2024 rok: W PPK większy limit wynagrodzenia uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Dla uczestnika PPK zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego oznacza, że zmienia się kwota, jaka musi trafić na jego rachunek PPK, aby nabył prawo do dopłaty rocznej za rok, w którym wynagrodzenie to obowiązuje. Pracownik korzystający z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK powinien sprawdzić, ile - po tej podwyżce - może miesięcznie zarobić, aby nadal korzystać z tego obniżenia.

29.12.2023

Prof. Męcina: Nie bezrobocie, a brak pracowników będzie największym problemem w 2024 r.

Prawo pracy Rynek pracy

Polska weszła w fazę rozwoju, w której nie bezrobocie, ale brak pracowników staje się strategicznym problemem gospodarki. Ograniczona podaż pracy jest wyzwaniem zarówno dla polityki rodzinnej i demograficznej, jak też bieżącym, związanym z migracjami zarobkowymi do Polski, polityką zatrudnienia i rynku pracy. Płace w 2024 roku będą rosły szybko - uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

28.12.2023

RPO pisze w sprawie wliczania do stażu pracy m.in. działalności gospodarczej

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy

Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, by dowiedzieć się, czy resort podejmie działania, aby do pracowniczego stażu pracy wliczane były okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz okresy pracy wykonywanej w formach pozapracowniczych. Rzecznik zabiega o to od kilku lat.

28.12.2023

Praca w niedziele i święta dopuszczalna, ale z ograniczeniami

Prawo pracy

Ograniczenie pracy w handlu w niedziele i święta – z wieloma zresztą wyjątkami, które w tym zakazie tworzą w praktyce znaczne wyłomy – jest powszechnie znane. Jest to także znacznie ograniczone u innych pracodawców. W te dni – a dokładniej w przedziałach czasowych, w których praca kwalifikowana jest jako praca w niedziele i święto – dopuszczalne jest wykonywanie jedynie prac wymienionych w katalogu zawartym w Kodeksie pracy.

25.12.2023

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy

Prawo pracy HR

Pracownikowi przysługuje 20 albo 26 dni corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlopu nie można się zrzec i co do zasady powinien on zostać wykorzystany w naturze. Wymiar wypoczynku zależy od stażu pracy, do którego wlicza się też okresy nauki oraz okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

23.12.2023

Wyjazd na Święta na L4 może skończyć się zwolnieniem z pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wyjazdy na wakacje za granicę, prace remontowe czy dodatkowa praca zawodowa – to tylko niektóre z aktywności osób przyłapanych przez ZUS na niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego. Zbliżające się Boże Narodzenie to dla wielu Polaków aktywnych zawodowo okazja na dodatkowy odpoczynek. Trzeba jednak uważać, bo gdy zdecydujemy się na taki wyjazd, będąc na L4, to po powrocie może czekać na nas zwolnienie z pracy.

23.12.2023

Konfederacja Lewiatan: Bezrobocie zatrzymało się

Prawo pracy Rynek pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 roku utrzymała się na poziomie 5 proc. i pozostaje bez zmian od lipca tego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 773,4 tys. bezrobotnych, czyli o 3,4 tys. więcej m/m, ale o 26,8 tys. mniej niż rok wcześniej.

22.12.2023

Stawka minimalna przy zleceniach na przełomie roku

Prawo pracy

W przypadku realizowania zleceń na przełomie roku kalendarzowego, dla ustalenia stawki minimalnej istotny jest czas wykonywania usług, przypadający na pierwszy i drugi rok. Sprawa jest raczej prosta wówczas, gdy rozliczamy się stawką godzinową, chociaż w tych przypadkach należy także często pamiętać o zastosowaniu w umowie dwóch stawek. Może być to jednak nieco trudniejsze, gdy wynagrodzenie zostało określone jako kwota za zrealizowanie usługi.

22.12.2023

FPP apeluje o rozwagę i dialog nad projektowaną dyrektywą o pracy platformowej

Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne

Pośpiech i polityczne aspiracje nie powinny mieć decydującego wpływu na kształt przyszłej dyrektywy. A różnorodność rynków pracy i ustawodawstw poszczególnych państw UE powinna skłaniać do większej refleksji nad wprowadzaniem regulacji, mających tak daleko idące konsekwencje, jak będzie miało to miejsce w przypadku pracy platformowej.

21.12.2023

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Domowe finanse Prawo pracy

Z początkiem 2024 roku zacznie obowiązywać nie tylko wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego (bardzo duży wzrost w ujęciu kwotowym i procentowym), ale również kolejne wyłączenie składnika wynagrodzenia spod „zaliczalności” do wynagrodzenia minimalnego. U części pracodawców skutkować to będzie bardzo wyraźnym wzrostem pensji zasadniczych pracowników.

21.12.2023

Reforma KAS to dziś braki kadrowe i braki wykwalifikowanych ludzi

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Kontrole celno-skarbowe wynoszące średnio 400 dni, długotrwałość prowadzonych postępowań podatkowych w pierwszej instancji w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych, z których prawie połowa trwała ponad 6 miesięcy - to tylko niektóre wyniki kontroli NIK w organach Krajowej Administracji Skarbowej, do których dotarł serwis Prawo.pl. Powodem są braki kadrowe i brak wykwalifikowanych służb. Zdaniem prawników, to zawoalowane potwierdzenie klęski reformy administracji skarbowej przeprowadzonej przez PiS w 2017 roku.

20.12.2023

DLA Piper: Zmiany przepisów mogą znacznie zwiększyć ceny usług świadczonych przez aplikacje

Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne

Parlament Europejski i Rada UE w ubiegłym tygodniu uzgodniły treść dyrektywy w sprawie pracy za pośrednictwem platform internetowych. Regulacja obejmie popularne w Polsce platformy cyfrowe takie jak Pyszne.pl. Glovo, Wolt, Uber, Bolt, jush! i Lisek. Zdaniem prawników kancelarii prawnej DLA Piper, planowana zmiana przepisów dla platform cyfrowych działających w branży dostawczej i przewozowej może w skrajnym wariancie drastycznie zwiększyć koszty pracy, a w efekcie spowodować wzrost cen usług.

19.12.2023

Bilans roku - dlaczego pracownicy myślą o zmianie pracy

Prawo pracy Rynek pracy

Koniec roku to naturalny czas podsumowań i planowania przyszłości. Również tej zawodowej. Polscy pracownicy, jak wynika z badań, są bardzo otwarci na zmianę – blisko 2/3 z nich bierze pod uwagę nawet radykalne kroki dotyczące ich sfery zawodowej i wykonywanych zadań. Pytanie, czy są w stanie wywołać trzęsienie ziemi na rynku pracy.

19.12.2023

Świąteczne BHP: Ostrożnie z choinkami i lampkami w miejscu pracy

Administracja publiczna Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Już od wielu lat możemy obserwować kreatywne podejście do przedświątecznego dekorowania nie tylko domów, ale w zasadzie każdej przestrzeni wokół nas. Miasta prześcigają się w pomysłach na rozświetlenie ulic, a centra handlowe w rywalizacji na najbardziej oryginalne dekoracje. Nie dziwi więc fakt, że również firmy przystrajają biura, przestrzenie produkcyjne czy magazynowe. Poza samym wyborem dekoracji, należy również zastanowić się nad jej bezpieczeństwem.

18.12.2023

Coraz wyższa płaca minimalna wpędza firmy i pracowników w szarą strefę

Prawo pracy Rynek pracy

Polski Ład miał ograniczyć pracę na czarno oraz wypłacanie wynagrodzeń „pod stołem” - nic się jednak nie zmieniło. Zdaniem prawników to efekt ustalanej ustawowo i stale podwyższanej płacy minimalnej, która wywołuje presję płacową i zmusza pracodawców do podnoszenia pensji wszystkim pracownikom. Dopiero po 2024 r. dowiemy się, jakie będą tego efekty - ile osób będzie pracowało na część etatu albo założy własną firmę.

18.12.2023

Nie tylko pracownicy mogą korzystać z funduszu socjalnego

Prawo pracy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest instrumentem służącym do zaspokajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych. Uprawnionymi do korzystania z funduszu są nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale też emeryci i renciści oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

16.12.2023

Pokolenie Z mniej skłonne do pobierania L4

Prawo pracy Rynek pracy

Popularne „Zetki” stanowią dziś bardzo ważną grupę na rynku pracy. Do tej generacji wliczają się bowiem dwudziestokilkulatkowie, którzy albo są na końcu swojej ścieżki edukacji, albo właśnie ukończyli studia. Z obserwacji ekspertów rynku pracy wynika, że osoby, które dopiero wchodzą na rynek lub pracują krótko, mają dużo mniejszą skłonność do wykorzystywania zwolnień lekarskich niezgodnie z ich przeznaczeniem.

16.12.2023

Tylko do końca grudnia można zgłaszać najgorsze przepisy prawa pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne HR Poprawmy prawo

Już czwarty rok z rzędu organizujemy akcję Poprawmy prawo, zbierając od naszych Czytelników zgłoszenia dotyczące przepisów złych, wymagających poprawy. Rok 2023 obfitował w znaczące i liczne zmiany kodeksu pracy, po części wynikające z konieczności wprowadzenia na stałe pracy zdalnej i postulowanej przez pracodawców od lat kontroli trzeźwości pracowników, a po części wymuszone koniecznością dostosowania naszego prawa do przepisów UE. Za najlepsze zgłoszenia czeka roczny dostęp do LEX-a.

15.12.2023

Pracodawca może pozbawić wynagrodzenia za wadliwą pracę

Prawo pracy HR

Przepisy prawa pracy dopuszczają odmowę zapłaty lub zmniejszenie wynagrodzenia za wadliwe wykonanie produktu lub usługi. Konieczną przesłanką jest jednak wykazanie przez pracodawcę winy konkretnego pracownika. Jeżeli wadliwość została usunięta, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi.

14.12.2023

Ustawa o sygnalistach powinna być już wdrażana, a wciąż nie przeszła procedur

Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Kolejne przepisy unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów powinny funkcjonować od 17 grudnia br., tymczasem polska ustawa w tym zakresie nie jest nawet na etapie pierwszego czytania w Sejmie. Jak zgodnie wskazują prawnicy, pogłębia to niepewność przedsiębiorców i chaos w firmach – tym bardziej, że sądy zaczynają już odnosić się w wyrokach bezpośrednio do przepisów dyrektywy. Rośnie też obawa, że nawet po przyjęciu ustawy regulacje będą wdrażane „na kolanie”, bo zabraknie na to czasu.

12.12.2023