Jakich kompetencji potrzebują współcześni liderzy?

Prawo pracy Zarządzanie

Program Rozwoju Liderów to nowość w ofercie Wydziału Zarządzania UŁ, skierowana do właścicieli firm, przedsiębiorców i menedżerów. Program nakierowany na wyposażanie liderów w nowe kompetencje. Ma na celu wsparcie ich w udoskonalaniu roli przywódcy oraz w zarządzaniu zmianą w czasach niestabilnych warunków gospodarczych. Pierwsza edycja programu właśnie ruszyła.

08.02.2022

Rząd chce chronić dodatkową pracę, tylko czy potrzebnie

Prawo pracy Prawo unijne

Rząd pracuje nad przepisami, które mają zapewnić pracownikom prawo do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu. Prawnicy zauważają, że już dziś nie ma takiego zakazu.

08.02.2022

WSA: Brytyjska spółka też może ubiegać się o pomoc na ochronę miejsc pracy

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Koronawirus

Brytyjska spółka prawa handlowego, prowadząca działalność w Polsce w formie oddziału, zwróciła się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Organy odmówiły ze względu na zagraniczną przynależność. Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że spółka zatrudniała polskich pracowników i realizowała zobowiązania na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy.

08.02.2022

Prezesi spółek komunalnych po raz drugi skrzywdzeni przez zmianę prawa

PIT Prawo pracy Polski Ład

Najpierw rząd w 2016 roku, z mocy prawa, zmienił formę zatrudnienia prezesów spółek komunalnych, spółek z udziałem Skarbu Państwa i członków zarządów z umów o pracę na umowy o świadczenie usług zarządzania. A teraz ukarał ich po raz drugi, wyłączając z możliwości skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej w podatkowym Polskim Ładzie. Problem dostrzegło Ministerstwo Finansów, które zapowiada zmiany w tym zakresie.

07.02.2022

Sąd: Spóźnione zgłoszenie do ubezpieczeń nie świadczy o pozorności umowy

Prawo pracy HR

Płatnik składek zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczeń ze znacznym przekroczeniem ustawowego terminu. ZUS uznał, że świadczy to o pozorności umowy, więc jest ona nieważna. Tym samym zleceniobiorca nie mógł podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. Sąd jednak nie podzielił oceny organu. Uznał, że kluczowa dla sprawy była okoliczność rzeczywistego realizowania umowy.

05.02.2022

MRiPS: Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,6 proc.

Rynek Prawo pracy

W styczniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 5,6 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o 0,2 pkt proc. więcej niż przed miesiącem, ale 0,9 pkt proc. mniej niż rok temu. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2022 roku było o 162,6 tys. (tj. o 14,9 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia 2021 roku.

04.02.2022

Rada Przedsiębiorczości o dynamizowaniu inflacji przez administrację

Prawo pracy Finanse Polski Ład

Pozwolenie na nadmierne osłabienie złotego, deprecjację kursu, działa proinflacyjnie w średnim okresie, przekładając się na ceny importowanych dobór i surowców. Co prawda stymuluje eksport, ale jednocześnie przyczynia się do dalszego wzrostu cen dóbr finalnych na rynku krajowym i wtórnie prowadzi do wzrostu cen czynników produkcji, w tym kluczowych kosztów pracy – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.

04.02.2022

Jak liczyć nowy okres powierzenia pracy cudzoziemcowi na oświadczenie?

Prawo pracy

Pracodawcy nie wiedzą, jak mają liczyć nowy, trwający 24 miesiące okres, na który może być powierzana praca obcokrajowcom na podstawie oświadczenia. Czy mogą od razu wystąpić o nowe oświadczenie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, czy też – jeżeli obecne ciągle jest ważne np. do końca marca – mają wystąpić o zarejestrowanie kolejnego na odpowiednio krótszy czas. Wszystko przez brak przepisów przejściowych.

04.02.2022

Badanie BCC: Jak przedsiębiorcy oceniają nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców

Prawo pracy

Z perspektywy polskich pracodawców pojawia się szansa na rozwiązanie jednego z największych problemów, czyli skrócenie okresu oczekiwania od momentu złożenia oferty do przyjazdu pracownika do Polski i rozpoczęcia pracy. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oznacza dla polskich pracodawców wiele zmian. Potwierdza to badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Business Centre Club.

03.02.2022

Lewiatan: Rewolucja w zwolnieniach i urlopach może zaszkodzić rynkowi pracy

Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu do naszego porządku prawnego unijnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia i rodzicielstwa, budzi kontrowersje. Szczególnie niekorzystne dla rynku pracy i zatrudnienia może być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego – uważa Konfederacja Lewiatan.

03.02.2022

Prawo w kryzysie - coraz więcej bubli i absurdów

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne Poprawmy prawo

Przygotowaliśmy kolejny raport „Poprawmy prawo”. Wynika z niego, że coraz więcej przepisów wymaga pilnej poprawy. Wiele regulacji jest kuriozalnych – np. źle zaparkowaną hulajnogę trzeba holować jak samochód, a w przepisach nadal żywe są PRL i Milicja Obywatelska. Nie wiadomo jaki jest limit osób na ślubach cywilnych, a od otrzymanych z zagranicy spadków i darowizn trzeba podwójnie zapłacić podatek. Prawo podlega nieustannej inflacji.

03.02.2022

Pracodawca nie wypowie umowy terminowej bez uzasadnienia

Prawo pracy Prawo unijne

Szykują się rewolucyjne zmiany. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wprowadzić obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Okazją do nowelizacji Kodeksu pracy mają być prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Zdaniem prawników taka zmiana może prowadzić do wypychania pracowników z umów o pracę.

03.02.2022

Lewiatan: Wyzwania i słabości polskiego rynku pracy

Rynek Prawo pracy

Pozytywny statystycznie obraz naszego rynku pracy nie może przesłaniać problemów, z którymi nie potrafimy się uporać. Odczuwamy coraz większy deficyt pracowników i starzenie się społeczeństwa. Mamy niedoskonały system zatrudniania cudzoziemców i źle funkcjonujące służby zatrudnienia. Brakuje nam też wykwalifikowanych kadr – uważa Konfederacja Lewiatan.

02.02.2022

Inflacja i Polski Ład rozpoczną falę strajków w zakładach pracy

Prawo pracy BHP

Przybywa sporów zbiorowych, które mogą zakończyć się strajkami, jeśli pracodawcy nie ulegną presji płacowej – alarmują prawnicy. Jak twierdzą, obecnie związki zawodowe nie tylko częściej wchodzą w takie spory, ale też rzadko kiedy chcą je kończyć na wczesnym etapie. A gdy dojdzie do strajku, pracodawca może nie wpuścić na teren zakładu prawnika będącego pełnomocnikiem związku. Pozwala mu na to prawo.

02.02.2022

Benefity nie pomogą w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Potrzebne systemowe rozwiązania

Prawo pracy BHP

Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe nie jest jednak chorobą i nie można z tego powodu pójść na zwolnienie lekarskie. Także w najnowszej klasyfikacji chorób ICD-11 – na wdrożenie której Polska ma pięć lat – WHO w dalszym ciągu zalicza je jedynie do stanu, który może powodować kontakt ze służbą zdrowia. Jednak już dziś – jak twierdzą prawnicy – pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałać stresowi w pracy, który powoduje wypalenie.

01.02.2022

Sąd: Drukarz nie miał dostępu do ważnych informacji, ale dostanie odszkodowanie

Prawo pracy

Drukarz przestrzegał zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca nie chciał jednak wypłacić odszkodowania. Twierdził, że zakaz jest nieważny, ponieważ pracownik nie posiadał dostępu do szczególnie ważnych informacji. Sąd uznał, że okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku wypłaty odszkodowania.

01.02.2022

Uszczelnianie zakazu handlu w niedziele, to jak walka z wiatrakami

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

Od 1 lutego obowiązują przepisy likwidujące furtkę pozwalającą na handel w niedziele. Pojawiają się już jednak kolejne "patenty" na omijanie prawa. Wystarczy, że pracownik sklepu otrzyma jedną akcję i już stanie się współwłaścicielem sklepu i może sprzedawać. Eksperci nie mają wątpliwości, że tego typu zakazy to droga donikąd. Zabawa w kotka i myszkę.

01.02.2022

MRiPS analizuje uwagi do projektu ustawy o sygnalistach i pracuje nad finalną wersją

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Duża liczba uwag do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, jakie wpłynęły do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej spowodowała, że resort wciąż je analizuje. Jak nas poinformowano, w ministerstwie trwa intensywna praca nad wypracowaniem ostatecznej wersji projektu. Nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu. Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upłynął 17 grudnia 2021 roku.

31.01.2022

Projekt PiS o testowaniu pracowników uderzy w kondycję polskich firm

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Paraliż organizacji i konflikty między pracownikami – taki będzie skutek projektu ustawy posłów PiS. Nakłada on na pracodawców absurdalne obowiązki, a na pracowników – wymóg denuncjacji. Prawnicy nie zostawiają suchej nitki na planowanych zmianach. Wskazują, że firmom nie daje się narzędzi do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, a jednocześnie umożliwia się zatrudnionym dochodzenie wysokich odszkodowań za zakażenie.

31.01.2022

WSA: Rola związku zawodowego przemawia za udostępnieniem przetworzonej informacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Prezes sądu rejonowego odmówił udostępnienia przetworzonej informacji publicznej, ponieważ uznał, że związek zawodowy nie wykazał szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że organizacje te pełnią w społeczeństwie ważną funkcję oraz mają realne możliwości wykorzystania uzyskanych wiadomości.

31.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski