SN: Pracownik może zostać zaznajomiony z zakresem obowiązków przez intranet

Prawo pracy

Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Uwzględniając aktualne możliwości techniczne, obowiązek ten może zostać zrealizowany za pośrednictwem intranetu. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

27.03.2024

Polityka różnorodności traktowana w firmach po macoszemu

Prawo pracy Compliance Rynek pracy

Większość firm nie posiada dokumentu polityki różnorodności, w tym dotyczącej osób z niepełnosprawnościami, a część z tych, które go mają, w ogóle o nim nie komunikują. Tylko 9 na 300 pracodawców monitorowało wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Większość firm wyrażała chęć zmiany w tym obszarze tylko deklaratywnie – nie wiedząc, jak konkretnie te zmiany wprowadzić i jak zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. To niektóre wnioski z najnowszego badania Fundacji Aktywizacja.

26.03.2024

Pracodawcy i pracownicy są zgodni: wynagrodzenia stanowią tabu na polskim rynku pracy

Prawo pracy Finanse Rynek pracy

Jawność wynagrodzeń występuje w zaledwie 23 proc. organizacji działających w Polsce. Takie wnioski płyną z raportu Hays oraz kancelarii Baker McKenzie. Mimo że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dostrzegają sens ujawniania płac, to wiele organizacji w Polsce nie jest gotowych na taki krok. Tymczasem już w 2026 roku w życie wejdą nowe przepisy, które będą nakładały na pracodawców nowe obowiązki związane z transparentnością wynagrodzeń.

26.03.2024

Dwie handlowe niedziele i 200 proc. wynagrodzenia podzielą pracowników?

Prawo pracy

Posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi chcą zwiększenia liczby niedziel handlowych oraz rozszerzenia uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w niedzielę. Pracownicy mieliby otrzymywać 200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę oraz mieć prawo do dnia wolnego od pracy w inny dzień oraz co najmniej dwóch niedziel w miesiącu kalendarzowym. Zdaniem prawników, to będzie decyzja polityczna. Związkowcy postulują zmiany w Kodeksie pracy, które obejmą wszystkich pracujących w niedziele i zapewnią im wyższe pensje.

26.03.2024

Waloryzacja kwot dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami o krok

Prawo pracy Finanse Niepelnosprawność

Z inicjatywy Federacji Przedsiębiorców Polskich w Radzie Dialogu Społecznego podjęto prace nad uchwałą partnerów społecznych, która może doprowadzić do zwaloryzowania kwot dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych o wskaźniki wzrostu minimalnego wynagrodzenia na rok 2024 r., czyli o 19,4 procent - poinformowała FPP w poniedziałek.

25.03.2024

88 proc. firm w Polsce, które wdrożyło pracę zdalną, stawia na model hybrydowy. Badanie EY

Prawo pracy

Aż 88 proc. firm, które wdrożyło pracę zdalną, wybrało model hybrydowy. Najwięcej, bo aż 77 proc. precyzyjnie określa zasady stacjonarnej obecności w biurze. Najczęściej (46 proc.) pracownicy są do niej zobligowani przez przynajmniej trzy dni w tygodniu – wynika z badania EY. Bez wątpienia rodzime firmy bardzo poważnie podchodzą do kwestii proceduralnych, gdyż aż 89 proc. wdrożyło odpowiednie regulacje w postaci regulaminu.

25.03.2024

Są założenia do projektu ustawy o bonie senioralnym

Samorząd terytorialny Prawo pracy Finanse Rynek pracy

Osoby, które ukończyły 75. rok życia, których potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego można określić, a które to potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez ich rodzinę, będą miały prawo do bonu senioralnego. Osobą uprawnioną do pozyskania usług na rzecz osoby starszej będzie jej zstępny. Miesięczna wartość bonu może wynosić maksymalnie 2150 zł, co odpowiada 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w II połowie 2024 r. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę czy też inne prawne środki płatnicze lub inne środki wymiany.

25.03.2024

Urlopy w okolicach weekendu majowego - możliwość narzucenia terminów urlopu

Prawo pracy

Połączenie świąt z urlopem daje często możliwość uzyskania długiego wolnego, przy niekiedy małym wykorzystaniu urlop wypoczynkowego. Szczególnie jest to widoczne wówczas, gdy w tygodniu pracy przypadają dwa święta, jak w maju 2024 r. Skutkuje to tym, że często powstaje wzmożone zainteresowanie pracowników urlopami w tych okresach. Również dla części pracodawców, ze względu na zmniejszenie zapotrzebowaniem na pracę w tym okresie, przydatne może być to, by pracownicy wzięli wolne. Więcej piszemy w Legal Alert.

25.03.2024

Ostatnie dni na złożenie wniosku do ZUS o pieniądze na inwestycje w BHP

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Do 27 marca 2024 roku płatnicy składek mają czas na złożenie wniosku do ZUS na dofinansowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednorazowo można uzyskać nawet 300 tys. zł wsparcia. Maksymalna wartość dopłaty nie może wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. Dofinansowaniu będą podlegały działania, które np. zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie.

22.03.2024

Wdrożenie przepisów o sygnalistach to będzie rewolucja dla wielu przedsiębiorców

Prawo pracy Prawo europejskie

Najnowszy projekt ustawy implementującej dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej dowodzi, że ustawodawca wsłuchał się i uwzględnił opinie społeczne pochodzące od środowisk zaangażowanych w problematykę sygnalistów. Dziś można postawić tezę, iż jesteśmy coraz bliżej uregulowania tematyki sygnalistów – pisze radczyni prawna Marzena Rosler-Borakiewicz.

22.03.2024

Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK zamawiający publiczny musi sprawdzić wartość zamówienia

Zamówienia publiczne Prawo pracy PPK

Do umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progu unijnego. W takim przypadku umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o zarządzanie PPK, do której ma zastosowanie PZP, nie może zostać zawarta na czas nieoznaczony. W takim przypadku zamawiający musi zawrzeć umowę na czas oznaczony. Należy wówczas ustalić, jaki to ma być okres i oszacować wartość zamówienia dla tego okresu.

22.03.2024

Czy i o ile wzrośnie płaca minimalna dzięki unijnej procedurze jej ustalania i kryteriom?

Prawo pracy Finanse Prawo europejskie

Nieco ponad 8 miesięcy ma Polska na wdrożenie dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchyla się od odpowiedzi, czy przy ustalaniu adekwatnej płacy minimalnej w Polsce wprowadzi dodatkowe kryteria, ponad te określone w dyrektywie. Zdaniem ekspertów, obecny mechanizm jej ustalania nie przystaje do rzeczywistości gospodarczej i naszego rynku pracy - wymaga zmiany. Wdrożenie dyrektywy jest ku temu dobrą okazją.

21.03.2024

Polacy coraz aktywniej poszukują pracy

Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy

Aż 27 proc. Polaków deklaruje, że po raz ostatni zmienili pracę ponad 10 lat temu. Jednocześnie 20 proc. badanych dokonało zmiany pracy na przestrzeni ostatniego roku, a na rynku sukcesywnie wzrasta stopień mobilności zawodowej Polaków. O ile jeszcze w pierwszych miesiącach 2023 roku 41 proc. badanych deklarowało, że poszukują nowej pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną, o tyle teraz ta liczba wzrosła do 44 proc. Wzrasta też odsetek pracowników otwartych na otrzymanie ciekawej oferty pracy.

20.03.2024

ZUS nie będzie pracował w piątek, 29 marca

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte w piątek, 29 marca 2024 roku. Tego dnia nie będzie też możliwości konsultacji z pracownikami infolinii ZUS – poinformował w środę Zakład. Ci, którzy chcą swoje sprawy załatwić w ZUS osobiście jeszcze w marcu, powinni to zrobić do czwartku, 28 marca.

20.03.2024

Rząd chce wprowadzać dobre zmiany, ale nie liczy się z opinią zainteresowanych

Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse Prawo pracy

Rząd przyjmie program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, prowadzonych przez samorządy lub na ich zlecenie. Program będzie finansowany z budżetowej dotacji celowej, a dofinansowanie wynagrodzeń będzie mogło być wypłacane w formie dodatku motywacyjnego. To kolejny projekt resortu pracy procedowany w trybie odrębnym, choć zdaniem prawników powinien być konsultowany publicznie.

20.03.2024

SN: Zarządzenie antymobbingowe pracodawcy można zaskarżyć

Prawo cywilne Prawo pracy

Procedura antymobbingowa wdrożona w urzędzie miasta Wrocławia, może zostać zaskarżona przez związek zawodowy pracowników do sądu pracy – orzekł Sąd Najwyższy w sporze z prezydentem miasta o wydanie w tej sprawie zarządzenia wewnątrzzakładowego. Prawo przewiduje obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi w zakresie takiej procedury – dodał sąd.

20.03.2024

Będą wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców i podwyżki dla pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Rząd chce, by mikroprzedsiębiorcy mogli jeszcze w tym roku skorzystać z wakacji kredytowych, czyli z prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ZUS przez jeden miesiąc w roku kalendarzowym – przekazał premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Podał też, że Rada Ministrów przystała na wprowadzenie programu, który zapewni dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej. Mają otrzymać 1000 zł brutto podwyżki.

19.03.2024

Aplikacja mObywatel pomoże w zdalnym podpisaniu umowy o pracę

Prawo pracy

Pracownicy, którzy nie mają podpisu kwalifikowanego, mogą już zdalnie zawrzeć umowę o pracę, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Rozwiązanie opracowała agencja zatrudnienia Trenkwalder, która podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie wykorzystania dodatkowej funkcjonalności mObywatela. To krok w rozwoju możliwości zawierania umowy o pracę w formie elektronicznej, której chcą i pracodawcy, i pracownicy.

19.03.2024

Przepisy o sygnalistach zwiększą liczbę chronionych pracowników w firmach

Prawo pracy Prawo europejskie

Pracodawcy obawiają się, że rozszerzenie katalogu naruszeń podlegających zgłoszeniu przez sygnalistów o prawo pracy, będzie źródłem problemów. Bo jak twierdzą, ustawa nie rozstrzyga np. według jakiego trybu będą rozpatrywane naruszenia dotyczące mobbingu: procedur wewnętrznych firmy czy przepisów o sygnalistach. Prawnicy uspokajają - nie jesteśmy jedynym krajem, który wyszedł poza zakres unijnej dyrektywy, choć były i takie państwa, które do katalogu naruszeń wpisały tylko… zagrożenia budowlane.

19.03.2024

Szkolenie służb zatrudnienia i rozbudowa systemów wymaga więcej czasu

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie Rynek pracy

Przesunięcie o rok – z 30 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. - terminu zakończenia realizacji inwestycji wspierających reformę instytucji rynku pracy, to jedna ze zmian, jaka zostanie wprowadzona do Krajowego Planu Odbudowy w ramach jego rewizji. Konsultacje publiczne w tym zakresie już się rozpoczęły i prowadzi je Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Powodem jest niemożność rozbudowy systemów teleinformatycznych, z uwagi na niewdrożenie ustaw, które docelowo mają regulować kwestie rynku pracy oraz służb, a także zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

18.03.2024