Aplikacja ułatwi typowanie pracowników oszukujących na L4

Prawo pracy HR

Polska firma doradcza Conperio stworzyła aplikację do typowania pracowników oszukujących na L4. Jest to pierwsze tego typu narzędzie na rynku. „Pulpit Absencji” ma pomóc w skutecznym zarządzaniu absencją chorobową w firmach i wyłapywaniu „czarnych owiec”, wykorzystujących chorobowe niezgodnie z przeznaczeniem. Nowa aplikacja ma wspierać pracę działów HR.

18.02.2022

Pracodawcy dostaną prawo do kontroli trzeźwości, ale po uzgodnieniu ze związkami

Prawo pracy BHP

Resort rodziny i polityki społecznej chce, by grupy pracowników, których trzeźwość będzie kontrolowana przez pracodawcę i którzy będą badani na obecność narkotyków, były ustalane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Zdaniem prawników, związki powinny pełnić rolę wyłącznie konsultacyjną, bo to nie one odpowiadają za zdrowie i życie pracowników i współpracowników.

18.02.2022

Ryczałt za pracę zdalną potrzebny, ale może zachęcać do nadużyć

Domowe finanse Prawo pracy

Koszty pracy zdalnej, jakie miałby ponosić pracodawca, zwłaszcza energii i internetu, wciąż budzą kontrowersje. Najnowszy projekt nie usuwa wątpliwości, bo niewiele różni się w tej kwestii od wcześniejszych ministerialnych propozycji. A brak szczegółów co do sposobu ustalania ryczałtu dla pracowników może sprawić, że ZUS i fiskus mogą chcieć to weryfikować.

17.02.2022

Projekt: Umowa na okres próbny dłuższa o urlop i usprawiedliwione nieobecności pracownika

Prawo pracy Prawo unijne

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, pracodawcy będą mogli – tak jak obecnie - zawierać, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Strony będą jednak mogły uzgodnić w umowie o pracę jej przedłużenie o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

16.02.2022

Dzięki unijnym przepisom do kodeksu pracy trafią nowe uprawnienia dla rodziców

Prawo pracy Prawo unijne

Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w łącznym wymiarze dla obojga rodziców do 41 tygodni, urlopu opiekuńczego - do 5 dni w roku kalendarzowym - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej np. krewnym oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.

16.02.2022

Sąd: Niezdolność do pracy zaraz po podpisaniu umowy świadczy o pozorności

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS stwierdził, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ponieważ został zatrudniony tylko po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Sąd zgodził się z tym, ponieważ nie wykazano, że zatrudnienie nowej osoby było uzasadnione. Nie było też dowodów, że pracownik wykonywał pracę i wypłacano mu wynagrodzenie.

16.02.2022

Będzie praca zdalna całościowa, częściowa i okazjonalna

Prawo pracy

Praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, to najnowsza propozycja uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Resort rodziny i polityki społecznej przekazał ją właśnie do rozpatrzenia przez rządową Komisję Prawniczą.

15.02.2022

Lewiatan: Pracodawcy dają podwyżki, aby utrzymać pracowników

Domowe finanse Prawo pracy

Podwyżki w 2021 roku nie zahamowały malejącej satysfakcji Polaków z aktualnego wynagrodzenia, a presja płacowa utrzyma się. Ponad połowa pracowników nie otrzymała podwyżek w zeszłym roku, a jedna czwarta jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń. Jednocześnie połowa ankietowanych spodziewa się podwyżek w tym roku.

15.02.2022

Nowy raport WEI: Skończmy z mitem ukraińskiej sprzątaczki

Rynek Prawo pracy

Obraz imigranta, funkcjonujący w świadomości społeczeństwa, wpływa – pozytywnie, jeśli jest prawdziwy i negatywnie, jeśli jest oparty na stereotypach – na proces asymilacji kolejnych rzesz przybyszów. Dlatego też należy dbać o to, by był jak najbliższy prawdy. Wiarygodny portret imigrantów pracujących w Polsce to także podstawa optymalnej polityki imigracyjnej – wynika z raportu „Portret imigranta w Polsce”.

15.02.2022

Badanie. Rok 2022 w IT i technologiach: Pracownicy chcą tworzyć technologiczną wizję przyszłości

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Mimo rosnącej presji na wzrost zarobków, to nie one są jedynym czynnikiem utrzymania pracowników polskiej branży technologii i IT. Równie ważny jest wpływ na rozwój organizacji i możliwość tworzenia rozwiązań, które kreują przyszłość sektora nowych technologii. Pracodawcy w Polsce muszą więc mieć dobrą ofertę wartości sprofilowaną pod najbardziej wymagających i najbardziej rotujących grup pracowników.

15.02.2022

Dr hab. Książek: IKEA mogła zwolnić pracownika za groźby wobec osób LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Szefowa HR w sieci handlowej IKEA została uwolniona przez sąd od zarzutu naruszenia praw i dyskryminacji wyznaniowej pracownika, którego zwolniła za komentarze o społeczności LGBT. To słuszny wyrok, ale w jego kontekście warto zwrócić uwagę na zaangażowanie prokuratury w sprawę, które było w tym przypadku zupełnie niepotrzebne, a zarzuty karne bezzasadne.

15.02.2022

Nie trzeba będzie rezygnować z pracy, by sprawdzić prawo do emerytury pomostowej

Emerytury i renty Prawo pracy

Pracownicy ubiegający się o emeryturę pomostową nie będą już musieli rozwiązywać umowy o pracę, by ZUS wydał decyzję o ich prawie do tego świadczenia i jego wysokości. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

14.02.2022

PIP: Zakaz handlu w niedziele - pierwsze kontrole

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

W niedzielę, 13 lutego 2022 r., inspektorzy pracy przeprowadzili czynności sprawdzające wobec sklepów, w których zgodnie z pozyskanymi informacjami, miał w tym dniu być prowadzony handel. Sprawdzili 257 placówek handlowych, wśród których 40 należało do sieci Intermarche, stwierdzając, że 95 było zamkniętych (w tym 31 działających jako Intermarche) - podał w poniedziałek GIP.

14.02.2022

Przeciwdziałanie stresowi w pracy elementem BHP

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Stres postrzegany jest jako nieodłączna część życia. Powszechnie wiadomo jednak, że jego nadmiar powoduje negatywne skutki tak w życiu zawodowym, jak i w prywatnym. Często to właśnie życie zawodowe jest źródłem stresu - pojawia się zatem pytanie o rolę i zadania pracodawców w tym zakresie.

14.02.2022

W IKEA nie było dyskryminacji religijnej przy zwolnieniu za wpis o społeczności LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Kierowniczka z sieci IKEA została uniewinniona od zarzutu dyskryminacji wyznaniowej, której miała się dopuścić, zwalniając pracownika. Powodem były jego komentarze, w których wspomagając się cytatami z Biblii, zaatakował społeczność LGBT. Prokuratura już zapowiedziała wniesienie apelacji. Obrońca ocenia, że zaangażowanie organów ścigania w tę sprawę wydaje się nadmierne.

14.02.2022

PIP w niedzielę kontroluje przestrzeganie zakazu handlu

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

W niedzielę 13 lutego Państwowa Inspekcja Pracy pilotażowo kontroluje otwarte placówki handlowe, w których zachodzi podejrzenie łamania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Jak twierdzi Główny Inspektorat Pracy, decyzja została podjęta po doniesieniach medialnych oraz głosach partnerów społecznych.

13.02.2022

TSUE: Przeniesienie niepełnosprawnego pracownika na inne stanowisko możliwe

Prawo pracy Prawo unijne

Niepełnosprawnemu pracownikowi, w tym pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny, uznanemu za niezdolnego do wykonywania najważniejszych czynności na zajmowanym przez siebie stanowisku, przysługuje możliwość przeniesienia na inne stanowisko, w odniesieniu do którego wykazuje on wymagane kompetencje, zdolności i dyspozycyjność – uznał TSUE.

10.02.2022

Wkrótce zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy

Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich - to zmiany, jakie przewiduje nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w najbliższy wtorek, 15 lutego 2022 roku - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

10.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski