

Krótszy tydzień pracy? Nie w Polsce

Prawo pracy Prawo unijne

Islandia wprowadziła na próbę czterodniowy tydzień pracy. Zachęty do skrócenia czasu pracy pracowników pojawiły się także w Japonii, a obecnie rozwiązania tego typu wdrażane są w Hiszpanii i Nowej Zelandii. Polska nie pracuje nad rozwiązaniami, które miałyby skrócić obecny, 40-godzinny tydzień pracy. Choć badania potwierdzają, że w pandemii Polacy pracują krócej, ale efektywniej.

26.02.2022

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy. Instrukcja krok po kroku

Prawo pracy Ukraina

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. To na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwych podmiotów z dokumentami, które umożliwią legalne zatrudnienie obywatela spoza Unii Europejskiej.

25.02.2022

Legalizacja pobytu cudzoziemców – procedura zatrudniania do uproszczenia

Rynek Prawo pracy Ukraina

Od 29 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Mimo to prawnicy twierdzą, że procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć, szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie.

25.02.2022

Pomoc prawna dla Ukrainy

Prawo cywilne Pacjent Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

W czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dziękuje Polsce za wsparcie. Pomoc ma różny wymiar, od pomocy wojskowej,...

24.02.2022

Związki zawodowe nie chcą pracy zdalnej, bo boją się o swoją przyszłość

Prawo pracy

Praca zdalna, zwłaszcza całkowita, jest realnym zagrożeniem dla istnienia i funkcjonowania związków zawodowych. Bez dostępu do adresów mailowych i telefonów pracowników wykonujących pracę poza zakładem pracy, związkowcy będą mieli ograniczone możliwości prowadzenia agitacji i pozyskiwania nowych członków. Zdaniem prawników, w skrajnych przypadkach może to doprowadzić do likwidacji zakładowych organizacji związkowych.

24.02.2022

Lewiatan: Niskie bezrobocie w styczniu, ale wkrótce wzrośnie

Rynek Prawo pracy

Bezrobocie w styczniu br. wyniosło 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 pkt. proc. Jednak nadchodzące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, stymulowane podwyżką stóp procentowych, może przynieść w kolejnych miesiącach wyższe bezrobocie. Oczekujemy, że w lutym wyniesie ono 5,8 proc., choć kolejne miesiące to nadal dość duża niepewność i zmienność – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

23.02.2022

GUS: Osoby bezrobotne stanowiły w IV kw. 2021 r. 2,9 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat

Rynek Prawo pracy

W IV kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,0 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem ub.r. o 0,2 p.proc. – podał w środę GUS. Osoby pracujące stanowiły w IV kw. 2021 r. 56,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat. , a osoby bierne zawodowo - 42 proc. - o 0,2 p.proc. więcej niż w III kw.

23.02.2022

Badanie: Ponad 60 proc. Polaków deklaruje objawy depresji - to zwłaszcza młodzi

Prawo pracy HR

Ponad 60 proc. badanych Polaków wykazuje objawy depresji. Jednak osoby po 56 roku życia mają w sobie więcej energii życiowej, niż dwudziestolatki. Uczucie zmęczenia i braku energii najczęściej dotyka osoby zarabiające poniżej 1 tys. zł (47 proc.) i z miejscowości liczących od 5 tys. do 19 tys. mieszkańców (49 proc). Wśród Polaków zarabiających powyżej 9 tys. zł 35 proc. wskazuje na ten objaw. - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego dla platformy ePsycholodzy.pl.

23.02.2022

Sąd: Anglista pasywny i źle oceniany przez uczniów nie wróci do szkoły

Kadry w oświacie Prawo pracy

Aktywność nauczyciela angielskiego w zespole szkół rozkwitła dopiero w ostatnich miesiącach jego stażu. Naprędce postanowił zorganizować dwa konkursy języka angielskiego i dwie wycieczki licząc, że zrekompensuje to ponad dwa lata bezczynności. Na wycieczkę przyszedł tylko jeden uczeń. Nauczyciel dopuścił się jednak wielu nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć, więc sąd uznał powództwo o przywrócenie do pracy za niezasadne.

23.02.2022

Firma stwierdzi wypadek przy pracy zdalnej, ale ZUS może nie wypłacić świadczenia

Prawo pracy BHP

Przepisy dotyczące wypadku przy pracy mają być stosowane odpowiednio także do pracy zdalnej - zakłada najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Pracodawcy zachodzą jednak w głowę, co będzie to oznaczało w praktyce. Zdaniem prawników, pracodawca będzie stwierdzał wypadek przy pracy, ale to ZUS będzie rozstrzygał, czy pracownikowi należy się świadczenie wypadkowe. Zakwestionować więc może związek wypadku z pracą.

23.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski