Praktyczne aspekty procesowania zgłoszeń sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Whistleblowing nie jest ideą nową. Nie dziwi więc, że w wielu krajach stał się już elementem kultury biznesowej i stałym komponentem systemów compliance. Motorem napędowym zmian i popularyzacji systemów informowania o naruszeniach są przede wszystkim uregulowania prawne. Istotną rolę odgrywają także dobre praktyki rynkowe i rosnąca świadomość firm, dotycząca zalet płynących z wdrożenia takich systemów – piszą Iwona Sprycha i Natalia Piotrowicz-Wietz z firmy KPMG w Polsce.

01.12.2023

Nowela ustawy o emeryturach pomostowych do poprawy?

Emerytury i renty Prawo pracy

Mimo uchylenia z dniem 1 stycznia 2024 roku wygasającego charakteru emerytur pomostowych, są osoby, które mimo posiadania ponad 20-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą z dobrodziejstwa tej ustawy nie skorzystać, bo nie spełniają wymogu zatrudnienia w takich warunkach po dniu 31 grudnia 2008 r. MRiPS uspokaja, że warunek ten nie ma charakteru absolutnego, bo w noweli jest przepis szczególny. Nie wiadomo jednak, jak do sprawy podejdzie ZUS.

30.11.2023

Badanie: Ponad połowa Polaków uważa, że 2024 rok będzie lepszy dla pracowników niż 2023 r.

Prawo pracy Rynek pracy

Choć większość z nas uważa, że nadchodzący rok będzie ogólnie lepszy dla pracowników i firm, to jednocześnie 46 proc. ankietowanych Polaków spodziewa się, że szukanie pracy będzie trudniejsze niż teraz. Na dodatek prawie 2/3 uważa, że w Polsce wzrośnie liczba osób, które żyją z zasiłków zamiast pracować, a 70 proc. twierdzi, że wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej spowodują zamknięcie wielu firm w kraju.

29.11.2023

Kandydaci zdolni, ale mało skuteczni. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy

Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i rozwoju, sprawne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie wiedzy to zdaniem przebadanych przez Pracuj.pl osób ich największe zalety na rynku pracy. Co ciekawe, respondenci mieli większą skłonność do wskazywania swoich zalet niż wad w kontekście rynku pracy. Mimo to wielu z nich ma trudności w negocjowaniu lepszych warunków zatrudnienia czy wyższego wynagrodzenia.

29.11.2023

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne. Taka regulacja nie jest dyskryminująca, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne – uznał we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.

28.11.2023

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP

Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy szkoły, emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

28.11.2023

Zatrudnienie młodocianego nie tylko w celu przygotowania zawodowego

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Celem jego zatrudnienia może być przygotowanie zawodowe albo wykonywanie lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Ponadto wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.

27.11.2023

Którym ministrom wynagrodzenia, a komu odprawy

Finanse publiczne Prawo pracy

Odchodzący ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego w przeważającej większości zachowają prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres maksymalnie trzech miesięcy po odwołaniu ze stanowiska, o ile nie podejmą nowej pracy. Przepisy stanowią pułapkę dla tych, którzy chcieliby wejść do nowego rządu, a że arytmetyka sejmowa wskazuje, że będzie to rząd na dwa tygodnie, to wielu obecnych ministrów nie będzie pewnie chciało poświęcać trzymiesięcznego wynagrodzenia na rzecz jednej pensji i rychłej utraty stanowiska. W nowej roli możemy za to zobaczyć dyrektorów generalnych ministerstw, którzy na wejściu do nowego rządu mogą tylko zyskać.

27.11.2023

Szef złapał pracownika na L4, gdy ten jeździł wózkiem widłowym w markecie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Najnowsze dane firmy Conperio pokazują, że średnio prawie 36 proc. z 40 tysięcy kontrolowanych zwolnień lekarskich rocznie, jest wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetek ten w rzeczywistości może być jednak znacznie wyższy, ponieważ spora część przedsiębiorców nie reaguje na nadużycia wśród swoich pracowników. Zdaniem ekspertów, to duży błąd.

25.11.2023

Nowa kategoria pracowników szczególnie chronionych

Prawo pracy

Implementacja dyrektywy UE 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance) doprowadziła do pojawienia się w polskich przepisach nowych rozwiązań. Ich celem było rozszerzenie uprawnień pracowników, którzy sprawują opiekę nad członkami swojej rodziny, osobami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym czy tymi, którzy potrzebują wolnego z powodu siły wyższej – pisze adwokat Mirosława Żytkowska.

24.11.2023

KE rozpoczyna kampanię mającą na celu zwalczanie stereotypów dotyczących płci

Prawo pracy Rynek pracy

Komisja Europejska rozpoczęła w Polsce kampanię #EndGenderStereotypes w mediach społecznościowych. Jej celem jest zakwestionowanie utrzymujących się stereotypów dotyczących płci, które mają wpływ na budowanie nierówności społecznych. Działania kampanii prowadzone będą w krajach Unii Europejskiej od 23 listopada 2023 roku.

23.11.2023

Sąd: Niekonstytucyjna lustracja w służbie cywilnej

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Pracodawca stwierdził, że stosunek pracy pracownicy korpusu służby cywilnej wygasł z uwagi na złożenie oświadczenia lustracyjnego, w którym potwierdziła pracę w organach bezpieczeństwa państwa. Sąd uznał jednak, że podstawa prawna tego działania w sposób oczywisty naruszała normy konstytucyjne. Podkreślono, że nie każde nawiązanie stosunku prawnego w ramach służby państwowej, wiąże się z zaangażowaniem w realizowanie zadań i funkcji charakterystycznych dla ustroju państwa totalitarnego.

23.11.2023

Będą wielkie porządki - karuzela stanowisk i wietrzenie urzędów?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Wybory

Nie ma jednej ścieżki i podstawy prawnej rozwiązywania stosunków pracy. Niemniej jednak przyszłemu rządowi najprościej będzie odwołać wszystkich tych, którzy za czasów PiS zostali powołani lub pełnili obowiązki na stanowiskach kierowniczych. Zdaniem prawników, osobnym problemem jest to, że te same zasady co w Służbie Cywilnej, powinny obowiązywać przy zatrudnianiu pracowników samorządowych - tam jednak nie ma zapewnionej neutralności politycznej.

22.11.2023

Pensje pielęgniarek - projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie

Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano obywatelską inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Przygotował ją Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP). Związkowcy podkreślają, że to odpowiedź na chaos panujący po 1 lipca 2022 r., gdy weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy o pensjach minimalnych.

21.11.2023

Podwyżka, elastyczny czas pracy i możliwości rozwoju - ważne w walce o finansistów

Prawo pracy Finanse Rynek pracy

W 2023 roku firmy intensywnie poszukiwały pracowników w obszarze finansów. Specjaliści oczekiwali podwyżki na poziomie co najmniej 20 proc., a pracodawcy musieli spełnić zarówno oczekiwania finansowe, jak i pozafinansowe, istotne dla kandydatów. Wśród nich były większe możliwości rozwoju, podniesienie poziomu samodzielności lub zapewnienie większego wpływu na decyzje biznesowe czy maksymalnie dużego komfortu i elastyczności, np. otwartości na pracę hybrydową.

21.11.2023

Wolne dni górnika - honorowego krwiodawcy do odpracowania

Emerytury i renty Prawo pracy Poprawmy prawo Wojsko

Dni ćwiczeń wojskowych, dwa dni wolne dla honorowych dawców krwi, a nawet przewidziane w kodeksie pracy zwolnienie od pracy z tytułu siły wyższej i pięć dni na opiekę nad członkiem rodziny - nie są zaliczane górnikom do okresu pracy górniczej. W efekcie każdy, kto chce przejść na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią, bez względu na wiek, musi te dni odpracować. Zdaniem prawników, to luka w przepisach. Związkowcy twierdzą, że wszyscy decydenci wiedzą o problemie, ale stosownych zmian w prawie nadal brak.

21.11.2023

TSUE: Zmiana notariusza prowadzącego hiszpańską kancelarię notarialną może stanowić przejęcie przedsiębiorstwa

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Zmianę notariusza prowadzącego kancelarię należy potraktować jak zmianę właściciela przedsiębiorstwa, w której to sytuacji dyrektywa zapewnia ochronę pracowników poprzez zachowanie ich praw, pomimo tego m.in., że hiszpańscy notariusze obejmują stanowisko w kancelarii z uwagi na ich powołanie na to stanowisko przez państwo – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.11.2023

Rehabilitacja kompleksowa to zmiana kwalifikacji, ale też szansa na zmianę życia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Model kompleksowej rehabilitacji, który umożliwia osobom z niepełnosprawnością podjęcie lub powrót do pracy, pilotażowo wdrażany od 2018 r., przyniósł oczekiwany efekt, czyli stabilne zatrudnienie. Po dwóch latach od zakończenia uczestnictwa w programie pracę miało 30 proc. więcej osób niż po trzech miesiącach od jego ukończenia. Po zakończonym pilotażu PFRON ma zabezpieczone środki jeszcze na rok działania programu. W tym czasie liczy na to, że uda się na stałe realizować go na podstawie odpowiednich zapisów ustawowych.

20.11.2023

SN: Sytuacja finansowa spółki potwierdzała pozorność zatrudnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Prezes zarządu został pracownikiem spółki dopiero, gdy zaistniała konieczność skorzystania przez niego ze zwolnienia lekarskiego. Pozorność zawartej umowy o pracę została potwierdzona przez słabą sytuację finansową spółki oraz okoliczność, że nie zatrudniono nikogo, kto zastąpiłby pracownika w okresach jego wielomiesięcznych nieobecności. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

20.11.2023

Podmiot wezwany przez PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK ma na to 30 dni

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy PPK

Polski Fundusz Rozwoju ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty obowiązane do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych uruchomiły ten program. W 2023 roku wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK są wysyłane za pośrednictwem PUE ZUS.

18.11.2023